Az életrajzokhoz fehasznált legfontosabb általános és életrajzi lexikonok könyvészeti adatai


 • Biográf ki kicsoda, 2002. Kortársaink életrajzi lexikona. Főszerkesztő: Hermann Péter. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2001.
 • Biográf ki kicsoda, 2004. Kortársaink életrajzi lexikona. Főszerkesztő: Hermann Péter. I–II. köt. Budapest, Poligráf Kiadó, 2003.
 • Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1969; 2. átd. és bőv. kiad. 1972; 3. átd. kiad. 1975; 4. átd. és bőv. kiad. 1981.
 • Ki kicsoda, 2000. Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20 000 kortársunk életrajza. Főszerkesztő: Hermann Péter. I–II. köt. Budapest, Greger-Biográf, 1999. + Fontos emberek lexikona. Ki kicsoda 2000 pótköt. Felelős szerkesztő: Apáti Miklós. Budapest, Greger-Biográf, 2001.
 • Ki kicsoda a magyar sportéletben? Írta és szerkesztette Kozák Péter. I–III. köt. Szekszárd, Babits Kiadó, 1994–1995.
 • Kortárs magyar írók. 1945–1997. Bibliográfia és fotótár. I–II. köt. Szerkesztő: F. Almási Éva. Budapest, Enciklopédia Kiad, 1998–2000.
 • Kortárs magyar művészeti lexikon. Főszerkesztő: Fitz Péter, felelős szerkesztő: F. Almási Éva. I–III. köt. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 1999–2001.
 • Magyar életrajzi lexikon. Szerkesztő: Kenyeres Ágnes et al. I–II. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967.
 • Magyar életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes. III. kiegészítő kötet. Budapest, Akadémiai KIadó, 1981.
 • Magyar életrajzi lexikon. A–Z. 1978–1991. Szerkesztő: Kenyeres Ágnes et al. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.
 • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1992. Főszerkesztő: Hermann Péter. Budapest, Biográf, 1991.
 • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. Főszerkesztő: Hermann Péter. Budapest, Biográf, 1993.
 • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1996. Főszerkesztő: Hermann Péter. Budapest, Biográf, 1995.
 • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1998. Főszerkesztő: Hermann Péter. Budapest, Biográf, 1997.
 • Magyar írók élete és munkái. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából írta: Szinnyei József. I–XIV. köt. Budapest, Hornyánszky, 1891–1914.
 • Magyar írók élete és munkái. Megindította: Id. Szinnyei József. Új sorozat. Írta és szerkesztette: Gulyás Pál. I–VI. köt. A–D. Budapest, 1939–1944.
 • Magyar írók élete és munkái. Megindította: Id. Szinnyei József. Új sorozat. Írta és szerkesztette: Gulyás Pál. VII–XIX. köt. E–Ö. Sajtó alá rendezte: Viczián János. Budapest, 1990–2002.
 • Magyar ki kicsoda, 1990. Több mint 6000 élő magyar személy életrajza. Főszerkesztő: Hermann Péter. Budapest, Biográf, 1990.
 • Magyar művészeti kislexikon. Kezdetektől napjainkig. Szerkesztő: F. Almási Éva, Körber Ágnes. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2002.
 • Magyar nagylexikon. I–XVIII. köt. Kiadta az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztősége, majd a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. Budapest, 1993–2004.
 • Magyar nagylexikon. XIX., kiegészítő köt. Kiadta a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. Budapest, 2004.
 • A Magyar Tudományos Akadémia tagja. I–III. köt. Főszerkesztő: Glatz Ferenc. Szerzők: Markó László et al. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ Tudománytár, 2003.
 • Magyar tudóslexikon. Főszerkesztő: Nagy Ferenc. Budapest, Better Kiadó, 1997.
 • MTI Ki kicsoda, 2006. Kortársaink életrajzi lexikona. Főszerkesztő: Hermann Péter. I–II. köt. Budapest, MTI, 2005.
 • MTI Ki kicsoda, 2009. Kortársaink életrajzi lexikona. Főszerkesztő: Hermann Péter. Budapest, MTI, 2008.
 • Művek lexikona. I–III. köt. Kiadta a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. Budapest, 2008.
 • Révai új lexikona. I–XVIII. köt. Főszerkesztő: Kollega Tarsoly István, életrajzi szerkesztő: Kozák Péter. Szekszárd, Babits Kiadó, 1996–2006.
 • Révai új lexikona. XIX., kiegészítő köt. Főszerkesztő: Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits Kiadó, 2008.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Markó László. I–VI. köt. Budapest, Magyar Könyvklub–Helikon Kiadó, 2001–2007.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerkesztő: Péter László, felelős szerkesztő: F. Almási Éva. I–III. köt. Budapest, 1994; 2. átd. és bőv. kiad. 2000.
 • Who is who Magyarországon. Magyarország vezető személyiségeinek életrajzi enciklopédiája. Alapította: Ralph Hübner. Hübners Blaues Who is who, Zug, 2003; 2. kiad. 2004; 3. kiad. 2005; 4. kiad. 2006; 5. kiad. 2007; 6. kiad. 2008; 7. kiad. 2009; 8. kiad. 2010.

<<<