Akadémikusok

Abay Gyula; 1943-ig Neubauer (1891. aug. 15. Bp. – 1978. aug. 29. Bp. Temetés: szept. 7. Rákoskeresztúr): közgazdász.>>>Középiskoláit Iglón és Budapesten végezte, a bp.-i VI. kerületi Főgimnáziumban éretts. (1909). A bp.-i tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1913), tanulmányait ösztöndíjjal Berlinben (1929–1930) és Londonban egészítette ki (1930– 1931); a határhaszon-elmélet bírálata tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1928). Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; kizárták: 1958. okt. 17.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Ábel Jenő (1858. júl. 24. Pest – 1889. dec. 13. Bp. Temetés: dec. 15. Kerepesi út): klasszika-filológus, irodalomtörténész.>>>A budapesti evangélikus gimnáziumban éretts. (1875), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. és középiskolai tanári okl. szerzett (1878); ismereteit Angliában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban egészítette ki (1877–1879); a későbbkori görög eposz tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1880). Az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.).
Ábrahám Ambrus Andor (1893. nov. 20. Tusnád, Csík vm. – 1989. jan. 10. Szeged): biológus, zoológus, premontrei szerzetes.. >>>A gimnáziumot Csíksomlyón végezte, Csíkszeredán éretts. (1913); a jászói premontrei rendbe lépett, ahol teológiát tanult (1913), pappá szentelték (1917), a bp.-i tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1919), bölcsészdoktori okl. (1922), a gerincesek szövettanából magántanári képesítést szerzett (1926). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1960. ápr. 14.).
Acsády Ignác; 1875-ig Adler (1845. szept. 9. Nagykároly, Szatmár vm. – 1906. dec. 17. Bp.): történész, újságíró, író. >>>Elemi iskoláit és az algimnáziumot Nagykárolyban, a gimnázium felső osztályait Debrecenben végezte. A pesti tudományegyetemen jogot tanult (1866–1869), a bp.-i tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1877), az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.).
Akin Károly (1830. jan. 15. Buda – 1893. okt. 31. Fiume): fizikus.>>>Életéről szinte semmit sem lehet tudni. Valószínűleg a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett. Az MTA tagja (l.: 1868. márc. 18.).
Áldásy Antal (1869. szept. 25. Buda – 1932. júl. 14. Bp.): történész. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1890), középkori magyar történelem tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1898), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r. 1926. máj. 6.).
Alexander Bernát (1850. ápr. 13. Pest – 1927. okt. 23. Bp.): filozófus, esztéta. >>>A bécsi (1868–1871), a berlini (1871), a göttingeni, a lipcsei és a párizsi tudományegyetemeken tanult (1871–1875), a lipcsei egyetemen filozófiából bölcsészdoktori okl. (1874), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. és középisk. tanári okl. (1875), a filozófia története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1878). Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.; r.: 1915. máj. 6.; kizárták: 1919. nov. 24.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Alexits György (1899. jan. 5. Bp. – 1978. okt. 14. Bp.): matematikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen tanult (1917–1919), a grazi tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1924; honosítva: Bp., 1929) és bölcsészdoktori okl. (1924; honosítva: Kolozsvár, 1939), az ortogonális függvények tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1944). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1949. okt. 31.).
Alföldi András (Andreas) >>>A bp.-i III. kerületi állami gimnáziumban éretts. (1912), a bp.-i tudományegyetemen történelem–latin szakon tanult, bölcsészdoktori okl. (1918), az ókori történelem tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1923). Az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.; r.: 1945. máj. 30.; tagsága külföldre távozása miatt megszűnt: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Alföldy Géza, nemesmiliticsi (1935. jún. 7. Bp. – 2011. nov. 6. Athén, Görögország) ókortörténész.>>>A bp.-i Eötvös József Gimnáziumban éretts. (1953), az ELTE BTK-n régész okl. szerzett (1958), doktorált (1959), a történelemtudományok kandidátusa (1965), habilitált (Bonni Egyetem, 1966). Az MTA tagja (külső: 1995. máj. 8.).
Alszeghy Zsolt (1888. febr. 12. Nagyszombat, Pozsony vm. – 1970. jan. 14. Bp.): irodalomtörténész. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1909), m.–latin szakos tanári okl. (1910), a m. líra története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935) Az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.; r.: 1947. jún. 6.; tagsága megszűnt: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Ambrus Klára; 1945-ig Bayer (1924. dec. 28. Róma – 2011. febr. 26. Buffalo): orvos, gyermekgyógyász.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója (1942–1945), a zürichi egyetemen általános orvosi okl. szerzett (1949), Párizsban a Sorbonne és a Pasteur Intézet vendéghallgatója (1950–1954), PhD-fokozatot szerzett (Philadelphia, 1954). Az MTA tagja (külső: 2001. máj. 7.).
Ambrus Zoltán (1861. febr. 22. Debrecen – 1932. febr. 28. Bp.): író, kritikus, műfordító. >>>A bp.-i II. ker.-i gimnáziumban éretts. (1878), a bp.-i tudományegyetemen jogot tanult (1878–1882). Párizsban a Collège de France és a Sorbonne irodalmi előadásait hallgatta, a francia színjátszást és művészetet tanulmányozta (1885–1886). Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).
Ancsel Éva, Gimes Imréné (1927. máj. 23. Bp. – 1993. máj. 1. Bp.): filozófus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen filozófia–társadalomtudomány–lélektan szakos tanári okl. szerzett (1950), a filozófiai tudományok kandidátusa (1973), doktora (1977). Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 10.; r.: 1990. máj. 21.).
Andics Erzsébet, Berei Andorné (1902. jún. 22. Bp. – 1986. ápr. 3. Bp. Temetés: ápr. 10. Mező Imre út, munkásmozgalmi panteon): politikus, történész. >>>Budapesten, magánúton éretts. (1920), a bp.-i tudományegyetemre politikai szerepvállalása miatt nem vették fel (1920), a bécsi tudományegyetemen történelmet hallgatott (1920–1921; illegális pártmunkája miatt megszakította tanulmányait), majd tanulmányait a moszkvai Nyugati Népek Egyetemén diákként (1922–1923), ill. aspiránsként folytatta (1928–1931). A történelemtudományok kandidátusa (Moszkva, 1940), az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31., r.: 1950. dec. 2.), az MTA első női tagja!
Andorka Rudolf (2), ifj. >>>A bp.-i Ady Endre Gimnáziumban éretts. (1949), az ELTE ÁJTK hallgatója (1949-1951 és 1956-1959); kizárták (1951), állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1962), a szociológiai tudományok kandidátusa (1979), doktora (1989). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.).
Andrássy Dénes, csíkszentkirályi és krasznahorkai gr. (1835. nov. 18. Krasznahorkaváralja, Gömör és Kishont vm. – 1913. febr. 27. Palermo, Olaszország): nagybirtokos, műgyűjtő, műpártoló. >>>Tanulmányait magánúton végezte, az MTA tagja (ig.: 1906: jan. 21.).
Andrássy Géza, csíkszentkirályi és krasznahorkai gr. (1856. júl. 22. Pest – 1938. aug. 28. Bp.): sportvezető, politikus. >>>A rozsnyói premontrei r. k. főgimnáziumban éretts. (1874), a bp.-i és a genfi tudományegyetemen jogot tanult (1874–1880). Az MTA tagja (ig.: 1931. máj. 15.).
Andrássy Gyula (1), id.; csíkszentkirályi és krasznahorkai gr. >>>Jogot tanult, majd nagyobb nyugat-európai utazás után bekapcsolódott a hazai közéletbe. Az MTA tagja (ig.: 1876. jún. 10.; t.: 1888. máj. 4.).
Andrássy Gyula (2), ifj.; csíkszentkirályi és krasznahorkai gr. >>>Iskoláit magántanulóként végezte, gyermekkorát Tiszadobon töltötte. Jogi tanulmányait követően apja kívánságára diplomáciai vizsgát tett, az MTA tagja (l.: 1898. máj. 6.; r.: 1904. máj. 13.; ig.: 1913. ápr. 24.).
Andrássy Manó, csíkszentkirályi és krasznahorkai gr.; Andrássy Emánuel (1821. márc. 3. Oláhpatak, Abaúj vm. – 1891. ápr. 23. Görc, Ausztria): politikus, vadász, utazó. >>>A pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1841). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Andrássy Tivadar, csíkszentkirályi és krasznahorkai gr. (1857. júl. 10. Párizs – 1905. máj. 13. Bp.): politikus, nagybirtokos, műgyűjtő.>>>Tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Az MTA tagja (ig.: 1894. máj. 3.).
Andreánszky Gábor (2), ifj.; liptószentandrási br. >>>Középiskoláit Vácott végezte, a bp.-i tudományegyetemen tanult (1913–1914), az I. vh.-ban harctéri szolgálatot teljesített (1914– 1918), olasz hadifogságban volt (1918. nov.–1919 ősze), hazatérése után a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1922), a növényföldrajz tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1928). A biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Angyal Dávid; 1880-ig Engel (1857. nov. 30. Kunszentmárton, Jászkun Kerület – 1943. dec. 18. Bp.): történész, irodalomtörténész. >>>Középiskoláit Szentesen, Szegeden (piarista gimnázium) és Budapesten végezte, a bp.-i evangélikus gimnáziumban éretts. (1875). A bp.-i tudományegyetemen német–magyar szakos tanári és bölcsésztudori okl. szerzett (1879), a berlini tudományegyetem hallgatója (1882–1883), az újkori egyetemes történet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1896). Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1917. máj. 3.; t.: 1936. máj. 14.).
Angyal Pál, sikabonyi (1873. júl. 12. Pécs – 1949. jan. 18. Bp.): jogász. >>>A bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. (1895), a büntetőjog és bűnvádi eljárás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1900). Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.; r.: 1930. máj. 8.).
Angyalffy Mátyás András (Matthias Andreas); Angyalffi >>>Nem tudni, hogy hol végezte tanulmányait, gazdasági ismereteire valószínűleg német nyelvterületen tett szert, majd hosszabb utazásokat tett Nyugat-Európában, ahol a fejlett mezőgazdasági rendszereket tanulmányozta. Feljegyzések szerint a latin és a görög nyelven kívül szinte valamennyi európai nyelvet elsajátította. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Antal Géza (1), magyardellői >>>A marosvásárhelyi főgimnáziumban végzett (1865), a bécsi (1865–1866) és a pesti tudományegyetemen tanult (1866–1870); Pesten orvostudori okl. (1870) sebésztudori és szülészmesteri okl. (1871), a férfi és női ivarszervek sebészi bántalmai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1876). Az MTA tagja (l.: 1889. máj. 3.).
Antal Mihály (1792. ápr. 10. [keresztelés napja!] Jászladány, Jászkun kerület – 1850. jún. 20. Pest): nyelvész, könyvtáros.>>>Az egri papnevelő-intézetben bölcseletet tanult, tanulmányai befejezése után kilépett a papi rendből (1811). A pesti tudományegyetemen orvosi tudományokat és jogot hallgatott (1810-es évek közepe–1820-as évek). Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Antoni Ferenc (1928. febr. 23. Bp. – 1991. okt. 8. Bp.): biológus, biokémikus. >>>A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1953), a biológiai tudományok kandidátusa (1960), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 8.).
Apáthy István (2), ifj. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1885), a Stazione Zoologica di Napoliban állami ösztöndíjjal tanult (1886– 1888), a zoológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1888). Az MTA tagja (l.: 1898. máj. 6.).
Apponyi Albert, nagyapponyi gr. (1846. máj. 29. Bécs – 1933. febr. 7. Genf): politikus. >>>A jezsuiták kalksburgi gimnáziumában tanult (1863-ig), jogi tanulmányait Bécsben és Pesten végezte, Pesten államtud. és bölcsészdoktori okl. szerzett (1868), majd politikai, közgazdaságtani, ill. képzőművészeti ismereteit hosszabb nyugat-európai útja során egészítette ki (1868–1870). Az MTA tagja (t.: 1898. máj. 6.; ig.: 1908. febr. 13.).
Apponyi György (1), nagyapponyi gr. >>>A pozsonyi jogakadémián tanult (1823–1826). Az MTA tagja (ig.: 1858. dec. 19.).
Apponyi Sándor, nagyapponyi gr. (1844. jan. 19. Párizs – 1925. ápr. 18. Lengyel, Tolna vm.): könyvgyűjtő, bibliográfus, diplomata. >>>Tanulmányait Párizsban és Londonban végezte (1863-ig), az MTA tagja (ig.: 1888. máj. 2.; t.: 1905. máj. 12.).
Áprily Lajos; Jékely János Lajos (1887. nov. 14. Brassó, Brassó vm. – 1967. aug. 6. Bp.): költő, műfordító, szerkesztő. >>>Elemi iskoláit Parajdon, középiskoláit a székelyudvarhelyi reáliskolában, a ref. főgimnáziumban és a kolozsvári kollégiumban végezte (1899–1905), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar–német szakos tanári okl. (1909), Dijonban francia nyelvtanári okl. szerzett (1923). Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; tagsága megszűnt: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Arany János (1817. márc. 2. Nagyszalonta, Bihar vm. – 1882. okt. 22. Bp.): költő, műfordító.>>>A debreceni ref. kollégiumban tanult (1833–1834, 1835–1836), autodidaktaként képezte magát, festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett (1840-es évek); közben egy rövid időre színésznek szegődött (1836). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1858. dec. 15.; t.: 1879. máj. 22.). Az MTA "titoknoka" (= főtitkára, 1865. jan. 26.–1879. máj. 22.), t. főtitkára (1879. máj. 22.–1882. okt. 22.).
Arany László (1844. márc. 24. Nagyszalonta, Bihar vm. – 1898. aug. 1. Bp.): költő, műfordító, folklorista.>>>A pesti tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1865), majd ügyvédi vizsgát tett, az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.).
Arányi Lajos, 1869-től hunyadvári; 1849-ig Lostainer (1812. máj. 29. Komárom, Komárom vm. – 1887. júl. 28. Nagymaros, Hont vm.): orvos, patológus, régész. >>>Gimnáziumi tanulmányait Budán és Pesten végezte, ahol bölcseletet és jogot is hallgatott. Pesten a kolerajárvány idején (1831) a betegeket gyógyította, majd jogi tanulmányait orvosival cserélte fel és a pesti tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1837). Az orvosi szünnapok alatt bejárta az országot, megismerkedett a népies gyógymóddal, ill. néprajzi és nyelvészeti ismereteket is szerzett. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Arató Endre; Arnstein (1921. nov. 8. Bp. – 1977. aug. 30. Bp. Temetés: 1977. szept. 7. Farkasrét): történész.>>>Komáromban éretts. (1940), tanítói képesítést szerzett (1942), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–magyar– szlovák szakon tanult (1945–1948), bölcsészdoktori okl. szerzett (1948), a történelemtudományok kandidátusa (1956), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).
Arenstein József (1816. jún. 12. Pest – 1892. febr. 23. Stuppach, Alsó-Ausztria): matematikus, mérnök. >>>Belépett a piarista rendbe (1832), a rend váci iskolájában bölcseletet (1836–1837), a pesti tudományegyetemen teológiát tanult (1838–1841), pappá szentelték (Esztergomban, 1841-ben), a bécsi egyetemen és uo. a politechnikumban matematikát és csillagászatot tanult (1844–1846) és felsőbb mennyiségtanból "vizsgálatot" tett (tkp. tudori okl. szerzett, 1843-ban). Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 20.).
Árvay Gergely (1790. nov. 4. Vajta, Fehér vm. – 1871. júl. 7. Buda): író, műfordító, premontrei szerzetes. >>>Középiskolai tanulmányainak befejezése után belépett a piarista rendbe (Kecskeméten, 1806), majd a csornai premontrei szerzetesrend tagja (1811-től), a pesti központi papnevelő intézetben tanult (1811–1816), áldozó pappá szentelték (1816). Az MTA tagja (l.: 1834. nov. 8.).
Asbóth János (1845. jún. 7. Szatumik, Krassó vm. – 1911. jún. 28. Videfalva, Nógrád vm.): író, szerkesztő, politikus. >>>A pesti József Ipartanoda hallgatója (1862–1863), összeesküvésben való részvétel miatt haditörvényszék elé állították, tanulmányait a zürichi műszaki egyetemen fejezte be (1865). Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).
Asbóth Lajos (1803. jún. 2. Keszthely, Zala vm. – 1882. máj. 6. Bp.): hadtörténész, hadtudományi író, honvéd tábornok. >>>A keszthelyi premontreieknél, majd a soproni ev. gimnáziumban tanult (1817-ig), a bécsi hadmérnöki akadémián végzett és hadnaggyá avatták (1820). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).
Asbóth Oszkár (1), hegyfoki és nemeskéri >>>A bp.-i tudományegyetemen (1871–1872), a lipcsei (1872–1873), a berlini (1873–1874), a göttingeni egyetemeken tanult (1874– 1875), a göttingeni egyetemen bölcsészdoktori okl. (1875), szláv nyelvek és irodalmak tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1878). Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.; r.: 1907.; kizárták: 1919. dec. 2.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Babics Antal (1902. aug. 4. Lovászpatona, Veszprém vm. – 1992. jan. 17. Bp. Tem.: 1992. febr. 4. Mező Imre út): orvos, urológus, politikus. >>>A pápai bencés gimnáziumban éretts. (1922); közben két évig, a család anyagi nehézségei miatt kereskedőinas, ill. aratómunkás (1920–1921), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1928), tanulmányait Berlinben és Varsóban egészítette ki (1936–1937), az urológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1940). Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1950. dec. 2.).
Babits Mihály, szentistváni (1883. nov. 26. Szekszárd – 1941. aug. 4. Bp.): költő, író, műfordító, szerkesztő.>>>Az elemi iskolát Szekszárdon kezdte el (1889–1891), majd Bp.-en és Pécsett tanult (1889–1893), középiskoláit Pécsett végezte (1893–1901), a ciszterci rend pécsi r. k. főgimnáziumában éretts. (1901), a bp.-i tudományegyetemen magyar–francia–latin szakon tanult (1901–1905), középiskolai tanári okl. szerzett (1906). Nagy tudatossággal művelte magát, nyelvismeretét tökéletesítette, főszakjain kívül különösen a német és angol tudását fejlesztette. Első éves korától részt vett Négyesy László híres stílusgyakorlatán, amelyen többek között legjobb barátaival, Kosztolányi Dezsővel és Juhász Gyulával, egymás verseit és műfordításait vitatták meg. Alapvizsgájának letétele után a filozófia irányába fordult érdeklődése (főbb olvasmányai Platon, Nietzsche, Schopenhauer, Taine, Hume, Spinoza, James). Komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy filozófus lesz, korszerű és elmélyült ismeretei mindvégig meghatározták gondolati költészetét. Az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.).
Badics Ferenc, alistáli és szentkirályszabadjai (1854. aug. 27. Székesfehérvár – 1939. júl. 18. Bp.): irodalomtörténész. >>>Egerben teológiát tanult (1874–1876), a bp.-i tudományegyetemen magyar–történelem szakos tanári okl. (1879), bölcsészdoktori okl. (1881) szerzett. Az MTA tagja (l.: 1894. máj. 4.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1926. máj. 6.).
Baintner János (1815. jan. 15. Liptóújvár, Liptó vm. – 1881. aug. 14. Pusztaberki, Nógrád vm.): jogász. >>>A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1839) és ügyvédi vizsgát tett (1838), az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.).
Baksay Sándor, szentistvánbaksai és szőledi (1832. aug. 1. Nagypeterd, Baranya vm. – 1915. jún. 18. Kunszentmiklós. Temetés: jún. 20. Kunszentmiklós): író, műfordító, református püspök. >>>A csurgói református gimnáziumban (1839–1847), a kecskeméti teológián tanult (1847–1855). Kecskeméten református lelkészi vizsgát tett (I.: 1855; II.: 1858), pappá szentelték (1858). Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1903. máj. 8.; t.: 1910. ápr. 28.).
Balanyi György (1886. febr. 10. Kecskemét – 1963. máj. 4. Bp.): történész, piarista szerzetes. >>>Belépett a piarista rendbe (1903), pappá szentelték (1910), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori és történelem–földrajz szakos tanári okl. (1910), az újkori történelem tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1924). Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Balás Károly, sipeki (1877. jan. 4. Balassagyarmat, Nógrád vm. – 1953. okt. 8. Fribourg, Svájc): közgazdász.>>>Középiskoláit Lőcsén és Vácott végezte; a bp.-i, a bécsi és a genfi egyetemen tanult, a bp.-i tudományegyetemen jog- (1899) és államtudományi doktori okl. szerzett (1901), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1902), a nemzetgazdaságtan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1909). Az MTA tagja (l.: 1929. máj. 10.; kizárták: 1948. ápr. 23.; tagsága visszaállítva: 1991. máj. 9.).
Balás P[éter]. Elemér (1883. jan. 28. Szabadka – 1947. dec. 17. Bp.): jogász. >>>A bp.-i és kolozsvári tudományegyetemen tanult (1901–1905), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1905), Budapesten bírói vizsgát tett (1909), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a büntetőjog tárgyköréből magántanári vizsgát tett (1934). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.).
Balassa Béla (2) >>>A bp.-i cisztercita gimnáziumban éretts. (1946), az ELTE ÁJTK-n jogtudományi doktori okl. szerzett (1951) és Külkereskedelmi Akadémiát végzett (1951), a New Haven-i Yale Egyetemen Master of Arts- (1958), közgazdaság-tudományból PhD-fokozatot szerzett (1959). Az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.).
Balassa János (1814. máj. 5. Sárszentlőrinc, Tolna vm. – 1868. dec. 9. Pest): orvos, sebész. >>>Tanulmányait a szentlőrinci algimnáziumban, Sopronban és a pozsonyi líceumban végezte, a pesti egyetem (1832–1835), a bécsi egyetem orvos-növendéke (1835–1838), Bécsben sebésztudori és szülészmesteri okl. szerzett (1838). Az MTA tagja (t.: 1858. dec. 15.).
Balássy Ferenc, bethlenfalvi (1821. dec. 9. Bethlenfalva, Udvarhelyszék – 1896. okt. 4. Maklár, Heves vm.): történész, r. k. pap.>>>Középiskoláit Szolnokon, Gyöngyösön és Budán végezte, Egerben papnövendék, egyúttal az egri líceumban bölcseletet (1839–1841), majd teológiát tanult (1841–1845), pappá szentelték (1845). Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.).
Balázs Nándor László (1926. júl. 7. Bp. – 2003. aug. 16. Setauket, New York): fizikus. >>>A bp.-i Bencés Gimnáziumban éretts. (1944), a Pázmány Péter Tudományegyetemen fizikus okl. szerzett (1949), Ausztriába, majd Hollandiába távozott (1949), az Amszterdami Egyetemen természettudományi doktori okl. szerzett (1951). Az MTA tagja (külső: 1995. máj. 8.).
Bálint Péter (1911. aug. 26. Bp. – 1998. ápr. 17. Bp.): orvos, nefrológus.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1934), bölcsészdoktori okl. szerzett (1936), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1955). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.).
Balla Antal (1886. ápr. 26. Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1953. nov. 22. Bp.): történész, politikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1910). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Ballagi Aladár (1853. okt. 24. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1928. jún. 21. Bp. Temetés: jún. 23. Kerepesi út): történész.>>>A pesti és a heidelbergi tudományegyetemen tanult (1871–1875), a bp.-i tudományegyetemen bölcsélettudori okl. (1875), magántanári képesítést szerzett (1877). Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1904. máj. 13.).
Ballagi Géza (1851. máj. 3. Szarvas, Békés vm. – 1907. jún. 17. Sárospatak, Zemplén vm.): történész, jogász. >>>A bécsi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1875). Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1907. máj. 3.).
Ballagi Mór; 1848-ig Bloch (1815. márc. 18. Inóc, Zemplén vm. – 1891. szept. 1. Bp.): teológus, nyelvész. >>>A nagyváradi (1829–1831), a pápai jesivában (1831–1832), a pápai ref. kollégiumban (1836–1837), a pesti Institutum Geometricumban tanult (1837–1839). Párizsban mérnöki (1839–1840), Tübingenben teológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott (1842–1843), Tübingenben bölcsészdoktori okl. szerzett (1843). Az MTA tagja (l.: 1840. szept. 5.; r.: 1858. dec. 15.).
Balló Mátyás (1844. nov. 30. Liptószentmiklós, Liptó vm. – 1930. szept. 27. Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): kémikus. >>>A bécsi (1864–1866), a zürichi műszaki egyetemen tanult (1866–1868), Zürichben vegyész és bölcsészdoktori okl. szerzett (1868). Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).
Baló József (2), nagybaczoni >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1919), a kórbonctani diagnosztika tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1926). Az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; ig.: 1948. nov. 17.–1949. okt. 31.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; ismét l.: 1956. máj. 30.; r.: 1973. máj. 11.).
Balogh Artur (1), galántai és nebojszai >>>A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1889), állami ösztöndíjjal német és francia egyetemeken tanult (1898–1899), a politika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1899), az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Balogh Ernő (2), nemes >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1913), a fertőző betegségek tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1925). Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Balogh János (2) >>>Gyermekéveit Túrkevén töltötte, 1923-tól élt Budapesten, a Szegényház téri (= Rózsák tere) protestáns árvaházban. A bp.-i Fasori Evangélikus Gimnáziumban éretts. (1931), a Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1935), bölcsészdoktori okl. (1938), Magyarország állatvilága tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1943), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1954). Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 11.).
Balogh Jenő (1) >>>A győri jogakadémián, a bp.-i és a berlini egyetemen tanult, a bp.-i tudományegyetemen jogi és államtud. doktori okl. (1885), a büntetőjog és a büntető eljárás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1888). Az MTA tagja (l.: 1901. máj. 10.; r.: 1912. máj. 2.; ig.: 1936. jún. 3.–1945. ápr. 26.; t.: 1937. ápr. 29.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; t. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Balogh Kálmán (1) >>>A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. (1859), a kórélettan tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1863). Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.; r.: 1877. máj. 24.).
Balogh Tamás; Lord Thomas Balogh; 1968-tól Baron of Hampstead (1905. nov. 2. Bp. – 1985. jan. 20. London): közgazdász, politikus.>>>A bp.-i Trefort u.-i Mintagimnáziumban éretts. (1923), a Pázmány Péter Tudományegyetem államtud. doktori okl. szerzett (1927), a Collegicum Hungaricum tagjaként a Berlini Egyetemen közgazdasági ismereteket tanult (1927–1928), a New York-i Columbia és a bostoni Harward Egyetem ösztöndíjasa (1928–1930). 1931-től Nagy-Britanniában élt, a Londoni Egyetemen ún. honorary lectureur képesítést (1935), az Oxfordi Egyetemen Master of Arts fokozatot szerzett (1945). Az MTA tagja (t.: 1979. máj. 11.).
Bánki Donát; 1879-ig Lőwinger (1859. jún. 6. Bánk [= Bakonybánk], Veszprém vm. – 1922. aug. 1. Bp.): gépészmérnök.>>>Gyermekkorát Bánkon és Lovászpatonán töltötte, elemi iskoláit Lovászpatonán végezte. A bp.-i V. ker.-i főreáliskolában éretts. (1877), a József Műegyetemen végbizonyítványt (1881), gépészmérnöki okl. szerzett (1893). Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).
Bánóczi József; 1874-ig Weisz (1849. júl. 4. Szentgál, Veszprém vm. – 1926. nov. 20. Bp.): irodalomtörténész, filozófus, műfordító.>>>A pesti (1869–1870), a bécsi (1870–1872), a berlini, a göttingeni és a lipcsei egyetemen (1873–1874), majd Párizsban és Londonban tanult (1874–1875), a lipcsei egyetemen bölcsészdoktori okl. (1875), a filozófia története és propedeutikája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1878). Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.).
Barabás Samu (Sámuel), papolcsi >>>A sepsiszentgyörgyi (1866–1870) és a székelyudvarhelyi ref. kollégiumban tanult (1870–1876), Székelyudvarhelyen éretts. (1876), a bp.-i tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári okl. (1883), bölcsészdoktori okl. szerzett (1885); közben ösztöndíjjal a bécsi Institut für Österreichische Geschichtsforschungban tanult (1881–1883). Az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.).
Barabás Zoltán (1926. febr. 10. Bp. – 1993. jan. 23. Szeged. Tem.: 1993. febr. 12. Rákoskeresztúr): növénynemesítő, mezőgazdasági mérnök. >>>Középiskolai tanulmányait a bp.-i Széchenyi István Gimnáziumban és a kolozsvári unitárius gimnáziumban végezte, Kolozsvárott éretts. (1944), a Magyar Agrártud. Egyetemen mezőgazdasági mérnöki okl. (1948), a Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karán kertészmérnöki okl. szerzett (1949), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1959), a biológiai tudományok doktora (1980). Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 10.).
Bárány Ágoston, debreczeni (1798. dec. 29. Miskolc – 1849. ápr. 11. Makó, Csanád vm.): író, jogász.>>>Az egri jogakadémián végzett (1817), az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.).
Bárány Nándor, rhendesi (1899. máj. 31. Kisbér, Komárom vm. – 1977. okt. 6. Bp. Tem.: okt. 29. Gödöllő): gépészmérnök.>>>A bp.-i Markó u.-i Állami Főreáliskolában éretts. (1917), a József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1928), a műsz. tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (1.: 1953. máj. 30.).
Baranyai Lipót (1894. aug. 7. Béllye, Baranya vm. – 1970. jan 20. Frankfurt am Main): gazdaságpolitikus.>>>A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1919), egységes ügyvédi és bírói vizsgát tett (1920). Az MTA tagja (ig.: 1940. ápr. 11.–1945. ápr. 26., lemondott, majd újraválasztották: 1945. máj. 30.–1946. júl. 24.; t.: 1943. máj. 14.–1949, tagsága külföldre távozása miatt megszűnt; t. tagsága visszaállítva: 1989).
Bárczi Géza (1894. jan. 9. Zombor, Bács-Bodrog vm. – 1975. nov. 7. Bp.): nyelvész.>>>Középiskoláit Zomborban végezte, a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar–latin–görög, majd magyar–francia szakon tanult (1911–1914), ösztöndíjjal Franciaországba ment (1914), a lausanne-i egyetemen francia, olasz, spanyol nyelvet és irodalmat, valamint romanisztikát tanult (1917–1919). A bp.-i tudományegyetemen magyar–francia szakos tanári okl. (1920), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1926), az ófrancia nyelv és nyelvtörténet tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1932). Az MTA tagja (1.: 1939. máj. 12.; r.: 1947. jún. 6.).
Baritz György, ikafalvi (1779. okt. 28. Nagyenyed – 1840. dec. 27. Zára, Dalmácia): honvédtiszt, hadtudós, műfordító.>>>A nagyenyedi ref. kollégiumban tanult (1800-ig), a bécsi Hadmérnöki Akadémián végzett (1805). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Barna Ferdinánd, nyermeghi (1825. máj. 23. Nagykároly, Szatmár vm. – 1895. júl. 21. Bp.): nyelvész, könyvtáros, műfordító.>>>Középiskoláit a debreceni r. k. gimnáziumban végezte, Pesten (1842–1843) és Pécsett jogot (1843–1844), Keszthelyen, a Georgiconban gazdasági ismereteket tanult (1844–1845), ügyvédi vizsgát tett (1846). Az MTA tagja (l.: 1868. márc. 18.).
Barna Ignác (1), nyermeghi >>>A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. (1846), a fogászat tárgykörében magántanári képesítést szerzett (1865), az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.).
Baros Gyula (1876. jan. 22. Bp. – 1936. okt. 17. Bp.): irodalomtörténész. >>>A bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1899), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).
Barsi József; 1848-ig Neumann (Jano-Lehota, Bars vm. 1810. febr. 23. – 1893. febr. 18. Bp.): filozófus, statisztikus.>>>Középiskoláit Körmöcbányán, Selmecbányán és Esztergomban végezte, a nyitrai papnevelő intézetben bölcseletet, a pesti szemináriumban teológiát tanult, a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1832), pappá szentelték (1833). Az MTA tagja (l.: 1870. máj. 25.).
Barta György (2) >>>A kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban éretts. (1933), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen természettan–mennyiségtan szakos tanári okl. (1939), a Debreceni Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a műsz. tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1956). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1982. máj. 7.).
Barta István (3) >>>A Markó u.-i Bolyai Főreáliskolában éretts. (1928), a brünni és a karlsruhei műszaki egyetemen tanult (1928–1932), Karlsruhében villamosmérnöki okl. (1933) és műszaki doktori okl. szerzett (1934). Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1976. máj. 7.).
Barta János, id. (1901. aug. 9. Szentes, Csongrád vm. – 1988. ápr. 18. Debrecen): irodalomtörténész.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori okl. (1923), magyar–német szakos tanári okl. (1924), a magyar romanticizmus tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1942), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életművéért védés nélkül, 1957). Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1982. máj. 7.).
Bartakovics Béla, kisapponyi (1791. ápr. 14. Felsőelefánt, Nyitra vm. – 1873. máj. 30. Eger): r. k. főpap.>>>A pozsonyi Emericanum papnövendéke (1806–1809), Nagyszombatban bölcseleti (1809–1810), a bécsi Pázmáneumban teológiai tanulmányokat folytatott (1810–1813), pappá szentelték (1815), a pesti tudományegyetemen egyháztörténetbôl ún. szigorlati vizsgát tett (1815). Az MTA tagja (ig.: 1853. márc. 16.).
Bartal Antal; 1871-ig Bartl (1829. ápr. 24. Besztercebánya, Zólyom vm. – 1909. szept. 6. Dunaharaszti, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): klasszika-filológus, nyelvész.>>>Papnövendékként a pesti tudományegyetemen (1846–1848), majd a besztercebányai papnevelő intézetben teológiát tanult (1848– 1849), kilépett az egyházból (1849). A bécsi tudományegyetemen görög–latin szakos tanári okl. (1855), római klasszika-filológiából magántanári képesítést szerzett (1868). Az MTA tagja (l.: 1873. máj. 21.; r.: 1898. máj. 6.).
Bartal György (1), id.; beleházai és ethrekarchai >>>Középiskoláit Pozsonyban és Nagyszombaton végezte, a pozsonyi jogakadémián bölcseletet és jogot hallgatott (1801–1805), ügyvédi okl. szerzett (1809). Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.; t.: 1858. dec. 15.).
Bartalus István (1821. nov. 13. Bálványosváralja, Doboka vm. – 1899. febr. 9. Bp.): zenetörténész, zenei író.>>>A kolozsvári ref. főiskolán jogot, bölcsészetet és teológiát tanult, egyúttal a kolozsvári konzervatórium hallgatója is (1841–1845). Az MTA tagja (l.: 1875. máj. 26.).
Bártfay László (1797. máj. 6. Felsővadász, Abaúj vm. – 1858. máj. 12. Pest): író, irodalmi szervező, ügyvéd.>>>Középiskoláit, majd jogi tanulmányait is Kassán végezte, Pesten ügyvédi vizsgát tett (1823). Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.).
Bartha Adorján (1923. dec. 15. Porcsalma, Szatmár, Ugocsa és Bereg vm. – 1996. máj. 27. Bp.): állatorvos, virológus.>>>A Debreceni Református Kollégiumban tanult, a nagyváradi Szent László Gimnáziumban éretts. (1943), a Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Karán állatorvosi (1949), állatorvos-doktori okl. szerzett (1950), az állatorvos-tudományok kandidátusa (1959), doktora (1981), az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.).
Bartha Dénes, nagyőri (1908. okt. 2. Bp. – 1993. szept. 7. Bp.): zenetörténész.>>>A berlini tudományegyetemen – a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként – zenetudományból bölcsészdoktori okl. (1930), a zenetörténet tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1935), a zenetudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1958), az MTA tagja (1.: 1990. máj. 21.).
Bartók György (2), ifj.; málnási >>>A kolozsvári református teológiai akadémián (1900–1904), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1904–1905), majd ismereteit Lipcsében és Heidelbergben egészítette ki (1905–1906). Kolozsvárott református lelkészi okl. (1905), bölcsészdoktori okl. (1906), magyar–német szakos tanári okl. (1907), a sárospataki református főiskolán teológiai szakos tanári okl. (1908), a kolozsvári tudományegyetemen a morális filozófia és annak története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1912). A MTA tagja (l.: 1927. máj. 7.; r.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Batizfalvy Sámuel; 1849-ig Batisovszky (1826. aug. 26. Rimaszombat, Gömör és Kishont vm. – 1904. nov. 6. Bp.): orvos, sebész.>>>Középiskoláit Osgyánban és Rozsnyón végezte, Lőcsén bölcseleti tudományokat és evangélikus teológiát hallgatott (1848-ig). A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. (1855), sebésztudori és szülészmesteri okl. (1856), a testegyenészet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1859), az MTA tagja (l.: 1868. márc. 18.).
Batsányi János; Bacsányi (1763. máj. 9. Tapolca, Zala vm. – 1845. máj. 12. Linz, Ausztria): költő, író, műfordító. >>>Középiskolai tanulmányait a veszprémi piarista (1776–1779) és a soproni katolikus gimnáziumban (1780–1782), ill. a keszthelyi premontreieknél végezte (1782–1783), a kegyesrendiek pesti líceumában jogot és bölcseletet hallgatott (1783–1787). Az MTA tagja (l.: 1843. okt. 7.).
Batthyány-Strattmann László, németújvári hg.; 1915-ig gr. Batthyány László (1870. okt. 28. Dunakiliti, Moson vm. – 1931. jan. 22. Bécs): orvos, szemész.>>>Gyermekéveit Dunakilitin töltötte, később Pozsonyban éltek, majd végleg Köpcsényben (= Kittsee, Burgenland) telepedtek le. A kalksburgi (bécsi) jezsuita intézetben, majd a kalocsai jezsuita gimnáziumban tanult; Kalocsán tanára a híres jezsuita csillagász Fényi Gyula volt, neki köszönhette a természettudományok iránti szeretetét. Kalocsán éretts. (1889), a Bécsi Gazdasági Főiskolán tanult (1889–1890), huszár önkéntesként szolgált (1890–1892). A bécsi tudományegyetemen kémiából bölcsészdoktori okl. (1896), majd orvosdoktori okl. is szerzett, egyúttal sebész orvosi és szülészmesteri vizsgát is tett (1900), végül szemorvosi képesítést is szerzett (1906). Az MTA tagja (ig.: 1915. okt. 8.; t.: 1917. máj. 3.).
Bay Zoltán, ludányi (1900. júl. 24. Gyulavári, Békés vm. – 1992. okt. 4. Washington): fizikus.>>>Elemi iskolai tanulmányait a gyulavári református iskolában végezte, a debreceni református főgimnáziumban éretts. (1918), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként matematika–fizika szakos tanári okl. (1923), bölcsészdoktori okl. szerzett (1926). Az MTA tagja (l.: 1937. épr. 29.; r.: 1945. máj. 30.; tagsága külföldre távozása miatt megszűnt: 1949. nov. 29.; t.: 1981. máj. 5.; r. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Bayer József (1851. nov. 23. Baja, Bács-Bodrog vm. – 1919. dec. 12. Bp.): irodalom-, színház- és művészettörténész.>>>A bajai kir. r. k. állami főgimnáziumban éretts. (1870), a bp.-i tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1874). Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.; r.: 1911. ápr. 27.).
Bedő Albert, kálnoki (1839. dec. 31. Sepsikőröspatak, Háromszék vm. – 1918. okt. 20. Bp.): erdész, politikus.>>>A székelykeresztúri és a kolozsvári unitárius gimnáziumban tanult, Kolozsvárott jogot hallgatott (1860), a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián erdész okl. szerzett (1866), az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).
Beély Fidél József; 1844-ig Briedl (1807. júl. 5. Székesfehérvár – 1863. jún. 20. Kőszeg): pedagógus, bencés szerzetes.>>>Középiskoláit Székesfehérvárott végezte (1816–1822), majd belépett a bencés szerzetesrendbe és felvette a Fidél nevet (1822. okt. 16.), ünnepélyes fogadalmat tett (1828. okt. 15.), pappá szentelték (1830. aug. 6.). Győrött bölcseleti tanfolyamot, Pannonhalmán teológiát végzett. Az MTA tagja (l.: 1839. nov. 23.).
Beke Manó; 1884-ig Beck (1862. ápr. 24. Pápa – 1946. jún. 27. Bp.): matematikus.>>>Középiskoláit a pápai bencés gimnáziumban és a bp.-i VI. kerületi állami főreáliskolában végezte, a bp.-i tudományegyetemen (1879–1882), a göttingeni egyetemen (1882–1883), a József Műegyetemen tanult (1879–1882), Budapesten matematika–fizika szakos tanári okl. (1883) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1884), majd a göttingeni egyetemen mint állami ösztöndíjas a matematikatanítás kérdéseit tanulmányozta (1892–1893), magántanári képesítést szerzett (1896). Az MTA tagja (1.: 1914. máj. 7.; kizárták: 1920. ápr. 19.; tagsága helyreállítva: 1945. ápr. 26.).
Beke Ödön; 1900-ig Berger (1883. máj. 20. Komárom – 1964. ápr. 10. Bp.): nyelvész.>>>A bp.-i tudományegyetemen magyar nyelvészetből bölcsészdoktori okl. (1905), magyar–latin szakos tanári okl. (1906), a magyar és finnugor népnyelvkutatás tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1948); az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1958. nov. 28.).
Békefi Remig József; 1880-ig Brökl (1858. aug. 3. Hajmáskér, Veszprém vm. – 1924. máj. 21. Eger): történész, ciszterci szerzetes.>>>Elemi iskoláit és a gimnázium alsó osztályait Veszprémben végezte. Belépett a ciszterci rendbe (1874. szept. 17.), egyszerű fogadalmat tett (1877. jún. 25.), teológiai tanulmányait a rend zirci főiskoláján végezte (1876–1880), ünnepélyes fogadalmat tett (1880. júl. 16.), áldozópappá szentelték (1881. aug. 7.). A bp.-i tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. (1881), az Árpád-kori politika és művelődéstörténet tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1893); az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1908. ápr. 30.).
Békésy György, békási; Békésy, Georg von (1899. jún. 3. Bp. – 1972. jún. 13. Honolulu, Hawaii): biofizikus.>>>Elemi iskoláit Pécsett végezte, a zürichi gimnáziumban éretts. (16 évesen!, 1915), a berni egyetemen fizikát és kémiát tanult (1916–1920), vegyészmérnöki okl. (1920), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1923), belföldi tudományos ösztöndíjas (1929–1930), a rezgéstan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1934). Az MTA tagja (1.: 1939. máj. 12.; r.: 1946. júl. 24.; tagsága külföldre távozása miatt megszűnt: 1949?; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Béll Béla (1908. okt. 2. Uraj, Gömör és Kishont vm. – 1988. szept. 24. Bp. Temetés, hamvasztás: okt. 12. Farkasrét): meteorológus.>>>Az újpesti állami gimnáziumban éretts. (1927), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1932), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a fizikai (meteorológiai) tudományok kandidátusa (1954), a műszaki tudományok doktora (1968). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1982. máj. 7.).
Bella Lajos (1850. dec. 29. Pozsony – 1937. júl. 8. Sződliget, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): régész, ősrégész.>>>A pozsonyi r. k. főgimnáziumban éretts. (1879), a bp.-i tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1926. máj. 6.).
Benda Kálmán, marczinfalvi (1913. nov. 27. Nagyvárad, Bihar vm. – 1994. márc. 13. Bp.): történész.>>>A bp.-i Református Gimnáziumban éretts. (1932), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–földrajz szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1937); közben Bécsben (1936), majd tanulmányai befejezése után Berlinben (1937) és Párizsban állami ösztöndíjas (1937–1938). A XVI–XVII. sz.-i magyar történelemből magántanári képesítést szerzett (1946), a történelemtudományok kandidátusa (1961), doktora (1979), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1991. máj. 9.).
Benedek Pál (2) >>>A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen vegyészmérnöki okl. (1945), műszaki doktori okl. szerzett (1949), a kémiai tudományok kandidátusa (1957), doktora (1962), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1987. máj. 8.).
Benedikt Ottó (1897. máj. 18. Bp. – 1975. nov. 25. Bp.): villamosmérnök. >>>A bécsi műegyetemen villamosmérnöki és műsz. doktori okl. szerzett (1930), a műsz. tudományok doktora (Moszkva, 1937), az MTA tagja (l.: 1956. máj. 30.; r.: 1958. nov. 28.).
Benkő Loránd (1921. dec. 19. Nagyvárad, Románia – 2011. jan. 17. Bp.): nyelvész, nyelvtörténész.>>>A szegedi Klauzál Gábor Gimnáziumban éretts. (1941), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magyar–olasz–történelem szakos hallgatója (1941–1944), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar nyelvészetből bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), a nyelvtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1960). Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).
Beöthy Ákos, bessenyői és örvendi (1838. nov. 12. Nagymarjapuszta, Bihar vm. – 1904. dec. 1. Bp.): politikus, műfordító.>>>A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett, ismereteit nyugat-európai, elsősorban angliai utazásai során egészítette ki (1861-ig). Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).
Beöthy Leó, bessenyői és örvendi (1839. Nagyvárad – 1886. jan. 5. Bp.): közgazdász, statisztikai író, műfordító.>>>Három gimnáziumi osztályt végzett, majd édesapja magánúton taníttatta. Tizennégy éves korától autodidakta: számos nyelven tanult, majd szépirodalommal és közgazdaságtannal fogl. Az MTA tagja (l.: 1877. máj. 24.).
Beöthy Zsolt (Zoltán), szlováni >>>Budán, a Várban született, a család az 1849-es ostrom elől Komáromba menekült. A komáromi algimnáziumban, majd a pesti református gimnáziumban tanult; Pesten tanára volt – többek között – Gyulai Pál, Thaly Kálmán, Dömötör János és Tolnai Lajos. A pesti tudományegyetemen jogot hallgatott (1867–1870), tanulmányait a bécsi, majd a müncheni egyetemen folytatta (1870–1871), a bp.-i tudományegyetemen magyar–német szakos tanári okl. (1875), és bölcsésztudori okl. (1877), a magyar irodalom története tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1878). Az MTA tagja (l.: 1877. máj. 24.; r.: 1884. jún. 5.; ig.: 1893. máj. 12.).
Bérces Tibor (1932. máj. 20. Németbóly, Baranya vm. – 2007. aug. 10. Bp. Temetés: 2007. aug. 31. Farkasrét): kémikus. >>>A Mohácsi Városi Gimnáziumban éretts. (1950), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1955), doktorált (1958), a kémiai tudományok kandidátusa (1965), doktora (1979), az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 1998. máj. 4.).
Berczik Árpád (1), jászói >>>Középiskoláit a pesti kegyesrendi gimnáziumban végezte, a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1864), az MTA tagja (l.: 1888. máj.; r.: 1907. máj. 3.; t.: 1916. máj. 4.).
Bernát István, 1908-tól korláti (1854. júl. 3. Rimaszombat, Gömör és Kishont vm. – 1942. jan. 19. Bp.): politikus.>>>Középiskoláit Rimaszombatban, Pozsonyban és Budapesten végezte, a bp.-i Lónyay utcai református gimnáziumban éretts. (1872), a bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. szerzett (1877); közben a bécsi egyetemen is tanult (1874–1875), majd közgazdasági ismereteit Nyugat-Európában és az USA-ban egészítette ki (1882–1884). Az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.; r.: 1927. máj. 5.).
Berzeviczy Albert, berzeviczei és kakaslomniczi (1853. jún. 7. Berzevice, Sáros vm. – 1936. márc. 22. Bp.): kulturpolitikus. >>>Középiskoláit Kisszebenben, Lőcsén és Buda-Pesten végezte, a kassai jogakadémián, majd a bp.-i tudományegyetem állam- és jogtud. karán végbizonyítványt (1874), államtudori okl. szerzett (1877), az MTA tagja (t.: 1904. máj. 13.; ig.: 1904. dec. 11.).
Berzsenyi Dániel, egyházas- és nagyberzsenyi (1776. máj. 7. Hetye [= Egyházashetye] Vas vm.– 1836. febr. 24. Nikla, Somogy vm.): költő.>>>Kezdetben apja taníttatta, majd a soproni líceum hallgatója (1788–1795); közben elszökött Sopronból, katonának állt (1793, de onnan visszatért a líceumba). Tanulmányai befejezése után rövid ideig apja mellett gazdálkodott, majd nagybátyjánál, Niklán élt. Sömjéni (= Kemenessömjén) birtokán telepedett le (1798–1803), végül visszatért Niklára, s haláláig ott gazdálkodott (1200 holdon és a gombai szőlőhegyen 40 hold szőlőn; 1803–1836). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 7.).
Beszédes József; Beszédes Kiss (1787. febr. 13. Magyarkanizsa, Bács-Bodrog vm. – 1852. febr. 28. Dunaföldvár, Tolna vm.): mérnök.>>>Középiskoláit a szegedi piarista gimnáziumban és Temesvárott végezte, a pesti egyetemen mérnöki szigorlatot (1810) és okl. (1813), bölcsésztudori okl. szerzett (1819). Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.).
Bethlen István, bethleni gr. (1874. okt. 8. Gernyeszeg, Maros-Torda vm. – 1946. okt. 5. Moszkva): politikus, miniszterelnök. >>>A bp.-i tudományegyetemen jogi tanulmányokat folytatott (1893–1896), fél évet angol egyetemeken töltött (1897), Marosvásárhelyen, majd Ausztriában töltötte le egyéves önkéntes katonai szolgálatát (1897–1898), a magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézet vendéghallgatója (1898–1900). Az MTA tagja (t.: 1928. máj. 18.).
Bezerédj Pál, bezerédi (1840. márc. 17. Sopron – 1918. jan. 21. Hidja, Tolna vm. [ma: Szedres része]): földbirtokos, gazdaságpolitikus.>>>Középiskoláit a bécsi Theresianuman végezte, majd a bajorországi Weichenstephanban gazdasági iskolában tanult, ismereteit hosszas nyugat-európai tanulmányútja során egészítette ki. Az MTA tagja (t.: 1917. máj. 3.).
Beznák Aladár (1901. aug. 31. Szatmárnémeti, Szatmár vm. – 1959. júl. 17. Montréal, Kanada): orvos.>>>A debreceni Tisza István Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1924); Cambridge-ben (1925–1926) és Londonban Rockefeller-ösztöndíjas (1926–1927), belföldi kutatási ösztöndíjas (1935); az élettan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1932), az MTA tagja (1.: 1945. márc. 30.; r.: 1946. dec. 19.; ig.: 1946. dec. 19.; illegális külföldre távozása miatt kizárták: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Bibó István (2), ifj.; barátosi >>>Elemi iskoláit Domokos Lászlóné Löllbach Emma híres bp.-i Új Iskolájában, középiskoláit a bp.-i Mátyás Király Főgimnáziumban és Szegeden végezte; a szegedi Piarista Gimnáziumban éretts. (1929). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen jog- (1933) és államtudományi doktori okl. szerzett (1934), állami ösztöndíjjal a bécsi Collegium Hungaricum tagjaként a bécsi egyetemen nemzetközi és közigazgatási jogot (1933–1934), a genfi Institut Universitaire des Études Internationales-ban nemzetközi jogot, diplomácia- és politikatörténetet tanult (1934–1935), a hágai Nemzetközi Jogi Akadémia Carnegie-ösztöndíjas hallgatója (1936). A jogbölcselet tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1940), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Bielz Ede; Bielz Eduard Albert (1827. febr. 4. Nagyszeben, Szebenszék – 1898. máj. 26. Nagyszeben, Szeben vm.): biológus, zoológus.>>>Gimnáziumi tanulmányai után a nagyváradi jogakadémián jogot hallgatott (1846–1848). Az MTA tagja (l.: 1873. máj. 21.).
Bihari Ottó (1921. jan. 13. Temesvár – 1983. jan. 4. Pécs): jogász.>>>Tanulmányait Temesvárott, román tannyelvű iskolában kezdte, Debrecenben fejezte be. A debreceni Piarista Gimnáziumban éretts. (1939), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1943); az állam- és jogtudományok kandidátusa (1957), doktora (1962), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Biró Ferenc; 1945-ig Rákosi Ferenc (1904. jún. 6. Sopron – 2006. nov. 10. Bp.): gépészmérnök. >>>Gimnáziumban tanult, tanulmányait azonban nem fejezte be (1918), tanonc (1918–1921), a moszkvai Repülőipari Intézetben repülőgép-gépészmérnöki okl. szerzett (1935); az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; kizárták: 1960. okt. 1.).
Bíró Vencel; 1899-ig Schemitz (1885. aug. 5. Vértessomló, Komárom vm. – 1962. dec. 2. Kolozsvár): történész, piarista szerzetes.>>>Középiskoláit Tatán és Rózsahegyen végezte. Belépett a piarista rendbe (1900); a kolozsvári Kalazantinumban és az egyetemen tanult (1904–1908), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori és tanári okl. szerzett (1908); pappá szentelték (1908). az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Bitnicz Lajos (1790. júl. 17. Ják, Vas vm. – 1871. jún. 28. Nagykanizsa, Zala vm.): matematikus, nyelvész, r. k. püspök.>>>Középiskoláit Kőszegen végezte, majd a szombathelyi papnevelő intézetben tanult (1807–1811), pappá szentelték (1813. máj. 9.). A pozsonyi tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1815), az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.; t.: 1847. dec. 23.).
Bláthy Ottó Titusz; 1868-ig Oblath (1860. aug. 11. Tata, Komárom vm. – 1939. szept. 26. Bp.): gépészmérnök. >>>A bécsi műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1882), az MTA tagja (t.: 1927. máj. 5.).
Bleyer Jakab (1874. jan. 25. Dunacséb, Bács-Bodrog vm. – 1933. dec. 5. Bp.): irodalomtörténész, nyelvész, politikus.>>>Középiskoláit Újvidéken és Kalocsán végezte, a kalocsai jezsuita gimnáziumban éretts. (1892). A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként magyar–német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1897), a müncheni és a lipcsei egyetemen állami ösztöndíjjal germanisztikát tanult (1903–1904); a német nyelvészet és a régi német irodalom történetéből magántanári képesítést szerzett (1905), az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.).
Bócsa Iván (1926. júl. 9. Arad – 2007. máj. 4. Bp. Temetés: 2007. máj. 22. Farkasrét): mezőgazdasági mérnök, növénynemesítő.>>>Középiskolai tanulmányait Bukarestben kezdte, majd a család áttelepült Magyarországra (1941). A bp.-i Werbőczy István Gimnáziumban éretts. (1944), a Magyar Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1948), felsőfokú növénynemesítői tanfolyamot végzett (1950), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) doktorált (1959); a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1957), doktora (1974). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).
Bodánszky Miklós (1915. máj. 21. Bp. – 2007. febr. 7. Princeton, New Jersey, USA): kémikus. >>>A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen vegyészmérnöki okl. (1939), műszaki doktori okl. szerzett (1949), a kémiai tudományok kandidátusa (1956), az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.).
Bódiss Jusztin János (1863. nov. 18. Türje, Zala vm. – 1921. júl. 31. Komárom): irodalomtörténész, klasszika-filológus, bencés szerzetes.>>>Belépett a bencés rendbe (1881. júl. 31.), Pannonhalmán elvégezte a hittudományi főiskolát és a tanárképző intézetet (1887), pappá szentelték (1887. júl. 6.). A bp.-i tudományegyetemen görög–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1887). Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).
Bodnár János (1) >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen biológia–kémia szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1911), az orvosi vegytanból magántanári képesítést szerzett (1916). Az MTA tagja (l.: 1937. ápr. 29.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Bodola Lajos (2), zágoni >>>Gyermekkorát Itáliában töltötte; Genovában és Cataniában tanult (1879-ig, ekkor a családja Magyarországra költözött). A József Műegyetemen mérnöki okl. (1885), a geodézia tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1889). Az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.).
Boér Elek (2) ifj.; kövesdi >>>A kolozsvári és a szegedi tudományegyetemen tanult (1918–1922), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen államtud. doktori okl. (1922), a közgazdaságtan elmélete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929). Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Bogárdi János; Bogner (1909. jún. 11. Torontáltorda, Torda-Aranyos vm. – 1998. nov. 18. Bp.): építőmérnök, hidrológus.>>>A József Műgyetemen mérnöki okl. szerzett (1931), a kecskeméti református jogakadémián végzett (1937), az Iowa Egyetemen (USA) M. Sc. fokozatot szerzett (1938), a magyaróvári gazdasági akadémián gazda okl. (1939), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen műsz. doktori okl. (1942), magántanári képesítést szerzett (1947). A műszaki tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1962. ápr. 6.; r.: 1973. máj. 11.).
Bogisich Mihály (1839. jan. 10. Pest – 1919. aug. 6. Esztergom): zeneszerző, zenetörténész, zenei író.>>>A Nemzeti Zenedében (1850-től) és a pesti kegyesrendi főgimnáziumban tanult, majd a bécsi Pázmáneumban teológiai és zenei tanulmányokat folytatott (1859–1863), pappá szentelték (1863. júl. 27.). Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).
Bognár Géza (1909. dec. 3. Bp. – 1987. febr. 7. Bp.): gépészmérnök, politikus.>>>A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1937). Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1958. nov. 28.).
Bognár József (1917. febr. 5. Szombathely – 1996. nov. 3. Bp.): politikus, közgazdász. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori és középiskolai tanári okl. szerzett (1940), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1958), doktora (1960). Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 11.).
Bognár Rezső (1913. márc. 7. Hódmezővásárhely – 1990. febr. 4. Bp.): vegyészmérnök, politikus.>>>A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1931–1936), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. (1937) és műszaki doktori okl. (1941), magántanári képesítést szerzett (1946). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1953. máj. 30.).
Bóka László (1910. júl. 19. Bp. – 1964. nov. 1. Bp.): irodalomtörténész, író, költő.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–német–francia szakos tanári okl. (1935), bölcsészdoktori okl. szerzett (1937), az irodalomtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1953. máj. 30.).
Bókay Árpád, 1896-tól bókai; 1861-ig Bock; 1896-ig Bókai (1856. aug. 15. Pest – 1919. okt. 20. Bp.): orvos, belgyógyász, farmakológus.>>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1879), a belgyógyászati fizikális vizsgamódszerek tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1882), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).
Bókay János (1), 1896-tól bókai; 1861-ig Bock; 1896-ig Bókai >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1880), a gyermekorvoslástan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1885), az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.).
Bolgár Elek; 1900-ig Breuer (1883. júl. 3. Kassa – 1955. jún. 26. Bp.): jogász, történész, politikus.>>>Apja korai elvesztése után családja Budapestre költözött, majd Zentán éretts. (1901). A bp.-i és a kolozsvári tudományegyetemen tanult (1901–1906), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtud. doktori okl. (1906), a berni egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1910). Az MTA tagja (t.: 1945. máj. 30.; r.: 1949. okt. 31.).
Bóna István (1930. febr. 10. Heves – 2001. jún. 4. Dunaújváros): régész. >>>Jászapátin éretts. (1948), az ELTE BTK-n ős- és népvándorláskori régész és muzeológus okl. szerzett (1951), doktorált (1958), a történelem (régészet) tudományok kandidátusa (1961), doktora (1972), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1998. máj. 4.).
Borbély Samu (1907. ápr. 23. Torda, Torda-Aranyos vm. – 1984. aug. 14. Bp.): matematikus, gépészmérnök.>>>A berlin-charlottenburgi műszaki egyetemen matematikus okl. és műszaki doktori okl. (1929), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az alkalmazott matematika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1943). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1979. máj. 11.).
Bori Imre (1929. dec. 28. Bácsföldvár – 2004. ápr. 22. Újvidék): irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.>>>Az újvidéki Tanárképző Főiskolán magyar szakos általános iskolai tanári okl. (1951), az Újvidéki Egyetemen magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1962), doktorált (1964). Az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.).
Borovszky Samu (1860. okt. 25. Karavukova, Bács-Bodrog vm. – 1912. ápr. 24. Bp.): történész.>>>Családja 1870-ben Nagyszalontára költözött, itt és Békésen végezte iskoláit, majd a bp.-i református főgimnáziumban éretts. (1879). A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori és magyar–történelem szakos tanári okl. szerzett (1883). Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.).
Borzsák István (1914. dec. 24. Monor, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2007. dec. 9. Bp.): irodalomtörténész, klasszika-filológus. >>>A budapesti református gimnáziumban éretts. (1932), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori okl. (1936) és görög–latin szakos tanári okl. (1937), a római irodalomtörténetből magántanári képesítést szerzett (1941), a nyelvészeti (klasszika-filológia) tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1965). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).
Botka Tivadar, szántói és széplaki (1802. júl. 6. Kisendréd, Bars vm. – 1885. jan. 6. Kisvezekény, Bars és Hont vm.): politikus, jogász, történész.>>>Elemi és középiskoláit Léván, Nagyszombaton és Pesten végezte, a pesti tudományegyetemen ügyvédi okl. szerzett (1821). Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.; r.: 1872. máj. 24.; t.: 1877. máj. 24.).
Bozóky László, pilismaróti (1911. máj. 4. Nagyvárad – 1995. dec. 12. Bp.): biofizikus.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1935), bölcsészdoktori okl. szerzett (1936), Otto Hahn berlin-dahlemi intézetében magfizikai, Walter Friedrich berlini sugárterápiai intézetében dozimetriai tanulmányokat folytatott (1936–1937), a fizikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1964). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Böckh Hugó, 1907-től nagysuri (1874. jún. 15. Bp. – 1931. dec. 6. Bp.): geológus.>>>A bp.-i tudományegyetemen középiskolai tanári okl. (1898), a müncheni egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1899). Az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.).
Böckh János, 1907-től nagysuri (1840. okt. 20. Pest – 1909. máj. 10. Bp.): geológus.>>>A pozsonyi gimnáziumban (1850–1854), a pozsonyi főreáliskolában (1854–1855), majd az ausztriai kremsi mérnöki iskolában tanult (1855–1858); a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián bányamérnöki okl. szerzett (1862), a bécsi Földtani Intézetben geológus szaktanfolyamot végzett (1864–1866), egyúttal a bécsi tudományegyetem és a műegyetem hallgatója is (1864–1865). Az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.).
Böhm Károly (1) >>>A pozsonyi evangélikus líceumban tanult (1862–1868), teológiát végzett (1868), a göttingeni egyetemen R. Lotze és H. Ritter tanítványa (1868–1869), a tübingeni és a berlini egyetem hallgatója (1869–1870). Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1908. ápr. 30.).
Bökönyi Sándor (1926. márc. 17. Vállaj, Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vm. – 1994. dec. 25. Bp.): állatorvos, régész, archeozoológus.>>>A debreceni piarista gimnáziumban éretts. (1944), a Magyar Agrártudományi Egyetemen állatorvosi okl. (1950), az Állatorvos- tudományi Egyetemen állatorvos-doktori okl. szerzett (1960), a biológiai tudományok kandidátusa (1960), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 10.; r.: 1990. máj. 21.).
Bölcskei Elemér (1917. nov. 1. Pestszentlőrinc, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1977. jún. 16. Bp.): építőmérnök.>>>A bp.-i Kölcsey Ferenc Gimnáziumban éretts. (1935), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mérnöki okl. szerzett (1940), a műszaki tudományok kandidátusa (1956), doktora (1960). Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.).
Bölöni Farkas Sándor; Farkas Sándor, bölöni (1795. dec. 14. [keresztelése napja] Bölön, Háromszék – 1842. febr. 3. Kolozsvár): író, politikus, utazó.>>>A kolozsvári unitárius kollégiumban (1805–1812), a kolozsvári kir. líceumban tanult (1812–1816; jogot végzett: 1816), tanulmányait Bécsben egészítette ki (majd Pesten az osztrák polgári jogból és perrendtartásból vizsgázott: 1825). Az MTA tagja (l.: 1834. nov. 8.).
Bresztyenszky Béla (Adalbert Antal); Bresztyánszky >>>A privigyei, a székesfehérvári gimnáziumban tanult, belépett a Szent Benedek-rendbe (1803. nov. 5.), a győri rendházban bölcseletet (1803–1806), pannonhalmi főiskoláján teológiát hallgatott (1806–1810), ünnepélyes fogadalmat tett (1807. márc. 30.), pappá szentelték (1810. aug. 30.). A pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1812), az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.).
Brisits Frigyes Ervin (1890. márc. 4. Máza, Tolna vm. – 1969. dec. 7. Vác): irodalomtörténész, cisztercita szerzetes.>>>Középiskoláit Pécsett, a teológiát a Bernadinumban végezte (1908–1913); belépett a cisztercita rendbe (1908), ünnepélyes fogadalmat tett (1913. júl. 10.), pappá szentelték (1913. júl. 14.). A bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. (1913), bölcsészdoktori okl. (1914), a magyar irodalom története a 19. sz. első felében tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935); az irodalomtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1957). Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; tagsága megszűnt: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Bruckner Győző (1) >>>Középiskolai tanulmányait a felsőlövői, a késmárki és a soproni evangélikus líceumban végezte, Sopronban éretts. (1895), a bp.-i tudományegyetemen végbizonyítványt (1901), bölcsészdoktori okl. (1904), középiskolai tanári okl. (1906), a Felvidék művelődéstörténete tárgykörből magántanári képesítést szerzett (Kolozsvár, 1914; Debrecen, 1923). Az MTA tagja (l.: 1926. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Bruckner Győző (2) >>>A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1925), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1928), a szerves kémia módszertana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1949. okt. 31.).
Bubics Zsigmond (1821. márc. 17. Ozora, Tolna vm. – 1907. máj. 22. Baden, Alsó-Ausztria): r. k. püspök, történész, műgyűjtő.>>>Teológiát Győrött, majd a bécsi Pázmáneumban, később az Augustineumban tanult (1848); pappá szentelték (1844. júl. 22.). Az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; t.: 1900. máj. 4.).
Buchböck Gusztáv (1869. febr. 15. Pozsony – 1935. okt. 1. Bp.): kémikus.>>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1896), az általános kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1904), az MTA tagja (l.: 1907. máj. 3.).
Buczy Emil (1782. máj. 16. Kolozsvár – 1839. okt. 28. Kolozsvár): író, esztéta, r. k. pap.>>>Középiskoláit Kolozsvárott végezte (1799-ig), majd Kassán filozófiát (1799–1801), Kolozsvárott jogot hallgatott (1801–1803). Belépett a piarista rendbe, ahol Horányi Elek vezetésével görög nyelvet és irodalmat tanult (1803–1805; kilépett a rendből: 1805). A bécsi egyetemen teológiát tanult, pappá szentelték (1810 előtt), később Bécsben csillagászatot is hallgatott (1833). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Budai Ézsaiás, nemes (1766. máj. 7. Pér [Szilágypér], Közép-Szolnok vm. – 1841. júl. 14. Debrecen): történész, klasszika-filológus, református püspök.>>>Középiskoláit Debrecenben, a református kollégiumban, az egyetemet Wittenbergben végezte, ahol bölcsésztudori okl. (1792), hittudori okl. szerzett (1817); tanulmányait Hollandiában és Angliában egészítette ki (1792–1794). Az MTA tagja (t.: 1831. febr. 15.).
Buday Kálmán (1) >>>A ciszterci rend pécsi gimnáziumában éretts. (1882), a bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1886), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a kórbonctan és kórszövettan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1896). Az MTA tagja (l.: 1913. ápr. 24.; r.: 1931. máj. 15.).
Buday László (1) >>>A ciszterci rend pécsi gimnáziumában éretts. (1892), a bp.-i tudományegyetemen jog- és államtudományi doktori okl. szerzett és statisztikai szakvizsgát is tett (1897). Az MTA tagja (l.: 1914. máj. 7.).
Budó Ágoston (1914. márc. 4. Bp. – 1969. dec. 23. Bp.): fizikus.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogot hallgatott, matematika–fizika szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1936), a molekulák fizikája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1940). Az MTA tagja (l.: 1950. dec. 2.; r.: 1960. ápr. 14.).
Bugarszky István (1868. máj. 21. Zenta, Bács-Bodrog vm. – 1941. márc. 3. Bp. Temetés: 1941. márc. 5. Kerepesi): kémikus.>>>Középiskoláit a zentai algimnáziumban, a nagykikindai gimnáziumban és az újvidéki főgimnáziumban végezte; Újvidéken éretts. (1886). A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1891), az elméleti kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1894). Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.).
Bulla Béla (1906. szept. 22. Keszthely, Zala vm. – 1962. szept. 1. Bp.): geográfus, geológus.>>>Elemi és középiskolai tanulmányait Keszthelyen végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori okl. (1928) és földrajz–történelem szakos tanári okl. (1930), magántanári képesítést szerzett (1935), a földrajztudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1954). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; ismét l.: 1954. jún. 19.).
Bunyitay Vince (1837. jan. 11. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. – 1915. márc. 26. Nagyvárad): történész, r. k. püspök.>>>Középiskoláit a kassai premontrei gimnáziumban, teológiai tanulmányait Egerben végezte (1860), pappá szentelték (1860). Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.).
Burger Kálmán (1929. okt. 19. Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2000. jún. 8. Bp.): kémikus. >>>Az aszódi gimnáziumban éretts. (1948), a BOTE-n gyógyszerész okl. szerzett (1954), a kémiai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1966). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1993. máj. 10.).
Buza László (1) >>>A sárospataki református jogakadémián, a bp.-i, a berlini és a kolozsvári tudományegyetemen tanult (1904–1908), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jog- (1908) és államtudományi doktori okl. (1909), az alkotmánypolitika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1912). Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; r.: 1946. júl. 24.).
Buzágh Aladár, buzinkai (1895. júl. 6. Derencsény, Gömör és Kishont vm. – 1962. jan. 20. Bp.): kémikus.>>>Középiskoláit Losoncon és Rimaszombatban végezte. A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1918), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1921), a mezőgazdasági kolloidkémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 1935). Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; r.: 1946. júl. 24.).
Cholnoky Jenő, csolnokossi (1870. júl. 23. Veszprém – 1950. júl. 5. Bp.): geográfus.>>>A bp.-i József Műegyetemen mérnöki okl. (1892), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1903). Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Cholnoky László, 1927-től vitéz (1899. máj. 29. Ozora, Tolna vm. – 1967. jún. 12. Pécs): kémikus, gyógyszerész.>>>A veszprémi piarista gimnáziumban éretts. (1917), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen gyógyszerész okl. (1922), gyógyszerészdoktori okl. (1924), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1930), a természetes szerves vegyületek biokémiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934), a kémiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1960. ápr. 14.).
Chyzer Kornél (1836. jan. 4. Bártfa, Sáros vm. – 1909. szept. 21. Bp.): orvos, zoológus.>>>Középiskoláit Bártfán, Kassán és Temesvárott végezte. A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. (1857), a bécsi egyetemen természetrajz szakos tanári okl. (1858), a pesti egyetemen szülészmesteri okl. (1861), a hamisított tápszerek vizsgálatának tana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1868). Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Concha Győző (1846. febr. 10. Marcaltő, Veszprém vm. – 1933. ápr. 10. Bp.): jogász.>>>Középiskoláit a pápai és a győri bencés gimnáziumban végezte. A pesti (1864–1868), a bécsi egyetemen tanult (1869), a pesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1869), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1870). Az MTA tagja (l.: 1886. máj. 6.; r.: 1900. máj. 4.; ig.: 1914. máj. 6.; t.: 1931. máj. 15.).
Corzan Avendano Gábor (1827. aug. 20. Szomolnok, Szepes vm. – 1903. jún. 14. Bp.): matematikus. levelező tag(1864.01.20.)
Cotel Ernő (1879. ápr. 23. Salgótarján – 1954. nov. 8. Bp.): kohómérnök. >>>A selmecbányai Bányászati és Erdőmérnöki Akadémián vaskohómérnöki okl. (1903), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) a kovácsolható vas gyártása és a vasipari hengerlés tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1926), a műszaki tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Csáki Frigyes (1921. márc. 11. Bp. – 1977. aug. 29. Bp. Temetés [hamvasztás]: 1977. szept. 9. Farkasrét): gépészmérnök.>>>Budapesten éretts. (1939), gimnáziumi tanulmányai idején az Eötvös Loránd Matematikai versenyen 2. (1939), egyéves textiliskolai tanfolyamot végzett (1942). A BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1949), a műszaki tudományok kandidátusa (1954), doktora (1960). Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).
Csáky Albin, körösszeghi és adorjáni gr. (1841. ápr. 19. Korompa, Szepes vm. – 1912. dec. 15. Bp.): politikus, jogász, nagybirtokos.>>>Gimnáziumi tanulmányait Lőcsén, a jogot a Kassai Jogakadémián és Pesten végezte. A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett és ügyvédi vizsgát tett (1863), az MTA tagja (ig.: 1891. máj. 7.).
Csáky Károly, körösszeghi és adorjáni gr. (1783. – 1846. Pest): nagybirtokos. igazgató tag(1838.09.05.)
Csanádi György; Czipszer (1905. júl. 28. Laibach, Ausztria – 1974. ápr. 27. Bp.): mérnök, politikus. >>>A József Műegyetemen mérnöki okl. (1927) és közgazdász okl. szerzett (mindkettőt Czipszer György néven, 1927), a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1955). Az MTA tagja (l.: 1958. nov. 28.; r.: 1970. febr. 4.).
Csánki Dezső (1857. máj. 18. Füzesgyarmat, Békés vm. – 1933. ápr. 29. Bp.): történész, levéltáros. >>>Középiskoláit a Debreceni Református Kollégiumban, majd Késmárkon végezte. A késmárki evangélikus líceumban éretts. (1875), a bp.-i tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. (1879), bölcsészdoktori okl. szerzett (1880), tanulmányait Ausztriában, Német- és Olaszországban egészítette ki (1905 és 1907). Az MTA tagja (l.: 1891. máj. 8.; r.: 1900. máj. 4.; ig.: 1925. máj. 7.).
Csányi Dániel (1820. jan. 20. Nagybánya, Szatmár vm. – 1867. jan. 20. Debrecen): matematikus, mérnök. >>>A máramarosi algimnáziumban, a debreceni református főiskolán tanult, a kassai jogakadémia hallgatója, majd a bécsi Polytechnicumban mérnöki okl. szerzett (1842). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).
Csaplár Benedek Gáspár (1821. jan. 3. Dunaszerdahely, Pozsony vm. – 1906. aug. 19. Bp.): irodalomtörténész, történész, piarista szerzetes.>>>Középiskoláit az érsekújvári ferences gimnáziumban, majd a pozsonyi és nagyszombati bencés gimnáziumban végezte. Privigyén belépett a piarista rendbe (és felvette a Benedek szerzetesi nevet, 1836. szept. 14.), Pozsonyszentgyörgyön ünnepélyes fogadalmat tett (1846. júl. 26.) és pappá szentelték (1846. aug. 6.); Kolozsvárott bölcseletet és klasszika-filológiát (1841–1843), Nyitrán (1843– 1845), Pozsonyszentgyörgyön teológiát tanult (1845–1846). Az MTA tagja (l.: 1866. máj. 6.).
Császár Elemér (1) >>>A bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. (1896), bölcsészdoktori okl. (1897), a magyar irodalomtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1908). Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.; r.: 1922. máj. 11.; ig. és t.: 1938. máj. 6.).
Császár Elemér (2) >>>A csurgói református gimnáziumban éretts. (1910), a bp.-i és a berlini tudományegyetemen tanult, Budapesten matematika–fizika szakos tanári okl. (1914) és bölcsészdoktori okl. (1918), a sugárzástan tárgykörben (1924) és a gazdasági fizika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935). Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; tagsága népbírósági ítélet alapján törölve: 1948).
Császár Ferenc, kolgyári (1807. júl. 7. Zalaegerszeg – 1858. aug. 17. Kerepes, Pest-Pilis-Solt vm.): költő, jogász. levelező tag(1832.03.09.) tiszteleti tag(1847.12.23.)
Császka György; Császtka (1826. dec. 4. Nyitraszerdahely, Nyitra vm. – 1904. aug. 11. Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): r. k. érsek.>>>Nyitrán, Tatán és Esztergomban tanult, majd az esztergomi főegyházmegye növendékpapjaként két évet a pozsonyi Emericanumban töltött. Nagyszombatban bölcseleti, a bécsi Pázmáneumban teológiai tanulmányokat folytatott (1847–1850). Pappá szentelték (1850. szept. 24-én), az MTA tagja (ig.: 1895. máj. 8.).
Csathó Kálmán, csíkdelnei (1881. okt. 13. Bp. – 1964. febr. 5. Bp.): író, rendező. >>>A bp.-i tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanult, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1904); Berlinben egy évig, utóbb Párizsban hosszabb ideig dramaturgiai és színházrendezési tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19; tagsága megszüntetve: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Csató Pál, csatószeghi (1804. jan. 7. Sarkad, Bihar vm. – 1841. febr. 15. Pozsony): író, újságíró. levelező tag(1832.03.09.)
Csatskó Imre (1804. nov. 5. Vác, Pest-Pilis-Solt vm. – 1874. febr. 23. Bp.): jogász. levelező tag(1839.11.23.)
Csécsi Nagy Imre; Nagy Imre, csécsi (1804. nov. 23. Érkeserű, Bihar vm. – 1847. júl. 23. Debrecen): orvos, természettudós. levelező tag(1844.12.24.)
Csefkó Gyula (1878. dec. 8. Baja, Bács-Bodrog vm. – 1954. dec. 2. Szeged): nyelvész. >>>A bajai tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést (1897), a Budai Paedagogiumban polgári iskolai tanári okl. (1901), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1926), a szó- és szólástörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931), a nyelvtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Cseh-Szombathy László, ifj. (1925. jún. 8. Bp. – 2007. júl. 21. Bp.): szociológus.>>>A bp.-i Lónyay utcai Református Gimnáziumban éretts. (1943), a bázeli és a genfi egyetemen tanult (1947), az ELTE BTK-n történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1950), a szociológiai tudományok kandidátusa (1975), doktora (1983). Az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 2001. máj. 7.).
Cselőtei László (1925. jan. 3. Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2012. febr. 29. Alcsútdoboz. Temetés: márc. 12. Farkasrét): kertészmérnök, agrárpolitikus. >>>A budapesti (fasori) evangélikus gimnáziumban éretts. (1943), a Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság- tudományi Karán kertészmérnöki okl. szerzett (1947), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1955), doktora (1966). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.).
Csengery Antal (1822. jún. 2. Nagyvárad, Bihar vm. – 1880. júl. 13. Bp.): közgazdász, történész, politikus. levelező tag(1847.12.23.) rendes tag(1858.12.15.) igazgató tag(1870.01.17.)
Csengery János Ferenc; 1878-ig Czenger; 1922-ig Csengeri (1856. okt. 2. Szatmár, Szatmár vm. – 1945. ápr. 21. Frohnleiten, Ausztria): klasszika-filológus, műfordító.>>>Középiskoláit Szatmárnémetiben és Debrecenben végezte, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában éretts. (1874). A bp.-i tudományegyetemen görög–latin szakos tanári okl. (1879) és bölcsészdoktori okl. (1880), a görög irodalom tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1884). Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.; r.: 1920. máj. 5.; t.: 1930. máj. 8.).
Cserna János, udvardi (1795. jan. 7. Zámoly, Fejér vm. – 1890. okt. 25. Heves, Heves vm.): gazdasági író, népdalgyűjtő. levelező tag(1832.03.09.)
Csernoch János (1853. jún. 18. Szakolca, Nyitra vm. – 1927. júl. 25. Esztergom): r. k. érsek, bíboros. >>>A bécsi Pázmáneumban tanult (1870–1874), a bécsi Augustineumban teológiai doktori okl. szerzett (1876); pappá szentelték (Bécs, 1874. nov. 18). Az MTA tagja (ig.: 1915. okt. 8.).
Csetri Elek (1924. ápr. 11. Torda – 2010. jan. 24. Kolozsvár): történész. >>>A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen történelem szakos tanári okl. (1947), bölcsészdoktori okl. szerzett (1949), az MTA tagja (külsõ 1990).
Csibi Sándor (1927. febr. 6. Szeged – 2003. ápr. 12. Bp.): gépészmérnök. >>>A BME Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagozatán végzett (1951), doktorált (1962); a műszaki tudományok kandidátusa (1961), a matematikai tudományok doktora (1974). Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.; r.: 1987. máj. 8.).
Csik Lajos (1902. jan. 7. Felsőnyárád, Borsod vm. – 1962. ápr. 13. Szeged): orvos, biológus.>>>A debreceni Tisza István Tudományegyetemen általános orvosi okl. (1928), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen humángenetikából magántanári képesítést szerzett (1938), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Csiki Ernő; 1898-ig Dietl (1875. okt. 22. Zsilyvajdejvulkán, Hunyad vm. – 1954. júl. 7. Bp.): zoológus, entomológus, állatorvos.>>>A nagyszebeni gimnáziumban éretts. (1894), az Állatorvosi Főiskolán állatorvosi okl. szerzett (1897). Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Csikós-Nagy Béla (1915. szept. 9. Szeged – 2005. máj. 28. Bp.): közgazdász, gazdaságpolitikus. >>>A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1937), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen magántanári képesítést szerzett (1942), a közgazdaság-tudományok doktora (rendkívüli úton, védés nélkül, 1967). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).
Csiky Gergely, csíksomlyói (1842. dec. 8. Pankota, Arad vm. – 1891. nov. 19. Bp.): író, műfordító. levelező tag(1879.05.22.)
Csizmadia Ernő (1924. febr. 10. Beje, Csehszlovákia – 1984. nov. 14. Bp.): agrárközgazdász. >>>A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász okl. szerzett (1950), az MKKE-n doktorált (1958), a közgazdaság- tudományok kandidátusa (1960), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Csoma József, ragyolczi (1848. jún. 27. Rásony, Abaúj vm. – 1917. márc. 1. Bp.): történész, heraldikus. >>>A sárospataki református jogakadémián végzett (1868), az MTA tagja (l.: 1900. máj. 4.).
Csonka Pál (1896. júl. 8. Bp. – 1987. nov. 26. Bp.): építészmérnök. >>>A József Műegyetem Mérnöki és Építészeti Osztályán tanult (1914–1916 és 1918–1920), építész okl. (1920) és műszaki doktori okl. szerzett (1930); Budapesten építőmesteri szakvizsgát tett (1928), a vasbetonlemez szerkezetek szilárdságtana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1933), a műszaki tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (posztumusz, l.: 1990; 1967. máj. 3-án az MTA l. tagjának jelölték, de megválasztása közvetlen politikai beavatkozás miatt meghiúsult. 1990-ben rehabilitálták, és posztumusz az MTA l. tagjává választották!).
Csontosi János; 1867-ig Kost (1846. okt. 26. Eperjes, Sáros vm. – 1918. okt. 25. Bp.): könyvtáros, irodalom- és művelődéstörténész.>>>Esztergomban és Nagyszombatban, mint papnövendék bölcseletet és teológiát tanult (1863–1867), az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.).
Csorba József, 1834-től szakácsi (1789. jan. 9. Nagyszőlős, Ugocsa vm. – 1858. nov. 23. Pest): orvos. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Csörgő Sándor (1947. júl. 16. Egerfarmos, Heves vm. – 2008. febr. 14. Szeged): matematikus. >>>Az egri Dobó István Gimnáziumban éretts. (1965), a JATE TTK Matematika Szakán programtervező matematikusi okl. szerzett (1970), doktorált (1972), a matematikai tudományok kandidátusa (Kijev, 1975; honosítva: Bp., 1975), doktora (1984), habilitált (1994). Az MTA tagja (l.: 2001. máj. 7.; r.: 2007. máj. 7.).
Csukás Zoltán, zetényi (1900. szept. 20. Győr – 1957. szept. 16. Freiburg, NSZK): állatorvos. >>>Elemi iskoláit Siómaroson és Nagyrákoson végezte, a Pápai Református Kollégiumban éretts. (1918). A magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda okl. (1923), az Állatorvosi Főiskolán és a bp.-i tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon tanult, állatorvos-doktori okl. (1930-ig), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) magántanári képesítést szerzett (1936). A mezőgazdasági tudomány doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.).
Csűrös István (1914. máj. 3. Székástóhát, Alsó-Fehér vm. – 1998. aug. 2. Kolozsvár): biológus, botanikus. >>>Gyulafehérvárott éretts. (1932), a kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett (1936), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1944). Az MTA tagja (külső: 1995. máj. 8.).
Csűrös Zoltán (1901. febr. 6. Bp. – 1979. okt. 28. Bp.): vegyészmérnök.>>>A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1924), műszaki doktori okl. (1929), a lakkok és műanyagok tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1936). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r. 1946. dec. 19.).
Csűry Bálint; Csűri (1886. febr. 13. Egri, Szatmár vm. – 1941. febr. 13. Debrecen): nyelvész. >>>A szatmárnémeti református gimnáziumban éretts. (1904), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. (1911), bölcsészdoktori okl. (1917), a magyar népnyelv tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930). Az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).
Czech János (1798. jún. 20. Győr – 1854. nov. 1. Pest): történész. levelező tag(1832.03.09.) rendes tag(1832.03.10.)
Czettler Jenő, czétényi (1879. ápr. 2. Jászárokszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1953. ápr. 23. Bp.): agrárközgazdász, agrárpolitikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1901); közben a berlini Frigyes Vilmos Egyetemen tanult, egyúttal A. Meitzen professzor tanársegéde (1899–1900); továbbá tanulmányait Németországban, Dániában és Svédországban egészítette ki. A magyar mezőgazdasági politika, különös tekintettel a szociális kérdésre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1918). Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Czinár Mór Pál (1787. nov. 3. Szakolca, Pozsony vm., 1787. nov. 3. – 1875. febr. 10. Győrszentmárton, Győr vm.): történész, levéltáros, bencés szerzetes. levelező tag(1858.12.15.)
Cziráky Antal Mózes, cziráki és dénesfai gr. (1772. szept. 8. Sopron – 1852. febr. 2. Pozsony): politikus, jogász.>>>Tanulmányait magánúton végezte. Az MTA tagja (alapító: 1825; ig.: 1830. nov. 17.).
Cziráky János József, cziráki és dénesfai gr. (1818. dec. 29. Pest. – 1884. febr. 9. Lovasberény, Fejér vm.): jogász, politikus, országbíró.>>>Középiskolai és jogi tanulmányait Pesten végezte. Az MTA tagja (ig.: 1853. márc. 16.).
Czobor Béla; 1871-ig Czompert (1852. máj. 9. Székesfehérvár – 1904. jan. 23. Bp.): régész, művészettörténész, r. k. pap.>>>A bp.-i központi szemináriumban és a bp.-i tudományegyetemen tanult (1871–1876); Székeshérvárott pappá szentelték (1875. aug. 22.), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1876), majd a keresztény archeológia és szimbolika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1879). Az MTA tagja (l.: 1881. máj. 19.; r.: 1899. máj. 5.).
Czuczor Gergely István (1800. dec. 17. Andód, Nyitra vm., 1800. dec. 17. – 1866. szept. 9. Pest): költő, nyelvész. levelező tag(1831.02.17.) rendes tag(1836.09.10.)
Daday Jenő, deési (1855. máj. 24. Búzamező, Külső-Szolnok vm. – 1920. ápr. 2. Bp.): biológus, zoológus. >>>A kolozsvári református főgimnáziumban éretts. (1874), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz szakos tanári és bölcsésztudori okl. (1878), a zoológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1882). Az MTA tagja (l.: 1889. máj. 3.; r.: 1910. ápr. 28.).
Danielik János; Danielik Nepomuk János (1817. máj. 20. Murányváralja, Gömör és Kishont vm. – 1888. jan. 23. Eger): r. k. püspök, író, újságíró.>>>Tanulmányait a rozsnyói premontrei gimnáziumban és a pesti központi szemináriumban végezte, a pesti egyetemen bölcseleti tudori okl. szerzett (1836), pappá szentelték (1840), az MTA tagja (t.: 1858. dec. 15.).
Dankó József Károly (1829. jan. 16. Pozsony – 1895. jan. 15. Pozsony): r. k. püspök. levelező tag(1881.05.19.)
Darányi Ignác, 1877-től pusztaszentgyörgyi és tetétleni (1849. jan. 15. Buda – 1927. ápr. 27. Bp. Temetés: máj. 1. Tass): agrárpolitikus. >>>A budai főgimnáziumban éretts. (1867), a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1872), ügyvédi vizsgát tett (1873), az MTA tagja (t.: 1909. ápr. 29.).
Darkó Jenő (1880. júl. 13. Dálnok, Háromszék vm. – 1940. jan. 8. Debrecen): történész, bizantinológus.>>>A sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégiumban éretts. (1898), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1902), a közép- és újgörög filológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910). Az MTA tagja (l.: 1913. ápr. 24.).
Deák Farkas, köpeczi (1832. ápr. 4. Marosvásárhely, Marosszék – 1888. jún. 4. Marosvásárhely, Maros-Torda vm.): író, történész. levelező tag(1876.06.08.) rendes tag(1885.05.28.)
Deák Ferenc, kehidai (1803. okt. 17. Söjtör, Zala vm. – 1876. jan. 28. Bp.): politikus, jogász, államférfi. tiszteleti tag(1839.11.23.) igazgató tag(1855.04.19.)
Deáki Filep Sámuel (1784. okt. 25. Kolozsvár – 1855. okt. 21. Kolozsvár): író. levelező tag(1831.02.17.)
Deáky Zsigmond (1795. máj. 14. Himód, Sopron vm. – 1872. dec. 29. Győr): költő, nyelvész, r. k. pap. >>>A győri papnevelő intézetben tanult (1811–1817), pappá szentelték (1817), Rómában bölcseleti és hittudori okl. szerzett (1823). Az MTA tagja (l.: 1832. szept. 1.; t.: 1858. dec. 15.).
Déchy Mór, 1882-től marosdécsei; 1875-ig Deutsch (1851. nov. 4. Pest – 1917. febr. 8. Bp.): író, földrajzi utazó, geográfus. levelező tag(1909.04.29.)
Dedek Crescens Lajos (1862. jún. 19. Nyitra – 1933. szept. 12. Esztergom): történész, r. k. prépost-kanonok. >>>Középiskolai tanulmányait Nyitrán végezte, a bp.-i Központi Papnevelő Intézetben és a bp.-i tudományegyetemen tanult; Nagysurányban pappá szentelték (1885. aug. 7.). Az MTA tagja (l.: 1926. máj. 6.).
Deér József (1905. márc. 4. Bp. – 1972. szept. 26. Bern, Svájc): történész. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1929), Magyarország politikai története az Árpádok korában tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1933). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tagsága külföldre távozása miatt megszűnt: 1948; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Degen Árpád, 1879-től felsőhegyi (1866. márc. 31. Pozsony – 1934. márc. 30. Bp.): botanikus, orvos. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1889), a phytographia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1897), az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.; r.: 1928. máj. 18.).
Dékány István (1886. ápr. 30. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1965. nov. 20. Cegléd, Pest m.): filozófus, szociológus.>>>A bp.-i és a jenai tudományegyetem bölcsészettudományi karán (1904–1908), majd a bp.-i tudományegyetem állam- és jogtudományi karán tanult (1908–1910), bölcsészdoktori okl. (1911), a történelemelmélet és társadalomgazdasági művelődés (1920), a történetfilozófia c. tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1922). Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Demény Lajos (1926. okt. 6. Kisfülpös, Románia – 2010. nov. 19. Bukarest, Románia): történész. >>>A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen (1947–1949), a szverdlovszki (1949–1951) és a leningrádi egyetemen tanult (1951–1954); a Leningrádi Áll. Egyetemen történész okl. szerzett (1954); a történelemtudományok kandidátusa (Leningrád, 1956; honosítva: Bukarest, 1956), az MTA tagja (külső, 1995).
Dénes Géza (1925. okt. 28. Orosháza – 2009. okt. 31. Bp.): orvosbiológus, biokémikus.>>>Az aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumban éretts. (1944), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1954), az orvostudományok kandidátusa (1961), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1985. máj. 9.).
Dessewffy Aurél (1), cserneki és tarkeöi gr. levelező tag(1833.11.15.)
Dessewffy Aurél (2), cserneki és tarkeöi gr. >>>Pozsonyban jogot, Münchenben és Londonban közgazdaságtant tanult. Az MTA tagja (ig.: 1883. máj. 19.).
Dessewffy Emil, cserneki és tarkeöi gr. (1812. febr. 16. Eperjes, Sáros vm. – 1866. jan. 10. Pozsony): politikus, közgazdász, földbirtokos. >>>A kassai jogakadémián végzett, majd hosszabb nyugat-európai utazást tett, miközben politikai és jogi tanulmányokkal foglalkozott. Az MTA tagja (l.: 1843. okt. 7.; ig.: 1853. márc. 16.; t.: 1858. dec. 10.).
Dessewffy József, cserneki és tarkeöi gr. (1771. febr. 13. Krivány, Sáros vm. – 1843. máj. 2. Pest): nagybirtokos, politikus. igazgató tag(1830.11.17.) tiszteleti tag(1831.02.15.)
Detre László; 1935-ig Dunst (1906. ápr. 19. Szombathely – 1974. okt. 15. Bp.): csillagász.>>>A szombathelyi premontrei gimnáziumban éretts. (1924), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1929) tanulmányai idején a Collegium Hungaricum berlini ösztöndíjasa (1927–1929), a fizikai (csillagászati) tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; ismét l.: 1955. máj. 28.; r.: 1973. máj. 11.).
Dézsi Lajos (1868. aug. 23. Debrecen – 1932. szept. 17. Bp.): irodalomtörténész. >>>A Debreceni Református Teológiai Főiskolán (1886–1890), a berlini egyetemen (1892–1893), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1893–1894), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1895), magyar irodalomtörténet 1525–1772 tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1902). Az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.; r.: 1923. máj. 11.).
Divald Adolf, 1883-tól berencsi (1828. jún. 1. Selmecbánya, Hont vm. – 1891. nov. 12. Szombathely): erdész. levelező tag(1864.01.20.)
Divald Kornél (1872. máj. 21. Eperjes, Sáros vm. – 1931. márc. 23. Bp.): művészettörténész, szerkesztő, muzeológus.>>>A bp.-i tudományegyetemen orvosnak készült, majd bölcsészként művészettörténetet, irodalmat, esztétikát és régészetet hallgatott (1891–1892); tanulmányait nem fejezte be. Tanulmányúton járt Párizsban (1897) és Olaszországban (1899), majd ösztöndíjasként Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban és Németországban tanult (1903). Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).
Divéky Adorján, divéki és kisbossányi (1880. aug. 17. Alsókubin, Árva vm. – 1965. máj. 25. Bp.): történész. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori és történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1906), a krakkói (1909–1911), a varsói egyetemen állami ösztöndíjjal tanult (1917–1918), Magyarország története, különös tekintettel a magyar–lengyel kapcsolatokra tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1922). Az MTA tagja (l.: 1930. máj. 8.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Doby Géza, feöldi (1877. dec. 30. Bécs – 1968. ápr. 16. Bp.): biokémikus, enzimológus, gyógyszerész.>>>A bp.-i tudományegyetemen gyógyszerész mesteri okl. (1900), bölcsészdoktori okl. (1902), a növényélettani kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1913). Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; r.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Dohovics Vazul; Dorhanics (1783. márc. Ötvösfalva, Máramaros vm. – 1849. dec. 13. Huszt, Máramaros vm.): egyházi író, g. k. pap. levelező tag(1831.09.17.)
Dohy János; 1944-ig Göllner (1934. márc. 5. Debrecen – 2002. nov. 11. Bp.): állattenyésztő, mezőgazdasági mérnök.>>>A kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban éretts. (1952), az Agrártudományi Egyetem (ATE) Állattenyésztési Karán állattenyésztő okl. szerzett (1957), az ATE-n doktorált (1963), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1968), doktora (1984). Az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 1998. máj. 4.).
Dolányi Alajos; 1943-ig Kovács Alajos, dolányi (1877. jan. 6. Gyöngyöspüspöki, Heves vm. – 1963. ápr. 14. Bp.): statisztikus. levelező tag(1920.05.05.) tagság megszűnése(1949.04.13.)
Domanovszky Endre (1817. nov. 17. Tótkomlós, Békés vm. – 1895. ápr. 18. Bp.): filozófus. levelező tag(1871.05.17.)
Domanovszky Sándor (1877. máj. 27. Nagyszeben, Szeben vm. – 1955. ápr. 30. Bp.): történész. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1899), történelem–latin szakos tanári okl. szerzett (1900), az Árpád-kori magyar történelem tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1909). Az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.; r.: 1926. máj. 6.; ig.: 1933. máj. 19.–1946. júl. 24.; t.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Donhoffer Szilárd (1902. júl. 2. Bp. – 1999. jan. 12. Pécs): orvos, belgyógyász. >>>A bp.-i II. kerületi királyi katolikus főgimnáziumban éretts. (1920), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. (1926), az anyagcsere-betegségek (1936), a belorvostani diagnosztika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1939), az orvostudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1964. ápr. 24.; r.: 1973. máj. 11.).
Dorner József; Thurner (1808. nov. 2. Győr – 1873. okt. 9. Bp.): botanikus. levelező tag(1858.12.15.)
Dósa Elek, makfalvi és uzpaniti (1803. márc. 15. Marosvásárhely, Marosszék – 1867. nov. 17. Pest): jogász. levelező tag(1861.12.20.) tiszteleti tag(1865.12.10.)
Döbrentei Gábor, hőgyészi (1785. dec. 1. Nagyszőlős, Veszprém vm. – 1851. márc. 28. Buda): író, szerkesztő, műfordító. >>>A pápai református kollégiumban, a soproni evangélikus líceumban (1800–1806), a bécsi, a wittenbergi, a lipcsei tudományegyetemen tanult (1806–1809), a marosvásárhelyi kollégiumban jogot tanult (1817–1820), ügyvédi vizsgát tett (1820). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Döme Károly (1768. jan. 26. Komárom – 1845. máj. 22. Pozsony): író, műfordító, r. k. pap. tiszteleti tag(1831.02.15.)
Dudich Endre (1895. márc. 25. Nagysalló, Bars vm. – 1971. febr. 5. Bp.): zoológus, entomológus.>>>Az esztergomi bencés gimnáziumban éretts. (1913), a bp.-i tudományegyetemen természetrajz-földrajz szakos tanári okl. (1920), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1922), az ízeltlábú állatok rendszertana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1925), a biológiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; ismét l.: 1951. dec. 15.; r.: 1964. ápr. 24.).
Duka Tivadar, dukafalvi és kucsini (1825. jún. 22. Dukafalva, Sáros vm. – 1908. máj. 5. Bournemouth, Anglia): orvos, jogász, műgyűjtő. >>>A sárospataki és az eperjesi kollégiumban tanult (1833–1844), a pesti egyetemen jogot végzett (1844–1846), Pesten ügyvédi vizsgát tett (1846), a londoni egyetemen, a St. George’s College-ban orvostudori okl. szerzett (1853). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.; t.: 1900. máj. 4.).
Éber László; 1886-ig Ellenberger (1871. máj. 28. Pest – 1935. márc. 30. Budakeszi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): művészettörténész. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1894), a lipcsei egyetemen tanult (1895–1896), Franciaországban és Olaszországban művészettörténeti tanulmányokat folytatott (1896–1897). Az ókeresztény és középkori műtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1905). Az MTA tagja (l. 1914. máj. 7.; kizárták: 1920. febr. 23.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Eckhardt Sándor, id. (1890. dec. 29. Arad – 1969. máj. 16. Bp.): irodalomtörténész, nyelvész. >>>Az aradi reálgimnáziumban éretts. (1909), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – francia–magyar szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1913), a párizsi École Normale Superieure hallgatója (1913–1914), a francia nyelv és irodalom tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1923), az irodalomtudományok doktora (1955). Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; ig.: 1946. júl. 24.–1949. okt. 31.; r.: 1947. jún. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Eckhart Ferenc (1885. nov. 8. Arad – 1957. júl. 28. Bp.): történész. >>>Az aradi reálgimnáziumban éretts. (1904), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori okl. szerzett (1908), az állam- és jogtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1919. okt. 23.; r.: 1934. máj. 11.; ig.: 1945. jún. 6.–1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Edvi Illés Károly (1842. jún. 26. Szil, Somogy vm. – 1919. ápr. 5. Bp.): jogász. >>>Budapesten jogi tanfolyamot végzett (1864), a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett és ügyvédi vizsgát tett (1867). Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.).
Edvi Illés Pál (1793. jún. 29. Réti, Győr vm. – 1871. jún. 22. Pest): egyházi író, költő, evangélikus lelkész. levelező tag(1835.09.14.)
Egerváry Jenő (1891. ápr. 16. Debrecen – 1958. nov. 30. Bp.): matematikus. >>>A debreceni főreáliskolában éretts. (1909), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1914), az analízis és alkalmazásai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (Szeged, 1922; a Tanácsköztársaság alatt tanúsított magatartása miatt visszavonták 1927; Bp., 1938). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; r.: 1946. dec. 19.; ig.: 1946. dec. 19.–1949. okt. 31.).
Egyed Antal (1779. jún. 13. Székesfehérvár – 1862. aug. 27. Dunaföldvár, Tolna vm.): költő, műfordító. levelező tag(1833.11.15.)
Egyed László (1914. febr. 12. Fogaras, Fogaras vm. – 1970. júl. 11. Bp.): geofizikus. >>>A bp.-i Református Gimnáziumban éretts. (1933), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1938), mennyiségtan–természettan szakos tanári okl. szerzett (1939). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Általános Mérnöki Karán tanult (1945–1946), a földkéreg geofizikája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953), doktora (1954). Az MTA tagja (l.: 1960. ápr. 14.; r.: 1970. febr. 4.).
Elekes Lajos (1914. nov. 11. Déva, Hunyad vm. – 1982. máj. 21. Bp.): történész. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1937), a középkori román történelem tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1942), a történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1954). Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 21.).
Ember Győző (1909. ápr. 17. Stájerlakanina, Krassó-Szörény vm. – 1993. dec. 1. Bp.): történész, levéltáros. >>>A bp.-i Barcsay utcai Gimnáziumban éretts. (1927), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1933), az újkori magyar közigazgatás-történet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1942). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1961. ápr. 14.).
Endrődi Sándor; 1916-ig Kupricz (1850. jan. 16. Veszprém – 1920. nov. 7. Bp.): költő, író. >>>Középiskoláit Nagyszombatban, Veszprémben, a kecskeméti piaristáknál és Székesfehérvárott végezte. Pesten, a sikertelen érettségi vizsgái után rövid ideig színésznek állt (Balassagyarmatra, Novák Sándor társulatához szerződött 1868–1869). Végül is Pápán éretts. (1869), Berlinben és Lipcsében irodalmi és esztétikai tanulmányokat folytatott (1869–1870), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar szakos tanári okl. szerzett (1877); közben jogot is hallgatott. Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.).
Engel József (1807. máj. 2. Bécs, Ausztria – 1870. jún. 2. Kolozsvár): orvos, gyógyszerész. levelező tag(1859.12.16.)
Engel Pál (1938. febr. 27. Bp. – 2001. aug. 21. Bp.): történész. >>>A bp.-i II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban éretts. (1956), az ELTE BTK-n történelem–könyvtár szakon végzett (1961), a történelemtudomány kandidátusa (1986), doktora (1994), az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.; r.: 2001. máj. 7.).
Entz Béla, 1915-től mezőkomáromi (1877. márc. 10. Kolozsvár – 1959. jan. 14. Pécsvárad, Baranya m.): orvos, patológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1900), a csecsemőkori betegségek kórbonctana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.).
Entz Ferenc (1805. dec. 6. Sümeg, Zala vm. – 1877. máj. 9. Promontor, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): orvos, szőlész, kertész. levelező tag(1858.12.15.)
Entz Géza (1), id.; 1915-től mezőkomáromi >>>A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1867). Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1890. máj. 8.; ig.: 1909. ápr. 29.).
Entz Géza (2), ifj.; 1915-től mezőkomáromi >>>A bp.-i tudományegyetemen középiskolai tanári okl. (1899) és bölcsészdoktori okl. (1902), az egysejtűek élettana tárgykörben (bp.-i tudományegyetem, 1907), a hidrobiológia és haltenyésztés tárgykörben magántanári képesítést szerzett (József Műegyetem, 1916). Az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.; r.: 1932. máj. 6.).
Eörsi Gyula; Schleiffer (1922. szept. 19. Bp. – 1992. ápr. 20. Bp.): jogász. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1945), bírói és ügyvédi vizsgát tett (1947), az állam- és jogtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1956), az MTA tagja (l.: 1962. ápr. 6.; r.: 1973. máj. 1.).
Eötvös József, vásárosnaményi br. (1813. szept. 13. Buda – 1871. febr. 2. Pest): író, politikus. >>>A pesti tudományegyetemen bölcseletet és államtudományt tanult (1826–1831), Pozsonyban ügyvédi vizsgát tett (1833). Az MTA tagja (l.: 1835. szept. 14.; t.: 1839. nov. 23.; ig.: 1855. ápr. 19.).
Eötvös Loránd, vásárosnaményi br. (1848. júl. 27. Pest – 1919. ápr. 8. Bp.): fizikus, kultúrpolitikus.>>>A pesti tudományegyetemen jogot tanult, és természettudományi előadásokat is látogatott (1865–1867), a heidelbergi és a königsbergi egyetem hallgatója (1867–1870), Heidelbergben bölcsészdoktori okl. (1870), Pesten az elméleti természettan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1871). Az MTA tagja (l.: 1873. máj. 21.; r.: 1883. máj. 17.; ig.: 1906. márc. 23.). Az MTA elnöke (1889. máj. 3.–1905. okt. 5.).
Ercsei Dániel (1781. júl. 24. Mezőtúr, Jászkun ker. – 1836. febr. 23. Debrecen): filozófus, író. levelező tag(1831.02.17.)
Erdei Ferenc (1910. dec. 24. Makó, Csanád vm. – 1971. máj. 11. Bp.): politikus, szociológus, agrárközgazdász.>>>Elemi és középiskoláit Makón végezte. A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1934), Hollandiában, Németországban és Svájcban hosszabb tanulmányutat tett (1935). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1956. máj. 30.).
Erdélyi János (1814. ápr. 1. Kiskapus, Medgyesszék – 1868. jan. 23. Sárospatak, Zemplén vm.): költő, kritikus, esztéta. levelező tag(1839.11.23.) rendes tag(1858.12.15.)
Erdélyi László Gyula (1868. márc. 2. Zsigárd, Pozsony vm. – 1947. aug. 17. Zalaapáti, Zala vm.): történész, bencés szerzetes.>>>Belépett a bencés rendbe (1884), a pannonhalmi bencés tanárképző főiskolán tanult (1887–1890), pappá szentelték (1891. júl. 26.). A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1892), történelem–magyar szakos tanári okl. szerzett (1893). Az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.).
Erdey László (1910. febr. 12. Szeged – 1970. febr. 21. Bp.): kémikus. >>>A szegedi piarista gimnáziumban éretts. (1928), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen kémia–fizika szakos tanári okl. (1933) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1938). Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1955. máj. 28.).
Erdey-Grúz Tibor; 1916-ig Erdey; 1916-tól egerbegyi (1902. okt. 27. Bp. – 1976. aug. 16. Bp.): kémikus.>>>A bp.-i gyakorló főgimnáziumban éretts. (1920), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1924), gyógyszerész okl. (1938); az elektrokémia tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1934). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; r.: 1948. júl. 2.).
Erdődy Sándor Lajos, monyorókeréki és monoszlói gr. (1802. aug. 10. ? – 1881. jan. 22. Vép, Vas vm.): politikus, természettudós.>>>Az MTA tagja (ig.: 1877. máj. 26.).
Erdős Pál (1913. márc. 26. Bp. – 1996. szept. 20. Varsó, Lengyelország): matematikus. >>>Középiskoláit a bp.-i VIII. és VII. kerületi állami gimnáziumban végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1934), az MTA tagja (l.: 1956. máj. 30.; r.: 1962. ápr. 6.).
Erdős Péter (1910. júl. 26. Bp. – 1990. aug. 3. Bp.): közgazdász. >>>A brünni (1928–1931), a bécsi műegyetemen tanult (1931–1934), a bécsi műegyetemen villamosmérnök okl. szerzett (1934), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, határozattal, 1957), doktora (1967). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Érdy János; Luczenbacher (1796. szept. 16. Szob, Hont vm. – 1871. máj. 9. Pest): történész, régész. levelező tag(1832.05.09.) rendes tag(1832.09.09.)
Ereky István; Ereki; 1893-ig Wittmann (1876. dec. 26. Esztergom – 1943. máj. 21. Bp.): jogász, műfordító.>>>Középiskoláit Sümegen és Székesfehérvárott végezte. A bp.-i és a bécsi egyetemen tanult, a bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. (1898), a magyar közigazgatási jog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1909). Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1934. máj. 11.).
Érkövy Adolf; 1847-ig Ploetz (1818. szept. 28. Ehrstein, Elzász 1818. szept. 28. – 1883. dec. 13. Keszthely, Zala vm.): gazdasági író. Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).
Ernst Jenő (1895. ápr. 16. Baja, Bács-Bodrog vm. – 1981. febr. 27. Pécs): orvos, biofizikus. >>>A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen általános orvosi okl. (1924), az életműködések fizikai elemei tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1928). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.).
Esterházy Miklós (2), galánthai hg. igazgató tag(1914.01.16.)
Esterházy Pál (1), galántai hg. >>>A bp.-i Piarista Gimnáziumban éretts. (1919), müncheni és bp.-i tanulmányait követően a Pázmány Péter Tudományegyetemen jog- és államtudományi doktori okl. szerzett (1924), ill. egy évig a bécsi kereskedelmi akadémián is folytatott tanulmányokat. Az MTA tagja (ig.: 1940. máj. 15.–1945. ápr. 26.).
Esterházy Pál Antal (2), galánthai hg. >>>Tanulmányait magánúton végezte, majd diplomáciai pályára lépett. Az MTA tagja (ig.: 1853. márc. 16.).
Fábián Gábor (1795. dec. 28. Vörösberény, Veszprém vm. – 1877. dec. 10. Arad): író, műfordító, politikus.>>>Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd Pozsonyban tanult (1806–1808), a Pápai Református Kollégium hallgatója (1808–1817), a pesti tudományegyetemen jogot tanult (1817–1821), ügyvédi okl. szerzett (1821). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.; r.: 1835. szept. 14.).
Fábián István (1809. szept. 2. Tamási [Rábatamási], Sopron vm. – 1871. júl. 19. Győr): nyelvész, műfordító, r. k. pap.>>>Középiskoláit Sopronban és Győrött végezte, pappá szentelték (1833. jún. 4.). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 18.).
Fabinyi Rudolf (1), id.; Fabínyi >>>Középiskoláit Rozsnyón és Iglón végezte, a rozsnyói evangélikus gimnáziumban éretts. (1869), bp.-i tudományegyetemen fizika– kémia szakos tanári és bölcsésztudori okl. szerzett (1875), ismereteit németországi tanulmányútján egészítette ki (Würzburgban, Münchenben és Bunsennél Heidelbergben, 1875–1877), kémiából magántanári képesítést szerzett (1878). Az MTA tagja (l.: 1891. máj. 8.; r.: 1915. máj. 6.).
Fabinyi Tihamér (1890. aug. 7. Hisnyóvíz, Gömör vm. – 1953. jún. 11. Boston, USA): jogász, politikus.>>>A bp.-i, a cambridge-i, a berlini és a lipcsei egyetemeken tanult, a bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. (1913), a perrendtartás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1925). Az MTA tagja (ig.: 1940. ápr. 11.–1945. ápr. 26.).
Fabó András (1810. febr. 12. Losonc, Nógrád vm. – 1874. márc. 18. Agárd, Fejér vm.): evangélikus lelkész, egyházi író.>>>A pozsonyi evangélikus teológiai akadémián tanult. Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).
Fabriczy Kornél (1839. szept. 3. Lőcse, Szepesi kerület – 1910. okt. 5. Göttingen, Németország): mérnök, művészettörténész.>>>A lőcsei gimnáziumban (1850–1857), a bécsi, a karlsruhei és a zürichi politechnikumban tanult (1861–1864), mérnöki okl. szerzett (1864). Az MTA tagja (t.: 1903. máj. 8.).
Fabriczy Sámuel (1791. márc. 18. Poprád, Szepesi kerület – 1858. márc. 18. Lőcse, Szepes vm.): jogász.>>>Iskoláit a poprádi (1803–1805), a lőcsei (1805–1807) és a késmárki evangélikus líceumokban végezte (1807–1808), jogot Miskolcon és Eperjesen tanult (1808–1810), ügyvédi vizsgát tett (1810). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Fabritius Károly; Fabriczius (1826. okt. 28. Segesvár, Segesvárszék – 1881. febr. 2. Bp.): történetíró, evangélikus lelkész.>>>Középiskoláit szülővárosában végezte, majd a lipcsei egyetemen teológiát tanult (1847–1849). Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.).
Falk Miksa (1828. okt. 7. Pest – 1908. szept. 10. Bp.): író, politikus. levelező tag(1861.12.20.)
Falusné Szikra Katalin (1924. jún. 9. Moszkva, Szovjetunió – 2006. jan. 6. Bp.): közgazdász.>>>Budapesten éretts. (1942), szabószakmunkás-bizonyítványt (1943), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász okl. szerzett (1951), az MKKE-n doktorált (1958), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1961), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.).
Faragó József (1922. febr. 2. Brassó – 2004. okt. 23. Kolozsvár): etnográfus, folklorista.>>>Sepsiszentgyörgyön éretts. (1940), a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen etnográfus okl. szerzett (1945), az MTA tagja (t.: 1988. máj. 9.).
Farkas Gábor (1925. jún. 15. Bp. – 1986. ápr. 14. Szeged): biológus, biokémikus, növényfiziológus. >>>A bp.-i Eötvös József Gimnáziumban éretts. (1943), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – természetrajz–kémia szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1949), a biológiai tudományok kandidátusa (1957), doktora (1962). Az MTA tagja (l.: 1964. ápr. 24.; r.: 1976. máj. 7.).
Farkas Gyula, kisbarnaki (1847. márc. 28. Pusztasárosd, Fejér vm. – 1930. dec. 27. Pestszentlőrinc, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): fizikus, matematikus.>>>A győri bencés gimnáziumban éretts. (1866), a pesti tudományegyetemen jogot hallgatott, majd Jedlik Ányos hatására természettudományokat tanult (1866–1870 és 1874–1876), a bp.-i tudományegyetemen kémia–fizika szakos tanári és bölcsésztudori okl. (1876), a komplex függvénytan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1881). Az MTA tagja (l.: 1898. máj. 6.; r.: 1914. máj. 7.).
Farkas Lajos (1841. nov. Bonchida, Kolozs vm. – 1921. jún. 24. Kolozsvár): jogász.>>>A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1868), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.).
Farkas Loránd (Lóránt) >>>Középiskoláit Budapesten, Makón és Szegeden végezte. A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1937), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1955), doktora (1965). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).
Farkas Tibor (1929. jún. 8. Szeged – 2003. nov. 15. Szeged): biokémikus.>>>Elemi iskoláit Kelebián, középiskoláit a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziumban és a Szabadkai Fiúgimnáziumban végezte. Kiskunhalason éretts. (1948), a Szegedi Tudományegyetemen biológia–kémia szakon tanult (1950–1952), az ELTE Élet- és Földtudományi Kar biológia–kémia szakán állatfiziológus okl. szerzett (1955), a biológiai tudományok kandidátusa (1971), doktora (1990). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1998. máj. 4.).
Fáy András, fáji (1786. máj. 30. Kohány, Zemplén vm. – 1864. júl. 26. Pest): író, politikus. tiszteleti tag(1831.02.15.) igazgató tag(1845.06.09.)
Fayer László; Feyer; Feuer (1842. jún. 2. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1906. nov. 9. Bp.): jogász. >>>A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1870), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1874); a bűnvádi eljárás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1873). Az MTA tagja (l.: 1894. máj. 4.).
Fazekas Patrik (1945. márc. 29. Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-Sopron vm. – 2007. máj. 16. Bp. Temetés: jún. 5. Fiumei út): fizikus. >>>Mosonmagyaróvárott éretts. (1963), az ELTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1968), doktorált (1972), a fizikai tudományok kandidátusa (1978), doktora (1988), a BME-n PhD-fokozatot szerzett (1995), habilitált (1996). Az MTA tagja (l.: 2007. máj. 7.).
Fehér Dániel (1890. okt. 27. Tekepuszta [= Mórichida], Győr vm. – 1955. febr. 17. Sopron): talajbiológus, erdőmérnök. >>>A selmecbányai Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán erdőmérnöki okl. szerzett (1912), a berlini tudományegyetemen tanult tovább (1913–1914), a bécsi tudományegyetemen növénytanból és kémiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1920), a biológiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.).
Fehér Ipoly Kálmán (1842. ápr. 11. Visk, Hont vm. – 1909. okt. 27. Győrszentmárton [= Pannonhalma], Győr vm.): pedagógus, bencés szerzetes, főapát.>>>Gimnáziumi tanulmányait Győrött és Komáromban végezte, belépett a bencés szerzetesrendbe (1858. szept. 8.), fogadalmat tett (1863. máj. 6.; megújította: 1864. szept. 23.), pappá szentelték (1865. szept. 24.). Az MTA tagja (t.: 1896. máj. 15.).
Fejér Lipót; 1900-ig Weisz Leopold (1880. febr. 9. Pécs – 1959. okt. 15. Bp.): matematikus.>>>Elemi és középiskoláit Pécsett végezte, a pécsi főreáliskolában éretts. (1897). A József Műegyetem Gépészmérnöki Osztályán (1897), a bp.-i tudományegyetem matematika–fizika szakán (1897–1899), a berlini tudományegyetemen tanult (1899–1900), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1902), tanulmányait a göttingeni és a párizsi egyetemen egészítette ki (1902– 1903). A mennyiségtani analízis és analitikai mechanika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1905). Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1930. máj. 8.; t.: 1946. júl. 24.; ig.: 1946. dec. 19.–1949,. okt. 31.; r.: 1949. okt. 31.).
Fejérpataky László, kelecsényi (1857. aug. 17. Eperjes, Sáros vm. – 1923. márc. 6. Bp.): történész.>>>A bp.-i királyi r. k. főgimnáziumban éretts. (1875), a bp.-i tudományegyetemen (1875–1877), a bécsi Institut für Geschichtsforschungban tanult (1877–1879). Budapesten bölcsésztudori okl. (1878), történelem–latin szakos tanári okl. (1879), az oklevéltan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1879); tanulmányait Berlinben G. Wattenbachnál, H. Bresslaunál, G. Waitznál, ill. a párizsi École des Chartres-on egészítette ki (1881). Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1893. máj. 12.).
Fejes Tóth László; Tóth László (1915. márc. 12. Szeged – 2005. márc. 17. Bp.): matematikus.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika szakos tanári okl. (1938), magántanári képesítést szerzett (1946), a matematikai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1962. ápr. 6.; r.: 1970. febr. 4.).
Fejtő Ferenc; Fischl (1909. aug. 31. Nagykanizsa, Zala vm. – 2008. jún. 2. Párizs): újságíró, történész, politológus.>>>A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen magyar, germanisztikai és történelmi tanulmányokat folytatott (1927–1931), majd a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult (1931–1932; kizárták az egyetemről (1932), Franciaországban bölcsészdoktori okl. szerzett (1973). Az MTA tagja (t.: 2001. máj. 7.).
Fekete Jenő (1880. márc. 15. Veszprém – 1943. márc. 17. Bp.): geofizikus. >>>Középiskoláit Veszprémben végezte, a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – fizika–matematika szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1904). Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.).
Fekete Lajos (1), nagyajtai >>>Középiskoláit Tordán és a kolozsvári unitárius gimnáziumban végezte (1855-ig). A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián erdőmérnöki okl. szerzett (1859), Kolozsvárott erdészeti államvizsgát tett (1862), tanulmányait Németországban egészítette ki (1872). Az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.).
Fekete Lajos (2) >>>Középiskoláit a tatai és a váci piarista gimnáziumban végezte, Vácott éretts. (1910). A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1914), történelem–latin szakos tanári okl. szerzett (1922), a bp.-i tudományegyetemen török filológiát, a bécsi egyetemen oszmán-török oklevéltant és paleográfiát (1920–1922), a berlini Collegium Hungaricum tagjaként a berlini egyetemen arab és perzsa filológiát tanult (1927–1928). Az oszmán-török nyelvű történeti források tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929). Az MTA tagja (l.: 1937. ápr. 29.; r.: 1961. ápr. 14.).
Fekete Zoltán, nagyajtai (1877. ápr. 18. Selmecbánya, Hont vm. – 1962. ápr. 4. Sopron): erdőmérnök. >>>Középiskoláit Selmecbányán végezte, a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián erdőmérnöki okl. szerzett (1900), Budapesten erdészeti államvizsgát tett (elsőként!, 1900). Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.).
Fellner Frigyes, 1917-től németvölgyi (1871. júl. 11. Pest – 1945. febr. 13. Mauthausen, Ausztria): közgazdász. >>>A bp.-i tudományegyetemen állam- (1894) és jogtudományi doktori okl. szerzett (1896), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1897), az agrárpolitika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1902). Az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.; r.: 1936. máj. 14.).
Felsőbüki Nagy Pál; Nagy Pál, felsőbüki (1777. szept. 7. Fertőszentmiklós, Sopron vm. – 1857. márc. 26. Bécs, Ausztria): politikus. igazgató tag(1830.11.17.)
Fényes Elek, csokalyi (1807. júl. 7. Csokaly, Bihar vm. – 1876. júl. 23. Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): közgazdász, statisztikus, földrajzi író. levelező tag(1837.09.07.) rendes tag(1858.12.15.) levelező tag(1867.12.07.)
Fényi Gyula; Finck István (1845. jan. 8. Sopron – 1927. dec. 21. Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): csillagász, fizikus, jezsuita szerzetes.>>>A bencés rend soproni gimnáziumában éretts. (1864), Nagyszombatban belépett a jezsuita rendbe (1864. szept. 24.), Innsbruckban pappá szentelték (1877), Pozsonyban ünnepélyes fogadalmat tett (1882. febr. 2.). A nagyszombati jezsuita kollégiumban klasszika- filológiát és szónoklattant (1866–1868), filozófiát, matematikát és természettudományokat (1868–1871), az innsbrucki egyetemen teológiát tanult (1874–1878). Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.).
Ferdinandy Gejza, (Geyza vagy Géza); 1901-től hidasnémeti >>>Középiskoláit Kassán és Budapesten végezte, a bp.-i V. kerületi főgimnáziumban éretts. (1882), majd belépett a hadseregbe (1882), nem sokkal később azonban tartalékos hadnagyként leszerelt (1883). A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. (1888), a magyar közjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1896). Az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.).
Ferenczi Zoltán (1857. okt. 7. Borsa, Kolozs vm. – 1927. máj. 31. Bp.): irodalomtörténész, műfordító, könyvtáros.>>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar szakos tanári és bölcsésztudori okl. (1879), a magyar irodalom újkora tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1881). Az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.; r.: 1917. máj. 3.).
Ferenczy István (1792. febr. 23. Rimaszombat, Gömör vm. – 1856. júl. 4. Rimaszombat): szobrászművész. levelező tag(1832.09.01.)
Ferenczy Lajos (1930. okt. 25. Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 2004. márc. 19. Szeged): mikrobiológus. >>>Szegeden éretts. (1949), a Szegedi Tudományegyetemen biológia–kémia szakos tanári okl. szerzett (1953), doktorált (1958), a biológiai tudományok kandidátusa (1960), doktora (1980). Az MTA tagja (l.: 1987. máj. 8.; r.: 1995. máj. 8.).
Fessler Ignác Aurél (1756. máj. 18. Zurány, Moson vm. – 1839. dec. 15. Szentpétervár, Oroszország): történész. tiszteleti tag(1831.02.16.)
Fest Sándor (1883. nov. 21. Szepesváralja, Szepes vm. – 1944. dec. 30. Bp.): filológus, irodalomtörténész.>>>Iglón éretts. (1901), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – angol–német–magyar szakos tanári okl. (1906), bölcsészdoktori okl. szerzett (1907); tanulmányait Nagy-Britanniában és az USA-ban egészítette ki (1906–1913), a régi angol irodalom története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1917). Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.).
Fest Vilmos (1815. aug. 11. Jaroszláv, Galícia – 1879. márc. 11. Sopron): mérnök. levelező tag(1844.12.24.) rendes tag(1845.11.22.)
Festetics György, tolnai gr. (1815. ápr. 23. Bécs, Ausztria – 1883. febr. 12. Bécs): politikus, földbirtokos. igazgató tag(1866.01.21.)
Fettich Nándor (1900. jan. 7. Acsád, Vas vm. – 1971. máj. 17. Bp.): régész, történész, iparművész.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári okl. (1922), bölcsészdoktori okl. szerzett (1924), a bp.-i Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola fuvola tanszakán is tanult (1924–1925), a népvándorlás archeológiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929). Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1950. jan. 14.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Filarszky Nándor (1858. okt. 18. Késmárk, Szepes vm. – 1941. jún. 23. Bp.): botanikus, muzeológus.>>>Középiskoláit Késmárkon és Rimaszombatban végezte, a bp.-i tudományegyetemen természetrajz szakos tanári okl. (1883), bölcsészdoktori okl. (1884), az algológia és a virágos növények morfológiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1896). Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1932. máj. 6.; t.: 1940. ápr. 26.).
Fillinger Lipót (1787. Győr – 1844. dec. 7. Pest): teológus, r. k. pap. levelező tag(1834.11.08.)
Fináczy Ernő, felsővisói (1860. máj. 10. Buda – 1935. febr. 26. Bp.): pedagógus, neveléstörténész. >>>A bp.-i tudományegyetemen görög–latin szakos tanári okl. (1880), bölcsészdoktori okl. szerzett (1881). Az MTA tagja (l.: 1900. máj. 4.; r.: 1914. máj. 7.; ig.: 1926. máj. 6.).
Finály Henrik Lajos, 1895-től kendi (1825. jan. 16. Óbuda, Pest-Pilis-Solt vm. – 1898. febr. 13. Kolozsvár): történész, filológus. levelező tag(1858.12.15.)
Finkey Ferenc (1870. jan. 30. Sárospatak, Zemplén vm. – 1949. jan. 23. Sárospatak): jogász. >>>A sárospataki jogakadémián és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1887–1891), Kolozsvárott jogtudományi doktori okl. szerzett és bírói vizsgát tett (1892), a büntetőjog és büntetőeljárás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1896). Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1929. máj. 10.; t.: 1938. máj. 6.).
Finkey József (1889. nov. 27. Sárospatak, Zemplén vm. – 1941. ápr. 7. Sopron): bányamérnök. >>>Középiskoláit Miskolcon és Sárospatakon végezte, a Sárospataki Református Kollégiumban éretts. (1907), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolán bányamérnöki okl. szerzett (1913). Az MTA tagja (l. 1934. máj. 11.; r.: 1940. ápr. 26.).
Flerkó Béla (1924. jún. 14. Pécs – 2003. ápr. 14. Pécs): orvos, humánbiológus.>>>Pécsett éretts. (1942), a Pécsi Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1948), az orvostudományok kandidátusa (1956), doktora (1967). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1982. máj. 7.).
Flór Ferenc (1809. okt. 10. Váradolaszi, Bihar vm. – 1871. júl. 7. Pest): orvos, sebész.>>>A pesti egyetemen orvostudori (1833) és szülészmesteri okl. szerzett (1834), tanulmányait Berlinben és Bécsben egészítette ki; közben, mint orvosnövendék a kolerajárvány idején, Kalocsán működött (1831). Az MTA tagja (l.: 1838. szept. 7.).
Fodor Gábor; Fodor Gábor Béla (1915. dec. 5. Bp. – 2000. nov. 3. Morgantown, Nyugat-Virginia, USA): kémikus.>>>A grazi Technische Hochschulén vegyészmérnöki okl. szerzett (1934), a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult (1934–1935), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen vegyész és bölcsészdoktori okl. (1937), a gyógyhatású szénvegyületek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1945), a kémiai tudomány doktora (addigi tevékenységéért, 1952); az MTA tagja (l. 1951. dec. 15.; r.: 1955. máj. 28.; tagságát felfüggesztették: 1965. jún. 1.; tagsága helyreállítva: 1989. máj. 9.).
Fodor Géza (1927. máj. 6. Szeged – 1977. szept. 28. Szeged. Temetés: okt. 5. Szeged): matematikus.>>>Az Újszegedi Líceumban éretts., majd a szegedi Klauzál Gábor Gimnáziumban kiegészítő érettségi vizsgát tett (1945), a Szegedi Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1950), a doktorált (1960); a matematikai tudományok kandidátusa (1954), doktora (1967). Az MTA tagja (l. 1973. máj. 11.).
Fodor József (1843. júl. 10. Lakocsa, Somogy vm. – 1901. márc. 19. Bp.): orvos, higiénikus. levelező tag(1878.06.14.) rendes tag(1883.05.17.)
Fogarasi Béla; 1902-ig Fried (1891. júl. 25. Bp. – 1959. ápr. 28. Bp.): filozófus. >>>A bp.-i VII. kerületi állami gimnáziumban éretts. (1909), a bp.-i és a heidelbergi egyetemen tanult, a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1913). Az MTA tagja (t.: 1948. júl. 2.; ig.: 1948. nov. 17.–1949. okt. 31.; r.: 1949. okt. 31.).
Fogarasi János, alsóviszti (1801. ápr. 17. Felsőkázsmárk, Abaúj vm. – 1878. jún. 10. Bp.): nyelvész, jogász. levelező tag(1838.09.07.) rendes tag(1841.09.03.)
Fógel József (1884. márc. 10. Szatmárnémeti, Szatmár vm. – 1941. okt. 17. Szeged): történész. >>>Középiskoláit Szatmárnémetiben és Budapesten végezte, a bp.-i tudományegyetemen tanult (1902–1906), történelem–latin szakos tanári okl. (1907), bölcsészdoktori okl. (1911), a magyar művelődéstörténet a XV. és a XVI. században tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1920). Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.).
Fokos-Fuchs Dávid; Fuchs Dávid Rafael; Fuchs-Fokos (1884 dec. 10. Bisenz, Morvaország – 1977. júl. 11. Bp.): nyelvész, folklorista.>>>Egy morvaországi kis faluban, zsidó családban született, hároméves korában családja Pozsonyba költözött. A pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban éretts. (1902), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1906), magyar–latin–német szakos tanári okl. szerzett (1907), nyelvtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1957). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Fónagy Iván (1920. ápr. 8. Bp. – 2005. ápr. 11. Párizs): nyelvész, műfordító.>>>A bp.-i Mátyás Király Gimnáziumban éretts. (1938), a párizsi Sorbonne-on francia és német filológiát hallgatott (1938–1939), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1942–1943), a Pázmány Péter Tudományegyetemen francia–német szakos tanári okl. (1948) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1949), a nyelvészeti tudományok kandidátusa (1956), doktora (1989). Az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.).
Fonó Albert; 1909-ig Fischer (1881. júl. 2. Bp. – 1972. nov. 21. Bp.): gépészmérnök, feltaláló.>>>A bp.-i Fasori Evangélikus Gimnáziumban éretts. (1899); a József Műegyetemen gépészmérnöki okl. (1903), műszaki doktori okl. (1909), a hőértékesítő erőtelepek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), a műszaki tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.).
Fonyó Zsolt (1943. dec. 3. Bp. – 2005. okt. 30. Bp.): vegyészmérnök. >>>A bp.-i Petrik Lajos Vegyipari Technikumban éretts. (1962), a Veszprémi Vegyipari Egyetem Nehézvegyipari Szak Petrolkémiai Ágazatán vegyészmérnöki okl. szerzett (1967), a kémiai tudományok kandidátusa (1974), doktora (1987). Az MTA tagja (l.: 1998. máj. 4.; r.: 2004.).
Forgó György (1787. Tószeg, Pest-Pilis-Solt vm. – 1835. júl. 17. Lovrin, Torontál vm.): orvos. >>>Elemi iskoláit Cegléden, a gimnáziumot Jászberényben végezte. A pesti tudományegyetemen bölcseleti- és orvostudományokat tanult (1805–1812), orvostudori okl. szerzett (1812). Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.).
Forgó László (1907. máj. 5. Bp. – 1985. jún. 24. Bp.): gépészmérnök, feltaláló. >>>A zürichi Eidgenössische Technische Hochschulén gépészmérnöki okl. szerzett (1929), a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953), doktora (1965). Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.).
Forster Gyula, pusztakéri; 1904-től br. (1846. dec. 21. Esztergom – 1932. júl. 18. Bp.): művészettörténész, művészeti író. >>>A pesti tudományegyetem állam- és jogtudori okl. szerzett (1869), tanulmányait Párizsban egészítette ki (1869–1870), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1872). Az MTA tagja (t.: 1899. máj. 5.; ig.: 1904. máj. 13.).
Földes Béla; 1881-ig Weisz (1848. szept. 25. Lugos, Krassó vm. – 1945. jan. 18. Bp.): politikus, közgazdász, statisztikus.>>>Középiskolái Temesvárott és Pesten végezte, a bécsi, a bp.-i és a lipcsei egyetemen jogi és nemzetgazdasági tanulmányokat folytatott, a bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtudori okl. (1873), a nemzetgazdaságtan és a pénzügytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1874). Az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1901. máj. 10.; t.: 1933. máj. 19.).
Földes Ferenc (Foldes, Francis) külső tag(1990.05.21.)
Földes Péter (1930. jan. 11. Bp. – 1982. nov. 28. Bp. Temetés: dec. 7. Rákoskeresztúr [Kozma utca 6.]): vegyészmérnök.>>>A bp.-i Zrínyi Miklós Gimnáziumban éretts. (1948), a BME Vegyészmérnöki Karán végzett (1952), doktorált (1960); a kémiai tudományok kandidátusa (Leningrád, 1955; honosítva: Bp., 1956), a kémiai tudományok doktora (1968). Az MSZMP KB Politikai Főiskoláján is végzett (1977). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.).
Földessy Gyula; 1875-ig Feldmann (1874. okt. 18. Nyíregyháza – 1964. dec. 18. Bp.): irodalomtörténész, kritikus, műfordító.>>>A bp.-i tudományegyetemen magyar–német szakos tanári (1900) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1902), az MTA tagja (l.: 1960. ápr. 14.).
Földi Zoltán (1895. máj. 3. Bp. – 1987. márc. 5. Bp. Temetés: márc. 12. Mező Imre út.): vegyészmérnök.>>>A bp.-i Horánszky utcai Reáliskolában éretts. (1913), a József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1917), műszaki doktori okl. (1919), az organikus gyógyszerkészítmények chemiai technológiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931). Az MTA tagja (l.: 1956. máj. 30.; r.: 1970. febr. 4.).
Förster Aurél (1876. júl. 9. Bp. – 1962. júl. 7. Bp.): klasszika-filológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen (1894–1898), a berlini egyetemen tanult (1898–1899), Budapesten bölcsészdoktori okl. (1900), görög– latin szakos tanári okl. (1902), a görög filozófia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915). Az irodalomtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1938. máj. 6.; t.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Fraknói Vilmos; 1874-ig Frankl (1843. febr. 27. Ürmény, Nyitra vm. – 1924. nov. 20. Bp.): történész, r. k. püspök. >>>Középiskoláit Nagyszombatban és Esztergomban végezte, az esztergomi Bencés Gimnáziumban éretts. (1861). Esztergomban kikeresztelkedett, a pesti központi papnevelő intézet elvégzése után pappá szentelték (1865. júl. 23.); a pesti tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsésztudori okl. szerzett (1864). Az MTA tagja (l.: 1870. máj. 25.; r.: 1873. máj. 21.; ig.: 1892. máj. 5.; t.: 1917. máj. 1.).
Frank Ignác (1788. márc. 24. Nagykároly, Szatmár vm. – 1850. márc. 2. Bécs, Ausztria): jogász. levelező tag(1847.12.23.)
Frankenburg Adolf (1811. nov. 11. Németkeresztúr, Sopron vm. – 1884. júl. 3. Eggenberg, Stájerország, Ausztria): író, szerkesztő. levelező tag(1845.11.22.)
Franzenau Ágoston (1856. szept. 2. Kolozsvár – 1919. nov. 29. Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): mineralógus, paleontológus. >>>Elemi iskoláit Nagyszebenben és Bécsben, a középiskola négy alsó osztályát a piarista rend máramarosszigeti gimnáziumában végezte. A bp.-i főreáliskolában éretts. (1874), a József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1878). Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).
Freund Mihály (1889. máj. 25. Bp. – 1984. jún. 12. Bp. Temetés: jún. 27. Farkasrét): vegyészmérnök.>>>A bp.-i József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1911), műszaki doktori okl. szerzett (1913); tanulmányait a karlsruhei műegyetemen egészítette ki (1911–1912). A kőolajipar és termékei tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946), a kémiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1954. jún. 19.).
Frigyesi József; 1882-ig Friedenstein (1875. jún. 14. Kisvárda, Szabolcs vm. – 1967. dec. 11. Bp.): orvos, szülész-nőgyógyász. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1897), a nőgyógyászati műtéttanból magántanári képesítést szerzett (1912), az orvostudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Friss István (1903. máj. 21. Nagyvárad, Bihar vm. – 1978. okt. 11. Bp. Temetés: okt. 16. Mező Imre úti Temető munkásmozgalmi panteon): politikus, közgazdász.>>>A berlini kereskedelmi főiskolán végzett (1924). Az MTA tagja (l.: 1953. máj. 30.; r.: 1960. ápr. 14.).
Frivaldszky Imre, frivaldi (1799. febr. 6. Bacskó, Zemplén vm. – 1870. okt. 19. Jobbágyi, Nógrád vm.): botanikus, zoológus. levelező tag(1833.11.15.) rendes tag(1838.09.07.)
Frivaldszky János, frivaldi (1822. jún. 17. Rajec, Trencsén vm. – 1895. márc. 29. Bp.): zoológus, entomológus. levelező tag(1865.12.10.) rendes tag(1873.05.21.)
Fröhlich Izidor (1853. jan. 23. Pest – 1931. jan. 23. Bp.): fizikus. >>>A bp.-i evangélikus főgimnáziumban éretts. (1870), a bp.-i tudományegyetemen, a József Műegyetemen (1870–1874), a berlini egyetemen tanult (1874–1876). A bp.-i tudományegyetemen bölcsésztudori okl. (1875), az elméleti fizika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1876). Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.; r.: 1891. máj. 8.; ig.: 1920. máj. 6.).
Fröhlich Pál (1889. dec. 6. Torzsa, Bács-Bodrog vm. – 1949. okt. 15. Szeged): fizikus. >>>A bp.-i evangélikus gimnáziumban éretts. (1908), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1908–1912), bölcsészdoktori okl. szerzett (1918), tanulmányait a Rockefeller Alapítvány ösztöndíjával a baltimore-i és chicagói egyetemen egészítette ki (1925), a kísérleti és elméleti fénytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1923). Az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).
Fröhlich Róbert (1844. márc. 19. Pest – 1894. máj. 23. Bp.): régész, református lelkész. levelező tag(1892.05.05.)
Fülep Lajos (1885. jan. 23. Bp. – 1970. okt. 7. Bp.): művészetfilozófus, művészettörténész, református lelkész.>>>Családja 1886-ban Nagybecskerekre költözött, gyermekkorát itt töltötte, és iskoláit is itt végezte, a helyi piarista gimnáziumban éretts. (1902). A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1912), a Budapesti Református Teológiai Akadémián református lelkészi okl. (1918), a művészetbölcselet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.).
Fülepp József (1786. Miskolc – 1847. júl. 17. Temesvár): jogász. levelező tag(1835.09.14.)
Fülöp József (1927. jan. 20. Bük, Sopron vm. – 1994. ápr. 13. Bp. Temetés: ápr. 29. Fiumei út): geológus.>>>Középiskoláit a kapuvári polgári iskolában és Sopronban végezte; a soproni kereskedelmi középiskolában éretts. (1946), majd gimnáziumi különbözeti érettségi vizsgát tett (1946). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen földrajz–közgazdaságtan– geológia szakon tanult (1946–1952), az ELTE TTK-n geológus okl. szerzett (1952), a föld- és ásványtudományok kandidátusa (1957), doktora (1962). Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1976. máj. 7.).
Gaal Jenő, gávai (1846. szept. 14. Gerendás-puszta, Békés vm. – 1934. máj. 18. Bp.): közgazdász. >>>Középiskoláit Békéscsabán, Selmecbányán és Pozsonyban végezte. A bécsi és a pesti tudományegyetemen jogot tanult, a pesti tudományegyetemen állam- és jogtudori okl. szerzett (1871), a bécsi műegyetemen és a kereskedelmi akadémián kiegészítő tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1908. ápr. 30.; ig.: 1931. máj. 15.).
Gaal József, dálnoki (1811. dec. 12. Nagykároly, Szatmár vm. – 1866. febr. 28. Pest). író, költő. levelező tag(1837.09.07.)
Gábor Dénes (Dennis); 1902-ig Günszberg >>>Budapesten, a Terézvárosban (= VI. kerület) született, elemi iskoláit a Szemere utcai (= V. kerület, Lipótváros) községi iskolában (1906–1910), középiskoláit az V. kerületi Markó utcai állami főreáliskolában végezte (1910–1918; 1918-ban éretts.). A bp.-i József Műegyetem Gépészmérnöki Karán (1918–1919), a berlini Technische Hochschulén tanult (1920-1924), Berlinben villamosmérnöki okl. (1924), műszaki doktori okl. szerzett (1927). Berlinben Albert Einstein előadásait és szemináriumait látogatta – többek között – Wigner Jenővel és Neumann Jánossal. Az MTA tagja (t.: 1964. ápr. 24.).
Gábor László (1) >>>A József Műegyetemen építész okl. szerzett (1933), az ÉKME-n doktorált (1960); a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életművéért, 1958). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Gábriel Asztrik (László); Gábriel L. Asztrik >>>A pécsi állami reáliskolában éretts. (1926), majd Jászón belépett a premontrei szerzetesrendbe (1926); ünnepélyes fogadalmat tett (1931. okt. 11.), pappá szentelték (1931. nov. 30.). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–francia szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1936), a magyar–francia szellemi kapcsolatok a középkorban tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1941); közben Párizsban ösztöndíjas (1932). Az MTA tagja (t.: 1983. máj. 6.).
Gajzágó László (1883. aug. 1. Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1953. szept. 26. Bp.): jogász, diplomata. >>>Jogi tanulmányait Debrecenben, Párizsban, Rómában Budapesten és Kolozsvárott végezte, a bécsi és a berlini egyetemen is tanult. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1912), majd ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Galamb Sándor (1886. márc. 21. Gyöngyös, Heves vm. – 1972. nov. 8. Bp. Temetés: nov. 28. Óbuda): irodalomtörténész, kritikus. >>>A bp.-i Barcsay Gimnáziumban éretts. (1903), diákkorában tagja volt annak a küldöttségnek, amely otthonában kereste fel Jókai Mórt. A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1907), magyar–német szakos középiskolai tanári okl. (1908), a dramaturgia, különös tekintettel a magyar színészet és a magyar drámairodalom történetére tárgykörben (1931), ill. a magyar dráma és a magyar színjátszás története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1939). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tagsága megszűnt: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Gáldi László; 1933-ig Göbl (1910. máj. 23. Miskolc – 1974. febr. 4. Bp. Temetés: febr. 13. Óbuda): nyelvész, lexikográfus, irodalomtörténész. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori és magyar–francia–román szakos tanári okl. szerzett (1932), a párizsi École des Hautes Études-ön és az École des Langues Orientales Vivantes-on tanult (1932–1935), az általános romanisztika, különös tekintettel az oláh (román) nyelvre és irodalomra tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1938), a nyelvészeti tudományok doktora (1954). Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Galgóczy Károly, sajógalgóczi és ecsegi (1823. jan. 27. Lápafő, Tolna vm. – 1916. okt. 23. Bp. Temetés: okt. 25. Kerepesi út): gazdaságpolitikus. >>>Középiskoláit a gyönki evangélikus gimnáziumban és a nagykőrösi református líceumban végezte, a pozsonyi jogakadémián tanult (1842–1843), beutazta Magyarország jelesebb uradalmait, majd az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnél (OMGE) a gazdasági tudományokból szigorlatot tett és okl. nyert (1843), ügyvédi vizsgát tett (1846). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; t.: 1914. máj. 7.).
Gallai Tibor; Grünwald (1912. júl. 15. Bp. – 1992. jan. 2. Bp.): matematikus, pedagógus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), a matematikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (téziseire, 1988). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.).
Garay András (1926. máj. 20. Pécs – 2005. okt. 10. Bp.): biológus, növényfiziológus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1948), az ELTE TTK-n bölcsészdoktori okl. szerzett (1950), a biológiai tudományok kandidátusa (1956), doktora (1967). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; illegális külföldi tartózkodás miatt elnöki határozattal kizárták és minden tudományos fokozatától megfosztották: 1976; rehabilitálták: 1990; r.: 1993. máj. 10.).
Garay János (1812. okt. 10. Szekszárd, Tolna vm. – 1853. nov. 5. Pest): költő, író, újságíró. levelező tag(1839.11.23.)
Gárdonyi Géza; 1897-ig Ziegler (1863. aug. 3. Agárdpuszta, Fejér vm. – 1922. okt. 30. Eger): író. >>>Gyermekkorában a család állandóan váltogatta munka- és lakóhelyét, középisk.-it Sárospatakon és a bp.-i ref. gimn.-ban végezte. Az egri érsekség tanítóképzõ int.-ében tanítói okl. szerzett (1882), majd polg. isk. tanárképzõben tanult, de tanulmányait nem fejezte be (1886–1887). Az MTA tagja (levelező tag(1910.04.28.) tiszteleti tag(1920.05.05.)).
Gáspár Rezső (1921. febr. 7. Érsekvadkert, Nógrád vm. – 2001. dec. 1. Debrecen): fizikus. >>>A pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Reálgimnáziumban éretts. (1938), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika– fizika szakos tanári okl. (1942), bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), a fizikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1956). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1979. máj. 11.).
Gáthy István, sámsoni; Gáty; Gáti (1780. jún. 10. Huszt, Máramaros vm. – 1859. szept. 24. Tata, Komárom vm.): mérnök, zenei író. levelező tag(1836.09.10.)
Gáti István (1922. szept. 5. Bonyhád, Tolna vm. – 2007. okt. 3. Bp. Temetés: okt. 24. Pécs): orvos, szülész-nőgyógyász, neonatológus. >>>Bonyhádon éretts. (1940), a Pécsi Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1948), szülész-nőgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1952), az orvostudományok kandidátusa (1966), doktora (1975). Az MTA tagja (l.: 1987. máj. 8.; r.: 1993. máj. 10.).
Gebhardt Xavér Ferenc, 1840-től nemes (1791. jan. 23. Paks, Tolna vm. – 1869. okt. 27. Pest): orvos, belgyógyász. >>>Középiskoláit Óvárott (= Mosonmagyaróvár) és Budán végezte, bölcseletet Szegeden hallgatott. A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1814), majd Bécsben Hildebrand, Kner és Boër professzorok előadásait hallgatta (1814–1815). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.),
Gegesi Kiss Pál; Kiss, gegesi (1900. febr. 11. Nagyszőlős, Ugocsa vm. – 1993. ápr. 3. Bp. Temetés: ápr. 20. Farkasrét): orvos, gyermekgyógyász, műgyűjtő. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1917–1919), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1919–1923), a Pázmány Péter Tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1923), a gyermekkori szívbetegségek kórismézése és kezelése tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934), az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1954. jún. 19.).
Gegő Elek Nicephor (1805. márc. 25. Csíktapolca, Csíkszék – 1844. okt. 9. Pozsony): történetíró, néprajzi író, ferences szerzetes.>>>Elemi és középiskoláit Csíksomlyón végezte, belépett a ferences rendbe (Szakolcán, Nicephor néven, 1826. szept. 6.), újoncévét Malackán (Pozsony vm.) töltötte (1826–1827), bölcsészetet, teológiát Székesfehérvárott, Nagyszombaton és Pozsonyban tanult (1827–1829), Székesfehérvárott pappá szentelték (1829). Az MTA tagja (l.: 1835. szept. 14.).
Gelei József (1) >>>Miskolcon és a sárospataki református kollégiumban tanult. Az MTA tagja (l.: 1832. szept. 1.).
Gelei József (2), árkosi >>>A kolozsvári unitárius kollégiumban éretts. (1903), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1903–1907); természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1905), bölcsészdoktori okl. szerzett (1908), ismereteit a grazi (1906), a müncheni (1912), a würzburgi egyetemen egészítette ki (1913). Az összehasonlító sejttan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1914). Az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.; r.: 1938. máj. 6.).
Geleji Sándor (1898. máj. 17. Nagykikinda, Torontál vm. – 1967. nov. 3. Bp.): kohómérnök. >>>Középiskoláit Sopronban végezte, a hagyomány szerint diákkorában levelet váltott Edisonnal. A bp.-i József Műegyetem Gépészmérnöki Osztályán tanult (1917–1919), a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán kohómérnöki okl. (1926), műszaki doktori okl. (1934), a hengerművek tervezésének elméleti alapjai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1939). Az MTA tagja (l.: 1950. dec. 2.; r.: 1954. jún. 19.).
Genersich Antal, 1891-től szepesszombati (1842. febr. 4. Nagyszombat, Pozsony vm. – 1918. jún. 4. Bp.): orvos, patológus. >>>Középiskoláit Késmárkon és Eperjesen végezte. A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. (1865), sebész, szemész és szülész mesteri képesítést szerzett (1866), állami ösztöndíjjal Bécsben, Würzburgban, Lipcsében és Berlinben folytatott tanulmányokat (1868–1870). Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.; r.: 1906. márc. 23.).
Genthon István (1903. aug. 18. Bp. – 1969. máj. 30. Eger): művészettörténész. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1928); közben állami ösztöndíjjal a bécsi Collegium Hungaricumban (1927–1928), majd a Római Magyar Történeti Intézetben tanult (1928–1929). A magyar művészettörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935), a művészettörténeti tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1965). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Georch Illés, etrekarchai (1772. szept. 28. Etrekarcsa, Pozsony vm. – 1835. júl. 31. Pest): jogász, ügyvéd, nyelvi szakíró.>>>Középiskoláit Pozsonyban végezte, hittudományt Esztergomban tanult (1790–1792), miután elhagyta a papi rendet Pozsonyban joghallgató (1792–1794), ügyvédi vizsgát tett (1798). Az MTA tagja (t.: 1832. szept. 1.).
Gerecs Árpád; 1913-ig Gremsperger (1903. júl. 18. Zsámbék, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1982. jan. 27. Bp.): kémikus. >>>Esztergomban éretts. (1921), a bp.-i József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1927), műszaki doktori okl. (1930), a szénhidrátok és glükozidok tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930). Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1958. nov. 28.).
Gerevich László (1911. ápr. 7. Bp. – 1997. jún. 20. Bp.): régész, művészettörténész. >>>A bp.-i Toldy Ferenc Reálgimnáziumban éretts. (1929), a Pázmány Péter Tudományegyetemen régészetből és művészettörténetből bölcsészdoktori okl. szerzett (1935), Olaszországban járt hosszabb tanulmányúton (1936–1937), a középkori régészet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947). A történelem (régészet) tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1964). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1973. máj. 11.).
Gerevich Tibor (1882. jún. 14. Máramarossziget, Máramaros vm. – 1954. jún. 11. Bp.): művészettörténész. >>>Középiskoláit Kassán végezte, a bp.-i, majd a berlini egyetemen tanult, a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori okl. szerzett (1904), Bolognában művészettörténetet hallgatott (1904–1906), az olasz műtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911). Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1934. máj. 11.; ig.: 1945. jún. 6.–1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Gergely János (1925. dec. 13. Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 2008. febr. 4. Bp.): orvos, immunológus. >>>A karcagi Református Gimnáziumban éretts. (1944), a Debreceni Tudományegyetemen tanult, a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1950), az orvostudományok kandidátusa (1957), doktora (1968). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1990. máj. 21.).
Gerő Ernő; Singer (1898. júl. 8. Tergebec, Hont vm., 1898. júl. 8. – 1980. márc. 12. Bp.): politikus. >>>Újpesten éretts. (1916), a bp.-i tudományegyetem orvostudományi karán tanult (1916–1918), tanulmányait nem fejezte be. Az MTA tagja (t.: 1949. okt. 31.–1957. nov. 22.; tagsága szünetelt: 1957. nov. 22-étől).
Geszti P[ál]. Ottó (1922. nov. 19. Bp. – 1985. ápr. 6. Bp.): gépészmérnök. >>>Budapesten műszerész tanuló (1940–1941), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) gépészmérnöki okl. szerzett (1946), a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957). Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1976. máj. 7.).
Gévay Antal, rajkai (1797. jún. 6. Komárom – 1845. júl. 9. Bécs): történetíró, levéltáros, orientalista.>>>Filozófiai és jogi tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.).
Giesswein Sándor (1856. febr. 4. Tata, Komárom vm. – 1923. nov. 15. Bp. Temetés: nov. 18. Kerepesi út): r. k. pap, politikus. >>>Középiskoláit Tatán és Győrött végezte, a pannonhalmi Szent Benedek Rend győri főgimnáziumában éretts. (1875), Győrött pappá szentelték (1878. júl. 9.), a Központi Papnevelő Intézetben teológiai doktori okl. szerzett (1880). Az MTA tagja (l.: 1914. máj. 7.).
Gillemot László (1912. okt. 7. Bp. – 1977. aug. 20. Bp.): gépészmérnök. >>>A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi (JNGE) Egyetemen gépészmérnöki okl. (1935), műszaki doktori okl. szerzett (1941); egyidejűleg a Pázmány Péter Tudományegyetemen, mint rk. hallgató matematikát, fizikát és filozófiát tanult, a műszaki röntgenvizsgálat tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946). Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1965. ápr. 23.).
Gimesi Nándor; 1914-ig Geiszler István (1892. dec. 3. Kiskomárom, Zala vm. – 1953. júl. 16. Bp.): biológus, botanikus, ciszterci szerzetes. >>>A székesfehérvári ciszterci gimnáziumban éretts. (1912), belépett a ciszterci rendbe (1912. aug. 14.), a rend zirci hittudományi főiskoláján teológiát és egyidejűleg a bp.-i tudományegyetemen természettudományokat tanult (1913–1917), pappá szentelték (1917. júl. 8.). A bp.-i tudományegyetemen földrajz–természetrajz szakos tanári okl. (1918), bölcsészdoktori okl. szerzett (1920), tanulmányait Rockefeller-ösztöndíjasként a luzerni, a plöni, a helgolandi és a bergeni hidrobiológiai intézetekben egészített ki (1924–1926). A kolloidok technikai és biológiai alkalmazásai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1926), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.).
Goldziher Ignác (1850. jún. 22. Székesfehérvár, Fejér vm. – 1921. nov. 14. Bp.): orientalista, történész. >>>A pesti tudományegyetem rk. hallgatójaként Vámbéry Árminnál török és perzsa filológiát tanult (1865–1868), állami ösztöndíjjal a berlini (1869), a lipcsei egyetem hallgatója (1869–1870), a lipcsei egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1870). Állami ösztöndíjjal Leidenben (1871–1872), Bécsben (1872) keleti kéziratokat tanulmányozott, Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban tett hosszabb tanulmányutat (1873–1874); Kairóban több hónapon keresztül az Al-Azhar mecsetben tanult, a sémi filológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1874). Az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.; r.: 1892. máj. 5.; ig.: 1911. ápr. 27.).
Gombás Pál (1909. jún. 5. Serlegszántó, Sopron vm. – 1971. máj. 17. Bp.): fizikus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1932), bölcsészdoktori okl. szerzett (1934), belföldi kutatási ösztöndíjas (1934–1938), majd hosszabb tanulmányutat tett az USA-ban (1947). A szilárdtestek elmélete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1938), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.).
Gombocz Endre, gederéczi (1882. jún. 9. Sopron – 1945. jan. 16. Bp.): botanikus. >>>A soproni evangélikus líceumban éretts. (1901), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – természetrajz– kémia szakos tanári okl. (1905), bölcsészdoktori okl. (1908), a botanika történetéből magántanári képesítést szerzett (1917). Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.).
Gombocz Zoltán, gederéczi (1877. jún. 18. Sopron – 1935. máj. 1. Bp.): nyelvész. >>>A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar–francia szakos tanári okl. (1899), bölcsészdoktori okl. szerzett (1900); közben Párizsban J.-P. Rousselot-nál kísérleti fonetikát tanult (1899), majd Lipcsében, Párizsban, Uppsalában és Finnországban folytatott fonetikai kutatásokat (1903–1904). Az általános fonetika és finnugor hangtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1906). Az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.; r.: 1922. máj. 11.; ig.: 1933. máj. 1.).
Gombos Ferenc Albin; Gombos F. Albin (1873. okt. 3. Ambrózfalva, Csanád vm. – 1938. dec. 25. Bp.): történész, író. >>>Középiskoláit Makón, Temesvárott és Kecskeméten végezte, a kecskeméti Piarista Gimnáziumban éretts. (1891); közben a piarista rend tagja (1888–1896; novícius évet Vácott töltötte: 1891–1892-ben). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori (1898) és történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1900). Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1937. ápr. 29.).
Gombos Imre, gombosfalvi (1791. júl. 6. Sajólád, Borsod vm. – 1840. jan. 12. Bécs, Ausztria): író. tiszteleti tag(1835.09.14.)
Gondol Dániel (1815. Inota, Veszprém vm. – 1891. máj. 7. Alvinc, Alsó-Fehér vm.): író. levelező tag(1845.11.22.)
Gorove István, 1824-től gattajai (1819. aug. 20. Pest – 1881. máj. 31. Bp.): politikus, közgazdász. >>>Alsóbb iskoláit Szolnokon és Gyöngyösön, a VI. és VII. gimnáziumot a pesti piaristáknál végezte (1831–1833), majd Pesten bölcseletet és jogot tanult, de tanulmányait nem fejezte be. Az MTA tagja (l.: 1843. okt. 7.; t.: 1867. jan. 30.).
Gorove László, 1824-től gattajai (1780. jún. 2. Szamosújvár, Belső-Szolnok vm. – 1839. márc. 11. Bp.): író. >>>Alsóbb iskoláit Szamosújvárott, a bölcseletet Kolozsvárott végezte, majd a pesti egyetemen jogot hallgatott (1800–1801). Az MTA tagja (l.: 1835. szept. 14.).
Gothard Jenő, herényi (1857. máj. 31. Herény, Vas vm. – 1909. máj. 29. Herény): csillagász, gépészmérnök.>>>A szombathelyi premontrei főgimnáziumban éretts. (1875), a bécsi polytechnikum gépészmérnöki okl. szerzett (1879), egyúttal csillagászati és geodéziai kutatásokat folytatott. Az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8. ).
Gömöri Pál (1905. febr. 26. Bp. – 1973. szept. 20. Bp.): orvos, belgyógyász. >>>A bp.-i cisztercita gimnáziumban éretts. (1923), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1930), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1933), állami ösztöndíjjal Berlinben, Frankfurtban és Lipcsében folytatott tanulmányokat (1933–1934). A vese és a szív betegségei tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1945), az orvostudomány doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1965. ápr. 23.).
Gönczy Pál, sebesi (1817. dec. 26. Hajdúszoboszló, Hajdú ker. – 1892. jan. 10. Karácsond, Heves vm.): pedagógus. levelező tag(1858.12.15.)
Görög Demeter (1760. nov. 4. Hajdúdorog, Szabolcs vm. – 1833. szept. 5. Bécs, Ausztria): író, szerkesztő, térképész. tiszteleti tag(1831.02.15.)
Grasselly Gyula (1920. júl. 4. Szeged – 1991. nov. 13. Szeged): geokémikus. >>>A piarista rend tagjaként a váci noviciátusban élt és tanult (1938–1939), a szegedi Dugonics András Gimnáziumban éretts. (1938), a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Karán természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1944), bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1959). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).
Grastyán Endre (1924. febr. 25. Őriszentpéter, Vas vm. – 1988. júl. 17. Pécs): orvos, idegfiziológus.>>>Sopronban éretts. (1942), a Pápai Református Hittudományi Akadémián tanult (1942–1945), a POTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), az orvostudományok kandidátusa (1958), doktora (1976). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.).
Gratz Gusztáv (1875 márc. 30. Gölnicbánya, Szepes vm. – 1946. nov. 21. Bp. Temetés: nov. 26. Farkasrét): politikus, publicista, történész, közgazdász.>>>Középiskoláit Iglón, Besztercén és Kolozsvárott végezte, a kolozsvári unitárius főgimnáziumban éretts. (1892), a kolozsvári és a bp.-i tudományegyetemen jogot tanult, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1896). Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.).
Greguss Ágost (1825. ápr. 27. Eperjes, Sáros vm. – 1882. dec. 13. Bp.): író, esztéta. levelező tag(1858.12.15.) rendes tag(1863.01.13.) igazgató tag(1882.06.01.)
Greguss Gyula (1829. dec. 3. Eperjes, Sáros vm. – 1869. szept. 5. Pest): fizikus, műfordító. levelező tag(1864.01.20.)
Gróh Gyula (1886. jan. 16. Esztergom – 1952. febr. 23. Bp.): kémikus. >>>Középiskoláit Kassán és Rozsnyón, a premontreieknél végezte. A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1908), tanulmányait W. Nernst berlini fizikai kémiai intézetében egészítette ki (1911), a karlsruhei egyetemen fotokémiai vizsgálatokat folytatott (1914). a chemiai mechanika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1922). Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1936. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Grosschmid Béni; Zsögöd Benő (1852. nov. 6. Máramarossziget, Máramaros vm. – 1938. szept. 7. Visegrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): jogász. >>>A bécsi tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1872). Az MTA tagja (l.: 1901. máj. 10.).
Grosschmid Lajos (1886. ápr. 21. Nagyvárad, Bihar vm. – 1940. jún. 13. Bp.): matematikus. >>>A bp.-i piarista gimnáziumban éretts. (1904), a bp.-i tudományegyetemen matematika–természettan szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1911), a göttingeni (1912–1913), a müncheni egyetemen (1913), a párizsi Sorbonne-on tanult (1914). Az algebrai számtestek elméletéből magántanári képesítést szerzett (1918), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.).
Grősz József (1887. dec. 9. Féltorony, Moson vm. – 1961. okt. 3. Kalocsa, Bács-Kiskun m.): r. k. érsek. >>>A győri bencés gimnáziumban éretts. (1907), a bécsi Pázmáneumban teológiát végzett, pappá szentelték (1911. júl. 14.). Az MTA tagja (ig.: 1943. máj. 12.–1945. ápr. 26. és 1945. máj. 30.–1946. júl. 24.).
Grünwald Béla (1839. dec. 2. Szentantal, Hont vm. – 1891. máj. 4. Courbevoie, Párizs mellett, Franciaország): történész, politikus. levelező tag(1888.05.04.)
Gulyás Pál (1881. jan. 5. Bp. – 1963. máj. 30. Bp.): irodalomtörténész, bibliográfus, könyvtáros.>>>A bp.-i VII. kerületi főreáliskolában éretts. (1898), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1902), magyar–francia szakos tanári okl. (1903), a könyvtártan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1914), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1957). Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Gunda Béla (1911. dec. 25. Temesfüves, Temes vm. – 1994. júl. 30. Debrecen): etnográfus. >>>A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) tanult, a Pázmány Péter Tudományegyetemen gazdaságföldrajzból bölcsészdoktori okl. (1936), a szegedi Tisza István Tudományegyetemen az összehasonlító néprajz, különös tekintettel a balkáni népekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1941). A történelem (néprajz) tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1961). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1991. máj. 9.).
Guzmics Izidor László; Guzmics László (1786. ápr. 7. Jánosfa, Sopron vm. – 1839. szept. 1. Bakonybél, Veszprém vm.): író, bencés szerzetes. >>>Középiskoláit Kőszegen, Szombathelyen és Sopronban végezte, majd Győrszentmártonban (= Pannonhalma) belépett a bencés rendbe (1805. okt. 5.; nemsokára kilépett a rendből: 1806. aug. 30.; később ismét csatlakozott a rendhez: 1806. nov. 6.; szerzetesi fogadalmat tett: 1808. szept. 14.). Teológiát a győrszentmártoni bencés apátságban (1807–1808 és 1811), a győri bencéseknél (1808) és a pesti Központi Papnevelő Intézetben tanult (1812–1815); áldozópappá szentelték (1815. aug. 23.). A pesti egyetemen hittudori okl. szerzett (1829). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.; t.: 1838. szept. 7.).
Gyalókay Jenő, szentgyörgyi és gyalókai (1874. ápr. 28. Nagyvárad, Bihar vm. – 1945. márc. 10. Bp.): hadtörténész. >>>A bp.-i József Műegyetem gépészmérnök hallgatója (1891–1893). Az MTA tagja (l.: 1926. máj. 6.; r. :1936. máj. 14.).
Gyárfás István, léczfalvi (1822.júl. 21. Dömsöd, Esztergom vm. – 1883. júl. 16. Bp.): történész, jogász. levelező tag(1878.06.14.)
Gyarmati István (1929. szept. 5. Szeged – 2002. okt. 23. Bp.): fizikus. >>>Az Orosházi Evangélikus Gimnáziumban éretts. (1948), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész szakon tanult (1948), a Debreceni Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1952), a fizikai tudományok kandidátusa (1959), doktora (Moszkva, 1968; honosítva: Bp., 1969). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1990. máj. 21.).
Gyires Béla (1909. márc. 29. Zágráb – 2001. aug. 26. Bp. Temetés: szept. 6. Farkasrét): matematikus. >>>Debrecenben éretts. (1928), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen mennyiségtan–természettan szakos tanári okl. (1933), bölcsészdoktori okl. (1941), magántanári képesítést szerzett (1949), a matematikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1962). Az MTA tagja (l.: 1987. máj. 8.; r.: 1990. máj. 21.).
Gyomlai Gyula; Gyomlay (1861. júl. 29. Nagyvárad, Bihar vm. – 1942. okt. 20. Bp. Temetés: okt. 22. Farkasrét): klasszika-filológus, bizantinológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen görög–latin szakos tanári okl. (1882), bölcsészdoktori okl. (1883), az ógörög filológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910). Az MTA tagja (l.: 1898. máj. 6.; t.: 1938. máj. 6.).
Gyóni Mátyás; 1934-ig Szolár (1913. dec. 18. Bp. – 1955. szept. 28. Bp.): bizantinológus, történész. >>>A bp.-i evangélikus gimnáziumban éretts. (1932), a pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi karán tanult (1932–1934), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – görög–latin szakos tanári okl. (1938), bölcsészdoktori okl. szerzett (1940); közben a müncheni egyetem ösztöndíjasa (1937). A középgörög filológia, különös tekintettel Bizánc és a délkelet-európai népek kapcsolataira tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1945), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.).
Győrffy Barna (Barnabás), kőhalmi >>>A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1935), bölcsészdoktori okl. (1936), a növények fejlődésélettana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1943), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életművéért, 1957). Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 3.; posztumusz, az MTA 1990. dec. 4-i rendkívüli közgyűlése határozatával).
Győrffy Béla (1928. jan. 14. Kemenesmagasi, Vas vm. – 2002. máj. 8. Martonvásár, Fejér vm. Temetés: máj. 17. Martonvásár): mezőgazdasági mérnök. >>>Elemi iskoláit szülőfalujában és Nagyszentmihályon, középiskoláit Zalaegerszegen, Székesfehérvárott és Szarvason végezte. A Szarvasi Gazdasági Tanintézetben éretts. (1945), a Magyar Agrártudományi Egyetemen – a Györffy István Kollégium tagjaként – mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1949), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1953), doktora (1986). Az MTA tagja (l.: 1987. máj. 8.; r.: 1993. máj. 10.).
Györffy György, szigethi és nádudvari (1917. aug. 26. Szucság, Kolozs vm. – 2000. dec. 20. Bp. Temetés: 2001. jan. 5. Fiumei út): történész. >>>A bp.-i VII. kerületi Szent István Reálgimnáziumban éretts. (1935), a Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. (1939), bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), Honvéd Térképészeti Intézetet is végzett (1944); tanulmányait a grazi és a tours-i egyetemen egészítette ki. A történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1969). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1991. máj. 10.).
Győrffy István (1), kőhalmi >>>Középiskoláit Sárospatakon és Aradon végezte, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1903), bölcsészdoktori okl. (1904), a magasabbrendű virágtalan növények alak-, alkat- és rendszertana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1913). Az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Györffy István (2), szigethi és nádudvari >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1904–1905), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1905–1909), Kolozsvárott bölcsészdoktori okl. (1910), Budapesten történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1911). A Magyarország és a Közel-Kelet néprajza tárgykörben (1929), a magyar néprajz tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1933). Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.).
György Endre (1848. márc. 18. Huszt, Máramaros vm. – 1927. jan. 15. Bp.): közgazdász, politikus. >>>A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1869), Pesten statisztikai tanfolyamot végzett (1869). Többször tett tanulmányutat Nagy-Britanniában, Oroszországban és más európai államokban. Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.; r.: 1919. okt. 23.).
György Lajos (1) >>>Középiskoláit Csíksomlyón és Kolozsvárott végezte, a kolozsvári piarista gimnáziumban éretts. (1907). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. (1911), a magyar irodalomtörténet összehasonlító tárgytörténete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931). Az MTA tagja (l.: 1930. máj. 8.; r.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Györke József; Georgovits (1906. dec. 21. Celldömölk, Vas vm. – 1946. szept. 11. Bp. Temetés: szept. 14. Farkasrét): nyelvész. >>>Elemi iskoláit Celldömölkön végezte, a ciszterci rend pécsi főgimnáziumában tanult (1917–1925), a székesfehérvári Szent István Reálgimnáziumban éretts. (1926), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1930), az uráli szóképzéstan és szóragozástan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1942). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.).
Győry Sándor (1795. ápr. 15. Tarján, Komárom vm. – 1870. márc. 9. Pest. Temetés: márc. 11. Kerepesi út): mérnök, matematikus. >>>Gyermekéveit Tarjánban töltötte, majd családja Révalmásra költözött. Felsőbb iskoláit Pozsonyban, Nagykőrösön és Debrecenben végezte, a pesti Institutum Geometricumban (= Mérnöki Intézetben) tanult (1821), majd a pesti egyetemen mérnöki okl. szerzett (1825). Az MTA tagja (1832. márc. 9.; r.: 1832. szept. 1.).
Győry Tibor (1), nádudvari >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1893), középiskolai egészségtan szakos tanári okl. és az orvostörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1902). Az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.).
Győry Vilmos (1838. jan. 7. Győr – 1885. ápr. 14. Bp. Temetés: ápr. 16. Kerepesi út): író, műfordító, evangélikus lelkész.>>>Elemi iskoláit Győrött végezte, majd tanulmányait Pestre költözésük után a pesti Evangélikus Gimnáziumban folytatta (1846–1852), a pesti Piarista Gimnáziumban éretts. (1854). A pesti egyetemen jogot hallgatott (1855), megszakította tanulmányait, házi nevelősködést vállalt (Dessewffy Ottó házában, Vanyarcon, 1855–1856). Visszatért Pestre, az időközben megnyílt pesti református teológiai akadémián (1856–1860), majd a berlini egyetemen tanult (1860–1861); hazatérése után Székács József avatta lelkésszé (1861. szept. 2-án). Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.).
Gyulai Pál, nagyváradi (1826. jan. 25. Kolozsvár – 1909. nov. 9. Bp.): irodalomtörténész, költő, író.>>>A kolozsvári református kollégiumban jogot (1843–1845) és teológiát tanult (1845–1847). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1867. jan. 30.; ig.: 1883. máj. 17.; t.: 1906. márc. 22.).
Gyulai Zoltán, árkosi (1887. dec. 16. Pipe, Kis-Küküllő vm. – 1968. júl. 13. Bp. Temetés: júl. 19. Farkasrét): fizikus. >>>Elemi iskoláit Tordán, középiskoláit Tordán és Kolozsvárott végezte, a kolozsvári unitárius gimnáziumban éretts. (1906). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1913), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1922), az elektronok és ionok tana kísérleti alapon c. tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1926). Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1954. jún. 19.).
Gyurikovits György, ivanóczi (1780. júl. 12. Ivánóc, Trencsén vm. – 1848. jún. 25. Bazin, Pozsony vm.): jogász, jogtörténeti író, statisztikus. >>>Elemi iskoláit Vágújhelyen és Nemespodhrágyon végezte, majd Trencsénben, Modoron és a pozsonyi evangélikus líceumban tanult (1780-as évek–1796). A magyar nyelvet a nagykőrösi református kollégiumban sajátította el, utóbb Pozsonyban és Nagykőrösön jogot, bölcsészetet és történelmet tanult (1796–1802). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Haan Lajos (1818. aug. 13. Sámsonháza, Nógrád vm. – 1891. aug. 12. Békéscsaba. Temetés: aug. 14. Békéscsaba): történetíró, egyházi író, evangélikus lelkész. >>>Középiskoláit Mezőberényben végezte (1829–1834), az eperjesi evangélikus kollégiumban bölcseletet és teológiát tanult (1834– 1839), majd a jénai és a brémai egyetem hallgatója (1841–1842), lelkésszé avatták (1843. jún. 6.). Az MTA tagja (l.: 1877. máj. 24.).
Haar Alfréd (1885. okt. 11. Bp. – 1933. márc. 16. Szeged. Temetés: márc. 20. Rákoskeresztúr): matematikus. >>>A bp.-i fasori gimnáziumban éretts. (1904), a bp.-i tudományegyetemen kémia szakon tanult (1904–1905), a göttingeni tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1907), a matematika és a matematikai asztronómia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910). Az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.).
Haberern Jonathán (1818. jan. 17. Felka, Szepes vm. – 1880. ápr. 8. Bp.): filozófus, teológus, pedagógus.>>>Középiskoláit Késmárkon (1829–1832 és 1833–1838) és Miskolcon végezte (1832–1833), Tiszolcon tanári vizsgát tett (1838), majd a tübingeni (1840–1841) és a berlini egyetem hallgatója (1841–1842). A görög bölcselet történetéből magántanári képesítést szerzett (1871). Az MTA tagja (l.: 1867. jan. 30.).
Hadrovics László (1910. jún. 27. Alsólendva, Zala vm. – 1997. máj. 12. Solymár, Pest m. Temetés: jún. 6. Farkasrét): nyelvész. >>>Gyermekkorát Alsólendván töltötte, a Monarchia összeomlása után a család Lentiben, majd Hévízszentandráson élt, végül Keszthelyen telepedtek el. A kőszegi bencés gimnáziumban és a keszthelyi premontreieknél tanult (1921–1929), Keszthelyen éretts. (1929), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös József Collegium tagjaként – magyar–latin szakos tanári okl. (1933), bölcsészdoktori okl. szerzett (1934). A Collegium Hungaricum tagjaként a berlini egyetemen szlavisztikát tanult (1935), belföldi ösztöndíjas (1936–1938), a horvát irodalom története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1941). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1970. febr. 4.).
Hahn István (1913. márc. 28. Bp. – 1984. júl. 26. Bp. Temetés: aug. 16. Farkasrét): történész, hebraista, klasszika-filológus. >>>A bp.-i Rabbiképző Intézet Gimnáziumában éretts. (1931), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1935), latin–történelem–görög szakos tanári okl. (1948), az ELTE Lenin Intézetben orosz szakos tanári okl. szerzett (1953); közben a Rabbiképző Intézetben teológiai tanulmányokat is folytatott (1931–1935). A történelemtudomány kandidátusa (1958), doktora (1972), az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Hajdú Péter (1923. dec. 27. Bp. – 2002. szept. 19. Bp. Temetés, hamvasztás: okt. 14. Farkasrét): nyelvész. >>>A bp.-i Lónyay utcai Református Gimnáziumban éretts. (1941), a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–német szakos tanári okl. és finnugor nyelvészetből bölcsészdoktori okl. szerzett (1945), a nyelvtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1967). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.).
Hajnal István (1892. júl. 3. Nagykikinda, Torontál vm. – 1956. jún. 16. Bp. Temetés: jún. 22. Farkasrét): történész. >>>A nagykikindai főgimnáziumban éretts. (1910), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1914); közben egy félévig a lipcsei egyetemen tanult (1913), a latin paleográfia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1920), a történelemtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1955). Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; r.: 1939. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Hajnik Imre (1840. ápr. 5. Pest – 1902. aug. 30. Bp. Temetés: szept. 1. Kerepesi út): jogász, jogtörténész. >>>Középiskolai tanulmányait a pesti piarista gimnáziumban és a bécsi skót bencés gimnáziumban végezte, jogot és történelmet Bécsben (1858–1860) és Pesten tanult (1860–1863), a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1864). Az MTA tagja (l.: 1871. máj. 17.; r.: 1880. máj. 20.).
Hajnóczi Gyula; Hajnóczy; Ritter Gyula, ifj. (1920. ápr. 5. Baja, Bács-Bodrog vm. – 1996. aug. 10. Bp. Temetés: aug. 28. Óbuda): építészmérnök, régész. >>>A bajai reálgimnáziumban (= III. Béla Gimnázium) éretts. (1938), a pécsi Erzsébet Tudományegyetem, ill. a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magyar–olasz–művészettörténet szakos hallgatója (1938–1940), a BME-n építészmérnöki okl. (1950), az ELTE BTK-n régész okl. szerzett (1958). Az ELTE BTK-n (1961) és a BME-n is doktorált (1966); a műszaki tudományok kandidátusa (1966), doktora (1978). Az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.).
Hajós György (3) >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1938), a közelítő és alkalmazott matematika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946), a matematikai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1953. máj. 30.).
Halasi Kun Tibor; 1944-ig Kun Tibor, halasi (1914. jan. 19. Zágráb, Horvátország – 1991. okt. 19. New Milford, Connecticut, USA): orientalista, turkológus. >>>A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1936), az MTA tagja (t.: 1986. máj. 8.).
Halász Géza (1), dabasi >>>Középiskolai tanulmányait a kunszentmiklósi református gimnáziumban végezte, majd a kecskeméti református főiskolán bölcseletet, a bécsi és a pesti tudományegyetemen orvosnak tanult. Pesten orvostudori okl. szerzett (1840). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).
Halász Ignác; 1879-ig Fischer (1855. máj. 26. Tés, Veszprém vm. – 1901. ápr. 9. Bp. Temetés: ápr. 12. Rákoskeresztúr): nyelvész, folklorista, irodalomtörténész. >>>Elemi iskoláit Várpalotán, középiskoláit Pesten és Székesfehérvárott végezte, Székesfehérvárott éretts. (1873). A bp.-i tudományegyetemen magyar–német szakos tanári (1877) és bölcsészdoktori okl. (1881), a magyar nyelvhasonlítás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1893). Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.).
Halász Ottó (1927. okt. 24. Bp. – 1986. febr. 14. Bp. Temetés: febr. 20. Rákoskeresztúr, Kozma utca 6.): építőmérnök.>>>A bp.-i Kölcsey Ferenc Gimnáziumban éretts. (1945), a BME Mérnöki Karán végzett (1950), a hallei Műszaki Főiskolán hegesztő szakmérnöki okl. szerzett (1959). Az ÉKME-n doktorált (1960); a műszaki tudományok kandidátusa (1956), doktora (1978). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.).
Halmos Pál (Paul Richard) >>>Az Illinoisi Egyetemen matematikus okl. szerzett (1934). Az MTA tagja (t.: 1979. máj. 11.).
Hampel József (1849. nov. 10. Pest – 1913 márc. 25. Bp. Temetés: márc. 27. Kerepesi út): régész. >>>A pesti piarista gimnáziumban éretts. (1867), a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. (1870) és bölcsésztudori okl. (1874), a klasszika-archeológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1877). Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1892. máj. 5.).
Hanák János (1812. jún. 25. Kiskér, Abaúj vm. – 1849. szept. 2. Kricsova, Krassó vm.): biológus, zoológus, piarista szerzetes.>>>Családja 1820-ban Boldogkőújfaluba költözött, elemi iskoláit ott kezdte, majd Tállyán, Sátoraljaújhelyen és Kisszebenben tanult. Belépett a piarista rendbe (1832. szept. 25.), első újoncévét Privigyén töltötte (1832–1833), Breznóbányán tanult (1833–1836), Vácon bölcseletet (1836–1837), Nyitrán (1838–1839) és Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teológiát hallgatott (1838–1840), pappá szentelték (1840. júl. 26.). Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).
Hanák Péter (1921. aug. 9. Kaposvár – 1997. okt. 5. Bp. Temetés: okt. 14. Farkasrét): történész. >>>A kaposvári Somssich Pál Gimnáziumban éretts. (1939), a pécsi Sopianae Gépgyárban vasesztergályos segédlevelet szerzett (1941), a Pécsi Tudományegyetem ÁJTK-n (1945), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1948); közben a Római Egyetemen állami ösztöndíjas (1947–1948), a történettudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1978). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).
Hankó Vilmos, lemhényi (1854. márc. 2. Parajd, Udvarhelyszék – 1923. nov. 21. Bp. Temetés: nov. 23. Kerepesi út): kémikus, tudománytörténész. >>>A kolozsvári tudományegyetemen vegytan–természettan szakos tanári okl. és bölcsésztudori szerzett (1877), R. W. Bunsen, G. R. Kirchhoff és J. Liebig németországi laboratóriumaiban folytatott kutatásokat (1879). Az MTA tagja (l.: 1894. máj. 4.).
Hantken Miksa, prudniki lovag (1821. szept. 26. Jablunka, Szilézia – 1893. jún. 26. Bp. Temetés: jún. 28. Kerepesi út): geológus, paleontológus.>>>Középiskolai tanulmányait Teschenben végezte, a bécsi egyetemen bölcseletet hallgatott (1840–1842), a selmecbányai bányászati és erdészeti akadémián tanult (1843–1846), bányamérnöki okl. szerzett (1846), majd a bécsi egyetemen elemző vegytant tanult (1849–1850). A paleontológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1876). Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.; r.: 1874. máj. 28.).
Haranghy László, nagyrévi (1897. aug. 10. Debrecen – 1975. dec. 8. Bp. Temetés: dec. 19. Farkasrét): orvos, patológus, gerontológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen tanult (1915), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1922), törvényszéki szakorvosi vizsgát tett (1924), a vér- és nyirokedények kórbonctana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1933). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tagsága romániai tartózkodása miatt szünetelt: 1949. nov. 29.–1955. okt. 29.; tagsága visszaállítva: 1955. okt. 29.).
Haraszti Gyula; 1883-ig Krumpholcz-Hantz (1858. aug. 25. Kolozsvár – 1921. júl. 15. Bp.): irodalomtörténész. >>>Középiskoláit Kecskeméten végezte, a piarista rend tagja (1872–1877; kilépett a rendből: 1877); közben a nagybecskereki és a veszprémi gimnáziumban, mint próbaéves piarista tanár működött (1875–1877). A bp.-i tudományegyetemen magyar–német (1880), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen francia szakos tanári okl. (1882), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1891), a modern francia irodalom tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1892). A párizsi Sorbonne egyetemen folytatott kiegészítő tanulmányokat (1889–1890). Az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).
Hardy Gyula (1928. ápr. 20. Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1988. okt. 22. Bp.): vegyészmérnök. >>>Az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban éretts. (1946), a BME Vegyészmérnöki Kar Szerves Technológia Szakán – a Györffy, majd az Irinyi Kollégium tagjaként – végzett (1950), a kémiai tudományok kandidátusa (Leningrád, 1953; honosítva: Bp., 1954), doktora (1974). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 10.).
Harkányi Béla, taktaharkányi; 1895-től br. (1869. ápr. 11. Pest – 1932. jan. 22. Bp.): csillagász, matematikus.>>>A bp.-i piarista gimnáziumban éretts. (1887). A bp.-i (1887–1889), a lipcsei (1890–1891), a strassburgi (1891–1892), a párizsi egyetemen tanult (1896–1898), a Budapesten bölcsészdoktori okl. (1896), az asztronómia és az asztrofizika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1907); közben hosszabb tanulmányutat tett az USA-ban. Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).
Harmatta János (1917. okt. 2. Hódmezővásárhely, Csongrád vm. – 2004. júl. 24. Bp. Temetés: aug. 12. Farkasrét): nyelvész, klasszika-filológus, indológus.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – görög–latin–magyar szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1939), magántanári képesítést szerzett (1947), a nyelvészeti tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953), doktora (1957). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1979. máj. 11.).
Harnos Zsolt (1941. márc. 27. Bp. – 2009. ápr. 10. Bp. Temetés: ápr. 17. Farkasrét): matematikus.>>>A bp.-i Szabó József Geológiai Technikumban éretts. (1959), az ELTE TTK-n matematikus okl. szerzett (1966), doktorált (1976), a matematikai tudományok kandidátusa (1978), a mezőgazdasági tudomány doktora (1986). Az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.; r.: 2001. máj. 7.).
Harsányi János (John C.) >>>A bp.-i fasori evangélikus gimnáziumban érettségizett (1938), Lyonban tanult tovább (1938–1939), majd a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen gyógyszerész (1944) és szociológia–filozófia–pszichológia szakos bölcsészdoktori okl. (1947), a Sydneyi Egyetemen közgazdász oklevelet szerzett (1953), a Stanfordi Egyetemen (USA) közgazdaságtanból PhD-fokozatot szerzett (1958). Az MTA tagja (t.: 1995. máj. 8.).
Haszpra Ottó (1928. szept. 11. Bp. – 2012. ápr. 18. Bp.): mérnök. >>>A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán tanult (1946–1947), a BME Mérnöki Kar Vízépítő Szakán mérnöki okl. szerzett (1952), az ÉKME-n doktorált (1967). A műszaki tudományok kandidátusa (1966), doktora (1973), az MTA tagja (l.: 1998. máj. 4.; r.: 2004. máj. 3.).
Hatvany Lajos, 1910-től hatvani br.; 1897-ig Deutsch; 1917-ig Hatvany-Deutsch (1880. okt. 28. Bp. – 1961. jan. 12. Bp.): irodalomtörténész, író, kritikus.>>>A freiburgi és a berlini egyetemen klasszika-filológiai tanulmányokat folytatott, a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1905). Az MTA tagja (l.: 1960. ápr. 14.).
Hauser Arnold (1892. máj. 8. Temesvár – 1978. jan. 29. Bp.): filozófus, művészetszociológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen francia–német szakos tanári okl. (1914), bölcsészdoktori okl. szerzett (1918), a berlini tudományegyetemen szociológiát hallgatott (1921–1924). Az MTA tagja (t.: 1977. máj. 6.).
Hauszmann Alajos (1847. jún. 9. Buda – 1926. júl. 31. Velence, Fejér vm.): építész. >>>Festészetet tanult, majd kőművesnek állt (1861–1863), Pesten, a Magyar Tudós Társaság székháza építésénél a kőművescéh legénnyé avatta (1863). A budai József Műegyetemen építész okl. szerzett (1866), a berlini építészeti akadémián (= Bauakademie) tanult, majd beutazta Francia-, Német- és Olaszországot (1866–1869). Az MTA tagja (t.: 1924. máj. 8.).
Havas András (Andor) >>>Nyíregyházán éretts. (1909), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1913). Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.).
Háy László (1891. aug. 31. Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1975. jan. 27. Bp.): politikus, közgazdász, orvos.>>>A jászberényi állami főgimnáziumban éretts. (1910), a bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori oklevelet szerzett (1914). A közgazdaság-tudományok kandidátusa (Moszkva, 1939), doktora (addigi munkásságáért, védés nélkül, Bp., 1958). Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 11.).
Haynal Imre, váradi; 1945-ig vitéz (1892. nov. 12. Beszterce, Beszterce-Naszód vm. – 1979. febr. 2. Bp.): orvos, belgyógyász.>>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1915), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1922), a szív- és vérerek betegségei tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1946. dec. 19.).
Haynald Lajos (1816. okt. 3. Szécsény, Nógrád vm. – 1891. júl. 4. Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): r. k. érsek, bíboros, botanikus.>>>Középiskoláit Vácott, Pesten és Esztergomban végezte, Nagyszombatban filozófiát tanult (1831–1833), a Pázmáneum növendéke (1833–1839), majd az Augustineumban tanult tovább (1839–1841). Esztergomi egyházmegyés pappá szentelték (1839. okt. 15.), hittudori okl. szerzett (1841), az MTA tagja (ig.: 1868. márc. 17.; ig.: 1868. márc. 18.).
Hazay István (1901. ápr. 15. Bp. – 1995. dec. 23. Bp.): földmérőmérnök. >>>A József Műegyetemen mérnöki okl. (1922), műszaki doktori okl. (1934), a magyar állami földmérés felsőgeodéziai munkálatai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934); Budapesten földmérnöki (1927), háromszögelő-mérnöki szakvizsgát tett (1929). Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1976. máj. 7.).
Házi Jenő, 1922-től vitéz (1892. ápr. 16. Vásárút, Pozsony vm. – 1986. febr. 10. Sopron, Győr-Sopron m.): történész, levéltáros.>>>A pozsonyi kir. katolikus gimnáziumban éretts. (1910), a bp.-i tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. (1914), bölcsészdoktori okl. szerzett (1917). Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Hazslinszky Frigyes (Friedrich August), 1890-től hazslini >>>Középiskoláit a késmárki főgimnáziumban végezte, a sárospataki református kollégiumban jogot (1838–1839), a debreceni református kollégiumban növénytant és kémiát tanult (1842–1843), a bécsi műszaki egyetemen fizikát, geológiát, kémiát és paleontológiát hallgatott (1845–1846). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.; r.: 1872. máj. 24.).
Hegedüs István, magyarzsákodi (1848 szept. 7. Kolozsvár – 1925. dec. 31. Orosháza, Békés vm.): nyelvész, klasszika-filológus, műfordító.>>>Középiskoláit a kolozsvári református kollégiumban végezte, a pesti református teológiai akadémián (1868–1870), a berlini és lipcsei egyetemen tanult (1870–1872), Kolozsvárott bölcsészdoktori okl. (1872), az esztétika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1886). Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 18.; r.: 1910. ápr. 28.).
Hegedüs Lajos Candid (1831. okt. 31. Nagyvárad, Bihar vm. – 1883. jún. 13. Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): jogász. >>>A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1853). Az MTA tagja (l.: 1874. máj. 28.).
Hegedüs László (1814. nov. 13. Sárospatak, Zemplén vm. – 1884. febr. 28. Bp.): pedagógus, református lelkész. >>>Tanulmányait Sárospatakon kezdte, középiskoláit Sárospatakon (1829–1836), Eperjesen (1836–1837) és Poprádon végezte (1837– 1838), a berlini egyetemen bölcseletet és hittant tanult (1839–1840). Sárospatakon lelkésszé választották (1839. júl. 28.). Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.).
Hegedüs Lóránt, magyarzsákodi (1872. jún. 28. Pest – 1943. jan. 1. Bp.): gazdaságpolitikus, író.>>>A bp.-i, a berlini és az oxfordi egyetemen tanult, a bp.-i tudományegyetemen államtudományi doktori okl. (1895), a pénzügytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1904). Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; t.: 1934. máj. 11.; ig.: 1935. máj. 16.).
Hegedüs Sámuel, bonyhai (1781. aug. 26. Újtorda, Torda vm. – 1844. ápr. 29. Szászváros, Szászvárosszék): református lelkész, egyházi író.>>>A nagyenyedi református kollégiumban (1791–1801), a göttingeni egyetemen tanult (1807–1808). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Hegedűs Sándor, magyarzsákodi (1847. ápr. 22. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1906. dec. 28. Bp.): politikus, közgazdász. >>>Az MTA tagja (l.: 1885. máj. 28.; r.: 1893. máj. 12.).
Heinlein István (1874. jan. 19. Pozsony – 1945. febr. 23. Bp.): ókortörténész.>>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori és történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1897), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).
Heinrich Gusztáv (1845. márc. 17. Pest - 1922. nov. 7. Bp.): irodalomtörténész, germanista. >>>Középiskoláit Pesten, az evangélikus, a kegyesrendi és a királyi katolikus gimnáziumban végezte. A lipcsei (1863–1864), a bécsi (1865–1866), a pesti tudományegyetemen tanult (1866–1867); a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. (1867), történelem–földrajz–német szakos tanári okl. (1871), a német irodalom tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1871). Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.; r.: 1892. máj. 5.).
Hekler Antal (1882. febr. 1. Bp. – 1940. márc. 3. Bp.): művészettörténész, régész, muzeológus.>>>A bp.-i tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1903), tanulmányait Adolf Furtwängler professzornál a müncheni egyetemen egészítette ki (1904–1906), Münchenben klasszika-archeológiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1907), Budapesten klasszika-archeológiából magántanári képesítést szerzett (1911). Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; r.: 1934. máj. 11.).
Heller Ágost (1843. aug. 6. Pest – 1902. szept. 4. Bp.): mérnök, természettudományi író, tudománytörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1887. máj. 13.; r.: 1893. máj. 12.).
Heller Erik (1880. máj. 15. Bp. – 1958. okt. 25. Bp.): jogász.>>>A bp.-i II. kerületi királyi katolikus főgimnáziumban éretts. (1898), a bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. (1902), a büntetőjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1923). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.).
Heller Farkas (1877. máj. 9. Bp. – 1955. szept. 29. Bp.): közgazdász. >>>A bp.-i tudományegyetemen államtudományi doktori okl. (1900), a vámpolitika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1907). Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1934. máj. 11.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Heller László (1907. aug. 6. Nagyvárad, Bihar vm. – 1980. nov. 9. Bp.): gépészmérnök. >>>A zürichi műszaki egyetemen (= Eidgenössische Technische Hochschule) gépészmérnöki okl. (1931), műszaki doktori okl. szerzett (1948), a műszaki tudomány doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1962. ápr. 6.).
Henszlmann Imre (1813. okt. 13. Kassa, Abaúj vm. – 1888. dec. 5. Bp. Temetés: dec. 7. Kerepesi út): művészettörténész, régész. >>>Elemi és középiskoláit Eperjesen és Pozsonyban végezte, a pesti és a bécsi tudományegyetemen orvosnak tanult, a padovai egyetemen orvostudori okl. szerzett (1837), majd Itáliában, Rómában művészettörténetet, elsősorban építészettörténetet hallgatott (1837–1838). Az MTA tagja (l.: 1841. szept. 3.; r.: 1873. máj. 21.).
Herczeg Ferenc; Herzog (1863. szept. 22. Versec, Temes vm. – 1954. febr. 24. Bp.): író, újságíró, kultúrpolitikus. >>>Budapesten joghallgató (1881–1884). Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1914. máj. 7.; ig.: 1922. máj. 11.–1946. júl. 24.; tagsága megszűnt: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Herczegh Géza (1928. okt. 17. Nagykapos – 2010. jan. 11. Bp. Temetés: 2010. jan. 16. Farkasrét): jogász.>>>A Szegedi Tudományegyetemen jogi (1951), államigazgatási okl. (1952), állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1957), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1965), doktora (1979). Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.; r.: 1990. máj. 21.).
Herepei Károly (1802. febr. 24. Vizakna, Alsó-Fehér vm. – 1871. okt. 26. Vizakna, Alsó-Fehér vm.): egyháztörténész. Az MTA tagja (l.: 1838. szept. 7.).
Herman József (1924. aug. 18. Bp. – 2005. okt. 9. Telki, Pest m. Temetés [hamvasztás]: 2005. okt. 24. Farkasrét): nyelvész, romanista.>>>A bp.-i református gimnáziumban éretts. (1942), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként (1946-tól) – francia–latin szakos tanári okl. szerzett (1949), ösztöndíjjal Párizsban tanult (1947–1949), a Párizsi Egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1949), a nyelvészeti tudományok kandidátusa (1959), doktora (1969). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).
Hermann István (1925. okt. 10. Bp. – 1986. szept. 12. Bp. Temetés: szept. 29. Farkasrét): filozófus, esztéta, kritikus.>>>Az ELTE BTK-n magyar–filozófia–politikai gazdaságtan szakos tanári okl. szerzett (1950), egyetemistaként Lukács György tanítványa; a filozófiai tudományok kandidátusa (1956), doktora (1969). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.).
Hermecz István (1944. máj. 7. Szeged – 2011. okt. 9. Szeged): vegyészmérnök, gyógyszerkémikus.>>>Általános iskoláit Budapesten végezte, a Veszprémi Vegyipari Technikumban éretts. és vegyésztechnikus képesítést szerzett (1962). A BME Vegyészmérnöki Kar Gyógyszeripari Ágazatán végzett (1968), doktorált (1976), a kémiai tudományok kandidátusa (1979), doktora (1985), habilitált (1996), magántanári kinevezést nyert (1998). Az MTA tagja (l.: 2010. máj. 3.).
Herzog Ferenc (1879. febr. 13. Bp. – 1952. jan. 7. Bp.): orvos, belgyógyász. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1902), állami ösztöndíjjal német és francia egyetemeken tanult (1906– 1907), a belorvostani diagnosztika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911). Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Herzog József (1880. okt. 26. Bp. – 1941. dec. 29. Bp.): levéltáros, történész.>>>A bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1905), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.).
Hetényi Géza, id.; 1907-ig Hecht (1894. szept. 29. Bp. – 1959. jan. 29. Bp.): orvos, belgyógyász.>>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1919), az anyagcsere-betegségek tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1931). Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1950. dec. 2.).
Hetényi János (1786. júl. 26. Ekel, Komárom vm. – 1853. júl. 26. Ekel, Komárom vm.): filozófus, református lelkész. Az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.; r.: 1840. szept. 6.).
Hevesi Gyula; Honig (1890. nov. 21. Ungvár, Ung vm. – 1970. febr. 25. Bp.): politikus, vegyészmérnök, közgazdász. >>>A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1912), az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1956. máj. 30.).
Hevesy György József, 1895-től hevesi; 1904-ig Bischitz (1885. aug. 1. Bp. – 1966. júl. 5. Freiburg im Breisgau, NSZK): kémikus.>>>A bp.-i Piarista Gimnáziumban éretts. (1903), a bp.-i, a berlini, a freiburgi egyetemen tanult (1903–1908), a freiburgi egyetemen bölcsészdoktori okl. (1908), az általános kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1913). Az MTA tagja (t.: 1945. máj. 30.).
Hirschler Ignác (1823. márc. 3. Pozsony – 1891. nov. 11. Bp.): orvos, szemész, sebész.>>>Középiskoláit Pozsonyban és Pesten, egyetemi tanulmányait Bécsben végezte, a bécsi tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1840), a pesti tudományegyetemen magántanári habilitációját elutasították (az izraelita felekezethez való tartozása miatt, 1851- ben). Az MTA tagja (l.: 1869. ápr. 14.).
Hoblik Márton (1791. dec. 1. Igal, Somogy vm. – 1845. máj. 26. Eszék, Horvátország): író, jogász. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Hoch Róbert (1926. júl. 19. Bp. – 1993. nov. 3. Bp.): közgazdász. >>>Budapesten kereskedelmi érettségi vizsgát tett (1944), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem Általános Szakán közgazdász okl. szerzett (1950), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1961), doktora (1972). Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.; r.: 1990. máj. 21.).
Hodinka Antal (1864. jan. 13. Ladomár, Zemplén vm. – 1946. júl. 15. Bp.): történész. >>>Elemi iskoláit Máramarosszigeten és Ungvárott végezte. Az ungvári görög katolikus püspöki szemináriumban (1881–1882), a bp.-i központi papnevelő intézetben (1882–1886), majd állami ösztöndíjjal a bécsi Institut für Geschichtsforschungban diplomatikát és paleográfiát, a bécsi egyetemen szlavisztikát tanult (1889–1891). A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1891), a magyar és a szláv érintkezések tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1891). Az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.; r.: 1933. máj. 19.).
Hoff Miklós (1906. jan. 3. Magyaróvár, Moson vm. – 1997. aug. 4. Stanford, California USA): gépészmérnök. Az MTA tagja (t.: 1986. máj. 8.).
Hoffmann Pál (1830. febr. 25. Nagymarton, Sopron vm. – 1907. jún. 28. Sopron, Sopron vm.): jogász. Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.; r.: 1890. máj. 8.).
Hoffner József (1794. márc. 25. Veszprém, Veszprém vm. – 1841. febr. 16. Pest). állatorvos. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Hofmann Károly (1839. nov. 27. Ruszkabánya, Krassó vm. – 1891. febr. 21. Bp.): geológus. Az MTA tagja (l.: 1871. máj. 17.).
Hollán Ernő, kislődi (1824. jan. 13. Szombathely – 1900. máj. 28. Bp.): hadmérnök, honvéd tábornok.>>>A gimnáziumot Szombathelyen végezte, a bécsi hadmérnöki akadémián végzett (1844). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1861. dec. 20.; t.: 1872. máj. 24.; ig.: 1892. máj. 5.).
Hollán Zsuzsa, R.; Révész Györgyné (1920. okt. 26. Bp. – 2008. okt. 31. Bp. Temetés: 2008. dec. 1. Farkasrét): orvos, belgyógyász, hematológus.>>>A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar hallgatója (1940–1945), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi oklevelet szerzett (1947), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1950), az orvostudományok kandidátusa (1956), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Holló János (1919. aug. 20. Szentes, Csongrád vm. – 2012. jan. 5. Bp.): vegyészmérnök.>>>A jászberényi gimnáziumban éretts. (1937), a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. (1941), műszaki doktori okl. (1947), a maláta- és sörgyártás kémiai és biokémiai alapjai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1950). A kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957), az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1976. máj. 7.).
Hollós László; 1881-ig Schwarzkopf (1859. jún. 18. Szekszárd – 1940. febr. 16. Szekszárd): botanikus, mikológus.>>>Középiskoláit Szekszárdon, Kalocsán és Pécsett végezte. A bp.-i József Műegyetemen és a bp.-i tudományegyetemen tanult; a bp.-i tudományegyetemen kémia–fizika szakos tanári okl. (1883) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1892). Az MTA tagja (l.: 1904. máj. 13.).
Hollósy Jusztinián Ernő; Hollósy Ernő (1819. dec. 26. Nagyszombat, Pozsony vm. – 1900. jan. 24. Kiscell [= Celldömölk], Vas vm. Temetés: jan. 27. Kiscell): csillagász, bencés szerzetes. >>>Középiskoláit Nagyszombatban és Pozsonyban végezte, belépett a bencés szerzetesrendbe (1835. szept. 16.), a rend győri (1835– 1836), bakonybéli iskoláján tanult (1837–1839), Győrött, természettanból tanári vizsgát tett (1839), a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1843). A pannonhalmi hittudományi főiskola elvégzése után ünnepélyes fogadalmat tett (1843. júl. 25.), pappá szentelték (1843. okt. 8.). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).
Holub József (1885. ápr. 4. Alsókubin, Árva vm. – 1962. márc. 28. Pécs): történész.>>>A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári okl. (1908), bölcsészdoktori okl. (1910), államtudományi doktori okl. (1920), a diplomatika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1920). Az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.; r.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Hóman Bálint (1885. dec. 29. Bp. – 1951. jún. 2. Vác): történész, kultúrpolitikus.>>>A bp.-i VII. kerületi állami főgimnáziumban éretts. (1903), a bp.-i tudományegyetemen középiskolai tanári szakvizsgát tett (1907), bölcsészdoktori okl. (1908), a középkori magyar művelődéstörténet tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1917). Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1929. máj. 10.; ig.: 1933. máj. 19.; kizárták: 1945. júl. 20.).
Homoródi Lajos; 1941-ig Habereger (1911. máj. 2. Arad– 1982. jan. 22. Bp.): mérnök. >>>A József Műegyetem Mérnöki Osztályán végzett (1934), háromszögelő szakvizsgát tett, birtokrendező mérnöki jogosítványt szerzett (1941). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) műszaki doktori okl. szerzett (1944), a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1962). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Hoor-Tempis Mór, nemes; Hoór (1867. máj. 6. Nagyszeben – 1944. jan. 29. Bp.): villamosmérnök.>>>A bécsi tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1889), az elektromágnesség és mágnesség tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1894). Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1937. ápr. 29.).
Horger Antal (1872. máj. 18. Lugos, Krassó-Szörény vm. – 1946. ápr. 14. Bp.): nyelvész. >>>Középiskoláit Lugoson végezte, a bp.-i tudományegyetemen középiskolai tanári okl. (1898), bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), a magyar hangtan és szótan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1914). Az MTA tagja (l.: 1919. okt. 23.).
Horn Artur (Arthur) >>>Szülei kairói tartózkodása idején született, gyermekkorát a svájci Zugban és az osztrák Mariaschutzban töltötte. Középiskoláit a Reichsdeutsche Schulében, a fasori Evangélikus Gimnáziumban és a Werbőczy István (= Petőfi Sándor) Gimnáziumban végezte. A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mezőgazdasági Osztályán végzett (1934), mezőgazdasági doktori okl. (1935), magántanári képesítést szerzett (1943), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1954), az MTA tagja (l.: 1961. ápr. 14.; r.: 1967. máj. 5.).
Hornig Károly, hornburgi br. (1840. aug. 10. Pest – 1917. febr. 9. Veszprém. Temetés: febr. 13. Veszprém): bíboros, veszprémi püspök.>>>Középiskoláit Bécsben, Budán és Nagyszombatban végezte, a Központi Papnevelő Intézetben teológus okl. szerzett, pappá szentelték (1862. dec. 10.), a bécsi Augustineum hallgatója (1862–1866), teológiai doktori okl. szerzett (1869). Az MTA tagja (ig.: 1912. dec. 9.).
Hornyánszky Gyula (1869. szept. 22. Pest – 1933. jan. 31. Bp.): történész, klasszika-filológus, filozófus.>>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1891), görög–latin szakos tanári okl. szerzett (1892), állami ösztöndíjjal a párizsi Collège de France és École des Hautes Études hallgatója és a londoni egyetemen tanult (1893–1894), majd Nyugat-Európában folytatott tanulmányokat (1896–1899). A görög történelem tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1902). Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).
Hornyik János (1812. okt. 13. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1885. okt. 8. Kecskemét. Temetés: okt. 9. Kecskemét): történetíró, levéltáros. >>>Középiskoláit Kecskeméten végezte, a pesti tudományegyetemen bölcsészetet tanult (1829–1832), súlyos tüdőbetegsége miatt tanulmányait megszakította (1832–1834). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).
Horvát Árpád; Horváth (1820. febr. 23 Pest – 1894. okt. 26. Bp.): történész. Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.).
Horvát Boldizsár; Horváth (1822. jan. 1. Szombathely – 1898. okt. 28. Bp.): politikus, jogász.>>>A győri jogakadémián végzett (1842), ügyvédi vizsgát tett (1843). Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.; t.: 1868. márc. 18.).
Horváth Barna (1896. aug. 25. Bp. – 1973. márc. 3. New York, USA): jogász. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1920), ügyvédi vizsgát tett (1923), a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként a bécsi tudományegyetemen jogfilozófiát tanult (1927–1929), majd tanulmányutat tett Londonban (1929). A jogbölcselet (1926), az etika és tárgya tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1927). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Horváth Cyrill (1); 1820-ig Horváth József >>>Középiskoláit Kecskeméten (1815–1819) és Privigyén végezte (1819–1820), belépett a piarista rendbe (1820. okt. 10.), a rend trencséni társházában újoncnövendék (1820–1821), Podolinban (1822–1823), Vácott tanult (1823–1824), Nyitrán (1826–1827) és Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teológiát hallgatott (1827–1828), pappá szentelték (1828. aug. 6.). A pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1825), az MTA tagja (l.: 1834. nov. 8.; r.: 1836. szept. 9.; t.: 1865. dec. 10.).
Horváth Cyrill (2) >>>Zircen belépett a ciszterci rendbe (1882. aug. 27.), ünnepi fogadalmat tett (1889. aug. 7.), pappá szentelték (1889. aug. 11.). Az innsbrucki egyetemen (1885–1886), a ciszterci rend zirci hittudományi főiskoláján (1886–1887), a bp.-i tudományegyetemen teológiát tanult (1887–1889). A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1889), magyar–latin szakos tanári okl. szerzett (1890). A régi magyar irodalomtörténetből magántanári képesítést szerzett (1895), az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1925. máj. 7.).
Horváth Géza, brezoviczai; Bugarin (1847 nov. 23. Csécse, Abaúj vm. – 1937. szept. 8. Bp.): biológus, zoológus, orvos.>>>A bécsi tudományegyetemen sebészi és orvostudori okl. szerzett (1872), tanulmányutat tett Ausztriában, Svájcban, Francia-, Német- és Olaszországban (1880). Az MTA tagja (l.: 1877. máj. 24.; r.: 1894. máj. 4.; t.: 1931. máj. 15.).
Horváth Henrik (1888. ápr. 3. Szászhermány, Brassó vm. – 1941. jan. 15. Bp. Temetés: jan. 17. Kerepesi út): művészettörténész, muzeológus. >>>A lipcsei, a bécsi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, Budapesten bölcsészdoktori okl. szerzett (1914?), a bp.-i kereskedelmi akadémián is végzett (1910-es évek), majd olasz állami ösztöndíjjal a Római Magyar Történeti Intézet tagjaként Olaszországban művészettörténeti kutatásokat folytatott (1922–1925). A keresztény középkor művészete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930). Az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.).
Horváth Ignác (1) >>>A pesti József Műegyetemen (1861–1865), a Zürichi Műszaki Egyetemen (1866–1867), a párizsi École Politechnique Pratique-on tanult (1867–1868), hazatérése után gépészmérnöki okl. szerzett (1868). Az MTA tagja (l.: 1874. máj. 28.).
Horváth János (1) >>>Középiskoláit Veszprémben és Pápán, a filozófiát és a teológiát Pozsonyban végezte, pappá szentelték (1792. nov. 11.). A pesti tudományegyetemen tb. hittudori okl. szerzett (1826). Az MTA tagja (t.: 1832. szept. 1.).
Horváth János (4) >>>Középiskoláit Debrecenben és Körmöcbányán végezte. A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – tanult (1897– 1901), majd állami ösztöndíjjal a párizsi École Normale Superieure hallgatója (1901–1902), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1901), magyar–francia szakos tanári okl. szerzett (1904). A magyar irodalomtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1908?), az MTA tagja (l.: 1919. okt. 23.; r.: 1931. máj. 15.).
Horváth Jenő (1), rónai; Rónai Horváth Jenő >>>A Ludovika Akadémia tisztképző tanfolyamán (1876), ún. magasabb tiszti tanfolyamán (1878), majd a bécsi hadiiskolán végzett. Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; t.: 1910. ápr. 28.).
Horváth József (1) >>>Elemi és középiskoláit Kőszegen végezte, Kecskeméten belépett a piarista szerzetesrendbe (1811; de két próbaév és egy újoncév után kilépett a rendből: 1814). Szombathelyen és Pesten bölcseletet tanult, a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. (1819), majd orvostudori okl. szerzett (1822). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Horváth József Elek (1784. febr. 13. Szombathely – 1835. jan. 20. Kaposvár): jogász, író, költő.>>>Középiskoláit és a teológiát Szombathelyen végezte, nemsokára azonban otthagyta a papi szemináriumot. Győrött jogot végzett, a kőszegi kerületi táblánál ügyészi vizsgálatot tett. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Horváth Mihály (1809. okt. 20. Szentes, Csongrád vm. – 1878. aug. 19. Karlsbad, Csehország. Temetés: aug. 25. Kerepesi út): történetíró, r. k. püspök. >>>Elemi és középiskoláit Szegeden végezte, a váci papnevelő intézetben teológiát és történelmet tanult (1825–1830); közben a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1828), pappá szentelték (1832). Az MTA tagja (l.: 1839. nov. 23.; r.: 1841. szept. 3.; ig.: 1871. máj. 17.).
Horváth Zalán (1943. okt. 7. Debrecen – 2011. ápr. 5. Bp.): fizikus.>>>Az ELTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1967), doktorált (1971), a fizikai tudományok doktora (kandidátusi fokozat nélkül, 1991). Az MTA tagja (l.: 1998. máj. 4.; r.: 2004. máj. 3.).
Horváth Zsigmond (1782. jan. 20. Kisköcsk, Vas vm. – 1845. okt. 17. Kővágóörs, Zala vm.): író, evangélikus lelkész.>>>Középiskoláit Sopronban végezte, a jenai egyetemen hittudományt tanult (1802–1804), hosszabb utazást tett német városokban (1804–1806), hazatérése után lelkésszé avatták (1806. jan. 20.). Az MTA tagja (l.: 1838. nov. 15.).
Hoványi Ferenc (1816. ápr. 2. Köröstarján, Bihar vm. – 1871. dec. 11. Nagyvárad): r. k. kanonok, egyházi író.>>>Középiskoláit Nagyváradon és Temesvárott végezte, a bécsi Pázmáneumban tanult (1833–1838), pappá szentelték (1838. okt. 4.). Az MTA tagja (t.: 1858. dec. 15.).
Hőgyes Endre (1847. nov. 30. Hajdúszoboszló, Hajdú kerület – 1906. szept. 8. Bp.): orvos. Az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.; r.: 1889. máj. 3.).
Hubay Jenő; 1890-ig Huber (1858. szept. 15. Pest – 1937. márc. 12. Bp.): hegedűművész, zeneszerző. >>>Négyéves korától kezdve apjától, Huber Károly (1828–1885) zeneszerző-hegedűművésztől, majd Gobbi Alajostól tanult zenét. A Nemzeti Zenede növendéke, Berlinben Joachim József (1873–1876), Bp.-en R. Volkmann tanítványa (1876–1878). Az MTA tagja (t.: 1921. máj. 8.).
Hunfalvy János; 1842-ig Hunsdorfer (1820. jan. 21. Nagyszalók, Szepes vm. – 1888. dec. 6. Bp.): geográfus, statisztikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1865. dec. 10.; ig.: 1887. máj. 13.).
Hunfalvy Pál; 1842-ig Hunsdorfer (1810. márc. 12. Nagyszalók, Szepes vm. – 1891. nov. 30. Bp.): nyelvész, történész, etnográfus. >>>Az MTA tagja (l.: 1841. szept. 3.; r.: 1858. dec. 5.; ig.: 1883. máj. 17.).
Hunyady Jenő (1838. ápr. 28. Pest – 1889. dec. 26. Bp.): matematikus. >>>Iskoláit részben magánúton végezte, a pesti József Műegyetemen (1855–1857), Bécsben, Karlsruhéban, Berlinben és Párizsban tanult, a göttingeni egyetemen bölcsésztudori okl. (1864), geometria tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1865). Az MTA tagja (l.: 1867. jan. 30.; r.: 1883. máj. 17.).
Huszti József (1887. okt. 10. Zalabér, Zala vm. – 1954. jan. 3. Bp.): történész, klasszika-filológus.>>>Belépett a ciszterci rendbe (1905), de két év múlva kilépett (1907). A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1912), a müncheni és párizsi tudományegyetemen tanult (1913–1914), a klasszika-filológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1921). Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11; r.: 1939. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Hutÿra Ferenc, 1917-től szepeshelyi (1860. szept. 6. Zsibra, Szepes vm. – 1934. dec. 20. Bp. Temetés: dec. 22. Kerepesi út): állatorvos.>>>Gyermekkorát Szepesváralján töltötte, elemi iskoláit Késmárkon és Iglón, középiskoláit Znióváralján, Egerben és Lőcsén végezte. A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1883), az állatjárványtan, állategészségügyi rendészet és hússzemle tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1889). Az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.; r.: 1921. máj. 8.; t.: 1934. máj. 11.).
Hültl Dezső (1870. ápr. 6. Felsőbánya, Szatmár vm. – 1945. júl. 11. Bp.): építész. >>>A gyulafehérvári katolikus gimnáziumban és a bp.-i piarista gimnáziumban tanult; Budapesten éretts. (1888), a bp.-i József Műegyetemen építészmérnöki okl. (1892), műszaki doktori okl. szerzett (Magyarországon az első építészmérnökként!, 1906); közben hosszabb időt töltött Olaszországban, ahol a reneszánsz építészetet tanulmányozta (1895). A lakóházak tervezése tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910), az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.).
Hyrtl József (Josef) Az MTA tagja (t.: 1873. máj. 21.).
Ihász Mihály (1931. szept. 29. Vaszar, Veszprém vm. – 2002. jún. 1. Bp.): orvos, sebész. >>>A pápai református gimnáziumban éretts. (1951), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1960), általános sebészi szakorvosi vizsgát tett (1964), az orvostudományok kandidátusa (1969), doktora (1977). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).
Illés József, viski; 1897-ig Illyasevics (1871. nov. 10. Huszt, Máramaros vm. – 1944. jan. 19. Bp.): jogász, jogtörténész. >>>Középiskoláit a szatmári katolikus gimnáziumban és a bp.-i piaristáknál végezte. A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1894), állami ösztöndíjjal a berlini, a lipcsei, a párizsi tudományegyetemen és Londonban tanult (1895–1896), Budapesten bírói vizsgát tett (1897). A magyar jogtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1902). Az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.; r.: 1936. máj. 14.).
Illésházy István, illésházi gr. (1762. ápr. 30. Pozsony, Pozsony vm. – 1838. júl. 30. Baden bei Wien, Ausztria): politikus, jogász. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Illyefalvi I[mre]. Lajos; 1907-ig Janisch (1881. márc. 9. Lajtafalva, Moson vm. – 1944. ápr. 10. Bp.): statisztikus. >>>Az eperjesi evangélikus gimnáziumban éretts. (1898), a kolozsvári, a jénai, a zürichi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1907). Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.).
Illyés Géza, sófalvai (1870. máj. 24. Marosvásárhely, Marosszék – 1951. aug. 6. Bp.): orvos, sebész, urológus. >>>A bp.-i, a berlini és a párizsi tudományegyetemen tanult, a bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1893), sebész okl. (1898), az urológiai sebészet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1904). Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1943. máj. 14.).
Illyés Gyula; Illés (1902. nov. 2. Rácegrespuszta, Tolna vm. – 1983. ápr. 15. Bp.): költő, író. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tagsága megszûnt: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Ilosvay Lajos, nagyilosvai (1851. okt. 31. Dés, Belső-Szolnok vm. – 1936. szept. 30. Bp.): kémikus, gyógyszerész. >>>Középiskoláit Kolozsvárott végezte. A bp.-i tudományegyetemen gyógyszerészmesteri képesítést (1874), bölcsésztudori okl. (1875), vegytan–természettan szakos tanári okl. szerzett (1878), állami ösztöndíjjal Heidelbergben R. Bunsennél, Münchenben A. Bayernél tanult (1880–1881), majd Párizsban M. Berthelot-val folytatott kutatásokat (1881–1882). Az analitikai kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1882). Az MTA tagja (l.: 1891. máj. 8.; r.: 1905. máj. 12.; ig.: 1919. okt. 23.; t.: 1928. máj. 18.).
Imre János (1790. okt. 6. Nagyfüged, Heves vm. – 1832. máj. 12. Pest): filozófus, r. k. pap. Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Imre Samu (1917. okt. 31. Felsőőr, Vas vm. – 1990. nov. 6. Bp.): nyelvész. >>>A pápai református gimnáziumban éretts. (1937), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1941), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. szerzett (1942), a nyelvészeti tudományok kandidátusa (1956), doktora (1969). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.).
Imre Sándor (1820. aug. 6. Hegyközpályi, Bihar vm. – 1900. dec. 21. Hódmezővásárhely, Csongrád vm.): irodalomtörténész, nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1879. máj. 22.).
Imreh István (1919. szept. 12. Sepsiszentkirály, Háromszék vm. – 2003. jan. 31. Kolozsvár): író, történész, levéltáros.>>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen gazdaságtörténetből bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.).
Inkey Béla, pallini (1847. dec. 1. Pozsony – 1921. aug. 31. Szombathely): geológus, bányamérnök.>>>A jezsuiták kalksburgi nevelőintézetében éretts. (1867), a pesti tudományegyetemen jogot tanult (1867–1869), Pozsonyban bírói vizsgát tett (1870). A freibergi bányászati akadémián bányamérnöki okl. szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1887. máj. 13.).
Ipolyi Arnold; 1845-ig Stummer (1823. okt. 18. Ipolykeszi, Hont vm. – 1886. dec. 2. Nagyvárad, Bihar vm.): történész, művészettörténész, r. k. püspök. >>>A korponai és a selmecbányai gimnáziumban tanult, majd a pozsonyi előkészítő papnevelő intézetben (1836–1838) és a nagyszombati papnevelő intézetben teológiát (1838–1840), a Pázmáneum növendékeként a bécsi egyetemen teológiát, történelmet és régészetet hallgatott (1840–1844). Az esztergomi szeminárium hallgatója (1844–1847), pappá szentelték (1847. aug. 4.), a bécsi egyetemen hittudori okl. szerzett (1865). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1861. dec. 20.; ig.: 1874. máj. 28.).
Irk Albert (1884. aug. 18. Csernátfalu, Brassó vm. – 1952. okt. 21. Pécs): jogász.>>>A brassói r. k. főgimnáziumban éretts. (1902), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1908), állami ösztöndíjjal a berlini tudományegyetemen tanult (1910–1912), a büntetőjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1913). Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). Az állam- és jogtudomány kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).
Issekutz Béla, id.; 1914-től erzsébetvárosi (1886. jan. 31. Kőhalom, Nagy-Küküllő vm. – 1979. júl. 31. Bp.): gyógyszerész.>>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvos- (1908) és gyógyszerészdoktori okl. (1911), a gyógyszertan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1914). Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1945. máj. 30.).
Istvánffi Gyula, csíkmadéfalvi; 1886-ig Schaarschmidt (1860 ápr. 5. Kolozsvár – 1930. aug. 16. Bp.): biológus, botanikus, ampelológus.>>>A kolozsvári és a bonni egyetemen tanult, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1881), természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1882), a növénybonctan (1883), az ún. kryptogam növények morphológiája és rendszertana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1892). Az MTA tagja (l.: 1901. máj. 10.; r.: 1920. máj. 5.).
Ivánka Endre, draskóczy és jordánföldi; Ivánka, Endre von (1902. szept. 24. Bp. – 1974. dec. 6. Bécs): irodalomtörténész, klasszika-filológus, filozófus.>>>A bécsi tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1926), a görög filozófia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1933). Az MTA tagja (l.: 1949. ápr. 26.; tagsága, külföldre távozása miatt megszűnt: 1949?; tagsága helyreállítva: 1989. máj. 9.).
Ivánovics György (1904. jún. 11. Bp. – 1980. szept. 1. Bp.): orvos, mikrobiológus, bakteriológus.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1928), laboratóriumi szakorvosi vizsgát tett (1932), a heveny fertőző betegségek bakteriológiai diagnózisa és járványtana tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1936). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1955. máj. 28.).
Iványi Béla; 1903-ig Jung (1878. okt. 27. Nagykanizsa, Zala vm. – 1964. jan. 20. Vonyarcvashegy, Veszprém m.): történész, levéltáros. >>>A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1903), az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; tagságáról lemondott: 1937. ?).
Jakab Elek, szentgericzei (1820. febr. 13. Szentgerice, Marosszék – 1897. júl. 22. Bp.): történész. Az MTA tagja (l.: 1870. máj. 25.; r.: 1889. máj. 3.).
Jakab István, galántai (1798. okt. 29. Mezőkeresztes, Bihar vm. – 1876. okt. 18. Bp.): író, költő, zeneszerző. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Jakab Ödön (1854. júl. 26. Vadasd, Marosszék – 1931. márc. 5. Bp.): író, költő, irodalomtörténész. >>>A marosvásárhelyi református kollégiumban (1872), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1878). Az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.).
Jakabffy Elemér (1881. máj. 17. Lugos, Krassó vm. – 1963. máj. 19. Szatmárnémeti, Románia): politikus, történész. >>>A bp.-i tudományegyetemen államtud. (1903), jogtud. doktori okl. szerzett (1905), ügyvédi vizsgát tett (1908), az MTA külső tagja (1938-tól; tagságát az 1960. évi tagrevízió nem erősítette meg). Az MTA tagja (t.: 1938. máj. 6.).
Jakabházy Zsigmond (1867. máj. 26. Kiskede, Udvarhelyszék – 1945. júl. 4. Bp.): orvos, farmakológus.>>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1891), ösztöndíjasként a strassburgi (1897–1898), a lipcsei (1898), a grazi tudományegyetemen tanult (1901). A kísérletes gyógyszerhatástan és gyógyszerismereti módszertan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1899), az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.).
Jakó Zsigmond (1916. szept. 2. Biharfélegyháza, Bihar vm. – 2008. okt. 26. Kolozsvár): történész, levéltáros.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári okl. (1939), bölcsészdoktori okl. szerzett (1940). Az MTA tagja (t.: 1988. máj. 9.).
Jakubovich Emil (1883. jan. 8. Győrasszonyfa, Győr vm. – 1935. dec. 27. Bp.): paleográfus, nyelvész, történész.>>>A győri bencés gimnáziumban éretts. (1902), a bp.-i tudományegyetemen jog- (1905) és államtudományi doktori okl. szerzett (1914). Az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.).
Jakucs Pál (1928. jún. 23. Sarkad, Bihar vm. – 2000. okt. 17. Debrecen): biológus, ökológus.>>>A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban éretts. (1947), a Debreceni Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1951), az ELTE TTK-n doktorált (1960); a biológiai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).
Jáky József; 1934-ig Janicsek (1893. júl. 15. Szeged – 1950. szept. 13. Hévíz, Veszprém m.): építőmérnök.>>>A József Műegyetemen mérnöki okl. (1915), műszaki doktori okl. (1924), a földépítmények mechanikája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1928). Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; r.: 1949. okt. 31.).
Jancsó Benedek, nagynyújtódi (1854. nov. 19. Gelence, Háromszék – 1930. jún. 27. Bp.): történész.>>>Középiskoláit Csíksomlyón és Kolozsvárott végezte. A kolozsvári és a bécsi egyetemen tanult, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1878), féléves tanulmányutat tett Romániában. (1892). Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.).
Jancsó Miklós, ifj.; gidófalvi (1903. ápr. 27. Kolozsvár – 1966. ápr. 16. Szeged): orvos, belgyógyász, farmakológus.>>>A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen általános orvosi okl. (1928), a kemoterápia és méregtan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1932). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.).
Jankovich Béla, jeszeniczei és vadasi (1865. ápr. 29. Pest – 1939. aug. 5. Bp.): politikus, közgazdász.>>>A bp.-i tudományegyetem jog- és államtudományi karán államtudományi doktori okl. szerzett (1889), Londonban (University College) és a freiburgi egyetemen természettudományi tanulmányokat folytatott (1889–1891). Az MTA tagja (l.: 1913. ápr. 24.; ig.: 1930. máj. 8.; t.: 1934. máj. 11.).
Jankovich Miklós, jeszeniczei és vadasi (1772. jan. 2. Pest – 1846. ápr. 18. Pest): könyv- és régiséggyűjtő.>>>Iskoláit a váci Theresianumban és a pesti piarista gimnáziumban végezte, a pozsonyi jogakadémián történelmet és jogot tanult (1791-ig). Az MTA tagja (t.: 1831. febr. 15.).
Jánosi Béla (1857. okt. 26. Brassó – 1921. szept. 13. Bp.): esztéta, filozófus. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar–német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1880), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1915. máj. 5.).
Jánossy Andor (1908. aug. 20. Szombathely – 1975. máj. 4. Bp.): mezőgazdasági mérnök.>>>Elemi és középiskoláit Szombathelyen végezte, a helyi állami főreáliskolában éretts. (1926), a bp.-i tudományegyetemi közgazdaság-tudományi kar mezőgazdasági osztályán végzett (1930), közgazdasági doktori okl. szerzett (1933), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1956), doktora (1966). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.).
Jánossy Dénes (1891. szept. 25. Baja, Bács-Bodrog vm. – 1966. jan. 22. Bp.): levéltáros, történész.>>>Baján éretts. (1909), a bp.-i tudományegyetemen jog- (1914) és államtudományi doktori okl. szerzett (1916), a bécsi tudományegyetemen paleográfiai tanfolyamot végzett (1916), Budapesten levéltárkezelői (1919) és levéltári fogalmazói vizsgát tett (1922), majd hosszabb ideig a Columbia Egyetemen folytatott tanulmányokat (1926–1927). Az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1950. jan. 14.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Jánossy Lajos (1912. márc. 2. Bp. – 1978. márc. 2. Bp.): fizikus. >>>A bécsi és a berlini tudományegyetemen tanult (1930–1934), a berlini egyetemen fizikus okl. szerzett (1934), az MTA tagja (r.: 1950. dec. 2.).
Jászay Pál (1809. febr. 9. Abaújszántó, Abaúj vm. – 1852. dec. 29. Abaújszántó, Abaúj vm.): történész. Az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.; r.: 1841. szept. 3.).
Jávorka Sándor (1883. márc. 12. Hegybánya, Hont vm. [= ma: Selmecbánya része] – 1961. szept. 28. Bp.): botanikus.>>>Selmecbányán éretts. (1901), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1906). Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1943. máj. 14.; ig.: 1946. dec. 19.–1949. okt. 31.).
Jedlik Ányos (1800. jan. 13. Szimő, Komárom vm. – 1895. dec. 12. Győr, Győr vm.): fizikus, feltaláló, bencés szerzetes. Az MTA tagja (r.: 1858. dec. 15.; t.: 1873. máj. 21.).
Jekelfalussy József, jekelfalusi és margitfalvi (1849. okt. 9. Rimaszombat, Gömör vm. – 1901. febr. 12. Bp.): statisztikus. Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r. 1893. máj. 12.).
Jendrassik Ernő (1858. jún. 7. Kolozsvár – 1921. dec. 21. Bp.): orvos, belgyógyász, neurológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1880), a lipcsei és müncheni (1883), a bécsi (1884–1885), a párizsi idegklinikán folytatott tanulmányokat (1885), az idegkórtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1887). Az MTA tagja (l.: 1898. máj. 6.; r.: 1918. máj. 2.).
Jendrassik György (1898. máj. 13. Bp. – 1954. febr. 7. London, Nagy-Britannia): gépészmérnök, feltaláló. >>>A bp.-i Horánszky utcai reálgimnáziumban (= Vörösmarty Mihály Gimnázium) éretts. (1916), gimnazistaként megnyerte a Mathematik és Physikai Társulat fizikai versenyét (1916). Ösztöndíjasként a berlin-charlottenburgi műegyetemen tanult (1919– 1920), a bp.-i József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1922). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; kizárták: 1948. ápr. 23.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Jendrassik Jenő (1824. nov. 18. Kapnikbánya, Szatmár vm. – 1891. márc. 3. Bp.): orvos, fiziológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.; r.: 1880. máj. 20.).
Jerney János, mérlaki (1800. máj. 12. Dorozsma, Jászkun kerület – 1855. dec. 24. Pest): történész, nyelvész, utazó. Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.; r.: 1838. szept. 7.).
Joannovics György (1821. nov. 24. Temesvár, Temes vm. – 1909. jan. 10. Bp.): politikus, nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1867. jan. 30.; t.: 1881. máj. 19.).
Johan Béla (1889. szept. 6. Pécs – 1983. ápr. 11. Bp.): orvos, mikrobiológus, egészségpolitikus.>>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1912), a kórszövettan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1919). Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Jókai Mór, ásvai; Jókay Móric (1825. febr. 18. Komárom – 1904. máj. 5. Bp.): író.>>>Pozsonyban, Komáromban (1835–1841), Pápán tanult (1841–1842), Pesten jogot hallgatott (1842–1846), ügyvédi okl. szerzett (1846). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1861. dec. 20.; t.: 1883. máj. 17.; ig.: 1892. máj. 5.).
Jordan Károly; Jordán (1871. dec. 16. Pest – 1959. dec. 24. Bp.): matematikus, vegyészmérnök, hegymászó.>>>A párizsi École Préparatoire Monge-on, majd az École Polytechnique-en, végül a zürichi műegyetemen tanult (1889–1893), Zürichben vegyészmérnöki okl. (1893), a genfi tudományegyetemen kémiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1896), a bp.-i tudományegyetemen földrengéstant, csillagászatot és matematikát tanult (1906–1910). A valószínűség-, differencia- és biztosítási számítás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1923). Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.).
Jósika Miklós, branicskai br. (1794. ápr. 28. Torda, Torda vm. – 1865. febr. 27. Drezda, Szászország): író. Az MTA tagja (l.: 1835. szept. 14.; ig.: 1836. szept. 10.; t.: 1843. okt. 7.).
József Ágost főherceg; Habsburg József (1872. aug. 9. Alcsút, Fejér vm. – 1962. júl. 6. Rain bei Straubing, NSZK): osztrák főherceg, honvéd tábornok.>>>Az MTA tagja (ig.: 1906. jan. 21.–1945. ápr. 26. és t.: 1917. máj. 3.–1945. júl. 20., kizárták mint háborús bűnöst: 1945. júl. 20.). Az MTA elnöke (1936. márc. 22.–1944. okt. ?).
József Károly főherceg; József Károly Lajos (1833. márc. 2. Pozsony, Pozsony vm. – 1905. jún. 13. Fiume): főrend, honvéd tábornok, nyelvész. >>>Az MTA tagja (ig.: 1881. febr. 20.; t.: 1888. máj. 4.).
Juhász Gyula (1930. szept. 11. Bia Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1993. ápr. 10. Bp.): történész. >>>A bp.-i Eötvös József Gimnáziumban éretts. (1949), az MDP Pártfőiskolán, történelem szakosítón végzett (1951), az ELTE BTK-n történelem szakos tanári okl. szerzett (1957), a történelemtudományok kandidátusa (1963), doktora (1978). Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.; r.: 1990. máj. 21.).
Juhász Nagy Pál (1935. jan. 29. Debrecen – 1993. ápr. 5. Debrecen): biológus, ökológus.>>>A Debreceni Tudományegyetemen (1953–1955), az ELTE TTK-n tanult (1955–1957), az ELTE TTK-n biológia–kémia szakos tanári okl. szerzett (1957), a KLTE TTK-n doktorált (1958), a biológiai tudományok kandidátusa (1973), doktora (1981). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.).
Julesz Béla (1928. febr. 19. Bp. – 2003. dec. 31. Warren, New York, USA): pszichológus. >>>A BME Gépészmérnöki Kar Villamosmérnöki Tagozat Gyengeáramú Szakán végzett (1950), a műsz. tudományok kandidátusa (1956). Az MTA tagja (t.: 1983. máj. 6.).
Julesz Miklós (1904. máj. 12. Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1972. okt. 18. Szeged): orvos, belgyógyász, endokrinológus.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1927), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1929), a párizsi Pitié-kórházban tanult (1929). Az endokrin betegségek gyakorlati diagnosztikája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1956). Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.).
Jurányi Lajos (1837. aug. 25. Nyíregyháza, Szabolcs vm. – 1897. febr. 27. Abbázia, Ausztria): botanikus. Az MTA tagja (l.: 1871. máj. 17.; r.: 1882. jún. 1.).
Kaán Károly (1867. júl. 12. Nagykanizsa, Zala vm. – 1940. jan. 28. Bp.): erdőmérnök. >>>Középiskoláit Nagykanizsán végezte. A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián erdőmérnöki okl. szerzett (1890), majd a karlsruhei műszaki egyetemen és a baden-schwarzwaldi erdőgazdaságban tanult, ill. hosszabb tanulmányutat tett Ausztriában, Dél-Németországban, Galíciában és Bukovinában (1898-ig). Az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.).
Kacskovics Lajos (1806. máj. 29. Mohora, Nógrád vm. – 1891. dec. 9. Sőj-puszta, Nógrád vm.): gazdasági és pedagógiai író. Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.).
Kákosy László (1932. aug. 15. Bp. – 2003. jan. 29. Bp. Temetés, hamvasztás utáni búcsúztatás: febr. 21. Szent István-bazilika): történész, egyiptológus. >>>A bp.-i II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban (= Érseki Katolikus Gimnázium) éretts. (1951), az ELTE BTK-n muzeológus–régész szakon végzett (1955), a történelem (egyiptológia) tudományok kandidátusa (1961), doktora (1974). Az MTA tagja (l.: 1998. máj. 4.).
Kalchbrenner Károly (1807. máj. 5. Petőfalva, Sopron vm. – 1886. jún. 5. Szepesolaszi, Szepes vm.): botanikus, evangélikus lelkész. Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.; r.: 1872. máj. 24.).
Káldor Miklós; Kaldor, Nicholas; 1974-től Baron of Newnham (1908. máj. 12. Bp. - 1986. okt. 1. Cambridge, Nagy-Britannia): közgazdász. >>>Az MTA tagja (t.: 1979. máj. 11.).
Kalecsinszky Sándor (1857. febr. 27. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. – 1911. jún. 1. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).
Kállay Béni, nagykállói (1839. dec. 22. Pest – 1903. júl. 13. Bécs, Ausztria): politikus, diplomata, történész. Az MTA tagja (l.: 1878. jún. 14.; r.: 1888. máj. 4.; t.: 1890. máj. 8.).
Kállay Ferenc, nagykállói (1790. dec. 2. Debrecen, Bihar vm. – 1861. jan. 1. Buda): jogász, őstörténész. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.; r.: 1832. szept. 1.).
Kallós Lajos (1819. máj. 15. Borzova, Szatmár vm. – 1881. szept. 2. Debrecen, Hajdú vm.): jogász. Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).
Kálmán Béla (1913. febr. 28. Lakompak, Sopron vm. – 1997. aug. 22. Debrecen, Hajdú-Bihar m.): nyelvész, műfordító. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–francia szakos tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1938), a nyelvtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Kalmár László (1905. márc. 27. Edde-Alsóbogátpuszta, Somogy vm. – 1976. aug. 2. Mátraháza, Heves m.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1961. ápr. 14.).
Kandó Kálmán, egerfarmosi (1869. júl. 10. Pest – 1931. jan. 13. Bp.): gépészmérnök. >>>A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1892), majd tanulmányutat tett az USA-ban (1898 és 1905). Az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).
Kanitz Ágost (1843. ápr. 25. Lugos, Krassó vm. – 1896. júl. 13. Kolozsvár, Kolozs vm.): botanikus. Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).
Kántás Károly (1912. dec. 2. Sóly, Veszprém vm. – 1991. márc. 13. Bécs, Ausztria): geofizikus, geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; kizárták: 1958. okt. 17.; tagsága visszaállítva: 2000. máj. 9.).
Kápolnai Pauer István (1833. aug. 19. Pest – 1896. febr. 18. Bp.): hadtörténész, katonai író. Az MTA tagja (l.: 1881. máj. 19.).
Karácson Mihály (1800 k. Darnó, Pozsony vm. – 1869. márc. 9. Pest): pedagógus, jogász. Az MTA tagja (l.: 1832. máj. 9.).
Karácsonyi János (1858. dec. 15. Gyula, Békés vm. – 1929. jan. 1. Nagyvárad): történész, r. k. püspök. >>>A bp.-i tudományegyetemen hittudományi doktori okl. szerzett (1885), Nagyváradon pappá szentelték (1885), majd Rómában folytatott levéltári kutatásokat (1889, 1891), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1904. máj. 13.).
Kardos Lajos (1899. dec. 14. Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1985. júl. 12. London, Nagy-Britannia): pszichológus. >>>A bécsi tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1925), pszichológiából bölcsészdoktori okl. (1929), a kísérleti lélektan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), a neveléstudományok (lélektan) kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1955), az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.).
Kardos László (1898. aug. 17. Debrecen, Hajdú vm. – 1987. febr. 2. Bp.): irodalomtörténész, műfordító. >>>Az MTA tagja (l.: 1958. nov. 28.; r.: 1967. máj. 5.).
Kardos Tibor (1908. aug. 2. Bp. – 1973. dec. 19. Bp.): irodalomtörténész, műfordító. >>>Az MTA tagja (l.: 1953. máj. 30.; r.: 1973. máj. 11.).
Károlyi Árpád (1853. okt. 7. Pest – 1940. okt. 26. Bp.): történész, levéltáros. >>>Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.; r.: 1889. máj. 3.; t.: 1925. máj. 7.).
Károlyi Gyula, nagykárolyi gr. (1871. máj. 7. Nyírbakta, Szabolcs vm. – 1947. ápr. 23. Bp.): politikus, miniszterelnök. >>>Az MTA tagja (ig.: 1915. okt. 8.).
Károlyi István (1), nagykárolyi gr. >>>Tanulmányait a pesti kegyesrendi főgimnáziumban és a pesti egyetemen végezte. Az MTA tagja (ig.: 1853. márc. 16.).
Károlyi István (2), nagykárolyi gr. >>>Az MTA tagja (ig.: 1907. febr. 7.).
Károlyi Sándor, nagykárolyi gr. (1831. nov. 10. Pest – 1906. ápr. 24. Menton, Franciaország): politikus, közgazdász. >>>Az MTA tagja (ig.: 1881. nov. 28.).
Karvasy Ágoston; 1842-ig Karpf (1809. máj. 1. Győr, Győr vm. – 1896. jan. 21. Bécs, Ausztria): jogász, közgazdász. Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).
Kassai József (1767. márc. 15. Bodrogkisfalud, Zemplén vm. – 1842. márc. 15. Pécs, Baranya vm.): nyelvész, r. k. pap. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Kaszab Zoltán (1915. szept. 23. Farmos, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1986. ápr. 4. Bp.): biológus, zoológus, entomológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1979. máj. 11.).
Katona Lajos (1862. jún. 2. Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1910. aug. 3. Bp.): irodalomtörténész, folklorista. >>>Az MTA tagja (l.: 1901. máj. 10.).
Kautz Gyula (1829. nov. 5. Győr – 1909. márc. 27. Bp.): közgazdász.>>>Középiskolai és jogakadémiai tanulmányait Győrött végezte, majd a pesti egyetemen jogtudori oklevelet szerzett (1849), a berlini, a heidelbergi és a lipcsei egyetemen tanult (1849–1851), a politikai tudományokból magántanári képesítést szerzett (1859). Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1865. dec. 10.; ig.: 1887. máj. 13.).
Kazinczy Ferenc, kazinczi (1759. okt. 27. Érsemlyén, Bihar vm. – 1831. aug. 23. Széphalom [Bányácska], Zemplén vm.): író, költő. >>>Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Kazinczy Gábor, kazinczi (1818. júl. 18. Berettő, Zemplén vm. – 1864. ápr. 18. Bánfalva, Borsod vm.): politikus, író. >>>Az MTA tagja (l.: 1858. dec.15.).
Kégl Sándor (1862 dec. 1. Szunyog, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1920. dec. 29. Pusztaszentkirály, Románia): orientalista, irodalomtörténész, műfordító. >>>Az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.).
Keglevich Gábor, buzini gr. (1784. szept. 19. Pest – 1854. jún. 16. Egreskáta, Pest-Pilis vm.): politikus. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Kéky Lajos, nánási (1879 dec. 21 Hajdúnánás, Hajdú vm. – 1946. okt. 29. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.; r.: 1941. máj. 16.).
Kelemen Krizosztom Ferenc (1884. jan. 10. Hahót, Zala vm. – 1950. nov. 7. Pittsburgh, Pennsylvania, USA): bencés főapát. >>>Az MTA tagja (ig.: 1943. máj. 12.).
Kelemen Lajos, nagyernyei (1877. szept. 30. Marosvásárhely, Maros-Torda vm. – 1963. júl. 29. Kolozsvár, Románia): történész. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1938. máj. 6.).
Keleti Gusztáv, 1901-től komjátszegi; Kelety; 1862-ig Klette (1834. dec. 13. Pozsony, Pozsony vm. – 1902. szept. 2. Bp.): festőművész, művészeti író. >>>Az MTA tagja (l.: 1874. máj. 28.).
Keleti Károly; 1862-ig Klette (1833. júl. 18. Pozsony, Pozsony vm. – 1892. máj. 29. Bp.): statisztikus. Az MTA tagja (l.: 1868. márc. 18.; r.: 1875. máj. 26.; ig.: 1890. máj. 8.).
Keleti Tamás (1927. máj. 13. Bp. – 1989. okt. 4. Bp.): biokémikus, enzimológus. >>> A Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1948), a Debreceni Tudományegyetem Orvosi Karon biokémiát hallgatott és bölcsészdoktori okl. szerzett (1950), a biológiai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1965), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).
Keller András (Andrew) >>>A Bristoli Egyetemen kémikus okl. szerzett (1948), az MTA tagja (külsô: 1998. máj. 4.).
Kellner Béla (1904. márc. 10. Dályok, Baranya vm. – 1975. júl. 17. Bp.): orvos, patológus, onkológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1973. máj. 11.).
Kemény Gábor, magyargyerőmonostori gr. (1830. júl. 9. Csombord, Alsó-Fehér vm. – 1888. okt. 13. Ajnácskő, Gömör és Kishont vm.): politikus. Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.; r.: 1886. máj. 6.).
Kemény József, magyargyerőmonostori gr. (1795. szept. 11. Gerend, Kolozs vm. – 1855. szept. 12. Gerend, Kolozs vm.): történetíró. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.; t.: 1844. dec. 24.).
Kemény Zsigmond, magyargyerőmonostori br. (1814. jún. 12. Alvinc, Alsó-Fehér vm. – 1875. dec. 22. Pusztakamarás, Kolozs vm.): író, politikus. Az MTA tagja (l.: 1843. okt. 7.; t.: 1847. dec. 23.; ig.: 1868. márc. 17.).
Keményfy János; 1933-ig Hartmann (1875. okt. 23. Újsóvé, Bács-Bodrog vm. – 1943. dec. 27. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.).
Kenessey Albert, kenesei (1828. febr. 4. Gerje, Tolna vm. – 1879. júl. 15. Brod, Szerbia): hajózási szakember. Az MTA tagja (l.: 1871. máj. 17.).
Kenéz Béla; 1897-ig Kreutzer (1874. márc. 15. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1946. ápr. 1. Bp.): statisztikus, közgazdász, politikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.).
Kenyeres Balázs (1865. febr. 21. Brassó, Brassó vidéke – 1940. febr. 10. Bp.): orvos, igazságügyi orvos. >>>Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1935. máj. 16.).
Kerecsényi Dezső (1898. jún. 19. Szentgotthárd, Vas vm. – 1945. márc. 24. Péterhegy, Jugoszlávia): irodalomtörténész, kritikus, pedagógus. >>>Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.).
Kerekes Ferenc (1784. jún. 22. Erdőhegy, Arad vm. – 1850. júl. 29. Balatonfüred, Zala vm.): matematikus, kémikus. Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.).
Kerékgyártó Árpád Alajos (1818. jún. 19. Jászberény, Jászkun kerület – 1902. dec. 13. Bp.): történész. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Kerékjártó Béla, vetsei (1898. okt. 1. Bp. – 1946. máj. 26. Gyöngyös, Heves vm.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; r.: 1945. máj. 30.).
Kerényi Károly (1897. jan. 19. Temesvár, Temes vm. – 1973. ápr. 14. Kirchberg, Svájc): klasszika-filológus, vallástörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Keresztesi Béla (1922. jan. 3. Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2001. jan. 15. Bp.): erdőmérnök. >>>A József Nádor Mûsz. és Gazdaságtud. Egyetem soproni Erdômérnöki Karán erdômérnöki okl. szerzett (1944), a mg.-i (erdészet) tudományok kandidátusa (1954), doktora (1960), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Keresztury Dezső (1904. szept. 6. Zalegerszeg, Zala vm. – 1996. ápr. 30. Bp.): irodalomtörténész, író, költő. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori és m.–német szakos tanári okl. szerzett (1928); közben állami ösztöndíjjal a Collegium Hungaricum tagjaként a bécsi (1924–1926), majd a berlini tudományegyetemen tanult (1928–1930), a m. nemzeti klasszicizmus tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1945), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1967). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tagsága megszûnt: 1949. nov. 29.; ismét l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Kerkapoly Károly, kővágóörsi (1824. máj. 31. Szentgál, Veszprém vm. – 1891. dec. 31. Bp.): közgazdász, politikus. Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.).
Kerpel-Fronius Ödön (1906. jan. 14. Versec, Torontál vm. – 1984. ápr. 22. Nyugat-Berlin): orvos, gyermekgyógyász, neonatológus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1929); közben rövidebb ideig a bécsi, a müncheni és a párizsi tudományegyetemen tanult, majd Rockefeller-ösztöndíjjal a Harvard Egyetem Gyermekklinikáján folytatott kutatásokat (1933–1934), gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1936), a csecsemô élettana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1945), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1970. febr. 4.).
Kerpely Antal, id.; krassai lovag (1837. febr. 5. Arad, Arad vm. – 1907. júl. 22. Selmecbánya, Hont vm.): kohómérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1877. máj. 24.).
Kerpely Kálmán, krassai lovag (1864. okt. 13. Oravicabánya, Krassó vm. – 1940. jún. 24. Bp.): növénytermesztő. >>>Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.).
Kertai György (1912. aug. 21. Bp. – 1968. máj. 11. Bp.): geológus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1935), az alkalmazott kőzettan, különös tekintettel a kőolaj- és földgáztartó kőzetekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), a műsz. tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1962), az MTA tagja (l.: 1965).
Kertész Kálmán, besnyői (1867. jan. 2. Eperjes, Sáros vm. – 1922. dec. 27. Bp.): biológus, zoológus, entomológus. >>>A bp.-i tudományegyetem orvostud. majd bölcsészettud. karán tanult, bölcsészdoktori okl. szerzett (1894), az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.).
Kéry Imre; 1848-ig Bittner (1798. nov. 12. előtt ? Késmárk, Szepes vm. – 1887. máj. 15. Borossebes, Arad vm.): orvos. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Kéry László (1920. szept. 17. Bp. – 1992. febr. 18. Bp. Temetés, hamvasztás: márc. 11. Farkasrét): irodalomtörténész, kritikus. >>>A Debreceni Református Gimnáziumban éretts. (1938), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar–angol szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), majd a londoni egyetem magyar állami ösztöndíjasa (a King’s College-ben, 1947–1948), az irodalomtudományok kandidátusa (1963), doktora (1977). Az MTA tagja (l.: 1987. máj. 8.).
Kesztyűs Loránd, sarkadi (1915. ápr. 11. Sarkad, Bihar vm. – 1979. aug. 17. Debrecen, Hajdú-Bihar m.): orvos, immunológus. >>>A debreceni Tisza István Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1938), a belsô szekréciós rendszer és a hormonok élettana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1943), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1965), az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1976. máj. 7.).
Kétly Károly, 1897-től csurgói; 1913-tól br. (1839. szept. 14. Csurgó, Fejér vm. – 1927. febr. 19. Bp.): orvos, belgyógyász. >>>A pesti és a bécsi tudományegyetemen tanult, a pesti tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1863), majd Schordann-ösztöndíjjal Bécsben, Berlinben és Heidelbergben ideggyógyászati és elektroterápiai kutatásokat folytatott (1868–1870). A "villámgyógyászat" (elektroterápia) tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1870), az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.).
Kézdi Árpád; 1947-ig Kalcher (1919. nov. 19. Komárom, Komárom vm. – 1983. okt. 20. Bp.): mérnök. >>>A József Nádor Mûsz. és Gazdaságtud. Egyetem (JNMGE) Mérnöki és Építészmérnöki Kar Mérnöki Oszt.-án végzett (1942), a mûsz. tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), az ÉKME-n doktorált (1960); a mûsz. tudomány doktora (1958), az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.).
Kherndl Antal (1842. máj. 10. Zseliz, Bars vm. – 1919. okt. 7. Bp.): mérnök. >>>A karlsruhei mûegyetem gépészmérnöki okl., a zürichi mûsz. egyetemen mérnöki okl. szerzett (1865), az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1898. máj. 6.).
Khuen-Héderváry Károly, id.; hédervári gróf; 1874-ig Khuen, belási (1849. máj. 23. Gräfenbergfürdő, Freiwaldau, Osztrák Szilézia – 1918. febr. 16. Bp.): politikus. >>>A pesti piarista és a ciszterci rend pécsi gimnáziumában tanult, a zágrábi akadémián jogot végzett. Az MTA tagja (t.: 1915. máj. 6).
Király Béla (1912. ápr. 14. Kaposvár, Somogy vm. – 2009. júl. 4. Bp.): történész, politikus. >>>A kaposvári Somssich Pál Reálgimn.-ban éretts. (1930), a Ludovika Akad.-n végzett, hadnaggyá avatták a kaposvári gyalogezredhez (1935), Hadiakad.-t végzett (1942), a Columbia Egyetemen történelemből bölcsészdoktori okl. szerzett (1963). Az MTA tagja (külső: 2004. máj. 3.).
Király István (1921. júl. 15. Ragály, Gömör vm. – 1989. okt. 19. Bp.): irodalomtörténész. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–német szakos tanári okl. (1944) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1946); közben Németo.-ban (1941, 1943), majd a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként a berlini tudományegyetemen tanult (1944. márc.–szept.). Az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953), doktora (kiemelkedô tud. munkásságáért, 1967), az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4., r.: 1979. máj. 11.).
Kis János (1770. szept. 22. Szentandrás, Sopron vm. – 1846. febr. 19. Sopron, Sopron vm.): író, műfordító. Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Kisfaludy Károly, kisfaludi (1788. febr. 5. Tét, Gyõr vm. – 1830. nov. 21. Pest): költő. >>>Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Kisfaludy Lajos (1924. aug. 30. Sajógömör, Gömör vm. – 1988. okt. 30. Bp.): vegyészmérnök. >>> József Nádor Mûsz. és Gazdaságtud. Egyetem Vegyészmérnöki Oszt.-án végzett (1948), a BME-n doktorált (1963); a kémiai tudományok kandidátusa (1963), doktora (1976), az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.).
Kisfaludy Sándor, kisfaludi (1772. szept. 27. Sümeg, Zala vm. – 1844. okt. 28. Sümeg, Zala vm.): költő. >>>Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.; t.: 1835. szept. 14., tagságáról lemondott: 1835. ?).
Kish, Leslie; Kiss László (1910. júl. 27. Poprád – 2000. okt. 10. Ann Arbor, USA): statisztikus. Az MTA tagja (t.: 1995. máj. 8.).
Kiss Árpád (1889. szept. 16. Sárospatak, Zemplén vm. – 1968. nov. 10. Szeged, Csongrád m.): kémikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1911) és középisk. tanári okl. szerzett (1913), az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.).
Kiss Bálint; Kis Bálint (1772. dec. 9. Vésztő, Békés vm. – 1853. márc. 25. Szentes, Csongrád vm.): egyházi író, református lelkész. Az MTA tagja (l.: 1839. nov. 23.).
Kiss Dezső (1929. jan. 15. Debrecen, Hajdú vm. – 2001. jún. 25. Bp.): fizikus. >>>A Debreceni Tudományegyetemen fizikus okl. szerzett (1952), a fizikai tudományok kandidátusa (1955), doktora (1966), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.).
Kiss Elemér (1929. aug. 25. Brassó, Románia – 2006. aug. 23. Marosvásárhely, Románia): matematikus. >>> kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1951), a matematikai tudományok doktora (1974), az MTA tagja (külsõ: 2001. máj. 7.).
Kiss Ferenc, kissárosi (1791. dec. 8. Bécs, Ausztria – 1859. júl. 25. Buda): régész, numizmatikus. Az MTA tagja (l.: 1839. nov. 23.).
Kiss István (1926. aug. 15. Szatmárnémeti, Románia – 2004. dec. 2. Kolozsvár, Románia): biokémikus. >>>A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1950), az MTA tagja (külsõ: 1993. máj. 10.).
Kiss Károly (1793. aug. 17. Buda – 1866. febr. 17. Pest): író, hadtudós. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.; r.: 1840. szept. 6.).
Kiss Lajos (1922. jún. 2. Debrecen, Hajdú vm. – 2003. febr. 16. Bp.): nyelvész. >>>A Ludovika Akad.-n tanult (1941–1943), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, a SZU-ban hadifogságban volt (1944–1948), a Debreceni Tudományegyetem BTK-n orosz–német szakos tanári okl. szerzett (1952), a nyelvészeti tudományok kandidátusa (1960), doktora (1985), az MTA tagja (l.: 1998. máj. 4.; r.: 2001. máj. 7.).
Kiss Pál (1793. ? Szentgrót, Zala vm. – 1847. okt. 31. Bécs, Ausztria): pedagógus, r. k. apát-kanonok. Az MTA tagja (t.: 1846. dec. 18.).
Kiss Sándor Károly (1925. jún. 2. Bp. – 2007. márc. 22. Strasbourg, Franciaország): jogász. Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).
Klaniczay Tibor (1923. júl. 5. Bp. – 1992. máj. 14. Bp.): irodalomtörténész. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–olasz szakos tanári okl. (1945), bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), áll. ösztöndíjjal a római tudományegyetemen tanult (1947–1948), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1954), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1979. máj. 11.).
Klauzál Imre (1799. jan. 11. Szeged, Csongrád vm. – 1847. márc. 5. Bécs, Ausztria): mezőgazdász. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Klebelsberg Kuno gr. (1875. nov. 13. Magyarpécska, Arad vm. – 1932. okt. 11. Bp.): politikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1898), az MTA tagja (t.: 1922. máj. 11.; ig.: 1924. máj. 8.).
Klein Gyula (1844. máj. 5. Eperjes, Sáros vm. – 1915. nov. 21. Bp.): botanikus. >>>A bécsi tudományegyetemen természetrajz szakos tanári okl. szerzett (1867), áll. ösztöndíjjal a zürichi mûsz. egyetemen (1867–1868), majd a müncheni tudományegyetemen tanult (1868–1869), a növénytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1871), az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1898. máj. 6.).
Klement Zoltán (1926. márc. 4. Bp. – 2005. okt. 19. Bp.): biológus, növénypatológus. >>>z Orsz. Képzômûvészeti Fôisk.-n tanult (1944–1945), az Agrártud. Egyetemen mg.-i mérnöki okl. szerzett (1949), a mg.-i tudományok kandidátusa (1961), doktora (1979), az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.; r. 1993. máj. 10.).
Klemm Imre Antal (1883. szept. 1. Léka, Vas vm. – 1963. dec. 23. Pécs, Baranya m.): nyelvész, bencés szerzetes. >>>Belépett a pannonhalmi Szt. Benedek-rendbe (1902), a pannonhami bencés fôisk.-n és a bp.-i tudományegyetemen tanult (1902–1907), pappá szentelték (1907), a bp.-i tudományegyetemen m.–latin–német szakos tanári okl. (1908), bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), tanulmányait Brüszelben, Laibachban, Rómában és Stockholmban (1910), ill. Finno.-ban, Szentpétervárott, Párizsban és Londonban egészítette ki (1911, 1913). A m. történeti mondattan tárgykörbôl magántanári képesítést szerzett (1923), a nyelvtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (gyorsított eljárással, külön védés nélkül, 1957); az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Kliburszkyné Vogl Mária; 1941–1973: Földvári Aladárné (1912. júl. 17. Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1996. nov. 1. Bp.): geológus, geokémikus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen mennyiségtan–természetan– kémia szakos tanári (1935) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1937), a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1985. máj. 9.).
Klug Nándor, 1904-től tamásfalvi (1845. okt. 18. Kotterbach, Szepes vm. – 1909 máj. 14. Bp.): orvos, fiziológus. >>>A pesti tudományegyetemen orvosdoktori és szülészmesteri okl. szerzett (1870), majd áll. ösztöndíjjal a lipcsei tudományegyetem Élettani Int.-ében tanult (1876), a természettan rezgésen alapuló tünetcsoportja tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8.; r.: 1894. máj. 4.).
Klupathy Jenő (1861. okt. 21. Kassa, Abaúj-Torna vm. – 1931. márc. 2. Bp.): fizikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen fizika–matematika szakos tanári okl. (1881), bölcsészdoktori okl. szerzett (1885), a berlini és a würzburgi tudományegyetemen (1885–1886), a párizsi egyetemen tanult (1891), a természettan tárgykörbôl magántanári képesítést szerzett (1888), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).
Kmoskó Mihály (1876 aug. 29. Illava, Trencsén vm. – 1931. ápr. 8. Pusztazámor, Fejér vm.): orientalista, r. k. pap. >>>Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.).
Knauz Nándor (1831. okt. 12. Óbuda Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1898. ápr. 26. Pozsony, Pozsony vm.): történész, r. k. pap. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1873. máj. 21.; t.: 1891. máj. 8.).
Kniezsa István (1898. dec. 1. Trsztena, Árva vm. – 1965. márc. 15. Bp.): nyelvész. >>>Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1947. jún. 6.).
Koch Antal, 1916-tól bodrogi (1843 jan. 7. Zombor, Bács-Bodrog vm. – 1927. febr. 8. Bp.): geológus. >>>Az MTA tagja (l. 1875. máj. 26.: r.: 1894. máj. 4.).
Kodály Zoltán (1882. dec. 16. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1967. márc. 6. Bp.): zeneszerző, zenetudós. >>>Az MTA tagja (l. 1943. máj. 14.; r.: 1945. máj. 30.; t.: 1946. júl. 24.; ismét: r.: 1949. okt. 31.).
Kolbenheyer Tibor (1917. dec. 9. Rimaszombat, Gömör és Kishont vm. – 1993. márc. 9. Kassa, Szlovákia): csillagász, geofizikus. >>>A prágai egyetemen tanult (1935– 1938), a Pázmány Péter Tudományegyetemen középisk. tanári okl. (1940), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), az MTA tagja (t.: 1979. máj. 11.).
Kollányi Ferenc (1863. ápr. 29. Szentpéter, Komárom vm. – 1933. máj. 1. Bp.): történész, levéltáros, r. k. pap. >>>Az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.; r.: 1924. máj. 8.).
Kollár János (1945. nov. 3. Pécs, Baranya vm. – 2011. jan. 13. Bp.): fizikus.>>>Az ELTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1970), a fizikai tudományok kandidátusa (1977), doktora (1989). Az MTA tagja (l: 2010.)
Kollár Lajos (1926. jún. 14. Bp. – 2004. febr. 24. Bp.): építőmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).
Kolossváry Sándor (1775. márc. 20. Homokbödöge, Veszprém vm. – 1842. dec. 7. Veszprém, Veszprém vm.): r. k. pap, apátkanonok. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.; t.: 1831. febr. 15.).
Kolosváry Bálint, kolozsvári (1875. jan. 22. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1954. aug. 28. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1934. máj. 11.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Kolosváry Gábor id.; kolozsvári (1901. aug. 18. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1968. dec. 24. Szeged, Csongrád m.): biológus, zoológus, paleontológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1960. ápr. 14.).
Kolosváry Sándor, kolozsvári (1840. jún. 23. Kórodszentmárton, Küküllő vm. – 1922. aug. 7. Bp.): jogász, jogtörténész. >>>1922. aug. 7. Bp.): jogász, jogtörténész. – A nagyszebeni (1860–1861), a marosvásárhelyi jogakad.-n tanult (1861–1862), pesti tudományegyetemen elméleti bírói vizsgát tett (1865), állam- és jogtud. doktori okl. (1867), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1870), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).
Koltay-Kastner Jenő; 1935-ig Kastner (1892. febr. 15. Magyardiószeg, Pozsony vm. – 1985. márc. 3. Szeged, Csongrád m.): irodalomtörténész, művelődéstörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; kizárták: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Komáromy András, révkomáromi (1861. nov. 18. Péterfalva, Ugocsa vm. – 1931. dec. 5. Bp.): történész, levéltáros, genealógus. >>>Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.).
Kondor Gusztáv; 1848-ig Krauze (1825. aug. 7. Szántova, Bács-Bodrog vm. – 1897. szept. 16. Bp.): csillagász, matematikus. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Kondorosi Ádám, ifj. (1946. júl. 29. Bp. – 2011. jan. 21. Szeged. Temetés: febr. 11. Fiumei út): biológus.>>>A bp.-i Fehérvári úti, tizenkét évfolyamos iskolában éretts. (1964), az ELTE TTK-n biológus okl. szerzett (1969), doktorált (1972), a biológiai tudományok kandidátusa (1978), doktora (1986), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1998. máj. 4.).
Konek Frigyes, norvalli (1867 szept. 17. Győr, Győr vm. – 1945. jan. 27. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.).
Konek Sándor (1819. aug. 18. Pest – 1882. aug. 1. Balatonfüred, Zala vm.): statisztikus, egyházjogász. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1867. jan. 30.).
Konkoly-Thege Gyula (1876. dec. 21. Aranyosmarót, Bars vm. – 1942. dec. 6. Bp.): statisztikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.).
Konkoly-Thege Miklós (1842. jan. 20. Pest – 1916. febr. 17. Bp.): csillagász, meteorológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.; t.: 1884. jún. 5.).
Kónya Albert (1917. jún. 14. Bp. – 1988. márc. 16. Bp.): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1958. nov. 28.; r.: 1976. máj. 7.).
Kopácsy József (1775. máj. 30. Veszprém – 1847. szept. 18. Esztergom): jogász, r. k. püspök.>>>A gimnáziumot Veszprémben végezte, bölcsészetet és teológiát a pozsonyi Emericanumban tanult (1790–1796), Zircen pappá szentelték (1798. máj. 30.). Az MTA tagja (t.: 1831. febr. 15.).
Korach Mór; Cora, Marcello (1888. febr. 8. Miskolc, Borsod vm. – 1975. nov. 27. Bp.): vegyészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1956. máj. 30.; r.: 1958. nov. 28.).
Korányi Frigyes, id.; 1908-tól br.; 1884-től tolcsvai; 1848-ig Kornfeld (1827. dec. 20. Nagykálló, Szabolcs vm. – 1913. máj. 19. Bp.): orvos, belgyógyász. >>>Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.).
Korányi Sándor, 1908-tól br.; 1884-től tolcsvai (1866. jún. 18. Pest – 1944. ápr. 12. Bp.): orvos, belgyógyász. >>>Az MTA tagja (t.: 1935. máj. 16. ; ig.: 1937. ápr. 29.).
Korizmics László, 1886-tól aggszentpéteri (1816. márc. 29. Aggszentpéterpuszta, Fejér vm. – 1886. okt. 5. Kistétény, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): mérnök, agrárpolitikus. Az MTA tagja (t.: 1858. dec. 15.).
Kornis Gyula; 1906-ig Kremer (1885. dec. 22. Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1958. ápr. 15. Bp.): filozófus, pedagógus, kultúrpolitikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.; r.: 1928. máj. 18.; t.: 1941. máj. 16.; tagságáról lemondott: 1948. ápr. 16.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Kornis Mihály gr. (1796. ápr. 24. Dés, Belső-Szolnok vm. – 1835. nov. 27. Héderfája, Küküllő vm.): politikus, királyi tanácsos. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Korponay János, komonkai (1819. máj. 16. Him, Abaúj vm. – 1881. jan. 15. Kassa, Abaúj-Torna vm.): hadtudományi író. Az MTA tagja (l.: 1844. dec. 24.).
Kós Károly, ifj. (1919. aug. 31. Sztána, Kolozs vm. – 1996. febr. 29. Kolozsvár, Románia): etnográfus, muzeológus. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1995. máj. 8.).
Kosáry Domokos (1913. júl. 31. Selmecbánya, Hont vm. – 2007. nov. 15. Bp. Temetés: dec. 4. Farkasrét): történész.>>>Hatéves koráig Selmecbányán élt, majd családja Budapestre költözött. A bp.-i Trefort utcai Gimnáziumban éretts. (1931), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1936), magántanári képesítést szerzett (1945), a történelemtudományok kandidátusa (1955), doktora (1977). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.). Az MTA elnöke (1990. máj. 24.–1996. máj. 9.).
Kossovich Károly (1803. dec. 16. Ivánka, Nyitra vm. – 1841. jún. 19. Nyitra, Nyitra vm.): jogász. Az MTA tagja (r.: 1838. szept. 7.).
Kosutány Tamás (1848. márc. 7. Nyírlugos, Szabolcs vm. – 1915. jan. 19. Bp.): agrokémikus, vegyészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1894. máj. 4.).
Kotlán Sándor (1887. júl. 14. Szomolány, Pozsony vm. – 1967. dec. 22. Bp.): állatorvos, parazitológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1951. dec. 15.).
Kotsis Iván (1889. dec. 15. Arad, Arad vm. – 1980. jan. 11. Bp.): építész. >>>az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Kovács Ferenc (1823. máj. 11. Hódmezővásárhely, Csongrád vm. – 1895. aug. 5. Tátrafüred, Szepes vm.): politikus, jogász, publicista.>>>Alsóbb iskoláit Hódmezővásárhelyen, a jogot a debreceni református kollégiumban végezte (1839–1842), ügyvédi vizsgát tett (1844). Az MTA tagja (t.: 1895. máj. 10.).
Kovács György (1925. szept. 24. Bp. – 1988. ápr. 21. Bp.): építőmérnök, hidrológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.).
Kovács Gyula, kézdiszentléleki; Kováts (1815. szept. 15. Buda – 1873. jún. 22. Bp.): geológus, paleobotanikus. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Kovács István (1), nagyajtai Az MTA tagja (l.: 1845. nov. 22.).
Kovács István (2) >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1967. máj. 5.).
Kovács István (3) >>>Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).
Kovács János (1764. aug. 25. Eger – 1834. ápr. 12. Bécs): pedagógus.>>>A bécsi egyetemen jogot tanult (1781–1785). Az MTA tagja (t.: 1833. szept. 8.).
Kovács Károly Pál (1907. dec. 7. Budapest – 1989. nov. 19. Bp.): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; tagsága felfüggesztve: 1959. ?.; a felfüggesztést hatálytalanították: 1961. ?; r.: 1970. febr. 4.).
Kovács Pál; Kováts (1808. júl. 1. Dég, Veszprém vm. - 1886. aug. 13. Győr, Győr vm.) író, orvos. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Kovács Sebestyén Endre (1814. szept. 27. Garamvezekény, Bars vm. – 1878. máj. 17. Bp.): orvos, sebész. >>>A selmeci, a pápai, majd a komáromi gimnáziumban tanult (1826–1831), a debreceni református főiskola növendéke (1831–1835). A pesti egyetemen tanult (1835–1840), orvostudori okl. (1841), sebésztudori okl. szerzett (1843), a párizsi, a londoni és a berlini egyetemen képezte magát (1846). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Kováts Ferenc (1873. márc. 15. Pozsony, Pozsony vm. – 1956. okt. 26. Bp.): történész, közgazdász, levéltáros. >>>Az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Kováts Gyula, 1903-tól keveházi; Keveházi Kováts; K. Kováts (1849. jan. 28. Pest – 1935. szept. 30. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1920. máj. 5.).
Kováts Mihály (1762. júl. 17. Korlát, Abaúj vm. - 1851. jún. 22. Mezõcsát, Borsod vm.) orvos, vegyész,Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Kozma Andor, leveldi (1861. jan. 12. Marcali, Somogy vm. – 1933. ápr. 17. Bp.): költő. >>>Az MTA tagja (l.: 1901. máj. 10.; t.: 1920. máj. 5.).
Kozma Ferenc, kézdiszentléleki (1844. febr. 17. Csekefalva, Udvarhelyszék – 1920. máj. 12. Kolozsvár, Románia): művelődéstörténész, pedagógus, unitárius pap. >>>Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).
Kozma László (1902. nov. 28. Miskolc, Borsod vm. – 1983. nov. 9. Bp.): villamosmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1961. ápr. 14.; r.: 1976. máj. 7.).
Kozma Pál (1920. júl. 11. Gyulaháza, Szabolcs vm. – 2004. febr. 14. Bp.): kertészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r. 1973. máj. 11.).
Kölcsey Ferenc, kölcsei (1790. aug. 8. Sződemeter, Szilágy vm. – 1838. aug. 24. Cseke, Szatmár vm.): költő, politikus. Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Kőnig Gyula (1849. dec. 16. Győr, Győr vm. – 1913. ápr. 8. Bp.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1890. máj. 8.; ig.: 1910. ápr. 28.).
Köpeczi Béla (1921. szept. 16. Nagyenyed, Románia – 2010. jan. 17. Bp.): irodalom- és művelődéstörténész, folklorista.>>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – francia–olasz–román szakos tanári okl. és bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), a párizsi École Normale Supérieure-ön tanult (1946–1949), a Sorbonne-on is doktorált (1949), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1959), doktora (1965). Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1976. máj. 7.).
Környey István (1901. júl. 29. Görz, Ausztria – 1988. jún. 20. Bp.): orvos, ideg- és elmegyógyász. >>>Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; r.: 1973. máj. 11.).
Kőrös Endre (1927. szept. 18. Győr, Győr vm. – 2002. febr. 18. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1993. máj. 10.).
Kőrösi Csoma Sándor; Csoma Sándor, kőrösi (1784. ápr. 4. Kőrös, Háromszék – 1842. ápr. 11. Dardzsiling, India): nyelvész, geográfus, utazó. >>>A nagyenyedi kollégiumban (1799–1807), a göttingeni egyetemen tanult (1816–1818); ekkor már 13 nyelven írt és olvasott. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Kőrösy Ferenc, szántói (1906. máj. 20. Budapest – 1997. jan. 1. Beér-Seva, Izrael): vegyészmérnök. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1995. máj. 8.).
Kőrösy József, 1897-től szántói; 1875-ig Hajduska, 1869-ig Kőrösi (1844. ápr. 20. Pest – 1906. jún. 23. Bp.): statisztikus. >>>Pesten gimnáziumot végzett (1862), majd, mint a pesti egyetem rk. hallgatója statisztikai előadásokat látogatott (1860-as évek közepe). Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.; r.: 1903. máj. 8.).
Köteles Sámuel (1770. jan. 30. Újtorda, Torda vm. – 1831. máj. 26. Nagyenyed, Alsó-Fehér vm.): filozófus. Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Kőváry László; Kővári (1809. júl. 17. Torda, Torda vm. – 1907. szept. 25. Kolozsvár, Kolozs vm.): történész, író, statisztikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.).
Kövesligethy Radó (1862. szept. 1. Verona, Itália – 1934. okt. 11. Bp.): csillagász, fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.; r.: 1909. ápr. 29.).
Krajner Imre (1791. máj. 28. Esztergom, Esztergom vm. – 1875. okt. 5. Alsófakos, Zala vm.): jogász, ügyvéd. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.; tagságáról lemondott: 1864. ?.).
Krenner József Sándor (1839. márc. 2. Buda – 1920. jan. 16. Bp. Temetés: jan. 18. Kerepesi út): mineralógus.>>>A pesti József Műegyetemen (1857–1859), a bécsi műszaki egyetemen és a tübingeni egyetemen tanult (1859–1864), a tübingeni egyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1865). Az MTA tagja (l.: 1874. máj. 28.; r.: 1885. máj. 28.).
Kresznerics Ferenc (1766. febr. 24. Ivánc, Vas vm. – 1832. jan. 18. Ság, Vas vm.): író, nyelvész, r. k. pap. Az MTA tagja (t.: 1831. febr. 16.).
Kreybig Lajos, rittersfeldi és madari (1879. dec. 23. Nagyszeben, Szeben vm. – 1956. jún. 21. Bp.): vegyészmérnök, agrokémikus, talajbiológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1954. jún. 19.).
Kriesch János (1834. márc. 29. Rheinthal, Alsó-Ausztria – 1888. okt. 21. Bp.): zoológus. Az MTA tagja (l.: 1881. máj. 19.).
Kristó Gyula (1939. júl. 11. Orosháza, Békés vm. – 2004. jan. 24. Szeged, Csongrád m.): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1998. máj. 4.).
Kriza János; Kríza (1811. jún. 28. Nagyajta, Háromszék – 1875. márc. 26. Kolozsvár, Kolozs vm.): költő, etnográfus, unitárius püspök. Az MTA tagja (l.: 1841. szept. 3.).
Krocskó Gyula (Julij Ivanovics) >>>Általános és középiskoláit Ungvárott végezte, az 1. számú Középiskolában éretts. (1952), az Ungvári Állami Egyetemen biológia– kémia szakos tanári és zoológus okl. szerzett (1957). A biológiai tudományok kandidátusa (Kijev, 1970), doktora (Kijev, 1992; honosítva: Bp., 2003). Az MTA tagja (külső: 2004. máj. 3.).
Krompecher István (1905. ápr. 17. Bp. – 1983. aug. 19. Debrecen, Hajdú-Bihar m.): orvos, anatómus. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tagsága szünetelt: 1949. okt. 31.-1965. ápr. 1.; r.: 1973. máj. 11.).
Krompecher Ödön (1870. febr. 15. Poprád, Szepes vm. – 1926. aug. 26. Bp.): orvos, patológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.).
Kropf Lajos (1852. aug. 18 Pest – 1939. jún. 13. Hersham, Nagy-Britannia): történész. Az MTA tagja (t.: 1903. máj. 8.).
Kruesz Krizosztom; Kruesz János Krizosztom (1819. jan. 21. Völgyfalva, Sopron vm. – 1885. jan. 11. Sopron): bencés szerzetes, főapát.>>>A győri főgimnáziumban tanult (1829–1835), Pannonhalmán belépett a Szent Benedek-rendbe (1835-ben; ahol Aranyszájú Szent János tiszteletére a Krizosztom nevet kapta), próbaéves (1835–1836), majd a győri bencés tanintézetben bölcseletet tanult (1836– 1839); közben a 3. intézeti évet Bakonybélben töltötte, ahol Guzmics Izidor apát vezetése alatt elsősorban latin, görög és magyar irodalmat, pedagógiát és oklevéltant hallgatott (1838–1839). A győri tankerületi főigazgatóságon középiskolai tanári okl. (1839), a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1840), ünnepélyes fogadalmat tett (1840. jún. 9.), pappá szentelték (1843. júl. 26.). Az MTA tagja (t.: 1878. jún. 14.).
Kruspér István (1818. jan. 25. Miskolc, Borsod vm. – 1905. júl. 2. Bp.): matematikus, földmérőmérnök. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1870. máj. 25.; t.: 1899. máj. 5.).
Kubinyi Ágoston, felsőkubini és nagyolaszi (1799. máj. 30. Videfalva, Nógrád vm. – 1873. szept. 19. Bp.): régész, természettudós. >>>Az MTA tagja (t.: 1843. okt. 7.; ig.: 1853. márc. 16.).
Kubinyi András (1929. jan. 28. Bp. – 2007. nov. 9. Bp.): történész, régész, levéltáros. >>>Az MTA tagja (l.: 2001. máj. 7.; r.: 2007. máj. 7.).
Kubinyi Ferenc, felsőkubini és nagyolaszi (1796. márc. 21. Videfalva, Nógrád vm. – 1874. márc. 28. Videfalva): régész, geológus, művészettörténész. >>>A besztercebányai gimnáziumban (1808–1811), a debreceni református kollégiumban tanult (1812–1814), a pesti egyetemen jogot hallgatott (1815–1819). Az MTA tagja (l.: 1841. szept. 3.; t.: 1858. dec. 15.).
Kukuljevic-Sakcinski Iván (1816. máj. 29. Varasd, Horvátország – 1889. aug. 1. Puhakovec, Horvátország): történész, író, politikus. Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.).
Kulcsár Kálmán (1928. jún. 27. Erdőtelek, Heves vm. – 2010. szept. 4. Bp.): jogász, szociológus, politikus. >>>Az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1950), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1956), doktora (1966), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Kumorovitz L[ajos]. Bernát (1900. okt. 5. Ötösbánya, Szepes vm. – 1992. febr. 22. Bp.): történész, r. k. pap, premontrei szerzetes. >>>Jászón belépett a premontrei rendbe (1918), a jászói Premontrei Kanonokrendi Hittud. Fôisk.-n teológiát tanult (1918–1924); szerzetesi fogadalmat tett és pappá szentelték (1923), a Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. (1927), bölcsészdoktori okl. szerzett (1928), az oklevéltan, különös tekintettel a pecséttanra tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1939), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.; r.: 1990. máj. 21.), a történelemtudományok doktora (1956).
Kuncz Ignác (1841. júl. 31. Réde, Veszprém vm. – 1903. jan. 25. Kolozsvár, Kolozs vm.): jogász. Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).
Kuncz Jenő (1844. okt. 29. Temesvár, Temes vm. – 1926. szept. 25. Bp.): jogász, szociológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).
Kuncz Ödön (1884. jan. 18. Arad, Arad vm. – 1965. márc. 19. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1930. máj. 8.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Kunos Ignác; 1881-ig Lustig (1860. szept. 22. Hajdúsámson, Bihar vm. – 1945. jan. 12. Bp.): turkológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.).
Kurnik Ernő (1913. aug. 17. Mecsekszabolcs, Baranya vm. – 2008. márc. 3. Pécs): mezőgazdasági mérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r. 1976. máj. 7.).
Kuthy Lajos, kővágóörsi (1813. jan. 9. Érmihályfalva, Bihar vm. – 1864. aug. 27. Nagyvárad, Bihar vm.): író. Az MTA tagja (l.: 1843. okt. 7.).
Kuthy Sándor, vitéz (1904. szept. 5. Bp. – 1971. jún. 24. Bp.): vegyészmérnök, agrokémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Kuun Géza, osdolai gr. (1838. dec. 28. Nagyszeben, Szebenszék – 1905. ápr. 9. Bp.): nyelvész, klasszika-filológus, orientalista. >>>Pesten Szőnyi Pál intézetében tanult és magántanárok is oktatták (1850–1856), a pesti egyetemen klasszika-filológiát, régészetet és történelmet (1856–1858), a göttingeni egyetemen orientalisztikát tanult (1858–1859), bölcsésztudori okl. szerzett (1859). Az MTA tagja (l.: 1867. jan. 20.; t.: 1883. máj. 17.; ig.: 1904. máj. 13.).
Kuzsinszky Bálint (1864. nov. 6. Szabadka, Bács-Bodrog vm. – 1938. aug. 23. Bp.): régész, ókortörténész, muzeológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1907. máj. 3.; r.: 1926. máj. 6.).
Kürschák József (1864. márc. 14. Buda – 1933. márc. 26. Bp.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1914. máj. 7.; ig.: 1931. máj. 15.).
Kürti Miklós; Kurti, Nicholas (1908. máj. 14. Bp. – 1998. nov. 24. Oxford, Anglia): fizikus. >>>Az MTA tagja (t.: 1970. febr. 4.).
Ladányi Gedeon (1824. máj. 24. Hirip, Szatmár vm. – 1886. febr. 4. Kolozsvár, Kolozs vm.): történész. Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.).
Lajtha László György (1920. máj. 25. Bp. – 1995. márc. 14. Oxford, Nagy-Britannia): orvos, sugárbiológus, onkológus. >>>Az MTA tagja (t.: 1983. máj. 6.).
Laki Kálmán (1909. febr. 1. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1983. febr. 12. Bethesda, USA): biokémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tagsága külföldre távozása miatt megszûnt: 1949. ?; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Lakó György (1908. szept. 26. Jánoshalma, Bács-Bodrog vm. – 1996. júl. 15. Bp.): nyelvész. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1933); közben finn áll. ösztöndíjjal a helsinki (1930– 1931), észt áll. ösztöndíjjal a tartui egyetemen tanult (1931– 1932), a finnugor összehasonlító hangtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1942); Lívföldön (1933), Lappföldön (1935) és Zürjénföldön járt hosszabb tanulmányúton (1952). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1970. febr. 4.).
Lakos János, 1811-től br. (1776. ápr. 20. [keresztelés napja] Ajka, Veszprém vm. – 1843. jún. 23. Eszék, Horvátország): író, hadtudományi író. Az MTA tagja (t.: 1832. márc. 10.).
Laky Dezső, alistáli (1887. febr. 1. Csurgó, Somogy vm. – 1962. júl. 30. Bp.): statisztikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1926. máj. 6.; r.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1950. jan. 14.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Láng Adolf Ferenc (1795. ? Pest – 1863. nov. 23. Nyitra, Nyitra vm.): botanikus. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Láng Géza (1916. márc. 8. Békéscsaba, Békés vm. – 1980. febr. 18. Bp.): növénytermesztő, mezőgazdasági mérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1964. ápr. 24.; r.: 1970. febr. 4.).
Láng Lajos, 1911-től br.; csanakfalvi (1849. okt. 13. Pest – 1918. márc. 28. Bp.): közgazdász, politikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1892. máj. 5.).
Láng Nándor (1871. jan. 3. Deliblát, Temes vm. – 1952. márc. 17. Bp.): régész. >>>Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.; r.: 1936. máj. 14.; t.: 1943. máj. 14.; ismét r.: 1949. okt. 31.).
Lányi Károly (1812. dec. 12. Bakabánya, Hont vm. – 1856. máj. 23. Egbel, Nyitra vm.): egyháztörténész. Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.).
Lassu István (1797. ápr. 12. Visk, Máramaros vm. – 1852. jan. 19. Pest): statisztikus, földrajzi író. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Laufenauer Károly (1848. júl. 27. Székesfehérvár, Fehér vm. – 1901. ápr. 27. Bp.): orvos, ideg- és elmegyógyász. Az MTA tagja (l.: 1891. máj. 8.).
Lázár Kálmán, szárhegyi gr. (1827. máj. 27. Bencenc, Hunyad vm. – 1874. febr. 27. Erzsébetváros, Kis-Küküllő vm.): ornitológus. Az MTA tagja (l.: 1867. jan. 30.).
Laziczius Gyula (1896. aug. 18. Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1957. aug. 4. Bp.): nyelvész. >>>Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; r.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Lechner Károly (1850. márc. 21. Pest – 1922. jan. 19. Bp.): orvos, ideg- és elmegyógyász. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvostudori okl. (1873), majd sebész, szülész és szemész képesítést szerzett (1874), Schordann- ösztöndíjjal külföldi egyetemeken elmegyógyászati tanulmányokat folytatott (1881–1882). Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.).
Lehr Albert (1844. ápr. 25. Sárszentlőrinc, Tolna vm. – 1924. jún. 9. Bp.): nyelvész, műfordító. >>>A soproni evangélikus teológiai akadémián (1862–1865), majd német egyetemeken tanult (1868–1869), az MTA tagja (l.: 1882. máj. 1.; t.: 1923. máj. 11.).
Lénárd Fülöp; Lenard, Philipp Eduard Anton (1862. jún. 7. Pozsony, Pozsony vm. – 1947. máj. 20. Messelhausen, Németország): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; t.: 1907. máj. 3.; tagsága törölve: 1945. júl. 13.).
Lendl Adolf (1862. máj. 6. Orczyfalva, Temes vm. – 1942. szept. 25. Keszthely, Zala vm.): zoológus, entomológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; kizárták: 1919. nov. 24.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Lengyel Béla (1), ebesfalvi >>>Az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.; r.: 1894. máj. 4.).
Lengyel Béla (2), ebesfalvi >>>Az MTA tagja (l.: 1961. ápr. 14.; r.: 1967. máj. 5.).
Lengyel Géza (1884. dec. 23. Salgótarján, Nógrád vm. – 1965. jún. 4. Bp.): biológus, agrobotanikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Lenhossék József (1818. márc. 20. Buda – 1888. dec. 2. Bp.): orvos, anatómus. >>>Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.; r.: 1873. máj. 21.).
Lenhossék Mihály (1863. aug. 28. Pest – 1937. jan. 26. Bp.): orvos, anatómus. >>>Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; r.: 1903. máj. 8.; ig.: 1933. máj. 19.; t.: 1934. máj. 11.).
Lepold Antal (1880. jan. 22. Szentfülöp, Bács-Bodrog vm. – 1971. máj. 3. Bécs, Ausztria): művészettörténész, r. k. pap. >>>Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Lévai András (1908. dec. 22. Oravica, Románia – 2003. ápr. 23. Bp.): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1962. ápr. 6.; r.: 1973. máj. 11.).
Lévay József (1825. nov. 18. Sajószentpéter, Borsod vm. – 1918. júl. 4. Miskolc, Borsod vm.): költő, műfordító. >>>Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.; r.: 1883. máj. 17.; t.: 1906. márc. 22.).
Lichner Pál (1816. dec. 13. Modor, Pozsony vm. – 1884. okt. 4. Pozsony, Pozsony vm.): klasszika-filológus. Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.).
Ligeti Lajos (1902. okt. 28. Balassagyarmat, Nógrád vm. – 1987. ápr. 24. Bp.): nyelvész, orientalista. >>>Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1947. jún. 6.; ig. 1946. júl. 24.-1949. okt. 31.).
Lipták András (1935. nov. 6. Székely, Szabolcs és Ung vm. – 2012. jún. 11. Debrecen): kémikus.>>>Általános iskoláit szülőfalujában és Nyíregyházán végezte, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában éretts. (1954), a KLTE TTK-n vegyész okl. szerzett (1961), doktorált (1966). A kémiai tudományok kandidátusa (1973), doktora (1983). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1998. máj. 4.).
Lipthay Sándor, kisfaludy; 1885-ig Schwarzell (1847. dec. 10. Tata, Komárom vm. – 1905. máj. 1. Bp.): mérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1891. máj. 8.; r.: 1896. máj. 15.).
Liska József (1883. ápr. 6. Resicabánya, Krassó-Szörény vm. – 1967. márc. 16. Bp.): villamosmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1958. nov. 28.).
Lissák Kálmán (1908. jan. 13. Bp. – 1982. jún. 22. Győr, Győr-Sopron m.): orvos, fiziológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1956. máj. 30.).
Lóczy Lajos, id.; lóczi (1849. nov. 3. Pozsony, Pozsony vm. – 1920. máj. 13. Balatonfüred, Zala vm.): geológus, geográfus. >>>Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1901. máj. 10.; t.: 1920. máj. 5.).
Lonovics József, krivinai (1793. jan. 31. Miskolc, Borsod vm. – 1867. márc. 13. Pest): egyháztörténész, r. k. püspök. Az MTA tagja (t.: 1843. okt. 7.; ig.: 1863. jan. 14.).
Lónyay Menyhért, nagylónyai és vásárosnaményi, 1871-től gr. (1822. jan. 6. Nagylónya, Bereg vm. – 1884. nov. 3. Bp.): politikus, író, publicista.>>>Iskoláit Nagylónyán kezdte, a családja 1833-ban Budára költözött, középiskoláit a budai piarista gimnáziumban végezte. A pesti tudományegyetemen bölcseleti és jogtudori okl. szerzett (1839). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; t.: 1861. dec. 20.; ig.: 1866. jan. 21.).
Lotz János (John) >>>Az MTA tagja (t.: 1973. máj. 11.).
Lőrenthey Imre; 1877-ig Wurmb (1867. ápr. 17. Pest – 1917. aug. 13. Nyírmada, Szabolcs vm.): paleontológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.).
Lőrincz Lajos (1935. aug. 25. Debrecen, Hajdú vm. – 2010. dec. 26. Bp.): jogász. >>>A Szegedi Tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1959), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1968), doktora (1979), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1998. máj. 4.).
Lubrich Ágost, garamszeghi (1825. dec. 28. Besztercebánya, Zólyom vm. – 1900. júl. 14. Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): pedagógus. Az MTA tagja (l.: 1871. máj. 17.; tagságáról lemondott: 1891. ?).
Lugossy József (1812. dec. 3. Felsőbánya, Szatmár vm. – 1884. márc. 7. Debrecen, Hajdú vm.): nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1841. szept. 3.; r.: 1858. dec. 15.).
Lukács György; 1890-ig Löwinger György Bernát (1885. ápr. 13. Bp. – 1971. jún. 4. Bp.): esztéta, filozófus. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1949. okt. 31.).
Lukács József (1922. dec. 16. Bp. – 1987. jan. 7. Bp.): filozófus, szerkesztő. Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r. 1982. máj. 7.).
Lukács Móric, vizmai (1812. szept. 5. Pest – 1881. nov. 5. Bp.): politikus, műfordító.>>>Tanulmányait magánúton végezte, majd kisebb utazásokat tett az ausztriai örökös tartományokban. Az MTA tagja (l.: 1839. nov. 23.; t.: 1858. dec. 15.; ig.: 1876. jún. 8.).
Lukinich Imre (1880. ápr. 4. Varjas, Temes vm. - 1950. máj. 16. Budapest) történész,>>>Az MTA tagja (l.: 1919. okt. 23.; r. 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; r. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Lutter Nándor (Ferdinánd) Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.).
Madách Imre, alsósztregovai és kiskelecsényi (1823. jan. 21. Alsósztregova, Nógrád vm. – 1864. okt. 5. Alsósztregova, Nógrád vm.): költő, író. Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).
Mádl Ferenc (1931. jan. 29. Bánd, Veszprém vm. – 2011. máj. 29. Bp. Temetés: jún. 7. Fiumei út.): jogász, politikus, köztársasági elnök.>>>A Pécsi Tudományegyetem ÁJTK-n tanult, az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1957), a strasbourgi Nemzetközi Összehasonlító Jogtudományi Egyetemen tanult (1961–1964), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1964), doktora (1974). Az MTA tagja (l.: 1987. máj. 8.; r.: 1993. máj. 10.).
Madzsar Imre (1878. febr. 1. Nagykároly, Szatmár vm. – 1946. aug. 3. Bp.): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1938. máj. 6.).
Magda Pál (1770. jún. 29. Rozsnyó, Gömör vm. – 1841. júl. 23. Sárospatak, Zemplén vm.): geográfus, földrajzi író. Az MTA tagja (l.: 1834. nov. 8.).
Mágócsy-Dietz Sándor; 1887-ig Dietz (1855. dec. 7. Ungvár, Ung vm. – 1945. febr. 27. Bp.): botanikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1880), bölcsészdoktori okl. szerzett (1883), majd hosszabb tanulmányutat tett Svájcban és Németo.-ban és a tübingeni egyetemen növényélettant tanult (1886–1889), a növénybiológia és mikológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1889). Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; r.: 1908. ápr. 30.; t.: 1937. ápr. 29.).
Magyar János (1911. okt. 14. Csomád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2006. jan. 17. Sopron, Győr-Sopron m.): erdőmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1985. máj. 9.).
Magyar László; Horváth (1818. nov. 13. Szombathely, Vas vm. – 1864. nov. 9. Ponto do Cujo, Angola): geográfus, utazó, Afrika-kutató. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Magyary Géza (1864. szept. 16. Alsólóc, Pozsony vm. – 1928. okt. 9. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.; r.: 1917. máj. 3.).
Magyary-Kossa Gyula, magyari; 1909-ig Kóssa (1865. jan. 8. Debrecen, Bihar vm. – 1944. jún. 21. Keszthely, Zala vm.): orvos, orvostörténész, farmakológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.).
Mahler Ede (1857. szept. 28. Ciffer, Pozsony vm. – 1945. jún. 29. Bp.): történész, orientalista. >>>A bécsi tudományegyetemen ókori keleti történelmet, matematikát és csillagászatot tanult, majd a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1880), az ókori népek története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1898). Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).
Mailáth György (1), id., székhelyi gr. >>>Tanulmányait a pesti tudományegyetemen végezte. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Mailáth György (2), ifj.; székhelyi gr. >>>Tanulmányait Pesten és Bécsben végezte, jogi tanulmányait a pozsonyi jogakadémián fejezte be (1838). Az MTA tagja (ig.: 1863. jan. 14.; t.: 1880. máj. 20.).
Mailáth József, székhelyi gr. (1858. ápr. 11. Pécs, Baranya vm. – 1940. ápr. 2. Ófehértó, Szabolcs vm.): közgazdász, szociológiai író.>>>Az MTA tagja (ig.: 1926. máj. 5.).
Majláth Béla, székhelyi (1831. jún. 18. Andrásfalva, Liptó vm. – 1900. márc. 23. Bp.): történész, régész. Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).
Major Máté; 1905-ig Mayer (1904. aug. 3. Baja, Bács-Bodrog vm. – 1986. ápr. 14. Bp.): építész. >>>A József Mûegyetemen építész okl. szerzett (1927), az ÉKME-n doktorált (1960); az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1960. ápr. 14.).
Makkai László (1914. júl. 10. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1989. dec. 1. Bp.): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.; r.: 1987. máj. 8.).
Mályusz Elemér (1898. aug. 22. Makó, Csanád vm. – 1989. aug. 25. Bp. Temetés: szept. 21. Farkasrét): történész.>>>A szegedi Piarista Gimnáziumban éretts. (1916), ahol történelemtanára Balanyi György volt; a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1920), a magyar társadalomtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1925). Az MTA tagja (l.: 1930. máj. 8.; r.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.); a történelemtudományok doktora (egyszerűsített eljárással, 1955).
Mandl Lajos (Lázár) Az MTA tagja (t.: 1846. dec. 18.).
Manninger Rezső (1890. júl. 7. Sopron, Sopron vm. – 1970. febr. 4. Bp.): állatorvos. >>>Az Állatorvosi Fôiskolán állatorvosi okl. (1912), állatorvos-doktori okl. (1914), az immunitástan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1918), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; r.: 1939. máj. 12.).
Mansfeld Géza (1882. febr. 26. Bp. – 1950. jan. 11. Genf, Svájc): orvos, fiziológus, bakteriológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1905), a kísérleti gyógyszertan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1949. dec. 19.).
Márai Sándor; Grosschmid, márai (1900. ápr. 11. Kassa, Abaúj-Torna vm. – 1989. febr. 21. San Diego, USA): író. >>>Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; r.: 1947. jún. 6.; tagsága külföldre távozása miatt megszûnt: 1949. ?; r. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Marczali Henrik; 1875-ig Morgenstern (1856. ápr. 3. Marcali, Somogy vm. – 1940. júl. 21. Bp. Temetés: júl. 23. Rákoskeresztúr): történész. >>>A négy alsó gimnáziumot apja felügyelete alatt otthon, középiskoláit Győrött és Pápán végezte, a Pápai Református Kollégiumban éretts. (14 évesen!, 1870). A bp.-i tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. (1873) és bölcsésztudori okl. (1878), a magyar és egyetemes történet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1878). Az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.).
Marczibányi Antal, puchói és csókai (1793. máj. 28. Puhó, Trencsén vm. – 1872. jan. 13. Pest): politikus, főispán.>>>Tanulmányait magánúton végezte. Az MTA tagja (ig.: 1863. jan. 14.).
Marek József (1868. márc. 18. Vágszerdahely, Nyitra vm. – 1952. szept. 7. Bp.): állatorvos. >>>A bp.-i Állatorvosi Akad.-n állatorvosi okl. (1892), a Berni Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1898), a Bécsi Orvosi Egyetem Belgyógyászati Klinikai Diagnosztikai Int.-ében is tanult (1898), az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1938. máj. 6.; ig.: 1940. ápr. 2.–1946. júl. 24.; t.: 1942. máj. 15.; ismét r.: 1949. okt. 31.).
Margó Tivadar (1816. márc. 5. Pest – 1896. szept. 5. Pusztaszentlőrinc, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): biológus, zoológus. Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1870. máj. 25.; t.: 1891. máj. 8.).
Márkfi Sámuel János; Markója (1811. márc. 29. Cserencsóc, Zala vm. – 1861. jún. 2. Pest): egyházi író, bencés szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.).
Márki Sándor; Márky (1853. márc. 27. Kétegyháza, Békés vm. – 1925. júl. 1. Gödöllő, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Temetés: júl. 3. Kerepesi út): történetíró.>>>Elemi iskoláit Sarkadon és Nagyváradon végezte, középiskoláit a nagyváradi premontrei gimnáziumban (1864–1869) és a pozsonyi kir. gimnáziumban végezte (1869–1871), a pesti piarista gimnáziumban éretts. (1872). A bp.-i tudományegyetemen történelem– földrajz szakos tanári (1876) és bölcsésztudori okl. (1878), Magyarország középkori története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1888). Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.; r.: 1912. máj. 2.).
Markó Árpád (1885. okt. 12. Rozsnyó, Gömör-Kishont vm. – 1966. szept. 17. Bp. Temetés: szept. 27. Farkasrét): hadtörténész, levéltáros, honvédtiszt. >>>A bécsújhelyi katonai akadémia elvégzése után hadnaggyá avatták (1906), a történettudományok (hadtörténelem) kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953), doktora (1965). Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Markó Károly (1791. szept. 25. Lőcse, Szepes vm. – 1860. nov. 19. Villa Apeggi, Itália): festőművész. Az MTA tagja (l.: 1840. szept. 5.).
Markusovszky Lajos (1815. ápr. 25. Csorba, Liptó vm. – 1893. ápr. 21. Abbázia, Ausztria): orvos, sebész. Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.; t.: 1890. máj. 8.).
Marosi Sándor (1929. máj. 16. Soltvadkert, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2009. júl. 5. Szeged. Temetés: júl. 23. Rákoskeresztúr): geográfus. >>>A Kiskunhalasi Gimnáziumban éretts. (1947), az ELTE BTK-n földrajz–történelem szakos tanári okl. szerzett (1951), a földrajztudományok kandidátusa (1966), doktora (1980). Az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.; r.: 2001. máj. 7.).
Marót Károly; 1902-ig Kronstein (1885. márc. 2. Arad, Arad vm. – 1963. okt. 27. Bp.): irodalomtörténész, klasszika-filológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen görög–latin szakos tanári (1907) és bölcsészdoktori okl. (1908), a görög folklore tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1917), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1956. máj. 30.).
Márta Ferenc (1929. jan. 12. Kiskundorozsma, Csongrád vm. – 2010. febr. 25. Bp.): kémikus, tudománypolitikus. >>>Elemi iskoláit Üllésen végezte, a szegedi Dugonics András Gimnáziumban éretts. (1949), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1953), a kémiai tudományok kandidátusa (1960), doktora (1967). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.).
Martin Lajos (1827. aug. 30. Buda – 1897. márc. 4. Kolozsvár, Kolozs vm.): matematikus. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Marton Géza (1880. márc. 9. Lovasberény, Fejér vm. – 1957. dec. 27. Bp.): jogász. >>>A bp.-i (1898–1903), a párizsi tudományegyetemen tanult (1904–1905), Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1903), ügyvédi vizsgát tett (1907), a római jog tárgykörében magántanári képesítést szerzett (1913), az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.).
Márton József, mándi (1771. márc. 2. Iszkaszentgyörgy, Fejér vm. – 1840. júl. 26. Bécs, Ausztria): nyelvész, szerkesztő. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.).
Martos Ferenc; 1952-ig Mayer (1918. márc. 27. Temesvár, Temes vm. – 1989. nov. 18. Bp.): bányamérnök. >>>A bukaresti Mûsz. Egyetem Építészmérnöki Karán tanult (1937–1938), a temesvári Mûsz. Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Karán bánya- és kohómérnöki okl. (1942), uo. mûsz. doktori okl. szerzett (1943), a BME-n doktorált (1960); a mûsz. tudományok kandidátusa (1955), doktora (1966), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Marx György (1927. máj. 25. Bp. – 2002. dec. 2. Bp.): fizikus, csillagász. >>>Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1982. máj. 7.).
Máthé Imre, id. (1911. jan. 21. Debrecen, Hajdú vm. – 1993. máj. 2. Bp.): agrobotanikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1970. febr. 4.).
Matlekovits Sándor (1842. okt. 12. Pest – 1925. nov. 30. Bp.): közgazdász, politikus. >>>A pesti tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett és ügyvédi vizsgát tett (1864), a nemzetgazdaságtan, ill. a pénzügytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1866), az MTA tagja (l.: 1873. máj. 21.; r.: 1910. ápr. 28.; ig.: 1925. jún. 23.).
Mátrai László (1909. jan. 17. Bp. – 1983. nov. 7. Bp.): filozófus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen m.–német szakos tanári (1929) és bölcsészdoktori okl. (1931), a kultúrfilozófia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1939), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1962. ápr. 6.).
Mátray Gábor; 1837-ig Rothkrepf (1797. nov. 23. Nagykáta, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1875. júl. 17. Bp.): zenetörténész, zeneszerző, könyvtáros. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Mattyasovszky Miklós, alsómátyásfalvi (1875. szept. 30. Bp. – 1939. okt. 12. Bp.): agrárpolitikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. szerzett (1897), a berlini egyetemen tanult (1897–1898), Bp.-en ügyvédi vizsgát tett (1899), az agrárpolitika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911), az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.).
Mátyás Flórián (1818. máj. 3. Felsődetrehem, Torda vm. – 1904. ápr. 2. Pécs, Baranya vm.): történész, nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15. r.: 1898. máj. 6.).
Maucha Rezső (1884. szept. 19. Bp. – 1962. jan. 19. Bp.): hidrobiológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–kémia szakos tanári (1907) és bölcsészdoktori okl. (1909), a hidrobiológiai életfeltételek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1932), az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; r.: 1954. jún. 19.).
Mauritz Béla (1881. máj. 3. Kassa, Abaúj-Torna vm. – 1971. febr. 15. Bp.): mineralógus, petrográfus. >>>A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori (1902) és természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1905), az ércek teleptana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1909), az MTA tagja (l.: 1913. ápr. 24.; r.: 1923. máj. 11.; ig.: 1935. máj. 16.–1946. dec. 19.; t.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; t. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.); a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).
Mauthner Nándor (1879. júl. 16. Bp. – 1944. máj. 21. Bp.): kémikus. >>>A Zürichi Mûsz. Egyetemen vegyészmérnöki okl. (1902), a Genfi Egyetemen bölcsészdoktori okl. (1903), az organikus kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911), az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.).
Mednyánszky Alajos, aranyosmedgyesi br. (1784. ápr. 20. Turócpriekopa, Turóc vm. – 1844. jún. 17. Galgóc, Nyitra vm.): író, történész, etnográfus. >>>Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.; t.: 1831. febr. 15.).
Mednyánszky Dénes, aranyosmedgyesi br. (1830. nov. 19. Veszele, Nyitra vm. – 1911. dec. 28. Bécs, Ausztria): geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.).
Medveczky Frigyes, medvedzei és kisbisztereczi; Bärenbach, Friedrich von (1856. júl. 31. Buda – 1914. aug. 22. Bp.): filozófus. >>>A bécsi tudományegyetemen jogot tanult, a lipcsei és a hallei egyetemen államtud. (1874–1878), a strasburgi egyetemen filozófiai és természettud. tanulmányokat folytatott (1878–1879); a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1878), az antropológia és ismerettan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1880), az MTA tagja (l.: 1887. máj. 13.; r.: 1912. máj. 2.).
Méhelÿ Lajos, kisapsai (1862. aug. 24. Bodrogkeszi, Zemplén vm. – 1953. febr. 4. Bp.): biológus, zoológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen középisk. tanári okl. szerzett (1880); az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.; r.: 1910. ápr. 28.; tagságáról lemondott: 1931. máj. 8.).
Méhes Károly (1936. febr. 22. Bp. – 2007. jan. 20. Pécs, Baranya m.): orvos, patológus, gyermekgyógyász. >>>Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).
Méhes Sámuel (1785. jan. 30. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1852. márc. 29. Kolozsvár, Kolozs vm.): pedagógus, újságíró. Az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.).
Melich János (1872. szept. 16. Szarvas, Békés vm. – 1963. nov. 20. Bp.): nyelvész, szlavista. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen m.–német szakon tanult (1891–1894), a bécsi tudományegyetemen szlavisztikai tanulmányokat folytatott (1894–1896); a bp.-i tudományegyetemen középisk. tanári okl. (1894), bölcsészdoktori okl. (1905); a m. nyelvtud. szófejtô része tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1901). Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1920. máj. 5.; ig.: 1933. máj. 19.–1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; r. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.), a nyelvtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952).
Mendöl Tibor (1905. máj. 5. Nagyszénás, Békés vm. – 1966. aug. 21. Bp.): geográfus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium – tagjaként földrajz-történelem szakos tanári okl. (1927), bölcsészdoktori okl. szerzett (1928); közben a Collegium Hungaricum tagjaként a Bécsi Egyetemen tanult (1925–1926), földrajz tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1936), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.); a földrajztudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (posztumusz, 1967).
Menyhárth Gáspár (1868. jan. 6. Ekel, Komárom vm. – 1940. júl. 30. Bp.): jogász. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jog- (1891) és államtud. doktori okl. szerzett (1892), ügyvédi vizsgát tett (1895), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1898), az MTA tagja (l.: 1937. ápr. 29.).
Mérei Gyula (1911. júl. 19. Bp. – 2002. jún. 28. Szeged, Csongrád m.): történész. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1934), a m. gazdaság- és társadalomtörténet a 19. sz.-ban tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946), a történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (kiemelkedô munkásságáért, 1967), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Meskó Attila (1940. ápr. 23. Bp. – 2008. okt. 11. Bp.): geofizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.), az MTA fõtitkára (2005-2008).
Mészáros Imre (1811. máj. 23. Muzsla, Esztergom vm. – 1865. szept. 25. Bécs, Ausztria): egyházi író, r. k. pap. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Mészáros Lázár (1796. febr. 20. Baja, Bács vm. – 1858. nov. 16. Eywood, Anglia): politikus, honvéd tábornok. Az MTA tagja (l.: 1844. dec. 24.).
Mészöly Gedeon, bogárdi (1880. jún. 10. Tabajd, Fehér vm. – 1960. máj. 29. Bp.): nyelvész. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1906) és latin–m. szakos tanári okl. szerzett (1908), az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.), a nyelvészeti tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952).
Mészöly Gyula (1910. jan. 6. Suhopolje, Horvátország – 1974. márc. 17. Kecskemét, Bács-Kiskun m.): kertész, növénynemesítő. >>>A bp.-i Kertészeti Tanint.-ben kertész okl. szerzett (1935), Kertészeti Akad.-n kertészmérnöki okl. (1944), a Kertészeti és Szôlészeti Fôisk.-n gazdasági tanári okl. szerzett (1946), növénynemesítô tanf.-ot végzett (1950). A mg.-i tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), a biológiai tudományok doktora (1964), az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1973. máj. 11.).
Mihailich Győző (1877. okt. 14. Temesrékás, Temes vm. – 1966. márc. 18. Bp.): mérnök. >>>A József Mûegyetemen mérnöki okl. (1899), mûsz. doktori okl. (1906), a vasbetonszerkezetek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1909), az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.; r.: 1949. okt. 31.).
Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki (1860. okt. 25. Hernádszurdok, Abaúj-Torna vm. – 1925. márc. 2. Budafok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): művészettörténész. >>>A bp.-i Paedagogiumban mennyiségtan és természettud. szakos polg. isk. tanári okl. szerzett (1881), az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.).
Mihalkovics Géza (1844. jan. 31. Pest – 1899. júl. 12. Bp.): orvos, sebész, anatómus. Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.; r.: 1884. jún. 5.).
Mihályi Károly, bögözi (1808. okt. 6. Dés, Belső-Szolnok vm. – 1880. jún. 14. Nagyenyed, Alsó-Fehér vm.): filozófus, pszichológus, református lelkész. Az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.).
Mikó Imre, hídvégi gr. (1805. szept. 4. Zabola, Háromszék – 1876. szept. 16. Kolozsvár): politikus, történetíró.>>>Gyermekkorát a család felső-marosújvári (Alsó-Fehér vm.) kastélyában töltötte, Zabolán és Sepsibokodon nevelkedett. A nagyenyedi református kollégiumban tanult (1813–1824), Marosvásárhelyen jog- és történettudományból vizsgázott (1825). Az MTA tagja (t.: 1858. dec. 15.; ig.: 1865. jan. 26.).
Mikola Sándor (1871. ápr. 16. Péterhegy, Vas vm. – 1945. okt. 1. Nagykanizsa, Zala vm.): fizikus, pedagógus. >>>A bp.-i tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1895), az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1942. máj. 15.).
Millner Tivadar (1899. márc. 7. Pécs, Baranya vm. – 1988. okt. 27. Bp.): vegyészmérnök. >>>A József Mûegyetemen vegyészmérnöki okl. (1923), a József Nádor Mûsz. és Gazdaságtud. Egyetemen mûsz. doktori okl. szerzett (1948), a mûsz. tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1961. ápr. 14.).
Miskolczy Dezső (1894. aug. 12. Baja, Bács-Bodrog vm. – 1978. dec. 31. Bp.): orvos, neurológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1946. júl. 24.; tagsága szünetelt: 1949. nov. 29.-1958. jún. 1.).
Miskolczy Gyula; 1908-ig Miskolczi (1892. okt. 14. Szeged, Csongrád vm. – 1962. júl. 6. Bécsújhely, Ausztria): történész, levéltáros. >>>A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1913), az egyetemes újkori történet a 18. és 19. sz.-ban tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1928), az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.; tagsága külföldre távozása miatt megszûnt: 1948; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Mitrovics Gyula (1871. jún. 29. Sárospatak, Zemplén vm. – 1965. márc. 17. Stuttgart, NSZK): esztéta, pedagógus. >>>A bp.-i (1889–1890, 1891–1893), a bécsi (1890) és a berlini tudományegyetemen tanult (1891), Bp.-en bölcsészdoktori okl. (1893), m.–latin szakos tanári okl. (1898), a neveléstud. bölcseleti alapjai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1917), az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; tagságáról lemondott: 1947. dec. 9.).
Mocsáry Sándor (1841. szept. 27. Nagyvárad, Bihar vm. – 1915. dec. 26. Bp.): zoológus, muzeológus. >>>A premontrei rend jászói rendházában hittud.-t tanult (1859–1862), de súlyosbodó tüdôbaja miatt még pappá szentelése elôtt kilépett a rendbôl (1862), a nagyváradi jogakad.-n végzett, majd a bécsi tudományegyetemen természetrajzot tanult (1870-ig), az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.).
Mócsy András (1929. máj. 15. Bp. – 1987. jan. 20. Bp.): régész, ókortörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Mócsy János (1895. nov. 30. Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1976. aug. 16. Balatonszemes, Somogy m.): állatorvos. >>>Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; r.: 1946. dec. 19.).
Moesz Gusztáv, késmárki és levkóczi (1873. okt. 21. Körmöcbánya, Bars vm. – 1946. dec. 8. Bp.): botanikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1897), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1908), a mikológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.).
Molnár Aladár, nagyréthei (1839. febr. 7. Veszprém, Veszprém vm. – 1881. aug. 16. Gleichenberg, Ausztria): pedagógus, kultúrpolitikus. Az MTA tagja (l.: 1867. jan. 30.).
Molnár Erik (1894. dec. 16. Újvidék, Bács-Bodrog vm. – 1966. aug. 8. Bp. Temetés: aug. 11. Kerepesi út): történész, politikus. >>>A fiumei olasz gimnáziumban éretts. (1912), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1912–1915), jogtudományi doktori okl. szerzett (1922), ügyvédi és bírói vizsgát tett (1924); közben a bécsi egyetemen is tanult (1920–1922), ügyvédi és bírói vizsgát tett. Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1949. okt. 31.).
Molnár Kálmán (1881. ápr. 7. Nagyvárad, Bihar vm. – 1961. márc. 29. Bp.): jogász. >>>A nagyváradi premontrei gimnáziumban éretts. (1899), a nagyváradi jogakadémián és a bp.-i tudományegyetemen tanult, Budapesten jog- (1903) és államtudományi doktori okl. szerzett (1904), a berlini és a heidelbergi (1904–1905), a párizsi tudományegyetemen tanult (1905–1906), a magyar közjogból magántanári képesítést szerzett (1911). Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Molnár Miklós (1918. okt. 28. Bp. – 2003. nov. 26. Genf, Svájc): történész, újságíró, politológus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogot tanult (1936–1938), majd az ELTE Lenin Int.-ben filozófia szakon végzett (1956), a Genfi Egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1963), a történelemtudomány doktora (1993), az MTA tagja (külsô: 1995. máj. 8.).
Moór Gyula (1888. aug. 11. Brassó, Brassó vm. – 1950. febr. 3. Bp.): jogász, jogfilozófus. >>>Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1942. máj. 15.; tagsága megszûnt: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Moravcsik Ernő (1858. márc. 16. Bér, Nógrád vm. – 1924. okt. 9. Bp.): orvos, elmegyógyász. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1881), az elmekórtan- és gyógytan tárgykörbôl magántanári képesítést szerzett (1887), az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.).
Moravcsik Gyula (1892. jan. 29. Bp. – 1972. dec. 10. Bp.): bizantinológus, klasszika-filológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; r.: 1945. máj. 30.).
Moravcsik M. Gyula (Julius) >>>A Harvard Egyetemen PhD-fokozatot szerzett (1958), az MTA tagja (külsô: 2001. máj. 7.).
Mórocz István (1816. dec. 25. Ludas, Heves és Külső-Szolnok vm. – 1881. okt. 10. Bp.): orvos, mezőgazdasági író. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Mosonyi Emil (1910. nov. 10. Bp. – 2009. ápr. 24. Hohentwiel, Németország): építőmérnök. >>>A József Mûegyetemen ált. mérnöki okl. (1934), magántanári képesítést szerzett (1950), az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; tagsága felfüggesztve: 1965; tagsága visszaállítva: 1990; r.: 1991. máj. 10.).
Möller István (1860. ápr. 9. Mór, Fejér vm. – 1934. szept. 30. Bp.): építész. >>>A karlsruhei és a bécsi mûsz. egyetemen tanult, Bécsben építész okl. szerzett, az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).
Munkácsi Bernát; 1881-ig Munk (1860. márc. 12. Nagyvárad, Bihar vm. – 1937. szept. 21. Bp.): nyelvész. >>>A bp.-i tudományegyetemen középisk. tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1882), az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8.; r.: 1910. ápr. 28.).
Müller Sándor (1903. okt. 12. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1966. jan. 21. Bp.): kémikus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – vegytan–természetrajz szakos tanári okl. (1925), bölcsészdoktori okl. szerzett (1926); közben a József Mûegyetemen Zemplén Géza tanítványa, majd áll. ösztöndíjjal a berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm Institut für Chemie-ben tanult (1925–1926), az organikus kémiai elméletek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1938), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.).
Myskovszky Viktor (1838. máj. 14. Bártfa, Sáros vm. – 1909. nov. 2. Kassa, Abaúj-Torna vm.): építész, művészettörténész. Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).
Nádasdy Ferenc, nádasdi és fogarasföldi gr. (1785. márc. 3. Bécs – 1851. júl. 22. Kalocsa, Pest-Solt vm.): r. k. püspök, kalocsai érsek. >>>Elemi és középiskoláit Tatán, Komáromban és Bécsben végezte, teológiát a nagyszombati egyetemen hallgatott (1802–1807), pappá szentelték (1807. márc. 7.). Az MTA tagja (ig.: 1838. szept. 5.).
Nagy Elemér (1920. márc. 30. Bp. – 2000. febr. 29. Bp.): fizikus, gépészmérnök. >>> József Nádor Mûsz. és Gazdaságtud. Egyetem Gépészmérnöki Kar "B"-tagozatán végzett (1943), a fizikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953), doktora (1956), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1995. máj. 8.).
Nagy Ernő, felsőeőri (1853. aug. 17. Székesfehérvár, Fejér vm. – 1921. aug. 29. Kishantos, Fejér vm.): jogász. >>>A bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1877), majd a lipcsei és a berlini egyetemen (1877–1878), ill. a párizsi École Libre des Sciences Politiques-on tanult (1878–1880), politika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1881), az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.).
Nagy Ferenc (1), verseghi >>>A bécsi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, a Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1875), majd kiegészítô tanulmányokat folytatott a bécsi, a berlini, a göttingeni és a párizsi egyetemen (1876–1877), a keresk. és váltójog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1877), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1903. máj. 8.).
Nagy Ferenc (2) >>>A Debreceni Tudományegyetemen kémia–fizika szakon tanult (1945–1946), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen okl. szerzett (1949), a kémiai tudományok kandidátusa (1954), doktora (1958), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1985. máj. 9.).
Nagy Géza (1855. aug. 4. Gárdony, Fejér vm. – 1915. febr. 3. Bp.): régész, etnográfus. >>>A pesti tudományegyetemen régészetet, összehasonlító nyelvészetet, oklevéltant és földrajzot tanult (1875-ig). Az MTA tagja (l.: 1901. máj. 10.).
Nagy Gyula; 1885-től Tasnádi Nagy (1849. jún. 19. Harkács, Gömör vm. – 1924. jún. 11. Bp.): történész, levéltáros. Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).
Nagy Ignác (1810. okt. 7. Keszthely, Zala vm. – 1854. márc. 19. Pest): író, szerkesztő. Az MTA tagja (l.: 1840. szept. 5.).
Nagy Imre (1), alsószopori Az MTA tagja (l.: 1870. máj. 25.; r.: 1886. máj. 6.).
Nagy Imre (2) >>>Elemi iskoláit Kaposvárott és Pécsett végezte (1902–1907), a kaposvári állami főgimnáziumban négy osztály végzett (1907–1912), géplakatos segédlevelet szerzett (1914), a kaposvári felsőkereskedelmi iskolában tanult tovább (1914–1915). Az MTA tagja (l.: 1950. dec. 2.; r.: 1953. máj. 30.–1955. máj. 14.; tagságáról „lemondott”: 1955. máj. 14.; tagsága „kérésére” helyreállítva: 1956. okt. 20.).
Nagy Iván, felsőgyőri (1824. jún. 18. Balassagyarmat, Nógrád vm. – 1898. okt. 26. Horpács, Nógrád vm.): történész, genealógus. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1874. máj. 28.).
Nagy János (1809. márc. 30. Szombathely, Vas vm. – 1885. ápr. 21. Szombathely, Vas vm.): nyelvész, hittudományi író, r. k. pap. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.; r.: 1838. szept. 7.; t.: 1876. jún. 8.).
Nagy József (1); Chrenóczi-Nagy Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Nagy József Béla (1884. márc. 16. Gyöngyöshalász, Heves vm. – 1967. szept. 26. Veszprém, Veszprém m.): nyelvész, pedagógus. >>>1967. szept. 26. Veszprém, Veszprém m.): nyelvész, pedagógus. – A bp.-i tudományegyetemen m.–francia szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1906), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Nagy Károly (1797. dec. 6. Révkomárom, Komárom vm. – 1868. márc. 2. Párizs, Franciaország): csillagász, matematikus, politikai író. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.; r.: 1836. szept. 10.).
Nagy Lajos (1897. márc. 15. Nagyvárad, Bihar vm. – 1946. dec. 10. Bp.): régész, muzeológus. >>>Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári okl. (1920), bölcsészdoktori okl. (1921), a mo.-i római archaeologia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930), az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.).
Nagy Márton (1804. okt. 6. Muzsla, Komárom vm. – 1873. ápr. 5. Szentgyörgy, Pozsony vm.): pedagógus, piarista szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1844. dec. 24.).
Nagy Miklós (1881. jan. 27. Dés, Szolnok-Doboka vm. – 1962. márc. 12. Bp.): történész, könyvtáros. >>>A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1904), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Nagy Péter (1920. okt. 12. Bp. – 2010. jan. 20. Bp.): irodalomtörténész, kritikus, műfordító. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–francia szakos tanári okl. (1942), bölcsészdoktori okl. szerzett (1943), a Genfi Egyetemen is tanult (1943–1945), az irodalomtudományok kandidátusa (az elsô kandidátusi védésként!, 1953), doktora (1963), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Náray-Szabó István; 1904-ig Szabó, nárai (1899. júl. 20. Szombathely – 1972. szept. 16. Bp. Búcsúztatás: szept. 25. Farkasrét): kémikus. >>>A szombathelyi premontrei gimnáziumban éretts. (1917), a bp.-i József Műegyetemen – a Szent Imre Kollégium tagjaként – vegyészmérnöki okl. (1922), műszaki doktori okl. szerzett (1926), állami ösztöndíjjal a berlini Kaiser Wilhelm Institut für Faserstoffchemie-ben (1926–1928), majd a Manchesteri Egyetem Fizikai Intézetében folytatott kutatásokat (1928–1930), az anyag szerkezete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; kizárták: 1948. szept. 23.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.); a kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (védés nélkül, soron kívül, 1957).
Navratil Ákos, 1893-tól szalóki (1875. máj. 20. Bp. – 1952. febr. 29. Bp.): közgazdász, jogász. >>>A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1899), majd a berlini egyetemen tanult, a közgazdaságtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1902), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; r.: 1939. máj. 12.; ig.: 1945. jún. 6.–1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága helyreállítva: 1989. máj. 9.).
Négyesy László (1861. márc. 6. Szentes, Csongrád vm. – 1933. jan. 7. Bp.): irodalomtörténész, esztéta. >>>A bp.-i tudományegyetemen m.–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1885), az irodalmi segédtudományok (költészet- és szónoklattan, stilisztika) tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1893), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1918. máj. 2.; t.: 1931. máj. 15.).
Nemes Dezső (1908. szept. 6. Lőcse, Szepes vm. – 1985. márc. 30. Bp. Temetés: ápr. 10. Munkásmozgalmi Panteon, Mező Imre út): politikus, történész.>>>Kárpitossegédi képesítést szerzett (1925), a moszkvai Nemzetközi Lenin Iskola hallgatója (1931–1933), a moszkvai Lomonoszov Egyetem ösztöndíjasa (1939–1941), a német támadás miatt az egyetem evakuálása után a Binszki Főiskolán végzett (1943). A történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (védés nélkül, 1958. szept. 22.), az MTA tagja (l.: 1958. nov. 28.; r.: 1964. ápr. 24.).
Németh G[éza]. Béla (1925. febr. 17. Szombathely, Vas vm. – 2008. szept. 5. Bp.): irodalomtörténész, művelődéstörténész.>>>Az ELTE BTK-n – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–német szakos tanári okl. szerzett (1950), az irodalomtudományok kandidátusa (1966), doktora (1973), az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1990. máj. 21.).
Németh Gyula (1890. nov. 2. Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1976. dec. 14. Bp.): nyelvész, orientalista, turkológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1935. máj. 16.).
Németh Lajos (1929. dec. 4. Bp. – 1991. szept. 4. Bp.): művészettörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.).
Némethy Géza (1865. aug. 17. Tiszapolgár, Szabolcs vm. – 1937. márc. 15. Bp.): klasszika-filológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1933. máj. 19.).
Nendtvich Károly, 1882-től cserkúti (1811. dec. 31. Pécs, Baranya vm. – 1892. júl. 5. Bp.): orvos, kémikus. Az MTA tagja (l.: 1845. nov. 22.; r.: 1858. dec. 15.).
Neuber Ede (1882. febr. 3. Munkács, Bereg vm. – 1946. febr. 3. Mittelberg, Ausztria). orvos, bőrgyógyász. >>>Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; r.: 1943. máj. 14.).
Ney Ferenc, 1887-től pilisi (1814. máj. 26. Buda – 1889. szept. 12. Bp.): író, pedagógus. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Niederhauser Emil (1923. nov. 16. Pozsony – 2010. márc. 25. Bp. Temetés: ápr. 19. Farkasrét): történész.>>>A pozsonyi magyar nyelvű gimnáziumban éretts. (1942), a pozsonyi Szlovák Egyetem Hittudományi Karán (1942–1943), Bölcsészettudományi Karán tanult (1943–1945). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–magyar szakos tanári okl. szerzett (1948) és orosz nyelvből alapvizsgát tett (1948), az ELTE BTK-n doktorált (1959); a történelemtudományok kandidátusa (1957), doktora (1973). Az MTA tagja (l.: 1987. máj. 8.; r.: 1993. máj. 10.).
Nizsalovszky Endre (1894. szept. 25. Békéscsaba, Békés vm. – 1976. nov. 19. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1954. jún. 19.).
Nopcsa Ferenc, felsőszilvási; 1874-től br. (1877. máj. 3. Szacsal, Hunyad vm. – 1933. ápr. 25. Bécs, Ausztria): paleontológus, geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1928; tagságáról lemondott: 1930. ?).
Novobátzky Károly (1884. márc. 3. Temesvár, Temes vm. – 1967. dec. 20. Bp.): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.: r.: 1949. okt. 31.).
Nyáry Albert, bedeghi és berencsi br. (1828. jún. 30. Bagonya, Hont vm. – 1886. jan. 1. Bp.): történész. Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.).
Nyáry Jenő, nyáregyházi br. (1836. febr. 29. Bagonya, Hont vm. – 1914. jún. 29. Piliny, Nógrád vm.): régész. Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; t.: 1889. máj. 3.).
Nyiredy Szabolcs (1950. jún. 7. Bp. – 2006. okt. 30. Bp.): gyógyszerész, vegyészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 2004. máj. 3.).
Nyíry István (1776. máj. 9. Átány, Heves és Külsõ-Szolnok vm. – 1838. aug. 27. Sárospatak, Zemplén vm.): matematikus, természettudós. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.; r.: 1832. máj. 7.).
Obermayer Ernő (1888. dec. 13. Nagyszőlős, Veszprém vm. – 1969. máj. 27. Szeged, Csongrád m.): vegyészmérnök, növénynemesítő. >>>Az MTA tagja (l.: 1953. máj. 30.).
Oltay Károly (1881. ápr. 8. Bp. – 1955. okt. 18. Bp.): földmérőmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; tanácskozó: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 29.).
Ónodi Adolf; 1881-ig Finkelstein (1857. nov. 7. Miskolc, Borsod vm. – 1919. nov. 16. Bécs, Ausztria): orvos, fül-orr-gégész. >>>Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).
Orbán Balázs, lengyelfalvi br. (1830. febr. 3. Lengyelfalva, Udvarhelyszék – 1890. ápr. 19. Bp.): történész, etnográfus, utazó. Az MTA tagja (l.: 1887. máj. 13.).
Ormós Zsigmond, csicseri (1813. febr. 20. Pécska, Arad vm. – 1894. nov. 16. Bp.): író, művészettörténész. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Orsós Ferenc; Spindl (1879. aug. 22. Temesvár, Temes vm. – 1962. júl. 25. Mainz, NSZK): törvényszéki orvos, patológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; r.: 1940. ápr. 26.; kizárták: 1945. júl. 20.).
Ortutay Gyula (1910. márc. 24. Szabadka, Bács-Bodrog vm. – 1978. márc. 22. Bp.): etnográfus, kultúrpolitikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1958. nov. 28.).
Ortvay Rudolf (1885. jan. 1. Miskolc, Borsod vm. – 1945. jan. 2. Bp.): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.).
Ortvay Tivadar; 1875-ig Orthmayr (1843. nov. 18. Csíklova, Krassó vm. – 1916. júl. 8. Bp.): történész, régész, r. k. pap. >>>A temesvári papnevelő intézetben tanult (1862–1866), pappá szentelték (1866), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1875. máj. 26.; r.: 1905. máj. 12.).
Osztrovszki György (1914. márc. 28. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1988. okt. 15. Bp.): vegyészmérnök, tudománypolitikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1976. máj. 7.).
Óvári Kelemen (1844. nov. 21. Pécs, Baranya vm. – 1925. dec. 17. Kolozsvár, Románia): jogtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).
Óváry Lipót, lovag; Óvári; 1848-ig Alstätter Leopold (1833. dec. 31. Veszprém, Veszprém vm. – 1919. ápr. 4. Bp.): történész, levéltáros. >>>Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).
Ökröss Bálint (1829. febr. 13. Debrecen, Bihar vm. – 1889. jan. 4. Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): jogász. Az MTA tagja (l.: 1868. márc. 18.).
Ötvös Ágoston (1811. ápr. 27. Gyulafehérvár, Alsó-Fehér vm. – 1861. okt. 25. Gyulafehérvár, Alsó-Fehér vm.): orvos, történetíró. Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.).
Pach Zsigmond Pál (1919. okt. 4. Bp. – 2001. szept. 9. Bp.): történész. >>>Középiskolai latin verseny első helyezettjeként, a numerus clausus ellenére egyetemen tanulhatott tovább. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1943), a történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (védés nélkül, 1958). Az MTA tagja (l.: 1962. ápr. 6.; r.: 1970. febr. 4.).
Pais Dezső (1886. márc. 20. Zalaegerszeg – 1973. ápr. 6. Bp.): nyelvész.>>>Elemi iskoláit Zalaegerszegen végezte, a bp.-i Zrínyi Miklós Főreálgimnáziumban éretts. (1904). A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium – tagjaként magyar–latin–görög szakos tanári (1908) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1911?). Az MTA tagja (l.: 1930. máj. 8.; r.: 1941. máj. 16.).
Pákh Albert (1823. márc. 11. Rozsnyó, Gömör vm. – 1867. febr. 10. Pest): író, újságíró, szerkesztő.>>>Elemi és középiskoláit Rozsnyón (1829–1834 és 1835–1836), Miskolcon (1834–1835), Iglón (1835–1836) és Lőcsén végezte (1837–1839), bölcseletet és evangélikus teológiát Sopronban (1839–1842), jogot Debrecenben tanult (1842–1843). Pesten jurátus és ügyvédgyakornok (1844–1846), ügyvédi vizsgát tett (1846). Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).
Pálffy Albert, erdődi; Pálffi (1820. ápr. 20. Békésgyula, Békés vm. – 1897. dec. 22. Bp.): író, újságíró, szerkesztő. >>>Középiskoláit Debrecenben, Nagybányán és Aradon végezte, Szatmáron, Hám János szatmári püspök szemináriumában papnövendék, de még felszentelése előtt kilépett a rendből (1837–1840). A nagyváradi jogakadémián jogot hallgatott (1840–1842), Pesten jurátus (1842–1843), ügyvédi vizsgát tett (1843). Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.).
Pálfy Móric, várfalvi (1871. okt. 21. Bágyon, Torda vm. – 1930. aug. 16. Bp.): geológus. >>>Elemi és középiskoláit Tordán és Kolozsvárott végezte, Kolozsvárott éretts., a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1895). Az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.).
Pálos László Ádám; Pálos Á[dám]. László (1912. aug. 12. Bp. – 1983. márc. 28. Bp.): orvos, belgyógyász. >>>A bp.-i Kemény Zsigmond Reálgimnáziumban éretts. (1931), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1938), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1943), az orvostudományok kandidátusa (1956), doktora (1964). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Palotás László; Prokopecz (1905. jan. 26. Érsekújvár, Nyitra vm. – 1993. szept. 13. Bp.): építőmérnök. >>>A József Műegyetemen mérnöki okl. (1928), műszaki doktori okl. (1937), a térbeli keretszerkezetek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1944), a műszaki tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1991. máj. 9.).
Palugyay Imre, kisfaludi és bodafalvi (1818. okt. 6. Mád, Zemplén vm. – 1866. dec. 7. Kispalugya, Liptó vm.): történetíró, statisztikus. Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.).
Pándi Pál; Kardos (1926. aug. 2. Debrecen, Hajdú vm. – 1987. jan. 19. Bp.): irodalomtörténész, szerkesztő, kultúrpolitikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1985. máj. 9.).
Pantó Gábor (1917. okt. 24. Bp. – 1972. okt. 28. Debrecen): geológus.>>>Az újpesti állami reálgimnáziumban éretts. (1935), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. és bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1956). Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.).
Pápay József (1873. júl. 1. Nagyigmánd, Komárom vm. – 1931. jún. 9. Debrecen, Hajdú vm.): nyelvész. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).
Papp Endre; Pap (1896. febr. 13. Baja, Bács-Bodrog vm. – 1991. szept. 17. Kelvedon, Nagy-Britannia): mezőgazdasági mérnök, növénynemesítő. Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).
Papp Ferenc (1) >>>Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1939. máj. 12.).
Papp Ferenc (2) >>>Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.).
Papp Károly, szentkirályszabadjai (1873. nov. 4. Tápióság, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1963. jún. 30. Tápióság, Pest m.): geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; kizárták: 1948. ápr. 23.; tagsága visszaállítva: 1991. máj. 9.).
Papp Simon (1886. febr. 14. Kapnikbánya, Szatmár vm. – 1970. júl. 27. Bp.): geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tagsága megszûnt: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Pasteiner Gyula (1846. márc. 7. Tata, Komárom vm. – 1924. nov. 8. Bp.): művészettörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8.; r.: 1907. máj. 3.; t.: 1924. máj. 8.).
Paszlavszky József (1846. febr. 2. Deregnyő, Zemplén vm. – 1919. szept. 21. Bp.): zoológus. Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.)
Pataki József (1908. dec. 26. Kászonjakabfalva, Csík vm. – 1993. szept. 17. Kolozsvár, Románia): történész. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).
Pattantyús-Ábrahám Géza, danczkai (1885. dec. 11. Selmecbánya, Hont vm. – 1956. szept. 29. Bp.): gépészmérnök. >>>Elemi iskoláit Illaván végezte, a bp.-i VII. kerületi Katolikus Főgimnáziumban éretts. (1903). A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. (1907), műszaki doktori okl. (1912), az elektromos üzemű felvonók és energia-kiegyenlítő rendszerek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1921), a műszaki tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.–1949. okt. 31.; tanácskozó: 1949. okt. 31.–1953. máj. 30.; ismét l.: 1953. máj. 30.).
Pátzay Pál (1896. szept. 17. Kapuvár, Sopron vm. – 1979. szept. 14. Bp.): szobrász. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tagsága megszûnt: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Pauer Imre Rudolf (1845. ápr. 16. Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1930. júl. 4. Vác): filozófus, r. k. pap, premontrei szerzetes.>>>Belépett a premontrei szerzetesrendbe (Csornán, 1860. okt. 1-jén), pappá szentelték (1867. szept. 27.). Középiskoláit Vácott, Esztergomban és Pesten végezte, a pesti tudományegyetemen filozófia–matematika–fizika szakos tanári és bölcsésztudori okl. szerzett (1866). Az MTA tagja (l.: 1874. máj. 28.; r.: 1889. máj. 3.; ig.: 1905. máj. 12.; t.: 1914. máj. 7.).
Pauer János (1814. aug. 1. Ráckeve, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1889. máj. 15. Székesfehérvár): r. k. püspök, egyházi író, történetíró.>>>Középiskoláit Székesfehérvárott és Pesten végezte, majd a római Collegium Germanico–Hungaricumban tanult (1834–1838), hittudori okl. szerzett (1838) és pappá szentelték (1838. aug. 19.). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Pauler Ákos (1876. ápr. 9. Bp. – 1933. jún. 29. Bp.): filozófus. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1899); a lipcsei (1898–1899), majd a párizsi egyetemen tanult (1900– 1901), az ismerettan és az ismerettan története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1902). Az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.; r.: 1924. máj. 8.; ig.: 1933. máj. 19.).
Pauler Gyula (1841. máj. 11. Zágráb – 1903. júl. 8. Badacsonytomaj, Zala vm.): történész, levéltáros.>>>A pesti piarista gimnáziumban éretts. (1858), a pesti tudományegyetemen jogot hallgatott ügyvédi vizsgát tett (1863), jogtudori okl. szerzett (1864). Az MTA tagja (l.: 1870. máj. 25.; r.: 1877. máj. 24.; ig.: 1899. máj. 5.).
Pauler Tivadar (1816. ápr. 9. Buda – 1886. ápr. 30. Bp.): jogász, politikus.>>>Középiskolai tanulmányait a budai egyetemi gimnáziumban végezte (1824–1830), a pesti tudományegyetemen bölcseleti tudori (1832) és jogtudori oklevelet szerzett (1836). Az MTA tagja (l.: 1845. nov. 22.; r.: 1858. dec. 15.; ig.: 1876. jún. 8.; t.: 1885. máj. 28.).
Paúr Iván; Paur (1806. jún. 21. Kismarton, Sopron vm. – 1888. dec. 17. Sopron): történetíró, régész, levéltáros. >>>Középiskoláit Sopronban és Kőszegen végezte, Pozsonyban jogot hallgatott, ügyvédi okl. szerzett (1831). A pesti egyetemen régészetet és éremtant tanult (1852–1854). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Pázmándi Horváth Endre; Horváth Endre, pázmándi (1778. nov. 28. Pázmánd, Győr vm. – 1839. márc. 7. Pázmánd, Győr vm.): költő, ciszterci szerzetes. Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Péch Antal (1822. jún. 14. Váradolaszi, Bihar vm. – 1895. szept. 18. Selmecbánya, Hont vm.): bányamérnök. Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.).
Péchy Imre, péchujfalusi (1753. nov. 14. Álmosd, Bihar vm. – 1841. ápr. 20. Pest): politikus, nagybirtokos. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Pécsi Márton (1923. dec. 29. Budafok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2003. jan. 23. Cegléd, Pest m.): geográfus. >>>Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).
Pecz Vilmos (1854. márc. 20. Horgospataka, Belső-Szolnok vm. – 1923. nov. 9. Bp.): klasszika-filológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1887. máj. 16.; r.: 1902. máj. 9.).
Péczely József, péczeli; Péczeli (1789. dec. 25. Komárom – 1849. máj. 23. Debrecen): történetíró, pedagógus. >>>Miután apját kisgyermekkorában elvesztette, családja Debrecenben költözött. Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte, a debreceni református kollégiumban tanult (1804–1809), tanítói vizsgát tett (1809), a bécsi és a göttingeni egyetem hallgatója (1813–1815). Az MTA tagja (l.: 1832. szept. 1.; r.: 1837. szept. 4.).
Pekár Dezső (1873. nov. 17. Arad, Arad vm. – 1953. júl. 4. Bp.): geofizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Pekár Gyula, 1899-től rozsnyói (1867. nov. 8. Debrecen, Bihar vm. – 1937. aug. 20. Bp.): író, politikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).
Pekár Imre (1838. dec. 9. Rozsnyó, Gömör és Kishont vm. – 1923. júl. 12. Bp.): közgazdász, mezőgazda.>>>A bécsi (1855–1858), a karlsruhei műegyetemen tanult (1858–1859), mérnöki okl. szerzett (1859). Az MTA tagja (t.: 1921. máj. 8.).
Peregriny Elek (1812. febr. 12. Gálszécs, Zemplén vm. – 1886. ápr. 3. Bp.): pedagógus, író, műfordító.>>>Középiskoláit Máramarosszigeten végezte, majd Pozsonyban és a pesti egyetemen tanult (1833-ig); közben belépett a piarista szerzetesrendbe, két évet Kecskeméten töltött (1827–1829; kilépett a rendből: 1829). A pesti egyetemen bölcsésztudori okl. (1840), az általános neveléstan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1866). Az MTA tagja (l.: 1841. szept. 3.).
Perényi Zsigmond, perényi br. (1783. nov. 18. Ardó, Bereg vm. – 1849. okt. 24. Pest): politikus, országbíró, nagybirtokos. Az MTA tagja (ig.: 1835. nov. 11.).
Perger János, nagybányai (1791. máj. 15. Nagyvárad, Bihar vm. – 1838. máj. 25. Pest): jogász, történetíró. >>>Középiskoláit és a jogot Nagyváradon végezte, Pesten ügyvédi okl. szerzett (1814). Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.; r.: 1832. szept. 3.).
Pertik Ottó (1852. dec. 11. Pest – 1913. febr. 27. Bp.): orvos, kórboncnok. Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.).
Peschka Vilmos (1929. dec. 17. Bp. – 2006. júl. 25. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).
Pesty Frigyes (1823. márc. 3. Temesvár, Temes vm. – 1889. nov. 23. Bp.): történész. Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.; r.: 1877. máj. 24.).
Petényi Géza (1889. okt. 28. Bp. – 1965. szept. 4. Bp.): orvos, gyermekgyógyász. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1960. ápr. 14.).
Petényi Salamon János (1799. jún. 30. Ábellehota, Nógrád vm. – 1855. okt. 5. Pest): ornitológus, evangélikus lelkész. Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).
Péter László (1929. júl. 8. Rákosliget, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2008. jún. 6. London, Nagy-Britannia): történész, levéltáros. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1993. máj. 10.).
Péter Rózsa; Politzer (1905. febr. 17. Bp. – 1977. febr. 17. Bp.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).
Péterfi Károly, kibédi (1790. ápr. 17. Sóvárad, Marosszék – 1873. jan. 23. Marosvásárhely, Marosszék): filozófus, református lelkész. Az MTA tagja (l.: 1834. nov. 8.).
Petrányi Gyula (1912. jún. 24. Bp. – 2000. márc. 5. Bp.): orvos, belgyógyász. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Petri Gábor (1914. febr. 6. Bp. – 1985. júl. 23. Szeged, Csongrád m.): orvos, sebész. >>>Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).
Petrichevich Horváth Lázár, széplaki (1807. máj. 17. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1851. febr. 5. Bécs, Ausztria): író, újságíró. Az MTA tagja (l.: 1844. dec. 24.).
Petrovics Elek (1873. aug. 10. Deregnyő, Zemplén vm. – 1945. júl. 20. Bp.): művészettörténész, művészeti író, muzeológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.; t.: 1941. máj. 16.).
Petrovics Frigyes Keresztély (1799. okt. 7. Holics, Nyitra vm. – 1836. ápr. 12. München, Bajorország): történetíró, jogász. Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Pettkó János, felsődriethomai (1812. nov. 11. Felsődrietoma, Trencsén vm. – 1890. okt. 26. Pozsony, Pozsony vm.): bányamérnök. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Petz Gedeon (1863. nov. 24. Harka, Sopron vm. – 1943. dec. 21. Bp.): nyelvész, germanista. >>>Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.; r.: 1920. máj. 5.; t.: 1934. máj. 11.).
Petzval József (1807. jan. 6. Szepesbéla, Szepes vm. – 1891. szept. 17. Bécs, Ausztria): matematikus, mérnök. >>>Az MTA tagja (t.: 1873. máj. 21.).
Petzval Ottó (1809. jan. 7. Szepesbéla, Szepes vm. – 1883. aug. 28. Bp.): matematikus, mérnök. >>>Az MTA tagja (r.: 1858. dec. 15.).
Pilch Jenő (1872. máj. 29. Pécs, Baranya vm. – 1937. szept. 12. Bp.): hadtörténész, honvédtiszt. >>>Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1935. máj. 16.).
Pintér Jenő (1881. jan. 25. Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1940. nov. 7. Bp.): irodalomtörténész. >>>A bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1903). Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.; r.: 1928. máj. 18.).
Pivány Jenő (Eugene) >>>Az MTA tagja (t.: 1926. máj. 6.).
Plank Jenő (1890. aug. 9. Pozsony, Pozsony vm. – 1974. nov. 12. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Platz Bonifác Ferenc (1848. szept. 12. Székesfehérvár, Fejér vm. – 1919. okt. 17. Székesfehérvár, Fejér vm.): teológus, ciszterci szerzetes. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).
Plósz Pál (1844. okt. 9. Pest – 1902. aug. 16. Bp.): orvos. >>>Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).
Plósz Sándor (1846. jún. 10. Pest – 1925. máj. 9. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1894. máj. 4.; t.: 1902. máj. 9.; ig.: 1906. márc. 23.).
Podhorszky Lajos; Szubszilványi (1815. ? Feketelehota, Gömör vm. – 1891. aug. 26. Párizs, Franciaország): nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Podhraczky József, nemespodhragyi (1795. jan. 18. Udvard, Komárom vm. – 1870. aug. 14. Buda): történetíró. Az MTA tagja (l.: 1834. nov. 8.; r.: 1858. dec. 15.).
Podmaniczky Frigyes, podmanini és aszódi br. (1824. jún. 20. Pest – 1907. okt. 19. Bp.): politikus, író. >>>Gyermekéveit Aszódon töltötte, középiskoláit a pesti evangélikus gimnáziumban végezte (1838–1842), a késmárki evangélikus kollégiumban jogot hallgatott (1842–1843), a berlini egyetem hallgatója (1845–1846), egyúttal barátjával, Prónay Józseffel hosszabb utazást tett Nyugat-Európában, Német-, Orosz- és Svédországba utazott, bejárta Dánia egyes részeit (1846). Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.).
Podmaniczky Géza, podmanini és aszódi br. (1839. márc. 26. Aszód, Pest-Pilis-Solt vm. – 1923. aug. 26. Kartal, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): nagybirtokos, csillagász. >>>Tanulmányait magánúton végezte. Az MTA tagja (t.: 1889. máj. 3.).
Pogány Béla (1887. ápr. 1. Bp. – 1943. dec. 23. Bp.): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1931. máj. 15.).
Polinszky Károly (1922. márc. 19. Bp. – 1998. aug. 15. Bp.): vegyészmérnök, tudománypolitikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1964. ápr. 24.; r.: 1976. máj. 7.).
Polner Ödön (1865. márc. 15. Békéscsaba, Békés vm. – 1961. febr. 27. Szeged, Csongrád m.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1930. máj. 8.; t.: 1945. máj. 30.; tanácskozó. okt. 31.: 1949; r. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Pólya György (1887. dec. 13. Bp. – 1985. szept. 7. Palo Alto, California, USA): matematikus. >>>Az MTA tagja (t.: 1976. máj. 7.).
Pólya Jakab; 1882-ig Pollák (1844. okt. 22. Békésszentandrás, Békés vm. – 1897. júl. 29. Bp.): közgazdász. >>>Az MTA tagja (l.: 1894. máj. 4.).
Pólya József, váradi (1802. jan. 1. Nagyszecs, Bars vm. – 1873. jún. 10. Bp.): orvos. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.; r.. 1858. dec. 15.).
Pompéry János (1819. jún. 21. Miskolc, Borsod vm. – 1884. szept. 28. Bp.): író, újságíró, szerkesztő. Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.).
Ponori Thewrewk Emil (1838. febr. 10. Pozsony, Pozsony vm. – 1917. febr. 23. Bp.): klasszika-filológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1884. jún. 5.; t.: 1906. márc. 23.).
Poór Imre (1823. okt. 13. Dunaföldvár, Tolna vm. – 1897. aug. 20. Bp.): orvos, sebész, bőrgyógyász. Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).
Popovics Sándor (1862. okt. 22. Pest – 1935. ápr. 15. Bp.): gazdaságpolitikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1880-as évek). Az MTA tagja (ig.: 1924. máj. 8.; t.: 1926. máj. 6.).
Pór Antal (1834. okt. 18. Esztergom – 1911. szept. 8. Esztergom): történész, r. k. pap.>>>A bécsi Pázmáneumban teológiát hallgatott (1851–1857), pappá szentelték (1857). Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1892. máj. 5.).
Porpáczy Aladár, id. (1903. dec. 17. Pápa, Veszprém vm. – 1965. febr. 15. Bp.): kertész, mezőgazdasági mérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.).
Posch Jenő (1859. aug. 4. Pozsony, Pozsony vm. – 1923. jún. 23. Bp.): filozófus, pszichológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 6.).
Preisich Gábor (1909. máj. 12. Bp. – 1998. ápr. 20. Bp.): építész. >>>Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1991. máj. 9.).
Preisz Hugó, 1918-tól rumai (1860. szept. 21. Ruma, Horvátország – 1940. júl. 5. Bp.): orvos, mikrobiológus, bakteriológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.).
Preysz Mór (Móric) Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).
Prinz Gyula (1892. jan. 11. Rábamolnári, Vas vm. – 1973. dec. 31. Bp.): geográfus. >>>Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Prohászka Lajos (1897. márc. 2. Brassó, Brassó vm. – 1963. jún. 16. Bp.): filozófus, pedagógus. >>>Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Prohászka Ottokár (1858. okt. 10. Nyitra, Nyitra vm. – 1927. ápr. 2. Bp.): r. k. püspök, egyházi író. >>>Gyermekkorát Nyitrán, Pozsonyban és Rózsahegyen töltötte: apja áthelyezései miatt a család gyakran változtatott lakóhelyet. Elemi iskoláit Rózsahegyen (1865–1866) és Losoncon végezte (1866–1869), majd a nyitrai piarista gimnáziumban (1869–1871), a kalocsai jezsuita gimnáziumban (1871–1873), ill. az esztergomi papi kisszemináriumban tanult (1873–1875); Esztergomban éretts. (1875). A római Collegium Germanico–Hungaricum tagjaként (1875–1882) a Szent Gergely Egyetemen filozófiai (1878) és teológiai doktori okl. szerzett (1882); közben pappá szentelték (1881. okt. 30.) Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.; r.: 1920. máj. 5.).
Prónay Albert, tótprónai és blathniczai br. (1801. márc. 31. ? – 1867. aug. 14. Tóalmás, Pest-Pilis-Solt vm.): jogász. >>>Az MTA tagja (ig.: 1840. márc. 8.).
Prónay Gábor, tóthprónai és blatniczai br. (1812. ápr. 1. Besztercebánya, Zólyom vm. – 1875. ápr. 1. Firenze, Olaszország): politikus, jogász. >>>Tanulmányait magánúton kezdte, majd a rozsnyói evangélikus gimnáziumban és a pozsonyi evangélikus líceumban folytatta, ahol egyháztörténetet, görög és héber nyelvet is hallgatott. A pozsonyi jogakadémia elvégzése után Pesten jurátusnak esküdött fel (1833). Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.).
Prónay Sándor, tóthprónai és blatniczai br. (1760. ápr. 7. Acsa, Pest-Pilis-Solt vm. – 1839. febr. 5. Pest): politikus, főrend.>>>Pozsonyban bölcsészetet, Pesten jogot tanult, majd tanulmányait Göttingenben egészítette ki. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Proszt János (1892. febr. 6. Bp. – 1968. júl. 5. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1956. máj. 30.).
Pukánszky Béla (1895. dec. 22. Pozsony, Pozsony vm. – 1950. okt. 2. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Pulszky Ágost, cselfalvai és lubóczi (1846. júl. 3. Bécs, Ausztria – 1901. szept. 11. Bp.): jogfilozófus, szociológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1887. máj. 13.).
Pulszky Ferenc, cselfalvai és lubóczi (1814. szept. 17. Eperjes, Sáros vm. – 1897. szept. 9. Bp.): politikus, régész, művészettörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1838. szept. 7.; r.: 1840. szept. 5.; t.: 1841. szept. 3.; ig.: 1873. máj. 21.).
Pulszky Károly, cselfalvai és lubóczi (1853. nov. 9. London, Nagy-Britannia – 1899. jún. 6. Brisbane, Queensland, Ausztrália): író, művészettörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.).
Pungor Ernő (1923. okt. 30. Vasszécsény, Vas vm. – 2007. jún. 13. Bp.): kémikus, tudománypolitikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1976. máj. 7.).
Purgstaller József; Palotai (1806. jún. 26. Kőszeg, Vas vm. – 1867. ápr. 11. Buda): filozófus. Az MTA tagja (l.: 1844. dec. 24.; r.: 1853. márc. 16.).
Pyrker János László (Johann Ladislaus), felsőeőri >>>A székesfehérvári gimnáziumban pálos rendi tanárok – Ányos Pál, Virág Benedek – tanították magyar, latin és német nyelvre (1780–1787), majd a pécsi bölcseleti és jogi akadémia hallgatója (1787–1789). Belépett a ciszterci szerzetesrendbe (Lilienfeldben, 1792. okt. 18.-án), a rend Sankt Pölten-i akadémiáján tanult (1792–1796), pappá szentelték (1796). Az MTA tagja (t.: 1844. dec. 24.).
Radnót Magda; Rottenstein (1911. szept. 17. Vicsápapáti, Nyitra vm. – 1989. febr. 3. Bp.): orvos, szemész. >>>Az MTA tagja (l.: 1961. ápr. 14.; r.: 1976. máj. 7.).
Rados Gusztáv; 1884-ig Raussnitz (1862. febr. 22. Pest – 1942. nov. 1. Bp.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1894. máj. 4.; r.: 1907. máj. 3.; t.: 1937. ápr. 29.).
Radvánszky Béla, radványi és sajókazai; 1875-től br. (1849. márc. 1. Sajókaza, Borsod vm. – 1906. máj. 2. Bp.): történész, politikus. >>>A pesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1870-es évek eleje), majd hosszabb nyugat-európai tanulmányutat tett (1875-ig). Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.; t.: 1887. máj. 13.; ig.: 1891. máj. 8.).
Ragályi Tamás, kiscsoltói (1785. dec. 19. Balajt, Borsod vm. – 1849. jan. 14. Pest): író, jogász, politikus. Az MTA tagja (t.: 1831. febr. 15.).
Rajka Ödön; Reich (1890. júl. 21. Bonyhád, Tolna vm. – 1971. jan. 19. Bp.): orvos, bőrgyógyász. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.).
Rajki Sándor (1921. jún. 5. Pusztaföldvár, Békés vm. – 2007. jún. 7. Kistarcsa, Pest m.): biológus, mezőgazdasági mérnök, genetikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1990. máj. 21.).
Rákos Péter (1925. febr. 14. Kassa, Csehszlovákia – 2002. aug. 15. Prága, Csehország): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1998. máj. 4.).
Rákosi Jenő, 1896-tól mindszenthi; Kremsner (1842. nov. 12. Acsád, Vas vm. – 1929. febr. 8. Bp.): író, újságíró. >>>Elemi iskoláit Sárvárott, középiskoláit a kőszegi gimnáziumban és a soproni bencés gimnáziumban végezte. A pesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1860-as évek vége), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.; t.: 1909. ápr. 29.; ig.: 1919. okt. 23.).
Ránki György (1930. aug. 4. Bp. – 1988. febr. 19. Bp.): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).
Rapaics Rajmund, ruhmwerthi (1885. febr. 15. Nagyenyed, Alsó-Fehér vm. – 1954. márc. 19. Bp.): botanikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.).
Ráth Károly (1829. febr. 28. Győr, Győr vm. – 1868. ápr. 12. Győr, Győr vm.): történetíró. >>>Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Ráth Zoltán (1863. jún. 2. Győr, Győr vm. – 1902. aug. 6. Csanak, Győr vm.): közgazdász, statisztikus. Az MTA tagja (l.: 1894. máj. 4.).
Ratkovszky Ferenc, csejthei (1900. máj. 18. Sopron, Sopron vm. – 1965. márc. 9. Bp.): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1954. jún. 19.).
Rátz István (1860. júl. 30. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. – 1917. febr. 28. Bp.): állatorvos. >>>Az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).
Ravasz László (1882. szept. 29. Bánffyhunyad, Kolozs vm. – 1975. aug. 6. Bp.): református püspök, teológus, egyházi író. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen és uo. a református teológiai akadémián tanult (1900–1904), majd Berlinben kiegészítő tanulmányokat folytatott (1905–1906); református lelkészi okl. (1905), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1907), magántanári vizsgát tett (1907). Az MTA tagja (t.: 1925. máj. 7.; ig.: 1940. máj. 15.–1945. ápr. 26.; tagsága az MTA átszervezésekor megszűnt: 1949; tagsága helyreállítva: 1989. máj. 9.).
Rázsó Imre, ifj. (1904. okt. 14. Kassa, Abaúj-Torna vm. – 1964. okt. 31. Bp.): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.).
Récsi Emil (1822. nov. 17. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1864. jún. 1. Pest): jogász, újságíró, műfordító. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Rédei György Pál (1921. jún. 14. Bécs, Ausztria – 2008. nov. 10. Nashville, Tennessee): biológus, genetikus. >>>A magyaróvári Gazdasági Akad.-n gazda okl. szerzett (1948; átminôsítve: M. Agrártud. Egyetem mg.-i mérnöki okl., 1949), a mg.-i tudományok kandidátusa (1955), az MTA tagja (külsô: 1990. máj. 21.).
Rédei Károly; Radanovics (1932. ápr. 11. Nagykanizsa, Zala vm. – 2008. aug. 17. Bp.): nyelvész. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).
Rédei László (1900. nov. 15. Rákoskeresztúr, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1980. nov. 21. Bp.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1955. máj. 28.).
Rédey Tivadar (1885. jún. 18. Bp. – 1953. jan. 25. Bp.): irodalomtörténész, színháztörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; r.: 1947. jún. 6.: tagsága megszûnt: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Reguly Antal (1819. júl. 11. Zirc, Veszprém vm. – 1858. aug. 23. Buda): nyelvész, utazó, folklorista. Az MTA tagja (l.: 1843. okt. 7.).
Reiner János (1865. jún. 22. Nagybecskerek, Torontál vm. – 1938. aug. 27. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).
Reitter Ferenc, temesi (1813. márc. 1. Temesvár, Temes vm. – 1874. dec. 9. Bp.): mérnök. Az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.).
Rejtő Sándor, id.; 1877-ig Haltenberger (1853. aug. 21. Kassa, Abaúj-Torna vm. – 1928. febr. 4. Bp.): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.).
Rényi Alfréd (1921. márc. 20. Bp. – 1970. febr. 1. Bp.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1956. máj. 30.).
Repiczky János (1817. ápr. 23. Újbars, Bars vm. – 1855. márc. 25. Pest): nyelvész, orientalista. Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.).
Réthy László; Lőwy Árpád (1851. nov. 21. Szarvas, Békés vm. – 1914. nov. 20. Arad, Arad vm.): etnográfus, numizmatikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).
Réthy Mór; 1870-ig Rothbaum (1846. nov. 9. Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1925. okt. 16. Bp.): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1878. jún. 14.; r.: 1900. máj. 4.).
Révai József; Lederer (1898. okt. 12. Bp. – 1959. aug. 4. Balatonaliga, Veszprém m.): kultúrpolitikus, irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (t.: 1949. okt. 31.).
Révész Géza (1878. dec. 9. Siófok, Veszprém vm. – 1955. aug. 19. Amszterdam, Hollandia): pszichológus. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1947. jún. 6.).
Révész Imre (1), id. >>>Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.).
Révész Imre (2), ifj. >>>Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; r.: 1946. júl. 24.).
Reviczky Ádám, revisnyei; 1825-től gr. (1786. máj. 23. Debrecen, Bihar vm. – 1862. ápr. 21. Heiligenkreuz, Ausztria): politikus, nagybirtokos. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Réz Mihály, csapói (1878. szept. 16. Maroscsapó, Kis-Küküllő vm. – 1921. máj. 26. Genf, Svájc): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).
Rézler Gyula (1911. máj. 31. Miskolc, Borsod vm. – 2001. okt. 27. Bp.): szociológus. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1998. máj. 4.).
Ribár Béla (1930. szept. 5. Torontálvásárhely, Jugoszlávia – 2006. márc. 22. Újvidék, Szerbia-Montenegró): fizikus. >>>A Belgrádi Egyetem TTK-n fizikus okl. szerzett (1955), a Berni Egyetemen PhD-fokozatot szerzett (1969).Az MTA tagja (külsõ: 2004. máj. 3.).
Richter Aladár (1868. jan. 5. Rimaszombat, Gömör és Kishont vm. – 1927. jún. 11. Bp.): botanikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).
Riedl Frigyes (1856. szept. 12. Ladomér, Bars vm. – 1921. aug. 7. Bp.): irodalomtörténész, esztéta. >>>Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).
Riedl Szende (1831. márc. 15. Besztercebánya, Zólyom vm. – 1873. okt. 15. Bp.): nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Riesz Frigyes (1880. jan. 22. Győr, Győr vm. – 1956. febr. 28. Bp.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.; r.: 1936. máj. 14.).
Rohringer Sándor (1868. márc. 28. Kassa, Abaúj-Torna vm. – 1945. máj. 4. Bp.): vízépítő mérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1941. máj. 16.).
Rómer Flóris Ferenc; Római Ferenc (1815. ápr. 12. Pozsony, Pozsony vm. – 1889. márc. 18. Nagyvárad, Bihar vm.): régész, művészettörténész, bencés szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1871. máj. 17.).
Romhányi György; 1935-ig Reichenbach (1905. szept. 15. Szár, Fejér vm. – 1991. aug. 29. Pécs, Baranya m.): orvos, patológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).
Romics László (1936. okt. 26. Érd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2011. júl. 30. Bp. Temetés: aug. 16. Farkasrét): orvos, belgyógyász.>>>Általános iskoláit Érden végezte, a bp.-i József Attila Gimnáziumban éretts. (1955), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1962), belgyógyász (1967), endokrinológus szakorvosi vizsgát tett (1980); az orvostudományok kandidátusa (1976), doktora (1995). Az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.; r.: 2001. máj. 7.).
Romwalter Alfréd (1890. ápr. 22. Sopron, Sopron vm. – 1954. szept. 8. Sopron, Győr-Sopron m.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Rónay Jácint János; Leitzinger (1814. máj. 13. Székesfehérvár, Fejér vm. – 1889. ápr. 17. Pozsony, Pozsony vm.): író, r. k. püspök. Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.; r.: 1867. jan. 30.).
Rosty Pál, barkóczi; Rosti (1830. nov. 29. Pest – 1874. dec. 7. Dunapentele, Fejér vm.): geográfus, földrajzi író, utazó. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Rozlozsnik Pál (1880. dec. 24. Bindt-bányatelep, Szepes vm. – 1940. aug. 24. Bp.): geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).
Rózsay József, 1881-től muraközi; 1848-ig Rosenfeld (1815. márc. 15. Lakompak, Sopron vm. – 1885. máj. 20. Balatonfüred, Zala vm.): orvos, természettudós. >>>Középiskoláit Nagykanizsán és Szombathelyen végezte. A pesti (1835–1838), a bécsi egyetemen tanult (1838–1840), Pesten orvostudori okl. szerzett (1840). Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).
Rubinyi Mózes (1881. ápr. 1. Debrecen, Hajdú vm. – 1965. szept. 26. Bp.): nyelvész, irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Rudas László; Róth Adolf (1885. febr. 21. Sárvár, Vas vm. – 1950. ápr. 29. Bp.): filozófus, kultúrpolitikus. >>>Az MTA tagja (r.: 1949. okt. 31.).
Rudics József, almási; 1854-től br. (1792. febr. 22. Szabadka, Bács-Bodrog vm. – 1879. aug. 21. Bácsalmás, Bács-Bodrog vm.): költő. >>>A pesti egyetemen bölcsész- (1809) és jogtudori okl. szerzett (1816). Az MTA tagja (t.: 1873. máj. 21.).
Rudolf főherceg; Rudolf Ferenc Károly József (1858. aug. 21. Laxenburg, Ausztria – 1889. jan. 30. Mayerling, Ausztria): osztrák és magyar trónörökös. Az MTA tagja (t.: 1878. jún. 14.).
Rusznyák István (1889. jan. 22. Bp. – 1974. okt. 15. Bp.): orvos, belgyógyász. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.).
Rybár István (1886. máj. 7. Budapest - 1971. szept. 1. Budapest) geofizikus,>>>Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Sági István (1882. dec. 12. Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1950. dec. 2. Bp.): nyelvész. >>>A bp.-i tudományegyetemen m.–latin szakos tanári okl. szerzett (1907), az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Sajó Sándor; 1894-ig Heringer (1868. nov. 13. Ipolyság, Hont vm. – 1933. febr. 1. Bp.): költő, író. >>>A bp.-i tudományegyetemen végbizonyítványt (1890), m.–latin szakos tanári okl. szerzett (1895), az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.).
Salamon Ferenc (1825. aug. 29. Déva, Hunyad vm. – 1892. okt. 9. Bp.): történész. Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.; r.: 1871. máj. 17.).
Salánki János (1929. máj. 11. Debrecen, Hajdú vm. – 2003. jan. 29. Tihany, Veszprém m.): orvosbiológus. >>>A DOTE-n ált. orvosi okl. szerzett (1954), a biológiai tudományok kandidátusa (Moszkva, 1959; honosítva: Bp., 1960), doktora (1971), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r. 1987. máj. 8.).
Sályi Gyula (1903. márc. 2. Békéscsaba, Békés vm. – 1982. okt. 13. Bp.): állatorvos. >>>Az Állatorvosi Fôisk.-n állatorvos okl. (1926), állatorvos-doktori okl. szerzett (1928), tiszti állatorvosi vizsgát tett (1929), Berlinben tanult (1930–1931), az ultravírusos betegségek kóroktana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935), az állatorvos-tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1962. ápr. 6.).
Samassa József, gesztőczi (1828. szept. 30. Aranyosmarót, Bars vm. – 1912. aug. 20. Eger): r. k. érsek. >>>A bécsi tudományegyetemen teológiát tanult (1847–1852), pappá szentelték (1852), az MTA tagja (ig.: 1906. jan. 21.).
Sándor György (George) Az MTA tagja (t.: 1993. máj. 10.).
Sándorfy Kamill (1920. dec. 9. Bp. – 2006. jún. 6. Párizs, Franciaország): kémikus. Az MTA tagja (külsõ: 1993. máj. 10.).
Sántha Kálmán (1903. júl. 12. Nagybecskerek, Torontál vm. – 1956. dec. 12. Bp.): orvos, neurológus, idegsebész. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1927), az endogén elme- és idegbetegségek klinikája és kórszövettana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.; kizárták: 1951. jún. 18.; tagsága visszaállítva: 1956. jún. 1.).
Sáringer Gyula (1928. dec. 2. Magyarszerdahely, Zala vm. – 2009. febr. 17. Keszthely, Zala m.): mezőgazdasági mérnök, entomológus. >>>Az Agrártud. Egyetemen mg.-i mérnöki okl. szerzett (1951), a mg.-i tudományok kandidátusa (1957), doktora (1973), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).
Sárváry Pál (1765. okt. 3. Piskolt, Bihar vm. – 1846. dec. 19. Debrecen, Bihar vm.): filozófus, matematikus, fizikus. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Sauer Ignác (1801. okt. 2. Veszprém, Veszprém vm. – 1863. nov. 17. Pest): orvos, belgyógyász. Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.).
Say Móric (1830. okt. 4. Székesfehérvár, Fejér vm. – 1885. márc. 11. Bp.): kémikus. Az MTA tagja (l.: 1869. ápr. 14.).
Schafarzik Ferenc (1854. márc. 20. Debrecen, Bihar vm. – 1927. szept. 5. Bp.): geológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen földrajz–természetrajz szakos tanári okl. (1877), bölcsészdoktori (1883), a technológiai geológia tárgykörben magántanári képesítést okl. szerzett (1891), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1916. máj. 4.).
Schaffer Károly (1864. szept. 7. Bécs, Ausztria – 1939. okt. 15. Bp.): orvos, ideg- és elmegyógyász. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1888), az idegkór- és gyógytan tárgykörbôl magántanári képesítést szerzett (1893), az MTA tagja (l.: 1914. máj. 7.; r.: 1926. máj. 6.; t.: 1938. máj. 6.).
Schandl József (1885. ápr. 27. Bakonybél, Veszprém vm. – 1973. júl. 10. Bp.): mezőgazdasági mérnök, állatorvos. >>>A Magyaróvári Gazdasági Akad.-n gazda okl. (1906), az Állatorvosi Fôisk.-n állatorvosi okl. (1909), állatorvos-doktori okl. szerzett (1914); közben hosszabb tanulmányutat tett Ausztriában, Dániában, Hollandiában, Németo.-ban és Svédo.-ban (1912). A mg.-i tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1953. máj. 30.; r.: 1960. ápr. 14.).
Schay Géza (1900. máj. 26. Bécs, Ausztria – 1991. máj. 24. Bp.): kémikus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1923), a fizikai kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1954. jún. 19.).
Schedius Lajos János (1768. dec. 20. Gyõr, Gyõr vm. – 1847. nov. 12. Pest): nyelvész, író, esztéta. Az MTA tagja (t.: 1831. febr. 15.; ig.: 1845. jún. 9.).
Schenek István, 1891-től tanádi (1830. júl. 3. Esztergom, Esztergom vm. – 1909. júl. 26. Bp.): kémikus. Az MTA tagja (l.: 1889. máj. 3.).
Schenzl Guido (1823. szept. 28. Haus, Stájerország – 1890. nov. 23. Graz, Ausztria): fizikus, meteorológus, bencés szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1867. jan. 30.; r.: 1876. jún. 8.).
Scherffel Aladár (1865. febr. 18. Igló, Szepes vm. – 1939. jún. 1. Tihany, Zala vm.): botanikus. >>>A bp.-i tudományegyetem orvostud. karán tanult (1883–1885), bölcsészdoktori okl. szerzett (1888); közben a grazi egyetem hallgatója (1886–1887), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).
Schirkhuber Móric (1807. jan. 8. Dobapinkóc [Sólyomvár], Veszprém vm. – 1877. szept. 14. Bp.): pedagógus, piarista szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Schlauch Lőrinc (1824. márc. 27. Újarad, Temes vm. – 1902. júl. 10. Nagyvárad, Bihar vm.): egyházjogász, r. k. püspök, bíboros. Az MTA tagja (ig.: 1901. máj. 9.).
Schlesinger Lajos (1864. nov. 1. Nagyszombat, Pozsony vm. – 1933. dec. 16. Giessen, Németország): matematikus. >>>A heidelbergi és a berlini egyetemen tanult, Berlinben bölcsészdoktori okl. (1887) és magántanári képesítést szerzett (1889), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).
Schmidt Henrik (1877. okt. 14. Újverbász, Bács-Bodrog vm. – 1953. dec. 18. Szeged, Csongrád m.): nyelvész, germanista. >>>A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1899), majd a lipcsei, a berlini és a heidelbergi egyetemen tanult (1901–1906). Az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.; kizárták: 1948. ápr. 23.; tagsága visszaállítva: 1991. máj. 9.).
Schmidt József (1868. dec. 24. Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1933. okt. 1. Bp.): nyelvész, indológus, indogermanista. >>>A bp.-i tudományegyetemen tanult (1887–1896), latin–görög szakos tanári okl. (1899), az indogermán összehasonlító nyelvtud. tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1908), az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).
Schmidt Sándor (1855. jan. 22. Szeged, Csongrád vm. – 1904. máj. 12. Bp.): mineralógus. >>>A bp.-i tudományegyetemen, a József Mûegyetemen és a strassburgi egyetemen tanult; Strassburgban természettud. doktori okl. (1883), Bp.-en a kristálytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1885), az MTA tagja (l.: 1891. máj. 8.).
Schneller István (1847. aug. 3. Kőszeg, Vas vm. – 1939. jan. 25. Bp.): pedagógus. >>> soproni ev. líceumban (1866–1868), a hallei (1868–1869, 1871–1873) és a berlini egyetemen teológiát tanult (1869–1870), teológiai doktori okl. szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1913. ápr. 24.).
Schönherr Gyula (1864. szept. 26. Nagybánya, Szatmár vm. – 1908. márc. 24. Nagybánya, Szatmár vm.): történész, levéltáros. >>>A bp.-i tudományegyetemen jogot (1883–1886), a bécsi Institut für Österreichische Geschichtsforschungban ösztöndíjjal történeti segédtudományokat tanult (1886–1887), Bp.-en államtud. doktori okl. (1889), 14–15. sz.-i m. történelem tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1901), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).
Schöpf-Merei Ágoston; Merei Schoepf (1804. szept. 24. Győr, Győr vm. – 1858. márc. 12. Manchester, Nagy-Britannia): orvos, gyermekgyógyász. Az MTA tagja (l.: 1835. szept. 14.).
Schöpflin Aladár (1872. okt. 4. Maniga, Nyitra vm. – 1950. aug. 8. Bp.): irodalomtörténész, kritikus, író. >>>Pozsonyban ev. teológiát hallgatott, majd a bp.-i tudományegyetem filozófia szakán végzett. Az MTA tagja (l.: 1948, r.: 1949).
Schréter Zoltán (1882. okt. 21. Dombóvár, Tolna vm. – 1970. jan. 14. Bp.): geológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1901), bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életmûvéért, védés nélkül, 1957).
Schulek Elemér (1893. szept. 3. Késmárk, Szepes vm. – 1964. okt. 14. Bp.): kémikus, gyógyszerész. >>>A bp.-i tudományegyetemen gyógyszerész okl. (1918), gyógyszerészdoktori okl. (1920), a kémiai analízis kvantitatív módszerei tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1932), az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; r.: 1945. máj. 30.).
Schulek Frigyes (1841. nov. 19. Pest – 1919. szept. 5. Balatonlelle, Somogy vm.): építész. >>>Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.; t.: 1917. máj. 3.).
Schulek Vilmos (1843. ápr. 21. Pest – 1905. márc. 13. Bp.): orvos, szemész. >>>Az MTA tagja (l.: 1889. máj. 3.; r.: 1902. máj. 9.).
Schuller Alajos (1845. szept. 17. Pest – 1920. ápr. 20. Bp.): fizikus. >>>A József Mûegyetemen és a pesti tudományegyetemen tanult (1863–1868), a pesti tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1868), az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.; r.: 1891. máj. 8.).
Schuster János Konstantin (1777. máj. 7. Pécs, Baranya vm. – 1838. máj. 19. Pest): orvos, vegyész, természettudós. Az MTA tagja (r.: 1831. febr. 20.).
Schütz Antal (1880. okt. 26. Kistószeg, Torontál vm. – 1953. ápr. 20. Bp.): r. k. teológus, piarista szerzetes. >>>Belépett a piarista rendbe (1899), a bp.-i tudományegyetemen teológiát, filozófiát és természettudományokat tanult (1899–1904), pappá szentelték (1904), teológiai doktori okl. szerzett (1907), majd a würzburgi egyetemen kísérleti pszichológiát tanult és bölcsészdoktori okl. szerzett, a hittud. ún. bekebelezett doktora (1911). Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Schvarcz Gyula (1839. dec. 7. Székesfehérvár, Fejér vm. – 1900. jan. 31. Bp.): kultúrpolitikus, történész, jogász. Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.; r.: 1887. máj. 13.).
Scitovszky János, 1824-től nagykéri (1785. nov. 1. Béla, Abaúj-Torna vm. – 1866. okt. 19. Esztergom): r. k. püspök, hercegprímás. >>>Elemi iskoláit Jolsván, a gimnáziumot Rozsnyón, a teológiát Nagyszombatban végezte. A pesti egyetemen bölcsésztudori okl. (1808), hittudori okl. szerzett (1813); Jászón pappá szentelték (1809. nov. 5.). Az MTA tagja (ig.: 1853. márc. 16.).
Scitovszky Tibor (1910. nov. 3. Bp. – 2002. jún. 1. Stanford, California, USA): közgazdász. Az MTA tagja (t.: 1993. máj. 10.).
Sebestyén Gyula (1864. márc. 7. Szentantalfa, Zala vm. – 1946. febr. 12. Balatonszepezd, Zala vm.): irodalomtörténész, folklorista. >>>A bp.-i tudományegyetemen m.–német szakon tanult (1884–1892), bölcsészdoktori okl. szerzett (1901), az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.).
Sebők Tamás; Sebeok, Thomas Albert (1920. nov. 9. Bp. – 2001. dec. 21. Bloomington, Indiana, USA): nyelvész. Az MTA tagja (t.: 1993. máj. 10.).
Sedlmayer Kurt (1900. aug. 31. Szarvkő, Sopron vm. – 1965. máj. 1. Bécs, Ausztria): mezőgazdasági mérnök, növénynemesítő. >>>A bécsi mg.-i fôisk.-n mg.-i mérnöki, majd doktori okl. szerzett (1923), hosszabb tanulmányúton járt az USA-ban, Dániában, Hollandiában, Németo.-ban és Jugoszláviában (1925–1926). Az MTA tagja (l.: 1951; r.: 1953; kizárták: 1958; tagsága visszaállítva: 1989).
Seidner Mihály (1875. febr. 1. Rimóc, Nógrád vm. – 1968. júl. 12. Bp.): mérnök. >>>A berlin-charlottenburgi mûsz. egyetemen mérnöki okl. (1899), mûsz. doktori okl. szerzett (1909), a mûsz. tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1953), az MTA tagja (l.: 1960. ápr. 14.).
Selényi Pál; Schlesinger (1884. nov. 17. Adony, Fejér vm. – 1954. márc. 21. Bp.): fizikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1907), bölcsészdoktori okl. szerzett (1910), majd a berlini és a göttingeni egyetemen áll. ösztöndíjjal tanut (1912–1913), a II. vh. idején mûszerész szakképesítést is szerzett. Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.), a kísérleti fizika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1950).
Semsey Andor, semsei (1833. dec. 22. Kassa, Abaúj vm. – 1923. aug. 14. Bp.): nagybirtokos, geológus, mineralógus. >>>A kassai jogakadémián, a magyaróvári gazdasági akadémián és Hohenheimben tanult. Az MTA tagja (t.: 1882. jún. 1.; ig.: 1890. máj. 8.).
Sennyey Pál, kissennyei br. (1824. ápr. 24. Buda – 1888. jan. 3. Bp.): politikus, országbíró. >>>A kassai akadémián jogot végzett. Az MTA tagja (ig.: 1853. márc. 16.).
Serédi Jusztinián; Szapucsek György (1884. ápr. 24. Deáki, Pozsony vm. – 1945. márc. 29. Esztergom, Esztergom vm.): r. k. érsek, bíboros, jogász. >>>Belépett a Szt. Benedek-rendbe (1901. aug.), pappá szentelték, ünnepélyes fogadalmat tett (1908. júl.), a római Szt. Anzelm Egyetemen teológiai doktori okl. szerzett (1908), az MTA tagja (ig.: 1928. máj. 19.; t.: 1934. máj. 11.).
Sigmond Elek, alsószentmihályfalvi (1873. febr. 26. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1939. szept. 30. Bp.): vegyészmérnök, agrogeológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.; r.: 1925. máj. 7.).
Sík Sándor (1889. jan. 20. Bp. – 1963. szept. 28. Bp.): irodalomtörténész, költő, esztéta. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Simai Kristóf; Sima Márton (1742. nov. 8. Komárom, Komárom vm. – 1833. júl. 14. Selmecbánya, Hont vm.): író, piarista szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Simon Sándor (1923. nov. 21. Szikszó, Abaúj-Torna vm. – 1989. aug. 19. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén m.): kohómérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.).
Simonovits István (1907. dec. 24. Bácskeresztúr, Bács-Bodrog vm. – 1985. máj. 12. Bp.): orvos, hematológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.).
Simonyi Károly (1916. okt. 18. Egyházasfalu, Sopron vm. – 2001. okt. 9. Bp.): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 1995. máj. 8.).
Simonyi Zsigmond; 1874-ig Steiner (1853. jan. 1. Veszprém, Veszprém vm. – 1919. nov. 22. Bp.): nyelvész. >>>Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.; r.: 1893. máj. 12.).
Simor János (1813. aug. 23. Székesfehérvár – 1891. jan. 23. Esztergom): r. k. püspök. >>>A gimnáziumot Székesfehérvárott és Budán végezte, a pozsonyi Emericanumban (1828–1830), Nagyszombatban tanult (1830–1833), majd a Pázmáneum növendéke (1833–1836), pappá szentelték (1836. okt. 28.), a pesti egyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1841). Az MTA tagja (ig.: 1867. márc. 17.).
Sina Simon, 1818-tól hodosi és kizdiai, 1822-től br. (1810. aug. 13. Bécs – 1876. ápr. 15. Bécs): nagybirtokos, bankár. >>>Az MTA tagja (ig.: 1858. dec. 19.).
Sipos Aladár (1927. aug. 5. Kisköre, Heves vm. – 2005. márc. 6. Bp.): közgazdász. >>>Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).
Solymossy Sándor (1864. aug. 28. Pest – 1945. ápr. 9. Bp.): etnográfus, folklorista. >>>Az MTA tagja (l.: 1919. okt. 23.; r.: 1933. máj. 19.).
Somhegyi Ferenc; 1861-ig Schröck (1813. okt. 9. Bánd, Veszprém vm. – 1879. júl. 1. Bp.): történész, piarista szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Somogyi Károly; Somogyi Csizmazia (1811. ápr. 1. Tiszaföldvár, Heves és Külső-Szolnok vm. – 1888. márc. 20. Esztergom, Esztergom vm.): egyházi író, r. k. pap. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Somos András (1911. szept. 18. Mezőberény, Békés vm. – 1996. márc. 15. Bp.): mezőgazdasági mérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1955. máj. 28.).
Somosi János; Ködöböcz (1783. máj. 24. Bodzásújlak, Zemplén vm. – 1855. aug. 21. Sárospatak, Zemplén vm.): református teológus. Az MTA tagja (l.: 1834. nov. 8.).
Somssich Pongrác, saárdi; 1845-től gr. (1788. máj. 17. Sárd, Somogy vm. – 1849. aug. 26. Mike, Somogy vm.): politikus, nagybirtokos. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Soó Rezső, berei (1903. aug. 1. Székelyudvarhely, Udvarhely vm. – 1980. febr. 10. Bp.): botanikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; r.: 1951. dec. 15.).
Soós Lajos (1879. febr. 6. Gencs, Vas vm. – 1972. aug. 28. Bp.): zoológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; r.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Sós József (1906. nov. 21. Orosháza, Békés vm. – 1973. jan. 4. Bp.): orvos. >>>Az MTA tagja (l.: 1961. ápr. 14.).
Sörös Pongrác Pál (1873. aug. 24. Komárom, Komárom vm. – 1919. jan. 5. Győr, Győr vm.): történész, bencés szerzetes. >>>Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).
Sőtér István (1913. jún. 1. Szeged, Csongrád vm. – 1988. okt. 8. Bp.): irodalomtörténész, író. >>>Az MTA tagja (l.: 1955. máj. 28.; r.: 1965. ápr. 23.).
Stáhly Ignác (1787. júl. 31. Pest – 1849. ápr. 28. Pest): orvos, gyógyszerész, politikus. Az MTA tagja (t.: 1839. nov. 23.).
Stark Ervin (1922. aug. 27. Nyírbogdány, Szabolcs vm. – 1995. júl. 22. Bp.): orvos, neuroendokrinológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Staub Móric (1842. szept. 18. Pozsony, Pozsony vm. – 1904. ápr. 14. Bp.): pedagógus, geológus, paleobotanikus. Az MTA tagja (l.: 1898. máj. 6.).
Staud Lajos (1855. febr. 14. Kistapolcsány, Bars vm. – 1941. márc. 28. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1929. máj. 10.).
Stefán Mihály (1932. júl. 8. Bódvaszilas, Abaúj-Torna vm. – 2009. aug. 6. Bp.): kohómérnök. >>>A miskolci NME-n kohómérnöki okl. szerzett (1954), a mûsz. tudományok kandidátusa (Moszkva, 1962; honosítva: Bp., 1962), doktora (1973), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.).
Stein Aurél; Stein, Mark Aurel, 1912-től Sir (1862. nov. 26. Pest – 1943. okt. 26. Kabul, Afganisztán): orientalista, régész, geográfus.>>>A bécsi és a lipcsei egyetemen szanszkrit nyelvet, összehasonlító nyelvészetet és klasszika-filológiát (1879–1881), a tübingeni egyetemen indológiai és óperzsa előadásokat hallgatott (1881–1884), a tübingeni egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1883). Az MTA tagja (külső: 1895. máj. 10.). 1904-től brit állampolgár.
Steindl Imre (1839. okt. 29. Pest – 1902. aug. 31. Bp.): építész. Az MTA tagja (l.: 1898. máj. 6.).
Steiner Lajos (1871. jún. 15. Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1944. ápr. 2. Budatétény, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): geofizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.).
Stoczek József; Sztoczek (1819. jan. 19. Szabadka, Bács-Bodrog vm. – 1890. máj. 11. Bp.): mérnök. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1860. okt. 9.).
Straub F[erenc]. Brunó (1914. jan. 5. Nagyvárad, Bihar vm. – 1996. febr. 15. Bp.): biokémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1949. okt. 31.).
Suhayda János; Suhajda (1818. dec. 29. Miskolc – 1881. szept. 18. Bp.): jogász. >>>Elemi és középiskoláit, valamint bölcseleti tanulmányait Vácott végezte, a pesti egyetemen jogot (1834–1837), a bécsi Pázmáneumban, mint papnövendék teológiát tanult (1837–1839; elhagyta a papi pályát: 1839). A pesti egyetemen jogtudori okl. szerzett (1841), az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).
Supka Géza (1883. ápr. 8. Bp. – 1956. máj. 25. Bp.): régész, művészettörténész, politikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Surányi János (1886. febr. 12. Győr – 1965. nov. 8. Bp.): mezőgazdasági mérnök. >>>A magyaróvári gazdasági akadémián gazda okl. szerzett (1906). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; ismét l.: 1954. jún. 19.; r.: 1960. ápr. 14.).
Surányi-Unger Tivadar, vitéz (1898. febr. 4. Bp. – 1973. nov. 1. New York, USA): közgazdász, jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; kizárták: 1948. ápr. 23.; tagsága visszaállítva: 1991. máj. 9.).
Szabadváry Ferenc (1923. szept. 1. Kőszeg, Vas vm. – 2006. máj. 21. Bp.): vegyészmérnök, tudománytörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.; r.: 2004).
Szablya János (1924. jún. 25. Bp. – 2005. okt. 29. Kirkland, Washington, USA): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (külsõ: 2001. máj. 7.).
Szabó András (1928. febr. 19. Marosradnót, v. Kisküküllő vm. – 2011. júl. 30. Pilisborosjenő, Pest m. Temetés: aug. 26. Óbuda): jogász, alkotmánybíró.>>>A marosvásárhelyi Bolyai Kollégiumban éretts. (1946), a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdaság-tudományi Karán tanult (1946–1948), az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1953), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1965), doktora (1978). Az MTA tagja (l.: 1998. máj. 4.; r.: 2004. máj. 3.).
Szabó Árpád (1913. okt. 16. Bp. – 2001. szept. 13. Bp.): filológus, tudománytörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.; r.: 1990. máj. 21.).
Szabó Dezső (1882. dec. 3. Makó, Csanád vm. – 1966. nov. 4. Debrecen, Hajdú-Bihar m.): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Szabó Ferenc (1926. márc. 10. Gyoma, Békés vm. – 2002. júl. 13. Bp.): villamosmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1998. máj. 4.).
Szabó Gábor, id. (1927. jan. 2. Sárospatak, Zemplén vm. – 1996. dec. 13. Debrecen, Hajdú-Bihar m.): orvos, humánbiológus, genetikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).
Szabó Imre (1) Az MTA tagja (t.: 1869. ápr. 14.).
Szabó Imre (2) >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1956. máj. 30.).
Szabó István (1) Az MTA tagja (l.: 1839. nov. 23.).
Szabó István (2) >>>Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Szabó János (1920. nov. 27. Bp. – 2012. márc. 15. Bp.): mérnök, politikus. >>>A bp.-i II. kerületi Ilona utcai Gimnáziumban éretts. (1938), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) mérnöki okl. szerzett (1943), az ÉKME-n doktorált (1960); a műszaki tudományok kandidátusa (1956), doktora (1964). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1979. máj. 11.).
Szabó József, 1883-tól szentmiklósi (1822. márc. 14. Kalocsa, Pest-Pilis-Solt vm. – 1894. ápr. 10. Bp.): geológus, mineralógus. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1867. jan. 30.; ig.: 1888. máj. 4.).
Szabó Kálmán (1921. nov. 20. Bogyoszló, Sopron vm. – 2007. máj. 25. Bp.): közgazdász. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Szabó Károly (1824. dec. 24. Köröstarcsa, Békés vm. – 1890. aug. 31. Kolozsvár, Kolozs vm.): történész, bibliográfus. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1871. máj. 17.).
Szabó T[örpényi]. Attila (1906. jan. 12. Fehéregyháza, Nagyküküllő vm. – 1987. márc. 3. Kolozsvár, Románia): nyelvész, irodalom- és művelődéstörténész. >>>A kolozsvári Ref. Teológiai Akad.-n, a kolozsvári tudományegyetemen, majd az Edinburgh-i és a St. Andrews-i Egyetemen tanult (1930-ig). Az MTA tagja (t.: 1977. máj. 6.).
Szabó Zoltán (1882. nov. 25. Bp. – 1944. máj. 18. Bp.): botanikus, biológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1941. máj. 16.).
Szabó Zoltán Gábor (1908. máj. 30. Debrecen, Hajdú vm. – 1995. jún. 16. Bp.): fizikus, kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1964. ápr. 24.).
Szabolcsi Bence (1899. aug. 2. Bp. – 1973. jan. 21. Bp.): zenetörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1955. máj. 28.).
Szabolcsi Gertrúd; Szabolcsi Lászlóné Fischer Anna Gertrúd; 1972-től Straub F. Brunóné (1923. jan. 26. Nagyvárad, Románia – 1993. márc. 28. Bp.): biokémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1979. máj. 11.).
Szabolcsi Miklós (1921. márc. 3. Bp. – 2000. szept. 2. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).
Szabolcska Mihály (1861. szept. 30. Tiszakürt, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1930. okt. 31. Temesvár, Románia): költő, református lelkész. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).
Szádeczky-Kardoss Elemér, szádecsnei és kardosfalvai; 1914-ig Szádeczky (1903. szept. 10. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1984. aug. 23. Bp.): geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1950. dec. 2.).
Szádeczky-Kardoss Lajos, szádecsnei és kardosfalvai; 1914-ig Szádeczky (1859. ápr. 5. Pusztafalu, Abaúj-Torna vm. – 1935. dec. 29. Bp.): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1909. ápr. 29.).
Szakály Ferenc (1942. okt. 28. Zalaegerszeg, Zala vm. – 1999. júl. 6. Bp.): történész, levéltáros. >>>Az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.).
Szalai István (1816. jún. 9. Visonta, Somogy vm. – 1878. márc. 6. Szentes, Csongrád vm.): filozófus, református lelkész. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Szalai Sándor (1912. okt. 22. Bp. – 1983. máj. 18. Bp.): szociológus, filozófus. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tagsága politikai okokból szünetelt: 1950. nov. 16.-1956. jún. 15.; r.: 1970. febr. 4.).
Szalay Ágoston, kéméndi (1811. okt. 24. Buda – 1877. máj. 5. Bp.): politikus, jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Szalay Imre (1787. nov. 2. Szombathely, Vas vm. – 1848. szept. 17. Pest): nyelvész, filozófus, r. k. teológus. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.; r.: 1832. márc. 10.; t.: 1834. nov. 8.).
Szalay László, kéméndi (1813. ápr. 18. Buda – 1864. júl. 17. Salzburg, Ausztria): politikus, történész, jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.; r.: 1838. szept. 7.).
Szalay Sándor (1909. okt. 4. Nyíregyháza, Szabolcs vm. – 1987. okt. 11. Debrecen, Hajdú-Bihar m.): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1953. máj. 30.; r.: 1965. ápr. 23.).
Szarvas Gábor (1832. márc. 22. Ada, Bács vm. – 1895. okt. 12. Bp.): nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1871. máj. 17.; r.: 1884. jún. 5.).
Szarvasy Imre (1872. jan. 5. Pest – 1942. máj. 15. Balatonfüred, Zala vm.): vegyészmérnök, kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.; r.: 1922. máj. 11.).
Szász Béla, szemerjai (1840. ápr. 23. Nagyenyed, Alsó-Fehér vm. – 1898. júl. 7. Kolozsvár, Kolozs vm.): költő, műfordító. >>>Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.).
Szász Károly (1), legid.; szemerjai >>>Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.; r.: 1834. nov. 10.).
Szász Károly (2), id.; szemerjai >>>Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1869. ápr. 14.; ig.: 1878. jún. 14.; t.: 1899. máj. 5.).
Szász Károly (3), ifj.; szemerjai >>>Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Szászy Béla, szászi (1865. nov. 26. Pócsmegyer, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1931. jún. 17. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.).
Szászy István, szászi (1899. dec. 1. Bp. – 1976. ápr. 10. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.).
Szászy-Schwarz Gusztáv, 1910-től szászi; 1910-ig Schwarz (1858. jan. 1. Pest – 1920. ápr. 8. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.).
Szathmáry György (1845. ápr. 14. Alpestes, Hunyad vm. – 1898. jan. 14. Bp.): író, pedagógus, művelődéspolitikus. Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.).
Szauder József (1917. febr. 26. Bp. – 1975. aug. 6. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.).
Széchenyi Béla, sárvári és felsővidéki gr. (1837. febr. 3. Pest – 1918. dec. 12. Bp.): geográfus, utazó. >>>A berlini (1854–1855) és a bonni egyetemen tanult (1855–1856). Az MTA tagja (t.: 1880. máj. 20.; ig.: 1883. máj. 17.).
Széchenyi Bertalan, sárvári és felsővidéki gr. (1866. okt. 24. Sopron, Sopron vm. – 1943. jún. 3. Bp.): politikus, nagybirtokos. >>>Az MTA tagja (ig.: 1933. máj. 19.).
Széchényi Emil, sárvári és felsővidéki gr. (1865. jan. 9. Bécs, Ausztria – 1932. jún. 30. Pusztazámor, Fejér vm.): politikus, közgazdász, nagybirtokos. Az MTA tagja (ig.: 1920. máj. 6.).
Széchy Ágoston Imre (1778. jún. 5. Sárospatak, Zemplén vm. – 1852. márc. 6. Pest): pedagógus, piarista szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1840. szept. 5.).
Széchy Károly (1); Závodszky Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).
Széchy Károly (2) >>>Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1970. febr. 4.).
Szécsen Antal, temerini gr. (1819. okt. 17. Buda – 1896. aug. 23. Aussee, Ausztria): politikus, történész. Az MTA tagja (ig.: 1866. jan. 21.; t.: 1877. máj. 24.; tagságáról lemondott: 1894. ?).
Szeder Fábián János (1784. nov. 23. Érsekújvár, Nyitra vm. – 1859. dec. 18. Füss, Komárom vm.): etnográfus, nyelvész, egyházi író. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.; tagságáról lemondott: 1838. ?).
Szegedy Ferenc, mezőszegedi (1786. márc. 3. Ötvöspuszta, Veszprém vm. – 1848. máj. 24. Bécs, Ausztria): politikus, jogász. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Szegő Gábor (1895. jan. 20. Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1985. aug. 7. Palo Alto, California, USA): matematikus. >>>Az MTA tagja (t.: 1965. ápr. 23.).
Székács József (1809. febr. 2. Orosháza, Békés vm. – 1876. júl. 2. Bp.): író, evangélikus püspök. Az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.; t.: 1870. máj. 25.).
Székely István (1861. febr. 26. Nagyvárad, Bihar vm. – 1927. febr. 27. Bp.): r. k. teológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.).
Szekeres György (George) >>>A József Mûegyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1932), az MTA tagja (t.: 1986. máj. 8.).
Szekfű Gyula (1883. máj. 23. Székesfehérvár – 1955. jún. 28. Bp. Temetés: júl. 3. Farkasrét): történész. >>>A ciszterci rend székesfehérvári főgimnáziumában éretts. (1900), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári okl. (1904), bölcsészdoktori okl. (1905), a XVI–XVII. sz.-i magyar történet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1916). Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1941. máj. 16.).
Széki Tibor (1879. ápr. 18. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1950. dec. 4. Bp.): gyógyszerész, kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; r.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Széll Kálmán, dukai és szentgyörgyi (1843. jún. 8. Gasztony, Vas vm. – 1915. aug. 16. Rátót, Vas vm.): politikus, miszterelnök.>>>Középiskolai tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte, a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1866). Az MTA tagja (ig.: 1902. máj. 8.).
Szemere Bertalan, szemerei (1812. aug. 27. Vatta, Borsod vm. – 1869. jan. 18. Pest): politikus. Az MTA tagja (l.: 1840. szept. 5.).
Szemere Miklós, szemerei (1802. jún. 17. Lasztóc, Zemplén vm. – 1881. aug. 20. Lasztóc, Zemplén vm.): politikus, költõ. Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).
Szemere Pál, szemerei (1785. febr. 19. Pécel, Pest-Pilis-Solt vm. – 1861. márc. 14. Pécel, Pest-Pilis-Solt vm.): költő, kritikus. Az MTA tagja (r.: 1831. febr. 16.).
Szemere Samu; 1900-ig Stern (1881. dec. 13. Zirovnica, Vas vm. – 1978. máj. 14. Bp.): filozófus. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Szemerényi Oszvald (Oswald John Louis); 1936-ig Semmelweis >>>Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; tagsága külföldre való távozása miatt megszûnt: 1949. ?; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.; r.: 1991. máj. 9.).
Szénássy Sándor (1828. ápr. 24. Ákos, Közép-Szolnok vm. – 1872. nov. 29. Pest): nyelvész, klasszika-filológus. Az MTA tagja (l.: 1871. máj. 17.).
Szenczy Imre (1798. júl. 8. Szombathely, Vas vm. – 1860. febr. 2. Csorna, Sopron vm.): klasszika-filológus, premontrei szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1838. szept. 7.).
Szendrei János, 1912-től mindszenti; 1882-ig Wagner (1857. márc. 28. Mindszent, Borsod vm. – 1927. nov. 25. Bp.): hadtörténész, művészettörténész, régész. >>>A bp.-i tudományegyetemen jogi és bölcsészeti tanulmányokat folytatott (1879–1884), bölcsészdoktori okl. szerzett (1884), az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).
Szendy Károly (1911. júl. 7. Bp. – 1981. nov. 20. Bp.): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.).
Szent-Györgyi Albert, nagyrápolthi (1893. szept. 16. Bp. – 1986. okt. 22. Woods Hole, Massachusetts, USA): orvos, fiziológus, biokémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; r.: 1938. máj. 6.; t.: 1945. máj. 30.; tagsága szünetelt: 1949-1963).
Szent-Iványi József (1910. nov. 10. Bp. – 1988. jún. 8. Athelstone, Adelaide, Ausztrália): biológus, zoológus, entomológus. Az MTA tagja (t.: 1988. máj. 1.).
Szent-Iványi Tamás (1920. nov. 2. Szentivánlaborfalva, Háromszék vm. – 1991. ápr. 14. Bp.): állatorvos. >>>Az MTA tagja (l. 1973. máj. 11.; r. 1979. máj. 11.).
Szentágothai János; 1941-ig Schimert (1912. okt. 31. Bp. – 1994. szept. 8. Bp.): orvos, anatómus. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1967. máj. 5.).
Szentkirályi Zsigmond, komjátszeghi (1804. máj. 14. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1870. ápr. 16. Kolozsvár, Kolozs vm.): bányamérnök. Az MTA tagja (l.: 1845. nov. 22.).
Szentkláray Jenő; 1867-ig Nedic (1843. jan. 23. Törökbecse, Torontál vm. – 1925. okt. 12. Temesvár, Románia): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.).
Szentpétery Imre (1878. szept. 23. Középpalojta, Hont vm. – 1950. júl. 14. Bp.): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1929. máj. 10.).
Szentpétery Zsigmond, királyhelmeczi (1880. júl. 17. Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1952. ápr. 17. Bp.): geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1929. máj. 10.; r.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Szenvey József; Kvicsola (1800. aug. 28. Pozsony, Pozsony vm. – 1857. jan. 22. Pest): újságíró, szerkesztő. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.).
Szepesi Imre; 1832-ig Spissák (1811. ápr. 9. Léva, Bars vm. – 1875. jan. 9. Bp.): nyelvész, klasszika-filológus. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Szepesy Ignác, négyesi br.; Szepessy (1780. aug. 13. Eger, Heves és Külső-Szolnok vm. – 1838. júl. 16. Pécs, Baranya vm.): r. k. püspök. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.; t.: 1831. febr. 15.).
Szeremlei Sámuel (1837. szept. 4. Gelej, Borsod vm. – 1924. nov. 20. Hódmezővásárhely, Csongrád vm.): református lelkész, történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).
Szidarovszky János (1881. okt. 21. Bp. – 1947. dec. 30. Bp.): nyelvész. >>>Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.).
Szigeti György (1905. jan. 29. Szentes, Csongrád vm. – 1978. nov. 26. Bp.): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1958. nov. 28.).
Szigeti József; 1841-ig Tripammer (1822. máj. 11. Veszprém, Veszprém vm. – 1902. febr. 26. Bp.): színész, író. Az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.).
Szigligeti Ede; 1834-ig Szathmáry József (1814. márc. 8. Váradolaszi, Bihar vm. – 1878. jan. 19. Bp.): író, színész, rendező. Az MTA tagja (l.: 1840. szept. 5.).
Szilády Áron (1837. nov. 3. Ságvár, Somogy vm. – 1922. márc. 19. Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): irodalomtörténész, nyelvész, református lelkész. >>>Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.; r.: 1876. jún. 8.; t.: 1917. máj. 3.).
Szilágyi Dezső (1840. ápr. 1. Nagyvárad, Bihar vm. – 1901. júl. 31. Bp.): politikus, jogász. Az MTA tagja (t.: 1897. máj. 6.).
Szilágyi Ferenc (1) >>>Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Szilágyi István (1819. jan. 7. Nagykálló, Szabolcs vm. – 1897. ápr. 12. Máramarossziget, Máramaros vm.): pedagógus, költő, író. >>>A debreceni református kollégiumban tanult (1834–1840), majd hosszabb tanulmányutat tett külföldön (1844–1845). Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).
Szilágyi Loránd (1908. aug. 24. Hajdúnánás, Hajdú vm. – 1974. máj. 28. Bp.): történész.>>>Az MTA tagja (l.: 1941. máj.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Szilágyi Sándor (1827. aug. 30. Kolozsvár – 1899. jan. 12. Bp.): történetíró, szerkesztő.>>>Középiskoláit Kolozsvárott végezte, a református kollégiumban bölcseletet és jogot hallgatott (1841–1845). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1873. máj. 21.).
Szilasi Móric; 1881-ig Sonnenfeld (1854. okt. 20. Szilasbalhás, Veszprém vm. – 1905. máj. 15. Kolozsvár, Kolozs vm.): nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).
Szilasy János (1795. jan. 7. Bögöte, Vas vm. – 1859. nov. 4. Nagyvárad, Bihar vm.): pedagógus, filozófus, r. k. pap. >>>Szombathelyen bölcseletet, Pesten teológiát tanult (1811–1817), a pesti egyetemen hittudori okl. szerzett (1817), pappá szentelték (1818). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.; t.: 1858. dec. 15.).
Szily Kálmán (1), id.; nagyszigethi >>>Az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.; r.: 1873. máj. 21.; ig.: 1883. máj. 17.; t.: 1920. máj. 6.).
Szily Kálmán (2), ifj.; nagyszigethi >>>Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; kizárták: 1948. ápr. 23.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Szinnyei Ferenc (1875. ápr. 2. Bp. – 1947. nov. 9. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1914. máj. 9.; r.: 1928. máj. 18.).
Szinnyei József (1), id.; Ferber >>>Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.).
Szinnyei József (2), ifj. >>>Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1896. máj. 15.; ig.: 1922. máj. 11.).
Szinovácz György (1807. máj. 1. Bársonyos, Veszprém vm. – 1867. dec. 25. Pest): jogász. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Szkalnitzky Antal; Skalnitzky (1836. máj. 6. Lak, Baranya vm. – 1878. jún. 9. Bp.): építész. Az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.).
Szladits Károly, 1917-től dunaszerdahelyi (1871. dec. 27. Dunaszerdahely, Pozsony vm. – 1956. máj. 22. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1943. máj. 14.; t.: 1948. júl. 2.; ismét r.: 1949. okt. 31.).
Szlávy József, okányi (1818. nov. 23. Győr – 1900. aug. 8. Zsitvaújfalu, Bars vm.): Zsitvaújfalu, Bars vm.): politikus, jogász, miniszterelnök. >>>A bécsi Terezianumban és a selmecbányai bányászati és erdészeti akadémián tanult, bányamérnöki okl. szerzett (1844). Az MTA tagja (ig.: 1884. jún. 7.).
Szlemenics Pál (1783. jan. 22. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt vm. – 1856. dec. 6. Pozsony, Pozsony vm.): jogász. Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Szmrecsányi Lajos, szmrecsányi (1851. ápr. 26. Daróc, Sáros vm. – 1943. jan. 28. Eger): r. k. püspök. >>>Középiskoláit Debrecenben és Eperjesen végezte, majd az egri papnevelő intézetben tanult (1867–1872), pappá szentelték (1873). Az MTA tagja (ig.: 1917. máj. 3.).
Szontagh Gusztáv Adolf, iglói (1793. ápr. 9. Csetnek, Gömör vm. – 1858. jún. 7. Pest): filozófus, kritikus. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.; r.: 1839. nov. 23.).
Szögyénÿ-Marich László (1), id.; magyarszögyéni és szolgaegyházi >>>Az MTA tagja (ig.: 1855. ápr. 19.).
Szögyénÿ-Marich László (2), ifj.; 1910-től magyarszögyéni és szolgaegyházi gr. >>>Az MTA tagja (ig.: 1903. máj. 7.).
Szőkefalvi-Nagy Béla (1913. júl. 29. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1998. dec. 21. Szeged, Csongrád m.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1956. máj. 30.).
Szőkefalvi-Nagy Gyula (1887. ápr. 11. Erzsébetváros, Kis-Küküllő vm. – 1953. okt. 14. Szeged, Csongrád m.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; r.: 1946. dec. 19.).
Szőllősy Ferenc, nagyszőllősi; Szőllősi Nagy (1796. ? Székelyföld – 1854. márc. 31. Oravica, Krassó vm.): politikus. Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.).
Szőnyi Pál (1808. ápr. 22. Debrecen, Bihar vm. – 1878. jún. 17. Bp.): pedagógus. >>>A debreceni református kollégiumban (1824-től), a berlini egyetemen tanult (1837–1839). Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).
Szörényi Imre (1905. máj. 12. Vágbeszterce, Nyitra vm. – 1959. jan. 17. Bp.): biokémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1950. dec. 2.; r.: 1953. máj. 30.).
Sztrokay Antal, nemescsói; Sztrókai (1780. dec. 20. Salfa, Vas vm. – 1850. júl. 9. Pest): jogász, költő. >>>A soproni evangélikus líceumban tanult, majd a pesti egyetemen jogot végzett, ügyvédi okl. szerzett (1804). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.; r.: 1835. szept. 11.).
Szűcs István (1811. máj. 1. Tiszaderzs, Heves és Külső-Szolnok vm. – 1891. dec. 23. Debrecen, Hajdú vm.): jogász, jogtörténész. Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).
Szüllő Géza, borsai (1873. febr. 5. Bp. – 1957. júl. 28. Kisfalud, Győr-Sopron m.): politikus. >>>Az MTA tagja (külsõ: 1937. ápr. 29.).
Szvorényi János József (1816. júl. 5. Sáta, Borsod vm. – 1892. dec. 11. Eger, Heves vm.): irodalomtörténész, nyelvész, ciszterci szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.; t.: 1886. máj. 6.).
Tagányi Károly (1858. márc. 19. Nyitra, Nyitra vm. – 1924. szept. 9. Bp. Temetés: szept. 12. Kerepesi út): történész, levéltáros. >>>Elemi és középiskoláit Nyitrán végezte, a r. k. főgimnáziumban éretts. (1876), a bp.-i tudományegyetemen bölcsésztudori és középiskolai tanári okl. szerzett (1879). Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; r.: 1918. máj. 2.).
Takáts Sándor (1860. dec. 27. Komárom, Komárom vm. – 1932. dec. 21. Bp.): történész, levéltáros, piarista szerzetes. >>>Az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.; r.: 1925. máj. 7.).
Tálasi István (1910. júl. 12. Laskó, Baranya vm. – 1984. ápr. 17. Bp.): etnográfus. >>>Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.).
Tamás Lajos; 1933-ig Treml (1904. márc. 23. Temesvár, Temes vm. – 1984. szept. 19. Bp.): nyelvész, romanista. >>>Az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; r.: 1964. ápr. 24.).
Tamási Áron; Tamás Áron (1897. szept. 20. Farkaslaka, Udvarhely vm. – 1966. máj. 26. Bp.): író. >>>Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; tagsága megszûnt: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Tamássy István (1924. júl. 21. Kula, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság – 1995. jún. 25. Bp.): mezőgazdasági mérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).
Tanárky Gedeon (1825. okt. 26. Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt vm. – 1887. nov. 23. Bp.): pedagógus, kultúrpolitikus. Az MTA tagja (l.: 1867. jan. 30.).
Tanárky Sándor (1784. ? Bia Pest-Pilis-Solt vm. – 1839. dec. 28. Buda): hadtudós, honvédtiszt. Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.; r.: 1838. szept. 8.).
Tandori Károly (1925. aug. 23. Újvidék, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság – 2005. jan. 24. Szeged, Csongrád m.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).
Tangl Ferenc (1866. jan. 26. Pest – 1917. dec. 19. Bp.): orvos, fiziológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1910. ápr. 28.).
Tangl Károly (1869. okt. 14. Pest – 1940. jan. 10. Bp.): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1920. máj. 5.; ig.: 1935. máj. 16.).
Tarczy Lajos (1807. dec. 6. Hetény, Komárom vm. – 1881. márc. 20. Bécs, Ausztria): filozófus, természettudós. Az MTA tagja (l.: 1838. szept. 7.; r.: 1840. márc. 8.).
Tárczy-Hornoch Antal; 1929-ig Hornoch (1900. okt. 13. Oroszvég, Békés vm. – 1986. jan. 17. Sopron, Győr-Sopron m.): geológus, geofizikus. >>>A Leobeni Bányászati Fôisk.-n bányamérnöki okl. (1923), bányamérô-mérnöki és mûsz. doktori okl. szerzett (1924), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.).
Tariska István (1915. jún. 28. Kölcse, Szatmár vm. – 1989. febr. 5. Bp.): orvos, neurológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.).
Tarján Gusztáv; Schneider (1907. márc. 16. Sopron, Sopron m. – 1998. jún. 9. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén m.): bányamérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1976. máj. 7.).
Tarján Imre; 1935-ig Richter (1912. júl. 26. Szabadka, Bács-Bodrog vm. – 2000. jan. 19. Bp.): biofizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.).
Tárkányi Béla; 1844-ig Viperina József (1821. jan. 2. Miskolc, Borsod vm. – 1886. febr. 16. Eger, Heves vm.): költő, r. k. pap. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; t.: 1880. máj. 20.).
Tarnai Andor; 1943-ig Mihalik (1925. aug. 23. Gyula, Békés vm. – 1994. aug. 25. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.).
Tasner Antal (1808. máj. 5. Öskü, Veszprém vm. – 1861. aug. 25. Pest): jogász, nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Taubner Károly (1809. okt. 15. Veleg, Fejér vm. – 1860. k. ? Verona, Itália): filozófus, matematikus, evangélikus lelkész. Az MTA tagja (l.: 1840. szept. 5.).
Téglás Gábor (1848. márc. 30. Brassó, Brassó vm. – 1916. febr. 4. Bp.): régész. >>>Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.).
Telegdi Bálint (1922. jan. 11. Bp. – 2006. ápr. 8. Genf, Svájc): fizikus. Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).
Telegdi-Róth Károly; Roth Károly, telegdi (1886. nov. 14. Bp. – 1955. szept. 28. Bp.): geológus, paleontológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Teleki Domokos, széki gr. (1810. ápr. 1. Marosvásárhely, Marosszék – 1876. máj. 1. Kolozsvár, Kolozs vm.): politikus, történetíró. Az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.; ig.: 1855. ápr. 19.; t.: 1861. dec. 20.).
Teleki Ferenc, széki gr. (1785. ápr. 4. Paszmos, Kolozs vm. – 1831. dec. 20. Paszmos, Kolozs vm.): költő, matematikus. Az MTA tagja (t.: 1831. febr. 15.).
Teleki Géza, széki gr. (1843. szept. 28. Dés, Belső-Szolnok vm. – 1913. szept. 27. Bp.): politikus. >>>Az MTA tagja (ig.: 1899. máj. 4.).
Teleki József, széki gr. (1790. okt. 24. Pest – 1855. febr. 15. Pest): nyelvész, történetíró, politikus. >>>A kolozsvári református főiskolán tanult, majd a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1810), a göttingeni egyetemen tanult (1812–1814), az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.; t.: 1838. szept. 7.).
Teleki László, széki gr. (1811. febr. 11. Pest – 1861. máj. 8. Pest): politikus, író. Az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.; t.: 1844. dec. 24.).
Teleki Pál, széki gr. (1879. nov. 1. Bp. – 1941. ápr. 3. Bp.): politikus, miniszterelnök, geográfus. >>>A bp.-i Piarista Gimnáziumban éretts. (1897), a bp.-i tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1903), egyúttal uo. földrajzi és társadalomtudományi tanulmányokat is folytatott, ill. a magyaróvári Gazdasági Akadémián gazdálkodást is tanult (1900–1901). Az MTA tagja (l.: 1913. ápr. 24.; ig.: 1922. máj. 11.; t.: 1925. máj. 7.).
Teleki Sámuel, széki gr. (1845. nov. 1. Sáromberke, Marosszék – 1916. márc. 10. Bp.): geográfus, utazó. >>>A göttingeni és a berlini egyetemen állam- és gazdaságtud., ill. csillagászati, ásványtani, geológiai és földrajzi tanulmányokat folytatott; Az MTA tagja (t.: 1894. máj. 4.).
Teleszky János (1868. szept. 15. Nagyvárad – 1939. jún. 13. Bp.): politikus, jogász, pénzügyi szakember.>>>A bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett. Az MTA tagja (ig.: 1930. máj. 8.).
Télfy Iván (János); 1847-ig Zima János Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).
Teller Ede (Edward) >>>A bp.-i Trefort u.-i "minta" gimn.-ban éretts. (1926), a bp.-i József Mûegyetemen (1926), a karlsruhei mûsz. fôisk.-n (1927–1928), a müncheni (1928), majd a lipcsei egyetemen tanult (1928–1930), Lipcsében természettud. doktori okl. szerzett (1930), az MTA tagja (t.: 1990. máj. 21.).
Terplán Zénó (1921. máj. 25. Hegyeshalom, Moson vm. – 2002. jan. 16. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén m.): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).
Tessedik Ferenc (1800. febr. 22. Szarvas, Békés vm. – 1844. jún. 17. Bécs, Ausztria): jogász, földrajzi író. Az MTA tagja (l.: 1832. szept. 1.).
Thaisz András (1789. nov. 15. Jolsva, Gömör vm. – 1840. júl. 9. Pest): jogász, szerkesztő. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.).
Thallóczy Lajos; Strommer (1854. dec. 8. Kassa, Abaúj-Torna vm. – 1916. dec. 1. Herceghalom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): történész, levéltáros. >>>Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1895. máj. 10.).
Thaly Kálmán, tali és széchyszigeti (1839. jan. 3. Csep, Komárom vm. – 1909. szept. 27. Zablát, Trencsén vm. Temetés: szept. 30. Pozsony): politikus, történetíró, költő.>>>Középiskoláit Pozsonyban és Pápán végezte, a pesti egyetemen jogi és bölcseleti tárgyakat hallgatott (1856–1860). Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.; r.: 1880. máj. 20.; t.: 1907. máj. 1.).
Than Károly, apáthi (1834. dec. 20. Óbecse, Bács-Bodrog vm. – 1908. júl. 5. Bp.): gyógyszerész, kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1870. máj. 25.; ig.: 1876. jún. 8.).
Thanhoffer Lajos (1843. nov. 23. Nyírbátor, Szabolcs vm. – 1909. márc. 22. Bp.): orvos. >>>Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.; r.: 1891. máj. 8.).
Theiss Ede (1899. febr. 25. Bp. – 1979. szept. 12. Bp.): közgazdász, statisztikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Thienemann Tivadar; Thass-Thienemann (1890. máj. 1. Bp. – 1985. márc. 29. West Roxbury, Massachusetts, USA): irodalomtörténész, nyelvész, germanista. >>>Az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.; tagsága külföldre távozása miatt megszûnt: 1947 ?; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Thirring Gusztáv (1861. dec. 25. Sopron, Sopron vm. – 1941. márc. 31. Bp.): statisztikus, demográfus, geográfus. >>>Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1926. máj. 6.).
Thúry József; Thury (1861. dec. 25. Makád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1906. máj. 22. Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): történész, turkológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).
Tisza István, borosjenői és szegedi; 1897-től gr. (1861. ápr. 22. Pest – 1918. okt. 31. Bp.): politikus, miniszterelnök. >>>A bp.-i, a berlini és a heidelbergi tudományegyetemen jogot, közgazdaságtant, államtudományt és statisztikát tanult, Budapesten államtudományi doktori okl. szerzett (1882). Az MTA tagja (t.: 1910. ápr. 28.).
Tisza Kálmán, borosjenői és szegedi; 1897-től gr. (1830. dec. 16. Geszt, Békés vm. – 1902. márc. 23. Bp.): politikus, miniszterelnök.>>>Tanulmányait magánúton, Szőnyi Pál irányításával végezte. A pesti forradalom győzelme után hivatalt vállalt a a Vallás- és Nevelésügyi Minisztériumban, majd a kormánnyal együtt Debrecenbe ment. A világosi fegyverletétel után (1849. aug. 13.) testvéreivel együtt külföldre távozott, ahol politikai és gazdasági intézmények működését tanulmányozta, majd a berlini egyetemen tanult (1850–1851). Az MTA tagja (ig.: 1881. nov. 28.; t.: 1888. máj. 4.).
Tittel Pál; Tittel Péter Pál (1784. jún. 28. Pásztó, Heves vm. – 1831. aug. 28. Buda): csillagász, matematikus, r. k. pap.>>>Iskoláit Pásztón, Kecskeméten és Gyöngyösön kezdte, az egri érseki líceumban bölcseleti és teológiai tanulmányokat folytatott (1801–1806), pappá szentelték (1807. jan. 4.), br. Fischer István egri érsek támogatásával Bécsben – mesterei Franz Paul Triesnecker és Tobias Bürg voltak – csillagászatot tanult (1810–1811), a göttingeni egyetemen Carl Friedrich Gauss tanítványa (1815–1817). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Tóbiás Károly (Charles William) Az MTA tagja (t.: 1993. máj. 10.).
Tokody László (1898. febr. 2. Bp. – 1964. ápr. 15. Bp.): geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Toldy Ferenc; 1847-ig Schedel (1805. aug. 10. Buda – 1875. dec. 10. Bp.): irodalomtörténész, kritikus. >>>A pesti tudományegyetem bölcsészeti (1819–1822), orvosi tanfolyamán tanult (1822–1827), szemészmesteri képesítést (1828), orvostudori okl. (1829), a jénai egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1842); hosszabb tanulmányutat tett Nyugat-Európában, ahol a berlini egyetemen – többek között – F. Hegel elôadásait is hallgatta (1829–1830), az esztétika és irodalomtörténet tárgykörében magántanári képesítést szerzett (1850). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.; ig.: 1871. máj. 17.).
Tolnai Gábor (1910. dec. 29. Kunszentmiklós, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1990. febr. 16. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1962. ápr. 6.).
Tolnai Vilmos; 1895-ig Lehr (1870. júl. 24. Pozsony, Pozsony vm. – 1937. júl. 29. Sopron, Sopron vm.): irodalomtörténész, nyelvész. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1934. máj. 11.).
Tomcsányi Móric, tomcsányi (1878. márc. 21. Temesvár, Temes vm. – 1951. jún. 12. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; r.: 1943. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Tomori Anasztáz; Theodorovits (1824. máj. 1. Dunaföldvár, Tolna vm. – 1894. okt. 9. Bp.): mérnök, irodalmi mecénás.>>>Pesten mérnöki tanfolyamot végzett. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Tompa Ferenc (1893. jan. 6. Bp. – 1945. febr. 9. Bp.): régész. >>>Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.).
Tompa Mihály (1817. szept. 28. Rimaszombat, Gömör vm. – 1868. júl. 30. Hanva, Gömör vm.): költő, református lelkész. >>>Igriciben járt elemi iskolába, a sárospataki református kollégiumban tanult, majd uo. bölcseletet és teológiát hallgatott (1832–1845), Miskolcon református lelkészi vizsgát tett (1846). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Torkos Sándor (1833. ? – 1865. júl. 5. Sopron, Sopron vm.): nyelvész, jogász. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Torma Károly, csicsókeresztúri (1829. okt. 13. Kudu, Belső-Szolnok vm. – 1897. febr. 28. Porto d’Anzio, Olaszország): régész, jogász, politikus.>>>Besztercén és Kolozsvárott tanult, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1848). Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.; r.: 1881. máj. 19.).
Tormay Béla, 1896-tól nádudvari; 1845-ig Krenmüller (1839. okt. 10. Szekszárd – 1906. dec. 29. Bp.): állatorvos, mezőgazdász.>>>Középiskoláit Szekszárdon végezte, Pesten kertészetet és gazdasági gépészetet (1856–1858), a pesti tudományegyetemen természettudományokat tanult (1858–1859). A pesti állatorvosi tanintézetben állatorvosi okl. (1859), a weihenstefani (Bajorország) gazdasági tanintézetben gazda okl. szerzett (1861). Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.).
Tóth Ágoston, felsőszopori (1812. okt. 24. Marcali, Somogy vm. – 1889. jún. 6. Graz, Ausztria): hadtudományi író, honvédezredes. Az MTA tagja (l.: 1871. máj. 17.).
Tóth Dezső (1925. nov. 2. Bp. – 1985. szept. 19. München, NSZK): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.).
Tóth Kálmán (1831. márc. 30. Baja, Bács-Bodrog vm. – 1881. febr. 3. Bp.): író, költő. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Tóth Lajos (1876. szept. 28. Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1936. nov. 25. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.).
Tóth Lőrinc (1814. dec. 17. Komárom, Komárom vm. – 1903. márc. 17. Bp.): jogász, író. >>>Tanulmányait a komáromi református gimnáziumban végezte, jogot a pozsonyi jogakadémián (1830–1832) és a pesti egyetemen hallgatott (1832-től), ügyvédi vizsgát tett (1838). Az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.; r.: 1858. dec. 15.).
Tóth Sándor (1828. febr. 16. Debrecen, Bihar vm. – 1862. nov. 22. Pest): orvos, zoológus. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Tóth Zoltán (1) >>>Az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; r.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Tóth Zoltán (2), I[nokai]. >>>Elemi iskoláit Csákon végezte, a temesvári piarista gimnáziumban éretts. (román nyelven, 1929). A Kolozsvári Református Teológiai Akadémián – a Királyhágó melléki Református Egyházkerület ösztöndíjasaként – református lelkészi okl. (1933), a kolozsvári I. Ferdinánd Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1934). A párizsi Sorbonne ösztöndíjasa (1937– 1939), bölcsészdoktori értekezést az időközben kitört II. világháború miatt nem tudta megvédeni (a román kormány valamennyi, Franciaországban tanuló diákját hazarendelte). A történelemtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.).
Tőkei Ferenc (1930. okt. 3. Bp. – 2000. aug. 13. Bp.): filozófus, sinológus, orientalista. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1985. máj. 9.).
Törő Imre (1900. szept. 28. Debrecen, Hajdú vm. – 1993. szept. 27. Bp.): biológus, anatómus, patológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.).
Török Aurél; Ponori Thewrewk (1842. febr. 13. Pozsony, Pozsony vm. – 1912. szept. 2. Genf, Svájc): orvos, antropológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).
Török János, csáfordi és jobbaházi (1809. jún. 6. Tapolca, Zala vm. – 1874. febr. 9. Bp.): közgazdász, politikus. Az MTA tagja (l.: 1841. szept. 3.).
Török József (1813. okt. 14. Alsóvárad, Bars vm. – 1894. márc. 14. Derbecen, Hajdú vm.): orvos, sebész, természettudós. Az MTA tagja (l.: 1843. okt. 7.; r.: 1858. dec. 15.).
Tőtössy Béla, zepethneki (1854. aug. 5. Billéd, Torontál vm. – 1923. szept. 3. Bp.): matematikus. Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.).
Trefort Ágoston (1817. febr. 7. Homonna, Zemplén vm. – 1888. aug. 22. Bp.): kultúrpolitikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1841. szept. 3.; t.: 1867. jan. 30.; ig.: 1874. máj. 28.).
Trencsényi-Waldapfel Imre; Waldapfel (1908. jún. 16. Bp. – 1970. jún. 2. Bp.): irodalomtörténész, klasszika-filológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1950. dec. 2.):
Tunyogi Csapó József (1790. okt. 24. Kémer, Közép-Szolnok vm. – 1858. aug. 27. Kolozsvár, Kolozs vm.): jogász. Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).
Turán Pál (1910. aug. 18. Bp. – 1976. szept. 27. Bp.): matematikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1953. máj. 30.).
Turóczi-Trostler József (1888. okt. 1. Moskóc, Turóc vm. – 1962. ápr. 6. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1947. jún. 6.).
Tury Sándor Kornél (1892. máj. 7. Kassa, Abaúj-Torna vm. – 1971. szept. 28. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Tuzson János, polyáni (1870. máj. 10. Szászcsanád, Alsó-Fehér vm. – 1943. dec. 18. Bp.): botanikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).
Tüdős Ferenc (1931. ápr. 1. Szuhakálló, Borsog, Gömör és Kishont k. e. e. vm. – 1998. ápr. 20. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1982. máj. 7.).
Ubrizsy Gábor (1919. szept. 23. Ungvár, Csehszlovákia – 1973. máj. 25. Bp.): botanikus, mikológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 11.).
Udránszky László (1862. okt. 12. Budetin, Trencsén vm. – 1914. márc. 22. Bp.): orvos, biokémikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1883), a strasbourgi egyetemen tanult (1886–1887), az orvosi vegytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1889), az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).
Udvardy Ignác (1810. aug. 1. Pápa, Veszprém vm. – 1874. jan. 17. Veszprém, Veszprém vm.): egyházi író, r. k. pap. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Udvardy Miklós (1919. márc. 23. Debrecen, Hajdú vm. – 1998. jan. 23. Sacramento, California, USA): zoológus. Az MTA tagja (külsõ: 1993. máj. 10.).
Ujfalussy József (1920. febr. 13. Debrecen – 2010. jan. 22. Bp. Temetés: febr. 19. Farkasrét): zenetudós. >>>Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte, a Református Kollégium Gimnáziumában éretts. (1938), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen latin–görög szakos tanári okl. (1943), bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán – Veress Sándor, Ferencsik János, Bartha Dénes és Szabolcsi Bence növendékeként – zeneszerzést és karmesterséget tanult (1946–1949). Egyetemi tanulmányai idején a MADISZ és az Egyetemi Kör tagja. A zenetudományok kandidátusa (1962), doktora (addigi tudományos tevékenysége tézisszerű összefoglalásáért, 1973), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1985. máj. 9.).
Ujfalvy Károly Jenő, mezőkövesdi (1842. máj. 16. Mezőkövesd - 1904. jan. 31. Firenze, Olaszország): nyelvész, utazó. Az MTA tagja (t.: 1876. jún. 8.).
Urházy György, úrházi (1823. dec. 15. Tokaj, Zemplén vm. – 1873. ápr. 21. Bp.): történetíró, újságíró, szerkesztő. Az MTA tagja (l.: 1961. dec. 20.).
Ürményi Ferenc, ürményi (1780. nov. 8. Bécs, Ausztria – 1858. febr. 11. Pest): közgazdász, koronaőr, fiumei kormányzó. Az MTA tagja (ig.: 1845. jún. 9.).
Vachott Sándor, vachottfalvi és turóczi (1818. nov. 17. Gyöngyös, Heves és Külső-Szolnok vm. – 1861. ápr. 9. Buda): költő. Az MTA tagja (l.: 1843. okt. 7.).
Váczy János (1859. dec. 3. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt vm. – 1918. aug. 1. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).
Vadász Elemér; 1893-ig Weisz (1885. márc. 1. Székesfehérvár, Fejér vm. – 1970. okt. 30. Bp.): geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1950. dec. 2.).
Vadnai Károly, sajókazali és vadnai; Vadnay (1832. ápr. 28. Miskolc, Borsod vm. – 1902. júl. 27. Bp.): író, újságíró, szerkesztő. Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1900. máj. 4.).
Vághy Ferenc; 1831-ig Wagner (1776. ápr. 7. Sopron, Sopron vm. – 1862. ápr. 23. Matzleinsdorf, Ausztria): jogász. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Vajda Imre (1900. júl. 24. Bp. – 1969. aug. 30. Bécs, Ausztria): közgazdász. >>>Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.).
Vajda Péter (1808. jan. 20. Vanyola, Veszprém vm. – 1846. febr. 10. Szarvas, Békés vm.): író, költő. Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.).
Vajkay Károly, 1881-től szeredi; 1848-ig Zenger (1825. febr. 10. Bécs, Ausztria – 1893. aug. 16. Parád, Heves vm.): író, jogász. Az MTA tagja (l.: 1889. máj. 3.).
Vajta László (1920. ápr. 14. Bp. – 1979. máj. 23. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).
Vállas Antal (1809. máj. 18. Pest – 1869. júl. 20. New Orléans, Louisiana, USA): matematikus.>>>A piarista szerzetesrend tagja (1824–1827), miután kilépett a rendből Kassán (1827–1828) és Pesten tanult (1828–1829), a bécsi egyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1831). Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.; r.: 1837. szept. 9.; külső: 1858. dec. 16.).
Vályi Gyula (1855. jan. 25. Marosvásárhely, Marosszék – 1913. okt. 13. Kolozsvár): matematikus. >>>A marosvásárhelyi református kollégiumban éretts. (1873), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1877), bölcsészdoktori okl. (1880), a mennyiségtani természettan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1881); közben állami ösztöndíjjal a berlini tudományegyetemen tanult (1877–1879). Az MTA tagja (l.: 1891. máj. 8.).
Vámbéry Ármin; Wamberger Hermann (1832. márc. 19. Dunaszerdahely, Pozsony vm. – 1913. szept. 15. Bp.): orientalista, nyelvész, utazó. >>>Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1876. jún. 8.; t.: 1893. máj. 12.; ig.: 1894. máj. 4.).
Vámbéry Rusztem (1872. febr. 29. Bp. – 1948. okt. 24. New York, USA): jogász, politikus. >>>Az MTA tagja (t.: 1945. máj. 30.).
Vámossy Zoltán (1868. dec. 15. Pest – 1953. dec. 26. Leányfalu, Pest m.): orvos, farmakológus, toxikológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1891), áll. ösztöndíjjal a freiburgi és a strasburgi egyetemen gyógyszertani (1897–1898), a párizsi Pasteur Int.-ben toxikológiai tanulmányokat folytatott (1903–1904); a gyógyszertan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1898). Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; kizárták: 1948. ápr. 23.; tagsága visszaállítva: 1991. máj. 9.). Az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).
Vandrák András (1807. jan. 24. Csetnek, Gömör vm. – 1884. szept. 14. Eperjes, Sáros vm.): pedagógus, filozófus. >>>Az eperjesi koll.-ban tanult (1819–1828), Tiszolcon papjelölti és tanárképesítô vizsgát tett (1828), a jénai egyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1831). Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.).
Varga Béla (1886. okt. 23. Torda – 1942. ápr. 10. Kolozsvár, Románia): pedagógus, unitárius teológus, filozófus. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen m.–latin–görög szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1910), Berlinben, Lipcsében és Genfben tanult (1910– 1911), magántanári képesítést szerzett (1915) Az MTA tagja (t.: 1939. máj. 12.), az MTA tagja (külső: 1949).
Varga István (1897. júl. 5. Bp. – 1962. dec. 30. Bp.): közgazdász. >>>A József Mûegyetemen közgazdasági mérnöki okl. (1919), a bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1920), a Vallás- és Közoktatásügyi Min. támogatásával Berlinben és Londonban tanult (1922–1923), majd a pittsburgh-i egyetemen statisztikai tanulmányokat folytatott (1926–1927), hites könyvvizsgálói vizsgát tett (1931). A közgazdaságtan statisztikai fejezetei tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1933), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Varga János (1927. márc. 7. Sótony, Vas vm. – 2008. jan. 10. Bp.): történész, levéltáros, politikus. >>>A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–magyar szakon tanult (1947–1949), az ELTE BTK-n történelem–levéltár szakon végzett (1951), a történelemtudományok kandidátusa (1955), doktora (1972), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1998. máj. 4.).
Varga Jenő (Jevgenyij); Weiss >>>Pék segédlevelet szerzett, keresk. akad.-t végzett. A bp.-i tudományegyetemen (1902–1906, 1907–1909), a berlini és a párizsi egyetemen tanult (1906-1907), Bp.-en filozófiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1909). Az MTA tagja (t.: 1955. máj. 28.).
Varga József (1891. febr. 8. Bp. – 1956. dec. 28. Bp.): vegyészmérnök. >>>A József Mûegyetemen vegyészmérnöki okl. (1912), mûsz. doktori okl. (1916), az elektromos kisülések kémiai hatása tárgykörben magántanár képesítést szerzett (1919), az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1946. dec. 19.).
Varga Lajos, vitéz (1890. jan. 26. Désakna, Szolnok-Doboka vm. – 1963. máj. 10. Sopron, Győr-Sopron m.): hidrobiológus, zoológus. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1912), bölcsészdoktori okl. (1914), a hidrobiológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930), az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A biológiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952).
Varga Ottó (1909. nov. 22. Szepetnek, Zala vm. – 1969. jún. 14. Bp.): matematikus. >>>A bécsi mûsz. egyetemen matematikát és ábrázoló geometriát tanult (1927–1928), a prágai Károly Egyetemen matematika–ábrázoló geometria szakos tanári okl. (1933), természettud. doktori okl. (1934), az algebra és az analízis alkalmazása a geometriára tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1937: Prága, 1942: Kolozsvár). Az MTA tagja (l.: 1950. dec. 2.; r.: 1965. ápr. 23.).
Vargha Damján György (1873. ápr. 6. Mosonszentmiklós, Moson vm. – 1956. ápr. 6. Hegyeshalom, Győr-Sopron m.): irodalomtörténész, bencés szerzetes. >>>Belépett a ciszterci szerzetesrendbe (1892), pappá szentelték (1899); a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1899), m.–latin szakos tanári okl. (1901), a régi m. irodalom története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1920). Az MTA tagja (l.: 1919. okt. 23.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1949. okt. 31.).
Vargha László (1903. jan. 25. Berhida, Veszprém vm. – 1971. júl. 1. Bp.): kémikus. >>>A Pápai Ref. Gimn.-ban éretts. (1920), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1926), a berlini tudományegyetem és a berlin-charlottenburgi mûsz. egyetem áll. ösztöndíjasa (1927–1930, 1930–1931), a szénhidrátok kémiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935), az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1964. ápr. 24.).
Vári Rezső; 1890-ig Weisz (1867. dec. 5. Buda – 1940. máj. 17. Bp.): klasszika-filológus, bizantinológus. >>>A bp.-i II. ker.-i r. k. főgimn.-ban éretts. (1885), a bp.-i tudományegyetemen görög–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1889), a classica-philologica bevezető- és segéddisciplinái tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1897), az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.; r.: 1926. máj. 6.).
Varjú Elemér, csekei (1873. okt. 14. Felsőludány, Nógrád vm. – 1945. jan. ? Bp.): művészettörténész, művelődéstörténész. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1897), az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.).
Vas Károly (1919. aug. 20. Magyaróvár, Moson vm. – 1981. nov. 22. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1964. ápr. 24.).
Vásárhelyi Pál, kézdivásárhelyi (1795. márc. 25. Szepesolaszi, Szepes vm. – 1846. ápr. 8. Buda): vízépítő mérnök. Az MTA tagja (l.: 1835. szept. 14.; r.: 1838. szept. 8.).
Vass József (1813. márc. 19. Zalaegerszeg, Zala vm. – 1873. jan. 15. Buda): történész, klasszika-filológus, piarista szerzetes. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Vass László (1780. jún. 9. Salomvár, Zala vm. – 1842. márc. 24. Pest): filozófus, egyháztörténész. Az MTA tagja (t.: 1832. márc. 10.).
Vaszary Kolos Ferenc (1832. febr. 12. Keszthely, Zala vm. – 1915. szept. 3. Balatonfüred, Zala vm.): esztergomi érsek, történész.>>>A keszthelyi premontrei gimnáziumban tanult (1840–1847), majd belépett a pannonhalmi bencés szerzetesrendbe (Vaszary Kolos néven, 1847), szerzetesi fogadalmat tett (1854), a rend pannonhalmi főiskoláján végzett és pappá szentelték (1855), a pesti tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (ő a rend első középiskolai tanára!, 1867). Az MTA tagja (ig.: 1894. febr. 18.).
Vay Miklós, vajai br. (1802. ápr. 29. Alsózsolca, Borsod vm. – 1894. máj. 14. Bp.): politikus, nagybirtokos.>>>Iskoláit magánúton végezte, a pesti egyetemen jogot hallgatott, majd a bécsi műegyetemen mérnöki tanulmányokat folytatott (1823–1824). Az MTA tagja ig.: 1841. szept. 3.–1855; lemondott: 1855; ismét ig.: 1860. okt. 11.).
Vayer Lajos (1913. jún. 30. Bp. – 2001. márc. 31. Bp.): művészettörténész. >>>A bp.-i VIII. ker.-i Gimn.-ban éretts. (1931), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori okl. (1935), magántanári képesítést szerzett (1946), a művészettörténeti tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1961), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1993. máj. 10.).
Vecsei József; Vecsey (1800. febr. 13. Debrecen, Bihar vm. – 1855. szept. 11. Debrecen, Hajdú vm.): író, filozófus, református lelkész. Az MTA tagja (l.: 1839. nov. 23.).
Vécsey Tamás, hernádvécsei (1839. febr. 24. Szikszó, Abaúj vm. – 1912. ápr. 14. Bp.): jogász. >>>A pesti tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett és ügyvédi vizsgát tett (1862), a római jog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1863), az MTA tagja (l.: 1881. máj. 19.; r.: 1889. máj. 3.; t.: 1911. ápr. 27.).
Végh István, verebi (1762. aug. 4. Bécs, Ausztria – 1834. szept. 30. Damonya, Sopron vm.): jogász, politikus, koronaőr. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).
Vendel Miklós, vitéz; 1943-ig Vendl (1896. okt. 8. Sopron, Sopron vm. – 1977. febr. 7. Sopron, Győr-Sopron m.): geológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.; r.: 1943. máj. 14.).
Vendl Aladár (1886. nov. 18. Ditró, Csík vm. – 1971. jan. 9. Bp.): geológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1908), bölcsészdoktori okl. (1911), a technikai geológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1914), az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1931. máj. 15.; t.: 1945. máj. 30.; ismét r.: 1949. okt. 31.).
Verebélÿ László, vitéz verebélyi (1883. aug. 27. Bp. – 1959. nov. 22. Bp.): gépészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1937. ápr. 29.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; ismét l.: 1954. jún. 19.).
Verebélÿ Tibor, verebélyi (1875. jan. 28. Bp. – 1941. márc. 28. Bp.): orvos, sebész. >>>Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1935. máj. 16.).
Verő József, id.; Veszelka (1904. jan. 26. Sopron, Sopron vm. – 1985. máj. 21. Bp.): kohómérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1949. okt. 31.).
Vértes Attila (1934. okt. 10. Türje, Zala vm. – 2011. dec. 31. Bp. Temetés: jan. 17. Fiumei út): vegyészmérnök, közgazdász. >>>Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a keszthelyi gimnáziumban éretts. (1953), a BME Vegyészmérnöki Kar Mezőgazdasági Kémiai és Élelmiszer-ipari Szakán végzett (1958), az MKKE Külkereskedelmi Szakán mérnök-közgazdász okl. szerzett (1960). A kémiai tudományok kandidátusa (Moszkva, 1965; honosítva: Bp., 1965), doktora (1974), az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 1998. máj. 4.).
Verzár Frigyes (1886. szept. 16. Bp. – 1979. márc. 13. Arlsheim bei Basel, Svájc): orvos, fiziológus. Az MTA tagja (t.: 1973. máj. 11.).
Vész János Ármin; 1862-ig Weiss (1826. ápr. 7. Szeged, Csongrád vm. – 1882. jún. 29. Bp.): matematikus, mérnök. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.; r.: 1868. márc. 18.).
Vikár Béla (1859. ápr. 1. Hetes, Somogy vm. – 1945. szept. 22. Dunavecse, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): etnográfus, népzenekutató, műfordító. >>>A bp.-i tudományegyetemen nyelvészeti és irodalmi tanulmányokat folytatott (1877–1884), az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).
Világhy Miklós (1916. okt. 22. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1980. febr. 24. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).
Vinkler János (1886. szept. 13. Királydaróc, Szatmár vm. – 1968. febr. 7. Pécs, Baranya m.): jogász. >>>A bp.-i tudományegyetemen jogtud. (1909), államtud. doktori okl. (1910), a perjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1916), az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Viola József (1770. márc. 15. Marosvásárhely, Marosszék – 1858. márc. 23. Jászvásárhely, Moldva): orvos, etnográfus, utazó. Az MTA tagja (l.: 1838. szept. 7.).
Viski Károly, retteghi (1883. ápr. 14. Torda, Torda-Aranyos vm. – 1945. szept. 5. Bp.): etnográfus. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen m.–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1906), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.).
Viszota Gyula (1871. febr. 5. Ercsi, Fejér vm. – 1947. jan. 11. Bp.): irodalomtörténész. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1892) és m.–latin szakos tanári okl. szerzett (1895), az MTA tagja (l.: 1913. ápr. 24.; r.: 1932. máj. 6.).
Vitális István (1871. márc. 14. Pusztaszenttornya, Békés vm. – 1947. nov. 9. Bp.): geológus. >>>A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1895), bölcsészdoktori okl. szerzett (1906), az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; r.: 1945. máj. 30.).
Vizaknai Antal; Vizneker (1863. dec. 3. Ürög, Baranya vm. – 1911. nov. 29. Rácváros, Baranya vm.): statisztikus. >>>A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1886), az MTA tagja (l.: 1905. máj. 12.).
Vladár Gábor, muthnai és nagycsepcsényi (1881. okt. 14. Bia Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 1972. júl. 19. Bp.): jogász. >>>A bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. szerzett (1903), bírói vizsgát tett (1908), az MTA tagja (l.: 1937; tanácskozó: 1949; tagsága visszaállítva: 1989. május 9.).
Voinovich Géza (1877. márc. 14. Debrecen – 1952. szept. 20. Bp.): irodalomtörténész, szerkesztő, esztéta. >>>A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1900); közben a párizsi Sorbonne-on is tanult, a magyar irodalomtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1904). Az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.; r.: 1923. máj. 11.; t.: 1938. máj. 6.; ismét r.: 1949. okt. 31.).
Volf György (1843. okt. 3. Törökbálint, Pest-Pilis-Solt vm. – 1897. szept. 13. Bp.): nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1877. máj. 24.; r.: 1894. máj. 4.).
Vörösmarty Mihály (1800. dec. 1. Pusztanyék, Fejér vm. – 1855. nov. 19. Pest): költő. Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.).
Waldapfel József (1904. okt. 28. Bp. – 1968. febr. 14. Bp.): irodalomtörténész. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1958. nov. 28.
Wälder Gyula (1884. febr. 25. Szombathely, Vas vm. – 1944. jún. 10. Bp.): építész. >>>Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.).
Waldstein-Wartenberg János, gr. (1809. aug. 21. Nagymegyer, Komárom vm. – 1876. jún. 3. Bécs): politikus, jogász, műgyűjtő.>>>A pesti tudományegyetemen jogi és bölcsésztudori okl. szerzett (1831). Az MTA tagja (ig.: 1868. márc. 17.).
Waltherr László Imre (1788. nov. 1. Tarcal, Zemplén vm. – 1863. okt. 23. Tarcal, Zemplén vm.): történetíró, nyelvész. Az MTA tagja (l.: 1832. szept. 1.).
Warga János, szigethi (1804. jan. 8. Kovácsvágás, Abaúj vm. – 1875. jan. 10. Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): pedagógus, filozófus. Az MTA tagja (l.: 1835. szept. 14.).
Wargha István, hajdúböszörményi (1808. júl. 28. Nádudvar, Szabolcs vm. – 1876. márc. 12. Nagyvárad, Bihar vm.): pedagógus, pszichológus. Az MTA tagja (l.: 1840. szept. 5.).
Wartha Vince (1844. júl. 17. Fiume – 1914. júl. 21. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1873. máj. 21.; r.: 1891. máj. 8.).
Wass Sámuel, czegei és szentegyedi gr. (1814. jan. 13. Kolozsvár, Kolozs vm. – 1879. márc. 20. Bp.): közgazdász, földrajzi utazó. Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.).
Weiszfeiler Gyula (1902. júl. 18. Brassó, Brassó vm. – 1984. ápr. 9. Bp.): mikrobiológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1960. ápr. 14.; r.: 1982. máj. 7.).
Wekerle Sándor, id. (1848. nov. 14. Mór, Fejér vm. – 1921. aug. 26. Bp.): politikus, közgazdász, miniszterelnök. >>>A ciszterci rend székesfehérvári főgimnáziumában éretts. (1867), a pesti tudományegyetemen jog- és államtudori okl. (1870), pénzügyi és közigazgatási jogból magántanári képesítést szerzett (1877). Az MTA tagja (ig.: 1914. jan. 16.; t.: 1918. máj. 2.).
Wellmann Imre (1909. márc. 22. Bp. – 1994. aug. 5. Bp. Temetés: aug. 26. Farkasrét): történész. >>>A budapesti evangélikus gimnáziumban éretts. (1926), a bp.-i tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon mezőgazda okl. (1930), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1933); közben a lipcsei egyetemen az Akademisches Austauschdienst ösztöndíjával tanult (1932–1933). A magyar mezőgazdaság-történet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1942), a történelemtudományok doktora (1982). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.; r.: 1990. máj. 21.).
Wellmann Oszkár (1876. okt. 8. Szászrégen, Maros-Torda vm. – 1943. máj. 4. Bp.): állatorvos. >>>Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1941. máj. 16.).
Weltner Andor (1910. okt. 19. Pápa, Veszprém vm. – 1978. szept. 21. Bp.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.).
Weninger Vince (1834. ápr. 30. Pest – 1879. máj. 29. Bp.): közgazdász. Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.).
Went István (1899. márc. 30. Arad, Arad vm. – 1963. máj. 13. Debrecen, Hajdú-Bihar m.): orvos, fiziológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1954. jún. 19.).
Wenzel Gusztáv, 1879-től kövesdi (1812. jan. 19. Lukau, Alsó-Lausitz, Szilézia – 1891 nov. 23. Bp.): történész, jogász. >>>Isk.-it Veronában kezdte, majd Vácott és Pesten folytatta, pesti tudományegyetemen bölcseleti és jogtudori okl. szerzett (1835), ügyvédi vizsgát tett (1836), az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.; r.: 1858. dec. 15.).
Wertheimer Ede, 1906-tól monori (1848. jún. 2. Pest – 1930. dec. 26. Berlin, Németország): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1900. máj. 4.; r.: 1926. máj. 6.).
Wesselényi Miklós, hadadi br. (1796. dec. 30. [keresztelés napja] Zsibó, Közép-Szolnok vm. – 1850. ápr. 21. Pest): politikus, nagybirtokos. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.; t.: 1831. febr. 15.).
Westsik Vilmos (1883. márc. 3. Modor, Pozsony vm. – 1976. jan. 29. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár m.): mezőgazdasági mérnök, talajkutató. >>>Az MTA tagja (l.: 1958. nov. 28.).
Wigner Jenő (Eugen) >>>A bp.-i Fasori Ev. Gimn.-ban éretts. (1920), a József Műegyetemen tanult (1920– 1921), a berlini műsz. főisk.-n vegyészmérnöki és műsz. doktori okl. szerzett (1925), az MTA tagja (t.: 1988. máj. 9.).
Winkler Lajos (1863. máj. 21. Arad, Arad vm. – 1939. ápr. 14. Bp.): kémikus, gyógyszerész. >>>Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1922. máj. 11.).
Winter Ernő (1897. márc. 15. Győr, Győr vm. – 1971. jún. 2. Bp.): vegyészmérnök. >>>Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1956. máj. 30.).
Wittmann Ferenc (1860. jan. 16. Hódmezővásárhely, Csongrád vm. – 1932. márc. 25. Bp.): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).
Wlassics Gyula, 1917-től zalánkeméni br. (1852. márc. 17. Zalaegerszeg, Zala vm. – 1937. ápr. 30. Bp.): kultúrpolitikus, jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1886. máj. 6.; r.: 1892. máj. 5.; ig.: 1901. máj. 10.; t.: 1919. okt. 23.).
Wolfram Ervin (1923. nov. 27. Bp. – 1985. ápr. 17. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.).
Wolsky Sándor (1902. aug. 12. Bp. – 2004. szept. 14. Sutton Junction, Québec, Kanada): biológus. >>>Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.; tagsága külföldi tartózkodása miatt megszûnt: 1949. ?; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Wosinszky Mór (1854. márc. 28. Tolna, Tolna vm. – 1907. febr. 22. Szekszárd, Tolna vm.): régész, r. k. pap. >>>A pécsi papnevelô int.-ben filozófiát és teológiát tanult (1871–1877), pappá szentelték (1877), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).
Xantus János, csíktapolczai (1825. okt. 5. Csokonya, Somogy vm. – 1894. dec. 13. Bp.): geográfus, etnográfus, utazó. Az MTA tagja (l.: 1859. dec. 16.).
Záborszky János (John) Az MTA tagja (t.: 1986. máj. 8.).
Zách János Ferenc Xavér, br. (1754. jún. 13. Pest – 1832. márc. 12. Párizs, Franciaország): csillagász. Az MTA tagja (t.: 1832. márc. 10.).
Zádor György; 1848-ig Stettner (1799. júl. 3. Duka, Vas vm. – 1866. aug. 17. Buda): jogász, író. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.; r.: 1832. szept. 1.).
Zahlbruckner Sándor (1860. máj. 31. Szentgyörgy, Pozsony vm. – 1938. máj. 8. Bécs, Ausztria): botanikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.).
Zala György; Mayer (1858. ápr. 16. Alsólendva, Zala vm. – 1937. júl. 31. Bp.): szobrász. Az MTA tagja (t.: 1930. máj. 8.).
Zambó János (1916. máj. 2. Hegykő, Sopron vm. – 2000. dec. 3. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén m.): bányamérnök. >>>A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán bányamérnöki okl. (1942), műsz. doktori okl. szerzett (1946), a műsz. tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1955), az MTA tagja (l.: 1961. ápr. 14.; r.: 1973. máj. 11.).
Zechmeister László (1889. máj. 14. Győr, Győr vm. – 1972. febr. 28. Pasadena, USA): matematikus. >>>A bp.-i József Műegyetemen és a zürichi műsz. egyetemen tanult, Zürichben vegyészmérnöki és műsz. doktori okl. (1913), a szintetikus szerves készítmények gyártása, különös tekintettel a szintetikus gyógyszerekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1924. Az MTA tagja (l.: 1930. máj. 8.; r.: 1940. ápr. 26.; t.: 1948. júl. 2.; tagsága külföldre távozása miatt megszûnt: 1949. ?; r. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Zelovich Kornél (1869. márc. 11. Dömös, Esztergom vm. – 1935. ápr. 10. Bp.): mérnök. >>>A József Műegyetemen mérnöki okl. (1891), magántanári képesítést szerzett (1908). Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1928. máj. 18.).
Zemplén Géza (1883. okt. 26. Trencsén, Trencsén vm. – 1956. júl. 24. Bp.): kémikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.; r.: 1927. máj. 5.; t.: 1946. júl. 24.; ismét r.: 1949. okt. 31.).
Zemplén Győző (1879. okt. 17. Nagykanizsa, Zala vm. – 1916. jún. 29. Monte Doloro, Olaszország): fizikus. >>>Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).
Zichy Ágost, zichi és vásonkeői gr. (1852. jún. 14. Penzing, Ausztria – 1925. okt. 5. Bécs, Ausztria): utazó, földrajzi író. Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).
Zichy Antal, zichi és vásonkeői (1823. nov. 7. Zala, Somogy vm. – 1898. máj. 19. Bp.): író, jogász, politikus. Az MTA tagja (l.: 1870. máj. 25.; t.: 1877. máj. 24.; ig.: 1883. máj. 17.).
Zichy Géza, zichi és vásonkeői gr. (1849. júl. 29. Sztára, Zemplén vm. – 1924. jan. 15. Bp.): író, zeneszerző, zongoraművész. >>>Pozsonyban Mayrberger Károly, Pesten Volkmann Róbert és Liszt Ferenc tanítványa (1870-től). Az MTA tagja (t.: 1911. ápr. 27.).
Zichy Gyula, zichi és vásonkeői gr. (1871. nov. 7. Nagyláng, Fejér vm. – 1942. máj. 20. Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): r. k. püspök. >>>Az MTA tagja (ig.: 1929. máj. 10.).
Zichy István, zichi és vásonkeői gr. (1879. márc. 31. Bábolna, Komárom vm. – 1951. jan. 11. Aba, Fejér vm.): történész, festőművész, grafikus. >>>A bp.-i Mintarajzisk.-ban, Münchenben Hollósy Simonnál, a nagybányai művésztelepen, végül a párizsi Julian és Colarossi Akad.-n tanult (1897–1900-as évek), később a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. és az ural-altáji népek ősműveltsége tárgykörben magántanári képesítést is szerzett (1931). Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaálítva: 1989. máj. 9.).
Zichy János, zichi és vásonkeői gr. (1868. máj. 30. Nagyláng, Fejér vm. – 1944. jan. 6. Nagyláng, Fejér vm.): politikus, nagybirtokos. >>>Az MTA tagja (ig.: 1925. jún. 23.).
Zichy Jenő, zichi és vásonkeői gr. (1837. júl. 5. Sárszentmihály, Fejér vm. – 1906. dec. 26. Merano, Olaszország): politikus, utazó, Ázsia-kutató. Az MTA tagja (t.: 1899. máj. 5.).
Zilahy Lajos, literáti (1891. márc. 27. Nagyszalonta, Bihar vm. – 1974. dec. 1. Újvidék, Jugoszlávia): író. >>>A nagyszalontai, erzsébetvárosi és máramarosi gimn.-ban tanult. Bp.-en jogot végzett. Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tagsága külföldre távozása miatt megszûnt: 1949. ?; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Zimányi József (1931. dec. 5. Bp. – 2006. szept. 26. Bp.): fizikus. >>>Az ELTE Matematika–Fizikai– Kémia Karán fizikus okl. szerzett (1955), a fizikai tudományok kandidátusa (1964), doktora (1972). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).
Zimányi Károly (1862. márc. 2. Pest – 1941. szept. 24. Bp.): mineralógus. >>>A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–vegytan–földrajz szakos tanári okl. (1884), bölcsészdoktori okl. szerzett (1893); közben a József Műegyetemen is tanult (1882– 1884). Az MTA tagja (l.: 1904. máj. 13.; r.: 1921. máj. 8.; t.: 1940. ápr. 26.).
Zimmermann Ágoston (1875. dec. 3. Mór, Fejér vm. – 1963. okt. 6. Bp.): állatorvos. >>>Az Állatorvosi Akad.-n állatorvosi okl. (1895), az Állatorvosi Főisk.-n állatorvos-doktori okl. (1905); közben a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1903), majd a bécsi és a giesseni egyetemen is tanult (1908– 1909), az összehasonlító anatómia (1904), majd az emlős háziállatok összehasonlító anatómiája és az emlősök fejlődéstana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911). Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.. 1935. máj. 15.; t.: 1942. máj. 15.; ismét r.: 1949. okt. 31.).
Zipernowsky Károly (1853. ápr. 4. Bécs, Ausztria – 1942. nov. 29. Bp.): gépészmérnök. >>>A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1878). Az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.).
Zlamál Vilmos, id.; 1881-től morvai nemes (1803. jún. 25. Morsitz, Morvaország – 1886. nov. 11. Bp.): állatorvos, orvos.>>>A bécsi orvosi intézetben szülész- és sebészmesteri okl. szerzett (1830), Bécsben állatorvosi tanfolyamot végzett (1835). Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).
Zlinszky Aladár, roglaticzai és pataji (1864. jún. 5. Cegléd, Pest-Pilis-Solt vm. – 1941. dec. 2. Veszprém, Veszprém vm.): irodalomtörténész, esztéta. >>>Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1939. máj. 12.).
Zlinszky Imre, roglaticzai és pataji (1834. nov. 4. Pest – 1880. júl. 14. Balatonfüred, Zala vm.): jogász. >>>Az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.).
Zolnai Béla (1890. márc. 10. Székesfehérvár, Fejér vm. – 1969. máj. 26. Bp.): irodalomtörténész. >>>A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–német–francia szakos tanári okl. (1913) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1914); a párizsi (1912, 1922– 1923), ill. a berlini egyetemen tanult (1912– 1913), az összehasonlító irodalomtörténet, különös tekintettel a m.–francia érintkezésekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1923), az irodalomtudományok doktora (életművéért, 1957).Az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; r.: 1948. júl. 2.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Zolnai Gyula; Tömlő (1862. dec. 3. Nagysomkút, Szatmár vm. – 1949. dec. 24. Bp.): nyelvész. >>>A bp.-i tudományegyetemen m.–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1887), a m. nyelvtudomány tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1895). Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; r.: 1924. máj. 8.; t.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; t. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).
Zoltai Tibor (1925. okt. 17. Győr, Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm. – 2003. júl. ? Saint Paul, Minnesota, USA): mineralógus. Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).
Zólyomi Bálint (1908. máj. 31. Pozsony, Pozsony vm. – 1997. szept. 21. Bp.): botanikus. >>>A bp.-i Pázmány Péter és a debreceni Tisza István Tudományegyetemen tanult, Debrecenben bölcsészdoktori okl. (1931), magántanári képesítést szerzett (1940). Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1970. febr. 4.).
Zsarnay Lajos (1802. jan. 1. Zsarnó, Abaúj vm. – 1866. jún. 13. Pest): egyházi író, református püspök. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).
Zsigmond Ferenc (1883. márc. 6. Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1949. júl. 20. Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok vm.): irodalomtörténész. >>>A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen m.–latin szakos tanári (1905) és bölcsészdoktori okl. (1906), a m. irodalomtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1923). Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1942. máj. 15.).
Zsigmond László (1907. dec. 3. Mohács, Baranya vm. – 1992. ápr. 14. Bp.): történész. >>>Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1979. máj. 11.).
Zsigmondy Vilmos (1821. máj. 14. Pozsony, Pozsony vm. – 1888. dec. 21. Bp.): bányamérnök, geológus. Az MTA tagja (l.: 1868. márc. 18.).
Zsilinszky Mihály (1838. máj. 1. Békéscsaba, Békés vm. – 1925. okt. 4. Bp.): történész, kultúrpolitikus. >>>A pesti ev. hittud. akad.-n (1858–1860), a hallei (1860–1861), a berlini egyetemen tanult (1861–1862), bölcsészdoktori okl. szerzett (1862). Az MTA tagja (l.: 1878. jún. 14.; r.: 1899. máj. 5.).
Zsirai Miklós (1892. okt. 10. Mihályi, Sopron vm. – 1955. szept. 9. Bp.): nyelvész. >>>A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–latin–görög szakos tanári okl. (1912) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1921), a helsinki egyetemen finnugor nyelvészeti tanulmányokat folytatott (1923). Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1945. máj. 30.).
Zsivora György (1804. aug. 25. Sárszentlőrinc, Tolna vm. – 1883. nov. 30. Bp.): jogász, történész.>>>Középiskoláit a soproni líceumban (1813–1823), felsőfokú tanulmányait a pozsonyi evangélikus főiskolán végezte (1823–1827), Pesten ügyvédi vizsgát tett (1827). Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).
Zsoldos Ignác (1803. júl. 2. Pápa, Veszprém vm. – 1885. szept. 24. Veszprém, Veszprém vm.): jogász. Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.; r.: 1838. szept. 7.).