Az életrajzokban és a könyvészeti leírásokban leggyakrabban használt általános rövidítések


ÁJTK - Állam- és Jogtudományi Kar
ápr. - április
átd. - átdolgozott
ATE - Agrártudományi Egyetem
aug. - augusztus
BEK - Bajnokcsapatok Európa Kupája
BME - Budapesti Műszaki Egyetem
BOTE - Budapesti Orvostudományi Egyetem
bőv. - bővített
Bp. - Budapest
BTK - Bölcsészettudományi Kar
Btk. - Büntető törvénykönyv
c. - címzetes
cs. - császári
dec. - december
DOTE - Debreceni Orvostudományi Egyetem
é. n. - év nélkül
Eb - Európa-bajnokság
egy. - egyetemi
elb -. elbeszélés
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem
éretts. - érettségizett
értek. - értekezés
et al. - és mások
F: - férje vagy felesége
F. m.: - fontosabb művei
febr. - február
főisk. - főiskolai
FSZEK - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
füz. - füzet
GATE - Gödöllői Agrártudományi Egyetem
gimn. - gimnáziumi
GP - Nagydíj
H. n. - Hely nélkül
HNF - Hazafias Népfront
id. - idősebb (nevek után!)
ifj. - ifjabb (nevek után!)
ig. - igazgatósági
ill. - illetve
ill. - illusztrálta (könyvészeti leírásban)
isk. - iskolai
jan. - január
JATE - József Attila Tudományegyetem
jegyz. - jegyzet
júl. - július
jún. - június
k. - körül
kand. - kandidátusi
kb. - körülbelül
KB - Központi Bizottság
KDNP - Kereszténydemokrata Néppárt
KEK - Kupagyőztesek Európa Kupája
ker. - kerület
keresk. - kereskedelmi
kg - kilogram
kir. - királyi
KLTE - Kossuth Lajos Tudományegyetem
km - kilométer
KMP - Kommunisták Magyarországi Pártja
köt. - kötet
KSH - Központi Statisztikai Hivatal
KV - Központi Vezetőség
l. - levelező
m. - megye, megyei
máj. - május
márc. - március
mb. - megbízott
MDF - Magyar Demokrata Fórum
MDP - Magyar Dolgozók Pártja
MÉL - Magyar életrajzi lexikon
MKKE - Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem
MKP - Magyar Kommunista Párt
MLEE - Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem
MNB - Magyar Nemzeti Bank
MNG - Magyar Nemzeti Galéria
MNL - Magyar nagylexikon
MNM - Magyar Nemzeti Múzeum
MOB - Magyar Olimpiai Bizottság
MSZDP - Magyar Szociáldemokrata Párt
MSZMP - Magyar Szocialista Munkáspárt
MSZP - Magyar Szocialista Párt
MTA - Magyar Tudományos Akadémia
MTI - Magyar Távirati Iroda
MÚOSZ - Magyar Újságírók Országos Szövetsége
NDK - Német Demokratikus Köztársaság
NOB - Nemzetközi Olimpiai Bizottság
nov. - november
NPP - Nemzeti Parasztpárt
NSZK - Német Szövetségi Köztársaság
ny. r. - nyilvános rendes
okl. - oklevél, oklevelet
okt. - október
OSZK - Országos Széchényi Könyvtár
OT - Országos Tanács
összeáll. - összeállította
POTE - Pécsi Orvostudományi Egyetem
Ptk. - Polgári törvénykönyv
r. - rendes
reg. - regény
rk. - rendkívüli
RÚL - Révai új lexikona
SOTE - Semmelweis Orvostudományi Egyetem
sz. - számú
Sz: - szülők
SZDP - Szociáldemokrata Párt
SZDSZ - Szabad Demokraták Szövetsége
szept. - szeptember
szerk. - szerkesztette
SZOTE - Szegedi Orvostudományi Egyetem
t. - tiszteleti
tb. - tiszteletbeli
TF - Testnevelési Főiskola
TIT - Tudományos Ismeretterjesztő Társaság
tud. - tudományos
tv. - törvény
tvr. - törvényerejű rendelet
u. - utca
ÚMÉL - Új magyar életrajzi lexikon
ún. - úgynevezett
uo. - ugyanott
vb - világbajnokság
vh. - világháború
vk - Világ Kupa
vm. - vármegye
VVK - Vásár Városok Kupája

<<<