Gyakori Kérdések


Hány személy adatát kíséri nyomon a Tudósportál?
Sok esetben csak alapadatokat közöl a Tudósportál?
Milyen keresési lehetőségeket kínál a Tudósportál?
Milyen újdonságokról tájékoztat a Tudósportál?
Életrajzi Wikipédia a Tudósportál?

Hány személy adatát kíséri nyomon a Tudósportál?

A harmincezer fõsre tervezett adatbázis tartalmazni fogja az összes elhunyt egyetemi vagy/és fõiskolai tanár (1952-ig egyetemi nyilvános rendes tanár), az összes magántanár, valamint 1952-től valamennyi, legalább kandidátusi fokozatot szerzett tudós adatait.
Jelenleg több, mint 6 ezer személy (legalább alap)adatai olvashatóak a portálon, a lista azonban folyamatosan bővül, a látogatásukkal rendszeresen megtisztelő Olvasók a Legfrissebb címszavak-ra kattintva folyamatosan figyelhetik a gyarapodást.<<<

Sok esetben csak alapadatokat közöl a Tudósportál?

Nem, de az életrajzok feltöltése folyamatosan, lépésről-lépésre, azaz adatmezőről-adatmezőre halad. Első lépésben az illető személyek alapadatai (születési, halálozási, esetleges családi adatok és foglalkozások közlése) láthatóak, ezt követi a második fázis, egy rövid életút-ismertetés. Az életrajz közlésének harmadik szakasza, a részletes kibontás, amikor az adott keretek között teljes mélységben közlünk portrékat, igen bő bibliográfiai kiegészítés mellett.
Érdemes gyakran visszatérni a honlapra, hisz itt nemcsak új cikkek olvashatóak, de a régebbi életrajzok is állandóan frissülnek. Arra törekszünk ugyanis, hogy a már kész életrajzokat is állandóan karbantartsuk.<<<

Milyen keresési lehetőségeket kínál a Tudósportál?

A honlapon szereplő személyek adatai visszakereshetőek születési (év, hónap, nap, hely) és halálozási (év, hónap, nap hely) adatok alapján, valamint szabad szavas keresési lehetőséget is felkínálunk a böngészni, 'szörfölni' kívánó felhasználónak. Ahogy korábban már említettük, a legfrissebb cikkek megjelenítésével az életrajzi adattár bővülése is napról-napra kiderül a rendszeresen vissza-visszatérő látogatóink számára.
Az adatbázist a felhasznált fontosabb lexikonok bibliográfiai adatai és a rövidítésjegyzék egészíti ki (mivel az életrajzok feltöltése folyamatosan történik, a rövidítések egységesítése sem fejeződött még be, azaz a rövdítések elsősorban a végleges formát nyert életutakra vonatkoznak!)<<<

Milyen újdonságokról tájékoztat a Tudósportál?

Az eddigi – hagyományos és on-line – lexikonokkal szemben a Tudósportál számos újdonsággal szolgál. A legfontosabb az, hogy igen részletes családi és iskolai adatokat közlünk: a gyermekkortól élete utolsó napjaiig igyekszünk – publikus forrásokból – visszakeresni az illető személyiség életútjának színtereit. Ezzel összefüggésben honlapunk új adatcsoportot is bevezetett, ez pedig az emlékezet-adatmező. Bármily meglepő is, az életrajz a halál után is folytatódik, s a portál elsőként tesz kísérletet arra, hogy összegyűjtse az illető személy utóéletét megörökítő tényeket. Felsoroljuk az őt megörökítô szobrokat, emlékműveket, a róla elnevezett fontosabb intézményeket, díjakat, társaságokat, valamint az illető személy utóéletével összefüggő egyéb, különleges adatokat (pl. továbbélését szépirodalmi alkotásokban). Sok esetben alapkutatásokat kellett végeznünk – nem kevés esetben az eddigi lexikonokban rögzült téves adatokat is ki kellett javítani. Más lexikonok téves vagy eltérő adataira a megfelelő helyen külön felhívjuk a figyelmet.<<<

Életrajzi Wikipédia a Tudósportál?

Természetesen nem, hisz honlapunkat nem írhatja és szerkesztheti bárki; viszont nagy örömmel és tisztelettel kérünk és várunk minden jószándékú adatkiegészítést, módosítást vagy bármilyen egyéb közlést, amelyik lexikonunkat még pontosabbá, még használhatóbbá teszi.
Tisztában vagyunk korlátainkkal, tudjuk, hogy legnagyobb erőfeszítéseink ellenére is számos téves adatot közlünk, jóllehet távolabbi célunk az, hogy az eddigi lexikonok adatait pontosító, összegző és szintetizáló életrajzi lexikont, egy Virtuális Köztestületet (vagy ha úgy tetszik egy magyar életrajzi Veropédiát állítsunk össze).<<<